Skip to main content
  • Nieuws
  • Waarom Voka naar Raad van State trekt tegen belastingreglement in Zelzate

Waarom Voka naar Raad van State trekt tegen belastingreglement in Zelzate

  • 26/03/2020

Voka Oost-Vlaanderen heeft op 10 maart een procedure ingeleid bij de Raad van State om een beslissing van de gemeenteraad van Zelzate ongedaan te maken. Aanleiding is een nieuw reglement in de Kanaalgemeente dat een belasting op oppervlakte invoert die 18 grotere bedrijven – en geen andere - treft. Volgens Voka is de maatregel bewust opgezet om alleen grote ondernemingen financieel te raken. Het nieuwe belastingreglement kost de bedrijven 1 miljoen euro extra. Voka roept het gemeentebestuur van Zelzate op om, in volle crisis, verantwoordelijk te handelen vanuit een breed maatschappelijk belang en ondernemingen - de enige motoren van welvaart - draaiend te houden. Een herziening van het reglement is dan de enige optie.

Bij de vorming van de nieuwe meerderheid (SPa-PvdA) en de voorstelling van het bestuursakkoord in Zelzate kondigde het gemeentebestuur aan dat de grote bedrijven op het grondgebied van de gemeente voortaan een aanzienlijk groter deel van de belastinginkomsten zouden moeten ophoesten.

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen reageerde toen al publiek en maakte bezwaar tegen de intentie. Het gemeentebestuur voegt nu de daad bij het woord en zet de ‘kiesbelofte’ om in een fiscaal reglement. Concreet wordt een nieuwe schijf in de oppervlaktebelasting voorzien die 55 keer het forfaitair bedrag per m² bedraagt. Een simulatie maakt al snel duidelijk dat het nieuwe reglement slechts een aantal bedrijven (met de grootste oppervlakte in Zelzate) treft. In totaal rijft Zelzate zo één miljoen euro extra binnen.

Wie jobs en inkomen creëert zal betalen

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen: “Wij zijn van mening dat het bestuur van Zelzate de regels overtreedt door slechts een aantal bedrijven rechtstreeks te viseren die zo opdraaien voor de financiële noden van de gemeente. Daarom trekken wij als Voka Oost-Vlaanderen naar de Raad Van State tegen dit lokaal belastingreglement.”

Voka Oost-Vlaanderen vindt dat de gemeente Zelzate grotere bedrijven, kmo’s en gezinnen op een misleidende manier tegen elkaar uitspeelt. De getroffen bedrijven zorgen voor heel wat werkgelegenheid in en om Zelzate; samen zijn ze goed voor ongeveer 10.000 jobs. Veel kleine bedrijven leveren diensten en producten aan de grotere. In het economisch en maatschappelijk weefsel zijn grote bedrijven sleutelspelers.

Corona biedt kans

Geert Moerman: “Het is jammer dat het gemeentebestuur nà de eenzijdige invoering van de nieuwe belasting heeft opgeroepen tot dialoog en niet ervoor. Misschien biedt de corona-crisis nu een extra opening voor overleg. Onze bedrijven draaien in overlevingsmodus. Naast het indijken van de pandemie is het steunen van onze bedrijven en de economie de hoogste prioriteit. Meer dan 1 miljoen mensen zitten reeds thuis en verliezen inkomen. Nieuwe, hogere belastingen zullen niet bijdragen aan het beschermen van de werkgelegenheid.

We zullen alle gemeenten vragen om bijkomende inspanningen te leveren zodat bedrijven deze crisis overwinnen en zo ook de gezinnen beschermen. We nodigen Zelzate uit om de fiscale aanpak van grotere bedrijven bij te sturen en te handelen vanuit het breder maatschappelijk belang.”

Voka Oost-Vlaanderen wijst er verder op dat ondernemingen in Zelzate voluit meewerken aan een gemeente waar het goed is om te leven en te werken. Ze doen dit door tal van lokale initiatieven en organisaties - al dan niet financieel -  te steunen. Ze werken concreet mee aan een duurzame omgeving en bedrijfsprocessen. Ze zetten volop in op duurzame energie met concrete projecten en de creatie van kwalitatieve jobs. Rond al deze thema’s willen de bedrijven met het gemeentebestuur aan tafel zitten om optimaal en constructief samen te werken. 
 

Voor reactie

Geert Moerman (gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen) – 0478 50 03 10