Skip to main content
  • Nieuws
  • Eerste studie moet mobiliteitsknoop Tech Lane Ghent ontwarren

Eerste studie moet mobiliteitsknoop Tech Lane Ghent ontwarren

  • 02/07/2020

Voka Oost-Vlaanderen vroeg een oplossing voor de mobiliteitsknoop rond Tech Lane Ghent en trok vorig jaar, in samenwerking met UGent en vzw Ardoyen, naar minister Peeters. Een oplossing komt nu in zicht. De regio huisvest de internationale top in bio- en medische technologie, onderwijs en veelbelovende start- en scale-ups, maar kampt met onveilige situaties voor voetgangers en fietsers en niet aangepaste infrastructuur voor verkeer en openbaar vervoer. 

Tech Lane Ghent – campus Ardoyen ook gekend als het Technologiepark – is volop in ontwikkeling. De clusterregio die internationaal de toon zet in bio- en medtech trekt een massa  studenten, onderzoekers, werknemers, bezoekers en bedrijven aan. Er is dan ook veel beweging op en langs de N60 van fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en ander gemotoriseerd verkeer. Jammer genoeg zijn er op dit traject ook veel gevaarlijke situaties voor de zwakke weggebruikers. Een efficiënte en veilige verkeerssituatie is een noodzakelijke voorwaarde om de groei van deze hotspot voor ondernemerschap niet te beknotten.

Mobiliteit, een troef

We moeten van mobiliteit een troef maken. Voka Oost-Vlaanderen bundelde daarom de krachten met Ugent en vzw Ardoyen, die de bedrijven op en rond Tech Lane Ghent vertegenwoordigt. 
De volgende, noodzakelijke aanpassingen werden opgelijst en doorgespeeld naar minister Peeters:

  1. Veilige fietsverbindingen vanuit de belangrijkste invalswegen
  2. Een fietsersbrug over de R4, waardoor interferenties met gemotoriseerd verkeer uitgesloten worden
  3. De aansluiting van het Technologiepark op het netwerk van openbaar vervoer
  4. Een vlotte doorstroming op de N60, waarbij de ovonde (ovalen rotonde) opnieuw wordt ingericht

Het Agentschap Wegen en Verkeer oordeelt nu dat een studie van de verschillende verkeerssituaties broodnodig is. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het verkeer op en rond de N60 is enorm toegenomen en hierdoor is een analyse van bepaalde verkeerssituaties aangewezen. AWV zal hiervoor een studie opstarten die de doorstroming en de verkeersveiligheid moet verhogen voor alle vervoersmodi. Er zal ook onderzocht worden hoe we door middel van bepaalde infrastructurele ingrepen de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker kunnen maken voor iedereen.”

Studie met oog voor alle vervoersmodi

De studie zal bestaan uit drie delen die elk een bepaald verkeersaspect zullen onderzoeken. De eerste twee delen hebben als doel om de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken als alternatief voor de wagen.

Het eerste deel onderzoekt namelijk een betere en veiligere fietsverbinding tussen De Sterre en het Technologiepark. Een belangrijk onderdeel van deze studie zal een veilige oversteek over de R4 (binnen- en buitenring) en de E40 naar het Technologiepark zijn.

De tweede zogenaamde corridorstudie zal ingaan op het openbaar vervoer op de N60 en de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan. Er zal onderzocht worden hoe de N60 en de Tramstraat - Adolphe della Faillelaan aangepast kunnen worden om zo de bussen vlotter te laten rijden.

Het derde onderdeel van de studie zal inzoomen op de ovonde aan het Technologiepark zelf. Hoe kunnen we deze knoop aanpakken om het gemotoriseerd verkeer en de bussen van De Lijn op de N60 en naar Zwijnaarde vlotter te laten rijden in combinatie met een veilige fiets- en voetgangersoversteek?

Dit jaar uit de startblokken

De drie deelstudies zijn in één opdracht gegoten voor een goede samenhang tussen de drie projecten. De focus gaat eerst naar fiets en openbaar vervoer. Het is de bedoeling om dit jaar de studies aan te vatten. Voor de studie van de ovonde aan het Technologiepark zal er afgestemd worden met het RUP dat in opmaak is voor het Technologiepark. 

Er zijn nog heel wat stappen te doorlopen (ontwerpstudie, onteigeningen en vergunningen), maar de ambitie is duidelijk: eind 2023 de eerste spadesteek geven voor de nieuwe fietsverbinding. De heraanleg van de N60 aan de toegang van het Technologiepark volgt daarna. Voor het openbaar vervoer is de timing van uitvoering afhankelijk van de oplossingen die uit de studie komen.
 

Mobiliteitsknooppunt Tech Lane Ghent

Voka Oost-Vlaanderen volgt dit dossier op de voet en ziet het als een belangrijke ontwikkeling in de Gentse Zuidmozaïek.

Advertentie Festival van Vlaanderen