Skip to main content

Lasten en Kosten

Voka richt zich op het domein 'Lasten en kosten' vanuit verschillende doelstellingen:

  • Een vereenvoudiging van het doelgroepenbeleid. Voka bracht naar aanleiding daarvan de VokaWijzer ‘Doelgroepverminderingen’ uit.
  • De realisatie van de hervorming van de vennootschapsbelasting.
  • De hervormde loonnormwet. Het doel van de norm is om een te sterke stijging van de loonkosten tegen te gaan, om zo de concurrentiekracht van onze economie te verhogen. 
  • Op 1 juli 2018 zal een nieuwe maatregel omtrent starterslonen in werking treden. Zo zal de aanwerving van jonge werknemers van 18 jaar en jonger dan 21 jaar worden bevorderd door werkgevers toe te laten om hen aan te werven tegen een brutoloon dat lager ligt dan het actueel geldende minimumloon, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon voor de jongeren zelf. 
  • De realisatie van de taxshift. Om zo een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem te creëren het creëren van een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem en een verbetering van de concurrentiekracht van de ondernemingen.
Lobby lasten en kosten
Karl Collaerts - Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting - karl.collaerts@voka.be - 0478 29 69 76
Veronique Leroy - Adviseur Sociaal Recht & Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be -  0478 88 03 34

 


Publicaties

Ondernemingen stutten de welvaartstaat
Voka paper nood aan een uitgavennorm
vokapaper hup holland hup
Paper werken tot 67 kan
Bereikbaar Vlaanderen
11 uitdagingen voor 2017
Groeipaper lasten en kosten
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Made In Vlaams-Brabant
BMW Brussels
DHL
Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Deloitte Private
PFL logo
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Athlon
Logo Premed
Logo Randstad
Soundfield
Jobat
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo