Skip to main content
  • Voka Health Community
Voka Community -

Voka Health Community

Voka Health Community

Platform voor zorgondernemerschap 

Voka Health Community is een platform voor zorgondernemingen, bedrijven, kenniscentra en patiëntengroepen.

Dat de gezondheidszorg zal en moet transformeren is geen nieuws. In zo'n context is het echter belangrijk dat we niet alleen binnen de eigen muren zoeken naar oplossingen. Een samenwerking met actoren uit verschillende achtergronden en met verschillende competenties brengt vaak verrassende ideeën aan het licht. Elke actor kan immers zijn sterktes profileren en uitbouwen. Zo creëren we niet alleen meerwaarde voor de eindgebruiker, maar voor iedereen.

Health Community speelt in op deze tendens en laat vernieuwers op een open en ondernemende manier samen bruggen bouwen tussen de toenemende inzichten, de technologische mogelijkheden en de veranderende noden in de gezondheidszorg.

Speerpunten van Voka Health Community

  • Maatschappelijke verantwoorde zorg, met een blik vanuit sociaal ondernemerschap
  • Behoud van een sterke & solidaire sociale zekerheid
  • Kwaliteit en efficiëntiewinsten
  • Welzijn en gezondheid op het werk, als ondersteuning van ondernemerschap
  • Innovatie binnen de social profit en alle daaraan verbonden industrieën.