Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over innovatie en digitalisering

Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over innovatie en digitalisering

Hoe ver staat jouw bedrijf op het vlak van digitale ontwikkeling?

Als u wilt weten hoe ver u staat inzake digitale ontwikkeling kan u nu de gratis digi scan van Voka en Deloitte Private invullen. De score zal toelaten dat u uw bedrijf kan vergelijken met sectorgenoten en andere relevante KMO’s. Daarnaast ontvangt u concrete tips om de digitale competitiviteit van uw bedrijf te versterken en krijgt u advies op maat via een persoonlijk opvolggesprek.

Wat wordt bevraagd? De scan richt zich op vier domeinen van een bedrijf: 

Digitale strategie
Hebt u een uitgeschreven strategie m.b.t. digitale transformatie?

Digitale organisatie
In welke mate wordt digitalisering binnen uw organisatie gestimuleerd?

Digitale klanten / leveranciers
Wat is de impact van digitalisering op uw klanten- en leveranciersrelatie?

Digitaal bedrijfsmodel
Is uw technologische infrastructuur voldoende schaalbaar naar een next level?

Start de digitale quick scan 

Hoe ver staan andere bedrijven in digitalisering en digitale transformatie?

“Bij heel wat ondernemingen ligt de focus momenteel vooral op CRM-systemen (Customer Relationship Management), waarin alle data over klanten en prospects gecentraliseerd worden. Die worden op dit moment vooral ingezet voor sales en marketing, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat verkopers altijd de juiste gegevens bij hebben of dat er zeer eenvoudig mailings verstuurd kunnen worden. De volgende stap is om ook andere processen te automatiseren. Heel wat Vlaamse ondernemingen bouwen een 360 graden-zicht uit op de klant. Dat betekent dat ze niet alleen alle kennis erover centraliseren, maar dat ze er ook de kerninformatie over alle lopende zaken aan koppelen: offerte-aanvragen, bestellingen, service-aanvragen, … Op die manier ziet elke betrokken medewerker wat de historiek is, wat er lopende is en wat de volgende stap is. Daarna kan je RPA (robotic process automation) toevoegen, zodat er minder manueel werk nodig is voor administratieve taken én zodat de applicatie zelf de betrokken medewerker verwittigt als er iets moet gebeuren voor de klant. Medewerkers kunnen daardoor meer én beter focussen op een optimale ervaring voor elke klant.”

Bron: Net IT: “Dankzij digitalisering, menselijk kapitaal efficiënter inzetten”

Welke technologieën zijn beschikbaar voor het digitaliseren van mijn productie?

Om een overzicht te bieden van de verschillende technische mogelijkheden  hoe bedrijven tijd-, middelen- en kostenbesparende stappen kunnen zetten in de richting van digitalisering, heeft het projectteam "GrowIn 4.0" van Ostfalia een catalogus samengesteld van 'demonstrators' van verschillende Industrie 4.0-technologieën. 

De "Ostfalia I4.0-catalogus" is bedoeld om het potentieel van digitaliseringsmaatregelen te illustreren en ook om geïnteresseerde bedrijven aan te moedigen de gebruikte technologieën te bekijken en te praten over samenwerkingsmogelijkheden voor hun ontwikkeling.
 

Hoe digitaliseer ik de HR-processen?

Begin met een analyse van de huidige werking. Wat is momenteel je grootste uitdaging? Aan welke HR processen besteed je de meeste tijd? Waar komen de meeste problemen voor? Deze vragen helpen je bepalen waar digitalisering van HR de grootste impact kan hebben. Start simpel en kies voor één domein. Wanneer je daarmee goed op weg bent, kan je ook andere processen beginnen automatiseren.
Creëer een draagvlak. Er zijn verschillende stakeholders betrokken bij HR, van zaakvoerders tot managers en medewerkers. Betrek hen in de analyse of het testen van mogelijke oplossingen. Zo vermijd je dat je iets implementeert dat nadien op weerstand stoot. Maak een case op die je punt sterk helpt maken. 
Test en vergelijk. Ga na welke tools er op de markt zijn voor jouw uitdaging. Welke functionaliteiten bieden ze aan? Wat is de kostprijs? Hoe verloopt de implementatie? Zorg ervoor dat je experimenteert met verschillende opties en diegene eruit kiest die het best beantwoord aan je noden.

Verlies je medewerkers niet uit het oog. De tool die je uiteindelijk kiest, moet het niet enkel voor jou eenvoudiger maken maar ook voor je medewerkers. Bekijk daarom goed wat de software te bieden heeft voor hen. Is een Self Service? Hoe ziet die eruit: is alles duidelijk en toegankelijk? Hoe is die geconnecteerd met het HR platform zelf? Voorziet het bedrijf ook training of documentatie voor medewerkers of is dat niet nodig?

Leer eerst zelf werken met de tool. Eenmaal je zelf goed weet wat de mogelijkheden zijn, kan je de transitie beter faciliteren voor je medewerkers. Werk dan ook een plan uit dat de uitrol naar de volledige organisatie in goede banen leidt. Zo garandeer je dat de transitie zo vlot mogelijk kan verlopen en de garantie op succes zo groot mogelijk wordt.

Bron: Officient 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor bedrijven die AI willen implementeren?

Data, ongetwijfeld. Expertise valt overal te halen of te kopen, maar data (meestal) niet. Kwalitatieve gegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde vandaag. En ondanks de keynotes die het belang daarvan aankaarten, zitten we helaas nog al te vaak met Big Useless Data. 

Daarnaast schuilt het grootste gevaar van AI op dit moment in onszelf. Het is een technologie die heel wat voordelen biedt als je ze correct toepast. Maar zo vanzelfsprekend is alles nog niet. Het is hard, gespecialiseerd en delicaat werk om een goede AI-toepassing te bouwen. Als we onze algoritmen snel en haastig voeden met verkeerde data, trekken we dus ook conclusies die volledig naast de kwestie zijn.

Een ander gevaar is dat we onze algoritmen aanwenden voor verkeerde dingen zoals het manipuleren van andere data. Om dat te counteren hebben we nood aan een breed maatschappelijk debat rond deontologische regels voor AI. En daar moeten we onze wetgeving op aanpassen.

Bron: Minireeks 'Technologie van de toekomst': Artificial Intelligence | Vok

Wat is strategische transformatiesteun?

Ondernemingen die een transformatie met sterk innovatief karakter doorvoeren om hun internationale concurrentiepositie te versterken, kunnen Strategische Transformatiesteun (STS) krijgen voor investeringen en opleidingen. De volgende beoordelingscriteria zijn bepalend voor het al dan niet toekennen van de steun:

 • De mate waarin het project innovatief is;
 • De mate waarin het project bijdraagt tot de internationale competitiviteit van de onderneming;
 • De mate waarin het project bijdraagt tot de verduurzaming op ecologisch vlak, het terugdringen van de broeikasgasuitstoot of aan de adaptatie van klimaatverandering en tot de verduurzaming op sociaal vlak
 • De mate waarin het project bijdraagt tot de verankering van de onderneming en de tewerkstelling en de algemene versterking van de onderneming in haar interne of externe waardeketen;
 • De mate waarin het project bijdraagt tot de versterking van de waardeketen of cluster die voor Vlaanderen van strategisch belang is, en tot de versterking van de Vlaamse economie.

Een project moet op alle parameters minstens de basisscore halen. De parameters “internationalisering” en “verduurzaming” worden bovendien strenger geïnterpreteerd. Een concurrentieanalyse en een klimaatplan worden verplichte bijlages. 

De percentages voor de basissteun zijn 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen. Het maximale steunplafond wordt beperkt tot 500.000 euro. Projecten met een uitzonderlijk belang op vlak van duurzaamheid of klimaat kunnen tot 1 miljoen euro steun per onderneming per kalenderjaar toegekend krijgen. 

Meer weten? Klik hier

 

Bron: Vlaio
 

Hoe kan ik een cyberaanval voorkomen?

Door de toegenomen digitalisering van de economie en samenleving liet de Vlaamse Regering in 2022 voor het eerst een nulmeting uitvoeren over de maturiteit van cybersecurity bij Vlaamse bedrijven. Uit deze nulmeting bleek dat 11,8% of bijna 1/8 van de Vlaamse bedrijven slachtoffer werd van een cyberaanval in 2021. Vooral grote bedrijven worden geviseerd, maar de gevolgen zijn vaak wel groter voor kleine ondernemingen omdat zij minder beschermd zijn.


Waarom investeren in cybersecurity?
Hoewel we het dragen van een veiligheidsgordel in de auto de normaalste zaak van de wereld vinden, lijkt investeren in cybersecurity nog steeds een overbodige luxe. Nochtans kunnen alle bedrijven slachtoffer worden van cyberaanvallen juist omdat ze in verschillende vormen voorkomen: malware, phishing, datalek, … Wanneer je bedrijf hiermee geconfronteerd wordt kan de financiële schade niet te overzien zijn. Naast de directe financiële schade kunnen cruciale bedrijfsprocessen dagen of zelfs wekenlang stilvallen. Dit heeft ook nog eens een negatieve impact op de reputatie van je onderneming. Kiezen voor cybersecurity betekent dus kiezen voor businesscontinuïteit en risicomanagement. Het geeft je onderneming een professionele uitstraling en wekt vertrouwen op bij klanten en leveranciers.

 
Wat doet de overheid?
Om kmo’s beter te wapenen tegen cyberaanvallen heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie, Hilde Crevits, twee nieuwe acties aangekondigd:

 • Op dit moment kunnen kmo’s die sterk afhankelijk zijn van IT-systemen een beroep doen op de subsidie ‘cybersecurity verbetertrajecten’. Naast de bestaande steun van VLAIO, waarbij je 45% steun kan aanvragen voor een verbetertraject van minimum € 25.000, is er ook een beperktere versie gelanceerd.  Deze ‘light’ versie betreft een kleiner pakket aan begeleiding en advies waarbij het verbetertraject zo’n €10 000 minder kost.
 • Ook via de kmo-portefeuille kan je de cybersecurity van je onderneming verbeteren. Kleine ondernemingen genoten eerder 30% steun, een middelgrote onderneming 20%. Minister Crevits trekt het percentage nu op tot 45% voor kleinere ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen.
   

Niet gevonden wat je zoekt?

Stel hier jouw vraag

Innoveren met Voka

Ben je op zoek naar manieren om meer te innoveren? Wil je digitalisering in al de domeinen van jouw bedrijf inbedden?

 • Ik wil begeleiding, expertise en advies over innoveren en digitaliseren
 • Ik leer graag van en met anderen in een innovatie-community
 • Ik ben benieuwd naar de opleidingskalender

Innoveren met Voka