Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Naar een optimale invulling van de impulsprogramma’s AI en CS 

Onder impuls van Voka werden in 2019 de impulsprogramma’s rond artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) gelanceerd. Beide programma’s hebben als doel om deze technologieën verder te boosten en te implementeren binnen onze economie en samenleving, met een focus op de bestaande sterktes binnen deze topics.

Deze programma’s hebben een jaarlijks budget van respectievelijk €32 miljoen en €20 miljoen. Ze bestaan telkens uit drie luiken: (i) een luik gefocust op strategisch basisonderzoek, (ii) een luik gericht op implementatie in het bedrijfsleven, en (iii) tenslotte een onderdeel met een focus op flankerend beleid met daarin aandacht voor onder meer opleidingen en ethiek. 

Als structurele partner speelt Voka een belangrijke rol in alle onderdelen van deze programma’s. Zo zorgen we er onder meer voor dat het gedane onderzoek voldoende vraaggedreven is en dat er voldoende complementariteit is tussen het onderzoek bij kennisinstellingen en bij private partijen. Ook zorgen we er mee voor dat de beschikbare middelen voor het bedrijfsleven op een gepaste manier worden gealloceerd en aangewend door relevante stakeholders. Tevens sturen we mee aan op opleidingen die relevant zijn voor ondernemingen en voor de arbeidsmarkt in het algemeen. Ten slotte zetten we ook in op algemene sensibilisatie en lanceren we coachingtrajecten rond AI en CS.
 

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie, Teamlead Competitiviteit