Skip to main content
  • Home
  • Health Community

Health Community

Platform voor zorgondernemingen, bedrijven, kenniscentra en patiëntengroepen

Dat de gezondheidszorg zal en moet transformeren is geen nieuws. In zo'n context is het echter belangrijk dat we niet alleen binnen de eigen muren zoeken naar oplossingen. Een samenwerking met actoren uit verschillende achtergronden en met verschillende competenties brengt vaak verrassende ideeën aan het licht. Elke actor kan immers zijn sterktes profileren en uitbouwen. Zo creëren we niet alleen meerwaarde voor de eindgebruiker, maar voor iedereen.

Health Community speelt in op deze tendens en laat vernieuwers op een open en ondernemende manier samen bruggen bouwen tussen de toenemende inzichten, de technologische mogelijkheden en de veranderende noden in de gezondheidszorg.

Onze missie:

Missie Health Community