Skip to main content
Map

Naar een versnelde uitrol van 5G

5G zal zorgen voor een ware revolutie en is cruciaal binnen de verdere digitale transformatie van onze economie en samenleving. Als nieuw mobiel communicatieplatform zal het niet enkel zorgen voor een snelle, naadloze en betrouwbare interactie tussen personen, objecten en machines, maar het zal ook een boost zetten op de verdere ontwikkeling van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie, cloud en edge computing, augmented en virtual reality. In een recente Voka paper wordt deze communicatietechnologie uitgebreider uit de doeken gedaan.

Eind 2021 zijn er in Europa al 25 landen die een commerciële 5G uitrol kennen. In België is dit helaas nog steeds niet het geval en lopen we mijlenver achter. Dit heeft niet enkel nadelige effecten voor onze binnenlandse economie, het heeft ook een negatieve impact op de aantrekkelijkheid van ons land voor buitenlandse investeerders. Bovendien leert het verleden ons dat landen die snel een nieuwe communicatiestandaard invoeren daar ook de meeste vruchten van kunnen plukken.

Met andere woorden, het is cruciaal dat men in ons land snel werkt maakt van een volwaardige 5G uitrol. Er bestaan weliswaar al tijdelijke gebruiksrechten en proefprojecten, maar toch is het wachten tot de federale spectrumveiling die telecomoperatoren de nodige rechtszekerheid en het langetermijnperspectief (via licenties die 20 jaar gelden) geeft om de nodige investeringen te doen.
 
De federale spectrumveiling die staat ingepland voor medio 2022 is echter een belangrijk lichtpunt en zal eindelijk de start inluiden van de 5G-uitrol. Voka blijft echter druk uitoefenen om deze veiling zo snel mogelijk te lanceren. Bovendien blijven we ervoor ijveren om andere struikelblokken die de 5G uitrol vertragen, aan te pakken. Zo hameren we bv. op een verdere aanpassing van het omgeving/vergunningsbeleid m.b.t. zendmasten, dit blijft te omslachtig en te langzaam. Ook willen we graag een halt toeroepen aan de stijgende belastingdruk op zendmasten en pylonen. We blijven ook vragende partij om de stralingsnormen binnen ons land meer te laten evolueren richting de internationaal geldende norm die door de meeste Europese lidstaten werd overgenomen (i.e. 41,5 v/m).

We bevelen de verschillende overheden in ons land ook aan om blijvend in te zetten op objectieve communicatie rond 5G. Ten slotte zou het ook goed zijn om de inkomsten van de spectrumveiling ook in te zetten voor de verdere uitbouw van het 5G-netwerk.
 

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie, Teamlead Competitiviteit