Skip to main content

Arbeidsmarkt & Onderwijs Oost-Vlaanderen

Voka Oost-Vlaanderen helpt ondernemers om talent te vinden, op te leiden en te behouden.

Talent Swap

Talent Swap is een netwerk van werkgevers in de Gentse haven die talent uitwisselen en opleiden op elkaars werkvloer, op basis van een matching van de onderlinge opleidingsbehoeften en leer- en werkplekken.
Sharing training!

Arbeidsmigratie van IT’ers

Dit project helpt knelpuntvacatures van bedrijven invullen door gerichte economische migratie van IT’ers uit
Marokko.

@Level2work

Staat u open voor hoger opgeleid anderstalig talent en wil u zich engageren om zelf een talentvolle
werkzoekende te begeleiden naar de arbeidsmarkt? Word mentor bij @Level2Work, een ervaring voor het
leven!

Jobroad

Geef een rondleiding aan (voornamelijk) lager opgeleide werkzoekenden in uw bedrijf gevolgd door sollicitatiegesprekken en eventuele aanwervingen. 
Twijfel niet als u verwoed op zoek bent naar onontgonnen talent en doe mee, on the road.

Eures: grenzeloos rekruteren

Wij begeleiden en faciliteren u in het rekruteren en aanwerven van personeel over de grens.

Werkplekleren

Ontdek hoe u openstaande functies kan invullen via verschillende vormen van werkplekleren. Wij brengen u in contact met arbeidsbemiddelaars die competente werkzoekenden voorstellen, u neemt deel aan een boeiend lerend
netwerk rond duurzaam HR-beleid.

DIG IT

Met dit project willen we inactieve vrouwen met een migratieachtergrond activeren op onze arbeidsmarkt door
hen een IT-opleiding aan te bieden. 

Duaal leren

We bouwen graag bruggen tussen bedrijven en scholen in Oost-Vlaanderen. Bij duaal leren verwerven leerlingen in het TSO en BSO en in de toekomst ook studenten in het hoger onderwijs kennis en vaardigheden deels op de werkvloer en deels op de schoolbanken. Doe maar duaal!

GIP-jurering: Talent Werkt

Bedrijfsleiders uit de regio jureren GIP-proeven van studenten uit technische richtingen. Zo brengen we bedrijfsleiders samen met directie, vakleerkrachten en studenten, stellen we technische studies positief in het daglicht en creëren we een lokaal netwerk tussen ondernemers en toekomstige medewerkers.

Innovatiecafé

In dit café brengen we ondernemers en jonge onderzoekers van hogescholen en universiteiten samen. Doel: een sterkere band tussen wetenschap en bedrijfswereld. PhD-studenten pitchen hun onderzoek en delen hun kennis tijdens een rondetafelgesprek. Bedrijven maken kennis met beloftevolle onderzoekers.

From PhD to SME

From PhD to SME is een joint venture tussen de UGent en Voka Oost-Vlaanderen. Het project koppelt kmo’s van jonge onderzoekers. Missie? De koudwatervrees bij beide partijen wegnemen door ze actief te laten samenwerken.

HR Forum

In dit regionaal netwerk wisselen HR-managers en HR-directeurs van grote ondernemingen ervaringen uit rond strategische HR-topics of actuele items.
Onze regio’s: Gent & rondom Gent, Denderstreek, Gentse Haven & Vlaamse Ardennen.

HR2Grow

U wil het personeelsbeleid in uw organisatie verder uitbouwen en optimaliseren? In dit lerend netwerk krijgt u een antwoord op al uw HRuitdagingen door de professionele begeleiding van HR-experten en de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

Talent Managers

Forum voor talentmanagers uit grote ondernemingen over de ontwikkeling, retentie en duurzame loopbaan van hun werknemers.

Coördinatoren team Arbeidsmarkt & Onderwijs