Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Alle AW lobbydossiers

Alle AW lobbydossiers

Belangen behartigen, belangen verdedigen? Wat houdt die term nu juist in?

Door een sterk lokaal netwerk laten wij uw stem horen bij de lokale besturen, in belangengroepen, adviesraden, streekoverleg, commissies, bij lokaal overleg rond specifieke thema’s maar ook op Vlaams en federaal niveau.

Alle acties die wij ondernemen of waarvoor wij ons inzetten zijn onder te verdelen in enkele grote thema’s: mobiliteit, de Antwerpse haven, de industrie, uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt, fiscaliteit en het milieu. Met het netwerk van KamerAmbassadeurs staan we nog dichter bij ondernemers, kan de Kamer vlugger inspelen op ondernemersnoden en hun belangen verdedigen.

Dus waar kan je het belangenbehartigings-team vinden? In dialoog met lokale, Vlaamse en federale overheden, in gesprek met bedrijven om hun problemen aan te kaarten of om samen constructieve oplossingen te vinden. Ontdek hieronder alle lobbydossiers waarin wij uw stem laten horen.

logo arbeidsmarkt

logo energie

logo internationale handel

logo mobiliteit

logo omgeving

logo steden

logo zorg