Skip to main content

ATA-carnet

Het ATA-Carnet is een uniform douanedocument dat u toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen, of in de daarmee gelijkgestelde gebieden die aangesloten zijn bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van gebruik.

Dankzij dit handige document kan u met volledige vrijstelling van invoerrechten, BTW, vergunningen en douanewaarborg uw goederen (stalen, demonstratiemateriaal, beursmateriaal, professioneel gereedschap, …) tijdelijk exporteren naar alle landen die het ATA-verdrag hebben onderschreven.
 
Het netwerk van Kamers van Koophandel is door de overheid gemachtigd tot uitgifte van deze ATA-carnets en is bovendien internationaal aangeduid als de borgstaande organisatie. Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft, kan een ATA voor verschillende types van gebruik uitgegeven worden.
 
De belangrijkste mogelijkheden zijn:

  • Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen
  • Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties.
  • Handelsmonsters
  • Goederen die een bepaald type van reeds geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden.
  • Beroepsmateriaal
  • Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer.
  • Vervoersmiddelen
  • Deze worden in principe niet gedekt door een ATA-carnet. Uitzonderingen op deze regel zijn auto' s of motoren bestemd voor competitie en vervoersmiddelen aangepast voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.

 
Opgelet: de toegelaten invoer en de interpretatie verschilt van land tot land. Contacteer ons om de voor u toepasselijke regels te kennen.

 

Download hier uw aanvraagformulier voor een ATA-carnet.

 

Meer info? Mail naar ata.vlaams-brabant@voka.be.