Skip to main content
Map

Naar een cultuur en strategie van datadeling

Steeds meer ondernemingen verzamelen en analyseren data. De mogelijkheden zijn echter gigantisch wanneer ondernemingen hun beschikbare data zouden uitwisselen en gezamenlijke analyses kunnen worden uitgevoerd (dit geldt ook voor de overheid). Dit kan tal van nieuwe inzichten creëren en horizontale én verticale integratie binnen en tussen ondernemingen stimuleren. 

Data zitten vaak echter in afzonderlijke silo’s bij bedrijven, sectoren en overheidsdiensten. Daarnaast worden ze vaak opgeslagen in verschillende formats wat de uitwisseling bemoeilijkt. Vandaar het belang om hiervoor het gebruik van standaarden te stimuleren. Dit kan de overheid mee faciliteren. In die context is het ook zeer positief dat zowel de Vlaamse, als de federale en Europese overheid een strategie heeft gelanceerd om datadeling te stimuleren. In Vlaanderen werd zelfs het ‘datanutsbedrijf’ boven het doopvont gehouden. Nu is het echter zaak om deze strategieën op elkaar af te stemmen en het delen van data niet verplicht te maken, maar eerder de juiste incentives daarvoor te ontwikkelen. Voka volgt dit alles nauw op.

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie, Teamlead Competitiviteit