Skip to main content
Map
 • VB - Inschrijfformulier PLATO
Digitaal Inschrijvingsformulier Plato Deelname
Onderneming Algemeen
Adres
Mate van autonomie. Bent u verbonden met andere ondernemingen?
Aard van de onderneming
Aard van de klanten
Indien u minder dan 5 personeelsleden in dienst hebt. Overweegt u om binnen min. 1 en max. 2 jaar aanwervingen te doen?
Bent u internationaal actief (import – export)?
Uw PLATO-traject

Geef aan wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van uw PLATO-deelname:

Bijleren op managementvlak
Contacten leggen
Ervaringsuitwisseling
Business genereren
Algemene kennis en info opdoen
Persoonlijke cases kunnen voorleggen
Planning & Strategie
Geef vijf prioritaire topics (knelpunten, vragen of behoeften) aan die tijdens uw PLATO-traject aan bod moeten komen
Financiën
Personeel
Leiderschap
Marketing & Sales, PR
Wetgeving en juridische aspecten
Familiale Opvolging
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Export
Vernieuwing, innovatief denken
Geef aan wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van uw PLATO-deelname:

Engagementen

 • Plato Summer event - datum te bepalen (collectieve sessie)
 • Plato Kick-off dag:
  • tweejarig traject met start - voorjaar
  • éénjarig traject met start - voorjaar
 • Door mijn deelname aan Plato engageer ik mij tot:
  • deelname aan de maandelijkse sessies: 10 keer per jaar. 
  • het vertrouwelijke karakter van de sessies en ga discreet om met de gedeelde info. U kan geen vervanger sturen!
  • ik stap open en postief in dit traject en ben bereid om ook mijn kennis te delen. Ik werk actief mee.​​​​​​

Deelnameprijs

 • 2-jarig traject: € 2.000 excl. BTW
 • 1-jarig traject: € 1.000 excl. BTW

Annuleren

U bent ingeschreven vanaf het moment dat wij dit formulier ondertekend hebben ontvangen. Annuleren kan enkel schriftelijk tot en met 10 werkdagen voor de Kick-off.  Bij annulatie na deze datum blijft het volledige bedrag verschuldigd. Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant behoudt het recht om het traject te annuleren indien de omstandigheden ons ertoe dwingen. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort. Onze trajecten stimuleren onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling. Dit kan enkel gebeuren in een open context en vertrouwelijke omgeving met voldoende deelnemers. Voka behoudt zich dan ook het recht om een Plato-groep te annuleren wegens te weinig deelnemers (minimum 10). 

Privacy

De deelnemer geeft de toestemming aan Plato om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka en om de bedrijfsgegevens ter beschikking te stellen aan VLAIO. De deelnemer geeft de toestemming aan Plato om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen. De privacy wetgeving zal gerespecteerd worden. 
 

Concurrentie

Als er zich binnen de groep concurrentie voordoet dan wordt de deelname van het concurrerende bedrijf voorgelegd aan de eerst ingeschreven deelnemer, die het recht heeft om een deelname omwille van concurrentiebeding en vertrouwelijke informatie te weigeren. 
 
Meer info via https://www.voka.be/privacy
Meer info via https://www.voka.be/privacy