Plato aanbod Mechelen-Kempen

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen organiseert al meer dan vijfentwintig jaar het lerende netwerk Plato. Een intensief project voor kmo-bedrijfsleiders of verantwoordelijken die willen groeien op diverse domeinen. Ben je een kmo-bedrijsleider met ambitie en heb je al eens nood aan een verfrissend extern inzicht van je collega-ondernemers? Durf je jezelf in vraag te stellen en zo nog sterker te ondernemen? Dan is het lerend netwerk Plato iets voor jou! Samen met 15 bedrijfsleiders verzamel je maandelijks voor een pittige dialoog en inspirerende content rond eigen gekozen thema’s. Je vormt een hecht, enthousiast netwerk en stimuleert elkaar in groei onder de begeleiding van fantastische meters & peters.

Plato?

 • is een lerend netwerk voor bedrijfsleiders en beslissingsnemers van kmo's, die hun kennis en ervaring willen delen en zo van elkaar leren;
 • is een traject voor én door ondernemers;
 • steunt op het peter- en meterschapsprincipe: kaderleden of experten worden peter/begeleider van een groep van 15 bedrijven en zorgen voor ondersteuning qua kennis, netwerk en locatie.

Plato wil:

 • een vertrouwelijk platform bieden aan kmo’s waar ervaringsuitwisseling centraal staat;
 • de overdracht bevorderen van managementknowhow van gastsprekers en kaderleden uit grote bedrijven naar kmo’s;
 • je prikkelen om jezelf in vraag te stellen;
 • netwerking tussen bedrijven onderling stimuleren.

Deze drie doelstellingen kaderen in de hoofddoelstelling van Plato: het kmo-bedrijfsbeleid helpen professionaliseren door de ondersteuning van de managementvaardigheden van kmo-bedrijfsleiders.

Voor wie?

 • je wil als onderneming kwantitatief of kwalitatief groeien;
 • je bent ondernemend en hebt een gezonde portie zelfreflectie;
 • je zit met vragen en zoekt een klankbord via collega-ondernemers;
 • je wil jouw netwerk verruimen;
 • je hebt tussen de 1 en 250 werknemers in dienst.

Het aanbod in 2018-2019

KANTOOR MECHELEN

Volgende trajecten starten op: 


KANTOOR GEEL

Volgende trajecten starten op:

 • Plato 'Communicatie' – OPSTART 1 februari 2019
  De juiste uitstraling van een organisatie, zowel intern als extern.
 • Plato Sales & Marketing - OPSTART 1 februari 2019
 • Plato Algemeen Management - OPSTART September 2019
 • Plato Next Generation - Opstart September 2019

Het Plato-traject in Mechelen-Kempen

 • Voor de start: Intakegesprek, kennismaking en groepsindeling
  Het Plato-avontuur begint met een intakegesprek en een kennismaking. De samenstelling van de groepen gebeurt zorgvuldig op basis van diverse criteria om de meest optimale mix van gelijkgestemden te bekomen. Elke groep bestaat uit 12 à 16 kmo-bedrijfsleiders of managers uit de regio.
   
 • Kick-off: teambuilding en samenstelling programma
  Op de startdag maak je kennis met jouw groep en de peter(s) en of meter(s). Bovendien bepaal je op dat moment, samen met de andere deelnemers, jouw doelstellingen en behoeften. Je hebt ondertussen samen met ons in kaart gebracht waar je sterktes zitten en op welke elementen de Plato-groep voor jou een klankbord en inspiratie kan zijn. Deze analyse vormt de basis voor de thema’s van de maandelijkse bijeenkomsten waardoor je een traject op maat van jezelf en de groep uitstippelt. Deze aanpak zorgt ervoor dat het project kan uitgroeien tot een doelgericht programma waarbij uitwisseling van ervaringen centraal staat.
   
 • Maandelijkse sessies
  Gedurende de looptijd van jouw Plato-traject, respectievelijk 1 of 2 jaar, kom je maandelijks samen met jouw groep in lijn van de vooropgestelde thema's en vraagstellingen. De meter(s) en peter(s) kunnen de sessies zelf invullen of er kan beroep gedaan worden op gastsprekers, externe experten, ... Verder kan er gewerkt worden in de vorm van workshops, bedrijfsbezoeken, casestudies, het delen van best practices, etc. Naast de opgedane kennis blijft het delen van ervaringen de focus. PLATO is leren uit de dagelijkse praktijk van anderen..
   
 • Groepsoverschrijdende sessies
  Twee keer per jaar kom je met alle Plato-groepen uit de regio samen om de onderlinge band te versterken. Met de kick-off, de Summerdrink, community event, ... brengen we steeds content, alsook een fijn netwerkmoment. De Plato Vlaanderen Happening is een jaarlijks overkoepelend event voor de deelnemers van over heel Vlaanderen. Zo leer je via de Plato-familie dus niet alleen 'iets' maar ook 'iemand' kennen. 
   
 • Individuele begeleiding door ervaren peters en meters
  Een uiterst professionele groep kaderleden en/of ervaren KMO-bedrijfsleiders (peters & meters) staat klaar om je te begeleiden. Ook met specifieke vragen of problemen kan je altijd bij hen terecht. Voor vragen buiten hun domein is er steeds het Voka-netwerk om een antwoord te vinden op jouw vragen. 

Je twijfelt nog?

Verscheidene studies bevestigen dat na deelname aan Plato:

 • je meer aandacht schenkt aan strategisch denken en je professioneler én met meer zelfvertrouwen werkt;
 • 70% van de deelnemers zich opnieuw inschrijven voor een vervolgtraject;
 • er een intensief netwerk tussen de deelnemers ontstaat, waaruit verschillende samenwerkingsvormen voortvloeien
 • wetenschappelijk onderzoek aan de Vlerick Business School toonde aan dat Plato-bedrijven gemiddeld een hogere stijging kennen in omzet en tewerkstelling dan bedrijven die niet in het Plato-netwerk zitten;
 • Plato bestaat ook in andere Vlaamse regio’s: 7 500 kmo’s en meer dan 400 peterbedrijven wisselen al tientallen jaren ervaringen en kennis uit dankzij Plato.
 • Plato biedt als deelnemer of als begeleider een bijzonder perspectief op ondernemerschap. Je zou het minstens één keer in jouw carrière moeten meemaken!

Plato-peter of -meter worden?

Een unieke mogelijkheid om als zaakvoerder of leidinggegevende:

 • Jouw praktische beroepservaring aan kmo-zaakvoerders door te geven;
 • Jouw managementvaardigheden ten volle in te zetten in de begeleiding van onze groepen;
 • Buiten je eigen vakgebied te treden en nieuwe inzichten te verwerven


Meer info of inschrijven voor een kennismakingsgesprek?

Contacteer onze projectadviseurs:

KANTOOR GEEL
Elien Vingerhoets via elien.vingerhoets@voka.be of 014 56 30 30

KANTOOR MECHELEN
Alain De Cuyper via alain.de.cuyper@voka.be of 015 45 10 20 of 0491 36 91 99.

In samenwerking met

Plato Agentschap Innoveren & Ondernemen