Skip to main content
  • Onze publicaties
Voka Community -

Health Community

DO-IT: Analyse en actieplan richting excellente innovatie in health & wellbeing

Personeelsschaarste in welzijn en zorg

'Meer-waarde' in welzijn en zorg
Van kosten naar toegevoegde waarde

Anders en beter innoveren om de zorg te transformeren

Taboes doorbreken om de zorg te transformeren

Digitale zorg: uitdagen om te slagen

Gezond werken maakt gezond leven, en gezond leven maakt gezond werken

Go with the flow: value-based zorgintegratie en zorglogistiek

Community assisted self-management: van belofte naar realisatie

mHealth als sleutel tot kwaliteit en betaalbaarheid van zorg

Onze visie op levensloopgeschikt wonen voor ouderen in de 21e eeuw

Contactpersonen

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ann D'hollander

Assistente Health Community