Skip to main content
Innovatie

Innovatie

Onderdelen van Innovatie

Innovatie

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet enkel vernieuwing brengen in je producten, maar ook nieuwe materialen verkennen, nieuwe business modellen onderzoeken, nieuwe processen invoeren en nog veel meer.

Ondernemers kunnen vandaag op heel wat (financiële) ondersteuning van de Vlaamse overheid rekenen. Voor veel ondernemingen is het echter helemaal niet duidelijk waarop ze beroep kunnen doen en bij wie ze daarvoor terecht kunnen. De afgelopen maanden heeft de overheid, op aangeven van Voka, werk gemaakt om dit subsidie-aanbod ingrijpend te vereenvoudigen en vlotter toegankelijk te maken

Onder druk van Voka is het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gestart met een 'opkuis- en consolidatie-operatie'. In 2016 werd die ingezet met een vereenvoudiging van de kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie. In 2017 was de hervorming van de innovatiesteun aan de beurt. Die resulteerde in een radicale vereenvoudiging. Ze herleidt het aantal instrumenten tot twee subsidietypes, namelijk onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten. Voka staat positief tegenover deze ingrijpende hervorming. We rekenen erop dat ze een belangrijke impuls zal geven aan onze bedrijven om nog meer en grotere innovatie-, onderzoeks- en ontwikkelings- activiteiten te ondernemen. Niet alleen wordt het subsidie-aanbod zo meer overzichtelijk, ook de toegang voor bedrijven werd vereenvoudigd. De modaliteiten van de nieuwe instrumenten werden fundamenteel aangepakt. Dat resulteerde in nieuwe en snellere procedures die veel klantvriendelijker zijn, in duidelijkere selectie- en beoordelingscriteria die echt rekening houden met de bedrijfsrealiteit, en in bondige aanvraagdocumenten op maat van bedrijven.

De verschillende lobbydossiers

Vincent Thoen - Senior Adviseur Innovatie - vincent.thoen@voka.be - 0495 71 68 09

 


 

Publicaties

Innovatiesteun
11 uitdagingen voor 2017
Geld om te groeien voor innovatie
vokapaper hup holland hup

 

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Made In Vlaams-Brabant
BMW Brussels
DHL
Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Deloitte Private
PFL logo
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Athlon
Logo Premed
Logo Randstad
Soundfield
Jobat
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo