Skip to main content

Plato

Webbanner PlatoLogo vlaio

Samen sterker ondernemen!

Plato biedt je de mogelijkheid om jouw bedrijfsvoering onder de loep te nemen en te professionaliseren in één of meerdere managementdomeinen. Op een interactieve manier worden kennis en ervaringen met elkaar gedeeld met de bedoeling te professionaliseren en maximaal in te zetten op groei en succes.

Je kan daarbij rekenen op de coaching van ervaren meters & peters. Daarnaast delen enthousiaste kaderleden uit grote bedrijven en ervaren kmo-bedrijfsleiders hun expertise en zijn een klankbord voor jouw ideeën, vragen en knelpunten.

 

Quote Caroline Rigo

Plato is voor Caroline de ideale manier om maximaal in te zetten op groei: “Je kan er je successen vieren en je zorgen delen. Het gevoel zit goed en dat maakt dat je alle voorwaarden hebt om als ondernemer te groeien.” 

 

  • Zoek je een klankbord?
  • Bots je voortdurend op vragen en nieuwe uitdagingen in je bedrijfsvoering? 
  • Toets je graag beslissingen en keuzes af met andere bedrijfsleiders? 

Dan ben je bij Plato aan het juiste adres! 

Hoe verloopt een Plato-traject?

Werken in groepen

Elke groep bestaat uit 15 à 18 ondernemers, kaderleden of professionele medewerkers.

Kick off - Kennismaking en samenstelling van het programma

Tijdens de kickoff leer je de andere deelnemers van jouw Plato-groep op een informele manier kennen. Op deze dag vul je tevens de nulmeting (= Plato-roos) in via het digitaal platform, bepaal je jouw doelstellingen en de groepsagenda op korte en middellange termijn. Dit vormt meteen de basis voor de thema’s van de maandelijkse bijeenkomsten. 

In 2021 starten we met een virtuele kickoff. 

Maandelijkse sessies

Gedurende een jaar kom je met jouw groep maandelijks samen, waar mogelijk bij de deelnemende bedrijven.
Na een inleiding over het thema door een expert, een begeleider of een deelnemer worden er ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord en kennis gedeeld.

Individuele begeleiding

Met specifieke vragen of problemen kan je altijd bij jouw begeleiders (m/peters) terecht. Daarnaast kan er via ons digitaal platform ook gebruik gemaakt worden van het Plato-netwerk om een antwoord op jouw vraag te vinden. 

Overkoepelende sessies

Twee keer per jaar kom je met alle Plato-groepen uit de regio samen om de contacten tussen de deelnemers van de verschillende groepen te versterken. Op deze overkoepelende sessies wordt er kort een managementthema behandeld. Daarna sluiten we af met een gezellige netwerkreceptie.

Interesse om deel te nemen of meer informatie? Neem contact op 

 

ING