Skip to main content
Map

Vlaanderen als anker- en broedplaats voor snelle groeiers

De belangrijkste hinderpalen vormen de internationale markttoegang, talent en kapitaal. Voka dringt er bij de overheid op aan om deze struikelstenen zoveel mogelijk te milderen en kijkt hiervoor ook naar goede voorbeelden uit het buitenland.

Ook het Vlaamse ecosysteem kan verbeterd worden door meer transparantie en onderlinge afstemming tussen de verschillende actoren te creëren. Vlaio moet zijn regisseursrol hier verder in opnemen en versterken. Daarnaast werkt de bestaande regelgeving vaak innovatie tegen, bijvoorbeeld in de energiesector of in de toepassing van AI door belemmeringen op datadeling en -gebruik. Ook daar is nog werk aan de winkel.
 
Gezien het belang van technologische en digitale scale-ups voor de export (omwille van wereldwijde schaalbaarheid en grote marges) ijvert Voka voor een nog sterker internationaal exportbeleid. Zo moet er meer ingezet worden om Vlaanderen te promoten als broed- en ankerplaats voor innovatieve bedrijven. Daarbij moet er zowel in- als outbound gewerkt worden, waarbij we onze troeven en successen meer op de voorgrond plaatsen. Drempels allerhande voor het aantrekken van talent moeten asap weggewerkt worden, bijvoorbeeld door het invoeren van startup visa en digital nomad visa, tijdelijke werk- en verblijfsvergunningen die soepel worden toegekend aan jong technologisch en digitaal talent.