Lasten en Kosten

19/09/2017

Voka richt zich oLasten en kostenp het domein 'Lasten en kosten' vanuit verschillende doelstellingen:

  • Een vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid. Voka bracht naar aanleiding daarvan de VokaWijzer ‘Doelgroepverminderingen’ uit.
  • De realisatie van de hervorming van de vennootschapsbelasting.
  • De hervormde loonnormwet. Het doel van de norm is om een te sterke stijging van de loonkosten tegen te gaan, om zo de concurrentiekracht van onze economie te verhogen. 
  • Op 1 juli 2018 zal een nieuwe maatregel omtrent starterslonen in werking treden. Zo zal de aanwerving van jonge werknemers van 18 jaar en jonger dan 21 jaar worden bevorderd door werkgevers toe te laten om hen aan te werven tegen een brutoloon dat lager ligt dan het actueel geldende minimumloon, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon voor de jongeren zelf. 
  • De realisatie van de taxshift. Om zo een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem te creëren het creëren van een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem en een verbetering van de concurrentiekracht van de ondernemingen.

Verschillende lobbydossiers

Karl Collaerts - Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting - karl.collaerts@voka.be - 0478 29 69 76
Veronique Leroy - Adviseur Sociaal Recht & Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be -  0478 88 03 34

Publicaties

Groeipaper lasten en kosten
11 uitdagingen voor 2017
Bereikbaar Vlaanderen
Paper werken tot 67 kan
vokapaper hup holland hup
Voka paper nood aan een uitgavennorm