Hoe maak ik verslag van een vergadering?

21/09/2017

Vergadering lopen zelden gestructureerd. In tegendeel: vaak zijn ze nogal chaotisch en springen ze van de hak op de tak. Probeer dan maar eens een helder verslag op te stellen. Tijdens deze opleiding leert u een duidelijk verslag schrijven. Hoe bereidt u zich voor? Hoe filtert u de essentie uit alles wat gezegd wordt? Hoe vindt u structuur in de vergadering? En hoe zet u dit duidelijk op papier?

Programma

  • Samenstelling van de agenda en bijgevoegde stukken
  • Voorbereiding op de vergadering aan de hand van de agenda en de bijgevoegde stukken
  • Het doel van de vergadering helder te krijgen
  • Do’s en don’ts bij het maken van goede notulen van een vergadering
  • Luistertechnieken, scheiden van hoofd- en bijzaken en het opvangen van woorden die belangrijk zijn
  • Juist opstellen en opbouwen van notulen
  • Wat moet u vastleggen: alleen de besluiten/actiepunten, de afspraken of ook de inhoudelijke inbreng van iedere deelnemer?
  • Taken, plichten en rechten van de notulist

Trainer

Tilly Buelens

Meer info bij

Maud Delvoie via maud.delvoie@voka.be of 016 89 19 80.