Skip to main content

"Keep calm and go international."

  • 16/12/2020
De spanning op de arbeidsmarkt is en blijft hardnekkig ...

De spanning op de arbeidsmarkt is en blijft hardnekkig en deze situatie zal onder andere door de toenemende vergrijzing niet snel veranderen. 

Het vinden van talentvolle medewerkers is en blijft dan ook de bekommernis en uitdaging bij uitstek voor veel ondernemingen. De klassieke vijver van werkzoekenden waaruit ondernemingen kunnen putten, raakt uitgedroogd. Dus we moeten ook -ver- buiten de grenzen op zoek gaan. We hebben immers mensen nodig om onze welvaart op peil te houden.

Enerzijds stimuleert Voka West-Vlaanderen de interregionale mobiliteit tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Waalse en Franse werkzoekenden moeten blijvend aangemoedigd worden om hier te komen werken.

Anderzijds is er een grote noodzaak om ook gericht hoogopgeleid en gespecialiseerd talent van buiten Europa naar hier te halen om vacatures in te vullen. Economische migratie biedt heel wat opportuniteiten en voordelen. 

International Community West Flanders

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies/Menselijk kapitaal

Projecten

Project: Match made in heaven met buitenlands talent

Met het Match-project zoeken we specifiek op vraag en volgens de nood van uw onderneming naar de juiste, relevante hoogopgeleide profielen uit Nigeria en Senegal.

Meer info

Rekruteren over de (taal)grens met “Vous êtes les bienvenus”

Als lid van Voka West-Vlaanderen kunt u zich gratis registreren op onze site www.vouseteslesbienvenus.eu. Deze site heeft als doel om Noord-Franse en Waalse werkzoekenden verder bewust maken van de jobmogelijkheden in West-Vlaandere.

Meer info

Europees Interregproject Grenzeloos Tewerkstellen

Voka West-Vlaanderen is een partner in het Europees Interregproject Grenzeloos Tewerkstellen / Emploi sans frontières. De hoofddoelstelling van dit project is om de grenzen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt weg te nemen.

Meer info

Internationale jobbeurzen

Zijn er voor uw vacature(s) onvoldoende kandidaten te vinden in België en wilt u mensen aanwerven die afkomstig zijn uit de EER (Europese Economische Ruimte)? Via het Work in Flanders-team van de VDAB kunt u ook kandidaten vinden in het buitenland.

Meer info