Skip to main content
Map
 • Voka Health Community

Voka Health Community

Samen excellent in welzijn & zorg

Voka Health Community is een platform voor zorgondernemingen, bedrijven, kenniscentra en patiëntengroepen.

Dat de gezondheidszorg zal en moet transformeren is geen nieuws. In zo'n context is het echter belangrijk dat we niet alleen binnen de eigen muren zoeken naar oplossingen. Een samenwerking met actoren uit verschillende achtergronden en met verschillende competenties brengt vaak verrassende ideeën aan het licht. Elke actor kan immers zijn sterktes profileren en uitbouwen. Zo creëren we niet alleen meerwaarde voor de eindgebruiker, maar voor iedereen.

Health Community speelt in op deze tendens en laat vernieuwers op een open en ondernemende manier samen bruggen bouwen tussen de toenemende inzichten, de technologische mogelijkheden en de veranderende noden in de gezondheidszorg.

Speerpunten van Voka Health Community

 • Geïntegreerde, kwaliteitsvolle zorg & zorgorganisatie met inzet op preventie en gezondheidsbevordering
 • Innovatief business development rond zorgorganisatie, technologie & digitale transformatie
 • Solidaire sociale zekerheid met financieringdie prikkelt om te doen wat goed is, volgens value based healthcare principes

Pijlers 2023

 • Digitalisering en technologie
 • Preventie en gezondheidsbevordering
 • Personeelstekort
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Staatshervorming
 • Welzijn op en naast het werk
 • Financiering van ons zorgsysteem