Skip to main content
Map

Tech@venture - Singapore

 • Hybride

Presentations preprogram (in Belgium)

International market research | 28th of March - 6pm -10pm

Practical information - Lien (pdf)

Presentation International market research

International market research by Bram Vaerewyck* (Bram Vaerewyck | LinkedIn)  – Business Markers | Tech@venture-Singapore

Bram is a strategy & business development professional with 20 years of experience in an international B2B and B2C environment (Duvel Moortgat, Leonidas, …). He has a proven track record of selling top quality products & services, building premium brands, developing omni-channel distribution worldwide and is guest lecturer ‘Export Marketing’ at Howest University.

He is advisor on export strategy & international business development @Business Markers and will give us a workshop about ‘International market research’.

Investor ecosystem | 21st of April - 2pm-6pm

Investor ecosystem in Asia

Testimonial Bert Deprest

Map of the money: Map of the Money

Business development, sales & marketing in Singapore | 4th of May - 6pm-10pm
Others

The internship program of Singapore Management University (website):

 • 3 months internship in Belgium (period: May – August 2024)
 • Expertise students: Business development, marketing & software engineering
 • Costs linked to internship:
  • Flight and accommodation costs are covered by Singapore Management University
  • Pay student interns the local market rate for internship allowances
 • Deadline to apply for internship May-August 2024 and submit the job description: January 2024
 • Contact: jameslee@smu.edu.sg

 

Introduction to KBC Asia Pacific

Presentations workvisit Singapore (22nd-26th of May)

Monday 22nd of May

FIT - Welcome to Singapore | Insights

Testimonial Bert Grobben - Budding innovation

Lunch Block 71:

 • Block71 (If any of the startups are keen to incubate with BLOCK71 Singapore, get them to sign up here. The team will typically take 4-6 weeks to evaluate the application. You can let me know should there be any keen applicants and I can help to expedite the application process. - contact: Lee Yvonne <lyvonne@nus.edu.sg>)
 • JTC launchpad
 • SG Tech
 • Pier 71
 • ICE 71
 • Plug & Play

 

Wednesday 24th of May
Friday 26th of May

Plan your individual meetings with potential customers, partnerships & investors | Conversation Starter

Plan your individual meetings with potential customers, partnerships & investors via this link.

In this presentation, you can find more information on how to set up your conversation starter profile.

 

Practical information

Date | Workvisit Singapore

The program will be from Monday, the 22nd of May – Friday 26th of May, but you can go earlier or stay longer in Singapore.

Flights | Workvisit Singapore

Don’t forget to book your flights to Singapore, don’t wait to long to avoid high flight costs.

FYI, Sven and I booked the following flights:

  • Amsterdam – Singapore (with Singapore Airlines): departure – Friday 19 May at 11:15 am; arrival – Saturday 20 May at 05:55 am
  • Singapore – Amsterdam (with Singapore Airlines): departure – Saturday 27 May 23:55; arrival – Sunday 28 May at 7:15 am
Hotel | Workvisit Singapore

We have obtained a discount at Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay. With the group discount, a room, including breakfast and wifi, amounts to S$261/night (= +/- 180 eur). This group rate applies during the mission (22-26 May) and 2 days before and after. To make a reservation and take advantage of this discount, please complete this document and return it to sharon.lee1@ihg.com before 28/04. During the program in Singapore we will always gather in the lobby of this hotel to go to the workshops and activities in groups. But you are certainly free to book another hotel if you want.

Passport (!) and SG Arrival card | Workvisit Singapore

Make sure your passport is valid for at least six months before departure!

More information - Travel advice Singapore

Submit your SG Arrival card 3 days prior to your flight.

ICA | SG Arrival Card (SGAC) with Electronic Health Declaration

 

What to do before our workvisit

Dataplan for mobile phone: you can buy a local dataplan and use this via your e-sim. For example: 

Install Grab (local Uber) on your phone and link your credit card: Grab - Taxi & Food Delivery - Apps op Google Play

 

The Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC):

Please find more information via this link about The Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) This is a competition for innovative scale-ups from Singapore Management University – Institute of Innovation & Entrpreneurship, with prizes worth S$2M. Deadline to apply is 31/03.

Tech@venture-Singapore

Algemene voorwaarden

We weten het, dit is een tekst met veel minder gebruikelijke woorden, maar toch vermelden we dit graag voor ons en voor jou want goede afspraken maken goede vrienden!  

De deelnemer van Voka Tech@venture zet voor zichzelf ambitieuze en meetbare doelstellingen en milestones. De deelnemer bespreekt die zo open mogelijk met zijn coach die als vertrouwenspersoon optreedt. De deelnemer doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om van de deelname van het Voka  Tech@venture traject in het algemeen een succes te maken, onder meer door:  

 • samen met de coach de individuele contactmomenten na te komen en deze goed voor te bereiden;  

 • aan de georganiseerde groepsactiviteiten deel te nemen;  

 • op een actieve manier deel te nemen aan het locatiebezoek onder meer door aanwezig te zijn op  de georganiseerde groepsactiviteiten en de individuele contactmomenten ter plaatse en deze ook goed voor te bereiden;  

 • zich zodanig voor te bereiden dat er efficiënt van het online en offline aanbod aan inhouden en gasten gebruik kan gemaakt worden;  

 • de aangereikte kennis, inzichten en connecties in ondernemersactie om te zetten;  

 • kennis, inzichten en connecties aan collega-deelnemers aan te bieden;  

 • een actieve community werking van Tech@venture deelnemers te helpen uitbouwen en onderhouden.  

  
In zijn eigen ondernemerschap en ten overstaan van de collega deelnemers gedraagt de deelnemer zich op een ethisch correcte manier.  

Met betrekking tot het Voka Tech@venture traject heeft de deelnemer alle nodige uitleg gekregen. Wijzigingen in het programma zijn ten allen tijde mogelijk en hebben tot doel in te spelen op de noden en wensen van de deelnemers.  

De deelnemer regelt zijn eigen reis en verblijf en de hieraan verbonden kosten voor het locatiebezoek op die manier dat hij aan de voorziene groeps- en individuele activiteiten kan deelnemen.  

De adviezen van Voka medewerkers, noch van de ervaringsdeskundige ondernemers en vakexperts, noch van welke adviseur aangeboden uit het Voka Tech@venture-partnership dan ook kunnen beschouwd worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. De individuele deelnemer kan Voka niet verantwoordelijk stellen voor de acties of de gevolgen daarvan op welk terrein dan ook.  

Het gebruik van de online dienstverlening van Voka is voorbehouden aan de geautoriseerde gebruikers. Gebruikers zijn actieve deelnemers binnen lopende trajecten van Voka. Voka zal de toegang tot de online dienstverlening verstrekken gedurende de termijn van de aangeboden begeleiding van Voka Tech@venture.  

Het is de gebruiker niet toegestaan de door Voka verstrekte gegevens en dienstverlening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voka. Het is de gebruiker niet toegestaan de content van de dienstverlening van Voka Tech@venture te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken en/of beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voka.  

 

Online leerplatformen en online sessies 

Iedere gebruiker van het online platform wordt uitgenodigd via een uitnodiging met daarin de nodige informatie met betrekking tot de inlogaccount. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de inschrijfprocedure. Eenieder die een uitnodiging ontvangt voor de deelname aan het online leerplatform wordt geacht de bedoelde geadresseerde te zijn. Het delen van inlogaccounts en paswoorden door gebruikers is niet toegestaan. Voka kan het aanbod en de inhoud van haar online dienstverlening of delen daarvan aanpassen ter verbetering van de kwaliteit of de actualisering van het aanbod.   

Iedere gebruiker van een online sessie wordt uitgenodigd voor deelname via een uitnodiging met daarin een link van de respectievelijke tool om deel te kunnen nemen aan de sessie. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Eenieder die een uitnodiging ontvangt voor de deelname aan de sessie wordt geacht de bedoelde geadresseerde te zijn. De uitnodiging wordt geacht persoonlijk en vertrouwelijk te zijn. De uitnodiging, noch de link mag worden bekendgemaakt. Hoewel niet limitatief houdt dit onder andere in dat het niet mag worden doorgestuurd, maar ook enige andere acties, zoals bv. het nemen van een foto of screenshot, is niet toegelaten.  

Voka wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie en of inhoud van de bestanden die gebruikers delen of op enige andere wijze ter beschikking stellen en/of openbaar maken via online tools, sessies of leerplatformen.  

De tools mogen niet worden gebruikt om persoonlijke en/of professionele informatie en/of bestanden van vertrouwelijke, geheime en/of gevoelige aard te delen op eender welke manier (bijvoorbeeld het delen van informatie via de chatfunctie of via schermdeling).   

Voka verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving of tools op de (computer)systemen en netwerken van haar gebruikers. Voka kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke aangelegenheid die voortvloeit uit het gebruik van een online leeromgeving of tool op wie ze beroep doet voor het ter beschikking stellen of leveren van haar dienstverlening.  

Voka Tech@venture verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en conform de privacy policy van Voka. Voka Tech@venture wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af om het opgegeven e-mailadres te verifiëren, te controleren of te herzien, ervan uitgaande dat het opgegeven e-mailadres door de gebruiker correct is.  

  

De gegevens van de deelnemer kunnen worden gebruikt in het kader van de acties tot monitoring en meting die opgezet worden met betrekking tot de scale-up community van Voka en de Voka Tech@venture werking.  De deelnemer geeft de toestemming aan Voka Tech@venture om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka  en om de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De deelnemer geeft de toestemming aan Voka Tech@venture om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen.  

 

Copyright en gebruik video’s – te vermelden bij het beeldmateriaal 

© Voka Shared Services 

 Audio-visuele opnames die in opdracht van Voka gemaakt en bewerkt worden in het kader van de starters- en groeitrajecten blijven eigendom van Voka. Voka mag dit materiaal voor eigen communicatiedoeleinden blijven gebruiken via de door hen beheerde kanalen, ook al is dit enkele jaren na opname.  

De deelnemer die audiovisueel materiaal ontvangt mag dit voor eigen doeleinde gebruiken, omzetten naar ander formaat en lengte, maar mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen.    

  

Advies per mail 

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de juistheid van dit antwoord te waarborgen, kan noch diegene die het antwoord formuleerde, noch Voka aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij het opvolgen van dit advies.   

Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt €2.500 excl. BTW en reis- en verblijfskosten.
Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO.

VLAIO Voka

Annulatievoorwaarden

Annuleren van een inschrijving kan enkel elektronisch via lien.vanreusel@voka.be tot 10 werkdagen voor aanvang van de (eerste) sessie. Nadien blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.  

Het is niet mogelijk om een deel van het deelnamegeld te recupereren bij vroegtijdige stopzetting van het traject (bijvoorbeeld, bij het volgen van enkel het voortraject of het niet meer deelnemen aan het natraject).   

Na inschrijving en vanaf deelname aan een activiteit of opstart individuele begeleiding in aanloop van de groepsopstart vervalt het recht op opzegging. 

Alumni Tech@venture-Singapore

Class of 2023: nextAuth, Scilife, Sealution, Expect Me, The Connector, Magics Instruments, Cloudalize, Techelec & Lifepowr
 

Class of 2023

Contactpersoon

Lien Vanreusel

Adviseur starters & scale-ups

Wanneer

Prijs

De deelnameprijs bedraagt €2.500 excl. BTW en reis- en verblijfskosten.
Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO.

VLAIO Voka

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

AW_Welt_6stappenplan