Skip to main content
  • Nieuws
  • Eindelijk vaart De Waterbus naar bedrijventerreinen

Eindelijk vaart De Waterbus naar bedrijventerreinen

  • 14/09/2018
© Sigrid Spinnox
© Sigrid Spinnox

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft vandaag aangekondigd dat het vanaf 8 oktober zijn dienstverlening met De Waterbus uitbreidt met een noordelijke route. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is blij dat De Waterbus eindelijk de industrieterreinen in de haven zelf zal bedienen.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Alfaport Voka lieten in 2017 bij 38 bedrijven in de haven op Linkeroever – samen goed voor 11.800 werknemers – een mobiliteitsonderzoek uitvoeren. De studie bracht toen de kansen van De Waterbus in beeld. Onze Kamer heeft steeds geijverd voor het inrichten van een verbinding met de bedrijven op het grondgebied van Zwijndrecht en Kallo. We hopen dat de oplossing die binnenkort geboden wordt een deel van de fileproblematiek in het grootste industriegebied van Vlaanderen kan tackelen’, aldus Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De mobiliteitsknoop in de Antwerpse haven én de Waaslandhaven is ontzettend groot. De te beperkte capaciteit van de Scheldekruising zorgt dagelijks voor enorme congesties aan de Kennedy-, Tijsmans- en Liefkenshoektunnel. De fileverliestijd is het voorbije jaar in het Antwerpse invloedgebied met 19 % toegenomen. Werknemers en werkgevers snakken in afwachting van de aanleg van de Oosterweelverbinding naar alternatieve oplossingen. 
De Waterbus zorgde tot nu toe voor een verbinding vanuit het zuiden met de stad Antwerpen. Goed voor bedrijven in de stad, maar de havenindustrie bleef op haar honger zitten. ‘Met het inzetten van De Waterbus zullen werknemers van de industrieterreinen in de Waaslandhaven kunnen beschikken over een alternatief om hun werkplek met minder file te bereiken’, zegt Luc Luwel.

Blijvende aandacht voor alternatieven

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland juicht dergelijke ontwikkelingen toe en vraagt de overheden te blijven inzetten op alternatieven. De Waterbus alleen is immers onvoldoende. 
We dringen er nogmaals bij de overheden op aan de investeringen in fietsoplossingen te vervolledigen, zodat het inzetten van de fiets een écht alternatief wordt. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een fietsbrug over de E34, de opstart van het project park & bike, het afwerken van veilige fietsassen,… Een echte modal shift zal pas gebeuren als werknemers zich op een veilige en efficiënte manier kunnen verplaatsen’, besluit Luc Luwel.
 
Voorts vraagt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om meer te doen voor het uitbouwen van openbaar vervoer in de haven en het faciliteren van collectief vervoer met vrije busbanen. Ook deze vervoersalternatieven zijn nodig om de haven en industrie beter bereikbaar te maken en de files te beperken.
 

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende