Skip to main content
  • Regiowerking Vlaams-Brabant

Voka - KvK Vlaams-Brabant zet sterk in op de regionale werking. Hiermee willen we je in contact brengen met ondernemers uit jouw regio. We willen de vinger aan de pols houden, bij politici en andere stakeholders, om je belangen beter te verdedigen.

Elk van deze regiowerkingen wordt ondersteund door drie Voka-medewerkers: een Relatiebeheerder voor de ledencontacten, Kenniscentrum om (opleidings)noden in kaart te brengen en thematische begeleiding te voorzien en een collega van Marketing & Communicatie.

De Voka-medewerkers fungeren slechts ondersteunend. De regiowerking wordt getrokken door geëngageerde ondernemers uit de streek. De regiovoorzitter neemt het team op sleeptouw en wordt nauw betrokken bij de werking van Voka. Er wordt gestreefd naar een uitgebalanceerd regiobestuur met een ondernemer uit elke gemeente van de regio en met diversiteit en evenwicht in de soorten ondernemingen. Er wordt niet alleen gekeken naar samenwerking tussen ondernemers uit dezelfde regio. Ook initiatieven om met andere regiobesturen samen te werken worden ondersteund en aangemoedigd. De regiowerkingen krijgen daarnaast ook hun stem in de Raad van Bestuur van Voka Vlaams-Brabant.