Skip to main content

Nieuws

Superbeton
Nieuws

“Vooruitstrevend zijn, is denken én handelen”

Met een bedrijfsnaam als Superbeton kun je niet anders dan ambitieus zijn. En dat is Frederik Laeremans – die nu als derde generatie aan het hoofd staat van dit familiebedrijf. Die ambitie blijkt uit zijn toekomstvisie voor het bedrijf, maar ook uit de plannen die hij heeft voor de ontwikkeling van een industriële site in Aarschot. Daar wil Laeremans Superbeton vestigen en samen met partnerbedrijven een groene circulaire hub uitbouwen.

opinie - Benny smets
Nieuws

Opinie: Bedrijfsvastgoed op een kruispunt

De rol van kantoren zal er na corona niet meer hetzelfde uitzien. Van werkplek verschuift de focus naar ontmoetingsplaats. Dat maakt dat we ons locatiebeleid nog meer in vraag moeten stellen. En wat met de vele brownfields en leegstaande gebouwen? Benny Smets, voorzitter van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, laat zijn licht schijnen op het bedrijfsvastgoed.

Hatice
Nieuws

Hatice wilde ondernemen, maar zocht naar de juiste strategie: “Bij Bryo ScaleUp leer je kansen grijpen op een bedachtzame manier.”

Onderneemster in hart en nieren Hatice Kör dankt Bryo ScaleUp om haar bij te staan tijdens het groeiproces van haar bedrijf. Enkele jaren geleden startte ze haar eigen zaak, Rokhschild Group.

hassan
Nieuws

“Je moet jongeren niet knuffelen, maar uitdagen”

Als tiener al stampte hij een eerste onderneming uit de grond. Intussen zetelt hij in de bestuursraden van Beci en Cultuurconnect, schreef hij een boek en is hij veelgevraagd spreker op lezingen.

Brussel relance
Nieuws

EU-relanceplan voor Brussel

Investeren in duurzame mobiliteit, renovatie, omscholing van werkzoekenden, en digitalisering bij de publieke diensten…Dat zijn de belangrijkste doelstellingen in het relanceplan dat vanuit het Brusselse gewest worden ingediend bij Europa. Er is ook geld voorzien voor de renovatie van het justitiepaleis.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Vijf lessen uit de coronacrisis

De voorbije twee weken lanceerden we onze analyse van de ‘foute lessen uit corona, wat je zeker níet moet leren uit deze crisis’. De voor de hand liggende volgende vraag is dan natuurlijk: welke lessen kunnen we wél trekken uit corona? 

michel mersch
Nieuws

Nestlé wil groot zijn in maatschappelijke impact

Michel Mersch leidde als CEO van Nestlé Belgilux zijn bedrijf door het oog van de coronastorm. Daar op terugblikken heeft weinig zin, meent hij. Het draait om wat de toekomst brengt en daarin tekenen zich drie duidelijke werven af: gezondheid, duurzaamheid en jongeren. “Een bedrijf met omvang als Nestlé heeft de plicht om meer te zijn dan producent van voedingswaren. We willen groot zijn in maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid.”

Kris cloots
Nieuws

Opinie: Brussel post corona

De coronacrisis is bijzonder hardnekkig. De corona-moeheid raakt nog meer verspreid dan het virus zelf. Het moe zijn, is begrijpelijk. Maar gelatenheid is niet op zijn plaats. De perspectieven op een uitweg uit de crisis, maatschappelijk en economisch, worden steeds tastbaarder. En we zijn het aan onze welstand verplicht ambitie te hebben om opnieuw te groeien, en daarvoor ook nieuwe paden te bewandelen.

De impact van één jaar coronacrisis op de arbeidsmarkt
Nieuws

De impact van één jaar coronacrisis op de arbeidsmarkt

Exact een jaar na de opkomst van COVID-19 in België is duidelijk dat de impact van het virus op onze volledige samenleving enorm is. Maar wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt? Een vergelijking van de recentste arbeidsmarktcijfers met die van een jaar geleden leert ons dat de impact alvast beperkter is dan algemeen wordt verondersteld. “Neen, er is voorlopig geen enorme toevloed aan werkzoekenden. Het aantal vacatures daalde wel, maar ligt nog steeds hoger dan het aantal werkzoekenden. Maar uiteraard staan we voor een aantal uitdagingen”, aldus Steve Vanhorebeek, Adviseur Arbeidsmarkt bij Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

water
Opinie

Integraal waterbeleid nodig tegen dreigende droogte

De weerkundige lente is net begonnen, toch wordt nu al de grondwatervoorraad nauwlettend in de gaten gehouden. Om het droogteprobleem structureel aan te pakken, kunnen en mogen we niet alleen hopen op voldoende regenval. We moeten in Vlaanderen vaart maken met een integraal waterbeleid, zonder hogere factuur voor bedrijven. 

ING
SD  Worx