Skip to main content
Voka Community -

Raden van Advies/Bestuur

Voka Oost-Vlaanderen begeleidt ondernemingen die een raad van advies of raad van bestuur willen opstarten of vernieuwen.

De vergaderingen van de raad zijn vertrouwelijk en bieden de mogelijkheid om advies in te winnen en vragen of bekommernissen voor te leggen aan externe experts met diverse achtergronden en expertises. Er wordt gedebatteerd over zowel juridische, financiële, tactische of strategische vraagstukken.

De raad van advies zal geen beslissingen nemen, maar hoogstens aanbevelingen formuleren. Een raad van bestuur heeft wel beslissingsrecht en draagt verantwoordelijk voor de genomen beslissingen.

Het oprichten van een raad van advies of bestuur is het startschot voor de verdere professionalisering van je bedrijf!

Hoe kan Voka u hierin verder begeleiden?

Met Voka gaan we voor kwaliteit, van bij de start. Een geslaagd traject bestaat uit 3 stappen: informeren, connecteren en evalueren.

Stap 1 | Lab ‘Starten met een raad van advies/bestuur’

In 4 sessies stomen we je klaar om een raad van advies of bestuur op te starten die past binnen je bedrijfsstrategie, en die op een correcte manier wordt samengesteld en georganiseerd.

Voor ondernemers die al een raad van advies hebben maar hier vernieuwing willen in aanbrengen kan het lab vervangen worden door 2 coaching gesprekken.

Meer info over het Lab

Stap 2 | Matchmaking

Voka helpt je de juiste mensen vinden voor je advies- of bestuursraad. Wij matchen je met 5 externe adviseurs of bestuurders met het juiste profiel voor jouw raad van advies of bestuur.

Zo gaan we te werk:

Na een grondige screening van kennis, competenties en leiderschapskwaliteiten bij zowel de ondernemer die een raad van advies wil starten, als bij de adviseur die in een raad wil zetelen, zorgen wij voor de ideale samenstelling van de raad. 

Stap 3 | Opvolging

Wij volgen de werking van je raad nauwgezet op tijdens 2 contactmomenten.

Deelnameprijs

Starten met een Raad van Advies/Bestuur (lab, matchmaking en opvolging):
4500 euro

Vernieuwing Raad van Advies/Bestuur (coaching, matchmaking en opvolging):
2500 euro

Inbegrepen:

Alle documenten die nodig zijn om de Raad van Advies te starten. Kortom, we voorzien alles voor een vlotte opstart of vernieuwing van jouw raad van advies of bestuur.

Interesse? Vul jouw gegevens in en wij contacteren jou zo snel mogelijk!

Meer info via https://www.voka.be/privacy

Contactpersoon

Anke Cosijns

Groeitrajecten

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat