Skip to main content
Map
  • Inschrijfformulier groeitrajecten
Uw gegevens
Gegevens van uw bedrijf
Is uw bedrijf al lid van Voka?
Ik wens lid te worden van het volgende groeitraject:
Personalia
Hoeveel jaren bent u actief als ondernemer en/of verantwoordelijke?
Ervaring met groeitrajecten?
Bedrijfsfiche
Aard van de onderneming
Aard van de klanten
Indien u minder dan 5 personeelsleden in dienst hebt. Overweegt u om binnen min. 1 en max. 2 jaar aanwervingen te doen?
Bent u internationaal actief (import – export)?
Mate van autonomie. Bent u verbonden met andere ondernemingen?
Uw groeitraject: wat zijn uw verwachtingen?
Algemene kennis en info opdoen
Ervaringsuitwisseling
Persoonlijke cases kunnen voorleggen
Contacten leggen
Business genereren
Geef vijf prioritaire topics (knelpunten, vragen of behoeften) aan die tijdens uw Plato-traject aan bod moeten komen
Langs welk kanaal bent u op de hoogte gekomen van Plato/Accelero/Familio/Transitio?

Meer info via https://www.voka.be/privacy