Skip to main content

Menselijk Kapitaal West-Vlaanderen

Meer dan ooit is het noodzakelijk om te investeren in menselijk kapitaal om de vele uitdagingen op onze arbeidsmarkt en in het hr-beleid de baas te kunnen in een digitale toekomst. Menselijk kapitaal moet een prominente plaats krijgen in de groei- en innovatiestrategie van onze West-Vlaamse ondernemingen.
Vanuit Voka West-Vlaanderen hebben we 9 belangrijke thema’s en uitdagingen geïdentificeerd ...

Vanuit Voka West-Vlaanderen hebben we 9 belangrijke thema’s en uitdagingen geïdentificeerd binnen het domein Menselijk Kapitaal waarop we de komende jaren willen inzetten om de ondernemingen te ondersteunen en begeleiden in hun groei.

Vooreerst moeten we onze blik voorbij het onderwijs richten om de belangrijke 21e eeuwse skills aan te brengen, creativiteit en ondernemerschap aan te wakkeren, en concurrentieel te blijven in een vrijemarkteconomie.

Levenslang leren moet van een modewoord evolueren naar een concrete, ambitieuze visie voor alle medewerkers! Elk talent telt. Ondernemingen moeten ook tijd en ruimte vrijmaken voor talent -, competentie- en datamanagement om zo het menselijk kapitaal te versterken.

Bovendien moeten ondernemingen inzetten op een sterke positionering van hun ‘brand’ en cultuur om zo hun instroom - in sommige gevallen zelfs vanuit het buitenland - te verzekeren. Om geen goede medewerkers te verliezen, moet extra ingezet worden op employee engagement en well-being.

Thema's

Onderwijs   Investeren in niche talent    Aantrekken van buitenlands telent

Flexibel omgaan met arbeid    Welzijn op het werk    Employer branding

Competentie- en talentontwikkeling    Data is het nieuwe goud    Sociaal-juridische vragen

Langlopende trajecten - Lerende netwerken

balk langlopende trajecten