Skip to main content
  • Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over innovatie en digitalisering

Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over innovatie en digitalisering

Hoe ver staat jouw bedrijf op het vlak van digitale ontwikkeling?

Als u wilt weten hoe ver u staat inzake digitale ontwikkeling kan u nu de gratis digi scan van Voka en Deloitte Private invullen. De score zal toelaten dat u uw bedrijf kan vergelijken met sectorgenoten en andere relevante KMO’s. Daarnaast ontvangt u concrete tips om de digitale competitiviteit van uw bedrijf te versterken en krijgt u advies op maat via een persoonlijk opvolggesprek.

Wat wordt bevraagd? De scan richt zich op vier domeinen van een bedrijf: 

Digitale strategie
Hebt u een uitgeschreven strategie m.b.t. digitale transformatie?

Digitale organisatie
In welke mate wordt digitalisering binnen uw organisatie gestimuleerd?

Digitale klanten / leveranciers
Wat is de impact van digitalisering op uw klanten- en leveranciersrelatie?

Digitaal bedrijfsmodel
Is uw technologische infrastructuur voldoende schaalbaar naar een next level?

Start de digitale quick scan 

Hoe ver staan andere bedrijven in digitalisering en digitale transformatie?

“Bij heel wat ondernemingen ligt de focus momenteel vooral op CRM-systemen (Customer Relationship Management), waarin alle data over klanten en prospects gecentraliseerd worden. Die worden op dit moment vooral ingezet voor sales en marketing, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat verkopers altijd de juiste gegevens bij hebben of dat er zeer eenvoudig mailings verstuurd kunnen worden. De volgende stap is om ook andere processen te automatiseren. Heel wat Vlaamse ondernemingen bouwen een 360 graden-zicht uit op de klant. Dat betekent dat ze niet alleen alle kennis erover centraliseren, maar dat ze er ook de kerninformatie over alle lopende zaken aan koppelen: offerte-aanvragen, bestellingen, service-aanvragen, … Op die manier ziet elke betrokken medewerker wat de historiek is, wat er lopende is en wat de volgende stap is. Daarna kan je RPA (robotic process automation) toevoegen, zodat er minder manueel werk nodig is voor administratieve taken én zodat de applicatie zelf de betrokken medewerker verwittigt als er iets moet gebeuren voor de klant. Medewerkers kunnen daardoor meer én beter focussen op een optimale ervaring voor elke klant.”

Bron: Net IT: “Dankzij digitalisering, menselijk kapitaal efficiënter inzetten”

Welke technologieën zijn beschikbaar voor het digitaliseren van mijn productie?

Om een overzicht te bieden van de verschillende technische mogelijkheden  hoe bedrijven tijd-, middelen- en kostenbesparende stappen kunnen zetten in de richting van digitalisering, heeft het projectteam "GrowIn 4.0" van Ostfalia een catalogus samengesteld van 'demonstrators' van verschillende Industrie 4.0-technologieën. 

De "Ostfalia I4.0-catalogus" is bedoeld om het potentieel van digitaliseringsmaatregelen te illustreren en ook om geïnteresseerde bedrijven aan te moedigen de gebruikte technologieën te bekijken en te praten over samenwerkingsmogelijkheden voor hun ontwikkeling.
 

Hoe digitaliseer ik de HR-processen?

Begin met een analyse van de huidige werking. Wat is momenteel je grootste uitdaging? Aan welke HR processen besteed je de meeste tijd? Waar komen de meeste problemen voor? Deze vragen helpen je bepalen waar digitalisering van HR de grootste impact kan hebben. Start simpel en kies voor één domein. Wanneer je daarmee goed op weg bent, kan je ook andere processen beginnen automatiseren.
Creëer een draagvlak. Er zijn verschillende stakeholders betrokken bij HR, van zaakvoerders tot managers en medewerkers. Betrek hen in de analyse of het testen van mogelijke oplossingen. Zo vermijd je dat je iets implementeert dat nadien op weerstand stoot. Maak een case op die je punt sterk helpt maken. 
Test en vergelijk. Ga na welke tools er op de markt zijn voor jouw uitdaging. Welke functionaliteiten bieden ze aan? Wat is de kostprijs? Hoe verloopt de implementatie? Zorg ervoor dat je experimenteert met verschillende opties en diegene eruit kiest die het best beantwoord aan je noden.

Verlies je medewerkers niet uit het oog. De tool die je uiteindelijk kiest, moet het niet enkel voor jou eenvoudiger maken maar ook voor je medewerkers. Bekijk daarom goed wat de software te bieden heeft voor hen. Is een Self Service? Hoe ziet die eruit: is alles duidelijk en toegankelijk? Hoe is die geconnecteerd met het HR platform zelf? Voorziet het bedrijf ook training of documentatie voor medewerkers of is dat niet nodig?

Leer eerst zelf werken met de tool. Eenmaal je zelf goed weet wat de mogelijkheden zijn, kan je de transitie beter faciliteren voor je medewerkers. Werk dan ook een plan uit dat de uitrol naar de volledige organisatie in goede banen leidt. Zo garandeer je dat de transitie zo vlot mogelijk kan verlopen en de garantie op succes zo groot mogelijk wordt.

Bron: Officient 

Wat is 5G en wat is de meerwaarde voor bedrijven?

5G is de vijfde generatie van mobiel netwerk. Dit nieuwe netwerk zorgt ervoor dat de downloadsnelheid op smartphones en tablets tot wel 100 keer sneller is dan wanneer je gebruik maakt van het 4G netwerk. Voor de gewone consument zal de snelheid van het downloaden en kwaliteit van foto’s en video’s dus enorm toenemen.

Voor bedrijven is het voordeel van 5G eveneens zeer groot. 5G zal een snellere dataoverdracht toelaten met een kortere latentietijd. Dit heeft als gevolg dat digitale  processen veel preciezer kunnen worden aangestuurd. De toepassingen zijn legio: drones die vanop afstand kunnen worden bestuurd of zelfs artsen die operaties vanop afstand kunnen uitvoeren met robots.

Op dit moment heeft de Kamer het wetsontwerp over de veiling van de 5G-rechten voor mobiel internet goedgekeurd, maar de deelstaten moeten ook nog hun toestemming geven. Als er geen oppositie komt van de deelstaten (en de Raad van State) zou er volgend jaar ook in België 5G kunnen zijn.

Hoe kan mijn bedrijf een rol spelen in het uitrollen van ‘smart city-toepassingen’?

‘Smart cities’ zijn slimme steden met de ambitie om bestuur en samenleving efficiënter te organiseren aan de hand van informatietechnologie. Het doel hiervan is om de levenskwaliteit van de burgers te vergroten. Aangezien geen enkele stad of gemeente alle kennis en expertise bezit, wordt er veel samengewerkt met bedrijven, onderwijsinstellingen en andere steden. 

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt in Vlaanderen drie bedrijfsnetwerken om de doelstellingen van ‘smart cities’ te verwezenlijken:

  • IoTValueChain - The Beacon: aan de hand van open oproepen, workshops en begeleidingstrajecten wil The Beacon een technologisch bedrijvennetwerk uitbouwen dat zich richt op smart city-toepassingen op basis van artificiële intelligentie (AI) en the Internet of Things (IoT);
  • IoT for Society: start-ups, kmo’s en grote ondernemingen worden samengebracht om informatie uit te wisselen, actief opportuniteiten te identificeren en samen te werken om oplossingen voor de smart-city markt in kaart te brengen;
  • Mobility as a Service (MaaS): ondernemingen, overheden en kenniscentra die willen inzetten op multimodale dienstverlening werken hier samen om oplossingen te vinden voor de groeiende mobiliteitsproblematiek in steden. 
Wat zijn de grootste uitdagingen voor bedrijven die AI willen implementeren?

Data, ongetwijfeld. Expertise valt overal te halen of te kopen, maar data (meestal) niet. Kwalitatieve gegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde vandaag. En ondanks de keynotes die het belang daarvan aankaarten, zitten we helaas nog al te vaak met Big Useless Data. 

Daarnaast schuilt het grootste gevaar van AI op dit moment in onszelf. Het is een technologie die heel wat voordelen biedt als je ze correct toepast. Maar zo vanzelfsprekend is alles nog niet. Het is hard, gespecialiseerd en delicaat werk om een goede AI-toepassing te bouwen. Als we onze algoritmen snel en haastig voeden met verkeerde data, trekken we dus ook conclusies die volledig naast de kwestie zijn.

Een ander gevaar is dat we onze algoritmen aanwenden voor verkeerde dingen zoals het manipuleren van andere data. Om dat te counteren hebben we nood aan een breed maatschappelijk debat rond deontologische regels voor AI. En daar moeten we onze wetgeving op aanpassen.

Bron: Minireeks 'Technologie van de toekomst': Artificial Intelligence | Voka
 

Contactpersonen

Sally Verpoort

Directeur regio Vlaamse Ardennen & Leiestreek - Manager Info & Advies - Ledenrelaties

Menno van Gemeren

Belangenbehartiging - Info & Advies

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat