Skip to main content
Map
  • Wat doen we?

De werking van Health Community rust op vijf pijlers:

 

Netwerking

Netwerking

We brengen onze leden in contact met experten, ervaringsdeskundigen en beleidsactoren uit relevante vakgebieden om zo kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

 

Belangenbehartiging

Belangenberhartiging

Health Community formuleert proactief voorstellen die ervoor zorgen dat het omgevingsklimaat in Vlaanderen en Brussel toelaat dat we onze doelstellingen gemakkelijker kunnen realiseren. Onze leden krijgen ook de gelegenheid hun input te leveren voor het lobby-traject rond welzijn en zorg dat Health Community samen met het Voka-kenniscentrum het hele jaar door uitwerkt en opvolgt.

 

Kennisdeling

Kennisdeling

We focussen jaarlijks op vijf thema’s waarrond we een twintigtal sessies organiseren. Tijdens deze sessies krijgen de leden een toelichting van experten uit het veld en gaan ze met hen in debat om zo ervaringen uit te wisselen. Deze sessies monden nadien uit in papers, die we twee maal per jaar publiceren en waarin we alle kennis en beleidseisen bundelen.

 

(Zorg)ondernemerschap

Zorgondernemerschap

Health Community match organisaties aan elkaar, faciliteert de samenwerkingsverbanden en zorgt mee voor ondersteuning en promotie om innovatieve projecten op te starten. We werken hiervoor ook samen met health- en andere innovatieplatformen.

 

Communicatie

Communicatie

We capteren en communiceren over de nieuwste ontwikkelingen in healthcare en zoals eerder vermeld, kunnen onze leden ook samen met ons actief meeschrijven aan papers van Health Community.