Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

De krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt zal in de toekomst, onder meer door de demografische evolutie, alleen maar toenemen. Tegen 2030 zullen we minstens 77.000 extra arbeidskrachten nodig hebben om onze (noodzakelijke) economische groei te kunnen aanhouden en versterken. In onze vergrijzende samenleving zullen we alle mogelijke hefbomen nodig hebben om openstaande vacatures in te vullen. Mensen moeten zich ook blijvend kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om een talentstrategie die ontwikkelt, een arbeidsmarkt die transities faciliteert, een activerende sociale zekerheid en een eigentijds arbeidsrecht dat bijdraagt aan de noodzakelijke productiviteitsgroei.

Onze ambitie in cijfers

 • 85% werkzaamheidsgraad.
 • 18.000 inactieven en 15.000 werkzoekenden activeren.
 • 7.500 begeleidingstrajecten van langdurig zieken per jaar.
 • 25.000 internationale talenten aantrekken.
 • 25% laten deelnemen aan levenslang leren.

Een spiegel van 100 werkenden en niet-werkenden in West-Vlaanderen

Een spiegel van 100 werkenden en niet-werkenden in West-Vlaanderen

Zet in op activering

ANALYSE

Het blijft voor West-Vlaamse ondernemingen moeilijk om geschikte medewerkers te vinden. De werkzoekendengraad blijft historisch laag (rond de 5%), terwijl het aantal openstaande vacatures hoog is en de werkzaamheidsgraad in veel West-Vlaamse subregio’s al bijna 80% bedraagt. De spanning op de arbeidsmarkt zet een rem op de groei.

jobs

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN 

 • Leid de helft van de werkzoekenden zonder werk in onze provincie naar een job (ca. 15.000 personen). 
 • Activeer 15% van de inactieven binnen West-Vlaanderen (ca. 18.000 personen). 
 • Breid het aantal VDAB sectoraccounts in West-Vlaanderen uit naar 4 voor industrie, 2 voor transport, 3 voor hout, bouw en energie, en 2 voor ICT. 
 • Maak een grensoverschrijdend team van 12 personen binnen VDAB-Forem om de interregionale mobiliteit te versterken. 
 • Elke onderneming moet beroep kunnen doen op een ruim en gratis taalaanbod en taalondersteuning voor de anderstalige werkvloer vanuit VDAB.
 • Vereenvoudig werkplekleren en trek het aantal individuele beroepsopleidingen (IBO) in West-Vlaanderen op tot 5.000 per jaar. 
 • Begeleid langdurig zieken sneller terug naar werk. In West-Vlaanderen moeten er jaarlijks minimaal 7.500 van die begeleidingstrajecten worden opgestart. Richt daartoe op provinciaal niveau een taskforce op met alle relevante actoren, gecoördineerd door het kabinet van de minister van Sociale Zaken om zo de actoren op dezelfde lijn te krijgen en ervoor te zorgen dat de begeleidingstrajecten efficiënt en succesvol verlopen. 
 • Met het afsluiten van een overeenkomst tussen VDAB en Forem willen we per jaar 1.500 Waalse werkzoekenden extra aan de slag helpen in West-Vlaanderen. 
 • We begeleiden jaarlijks minstens 120 West-Vlaamse ondernemingen richting een sterk beleid inzake diversiteit en inclusie.

Benut het potentieel aan economische arbeidsmigratie

ANALYSE

Als we met West-Vlaanderen bij de meest ondernemende kennisregio’s willen horen, moet er geïnvesteerd worden in het actief halen en onthalen van buitenlands talent. We kijken daarvoor niet enkel naar onze buurlanden of andere Europese landen, waar de krapte op de arbeidsmarkt ook sterk aanwezig is, maar ook naar derde landen. Daarbij moeten bedrijven vandaag een lange, ingewikkelde single permit procedure doorlopen. DIT

VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

 • Trek tegen 2030 minstens 25.000 buitenlandse talenten naar onze provincie aan. 
 • Creëer in West-Vlaanderen een International House: een onestopshop waar buitenlandse talenten én ondernemingen terechtkunnen voor ondersteuning en dienstverlening rond administratie en soft landing-aspecten. De lokale besturen moeten de internationale talenten in het Engels te woord staan. 
 • Creëer een apart platform binnen VDAB waar bedrijven hun vacatures voor internationale talenten kunnen publiceren. Die moeten actief verspreid worden naar derde landen (naar het voorbeeld van Eures voor Europese profielen). 
 • Versterk het team binnen de VDAB dat op internationaal rekruteren werkt binnen onze provincie tot 8 personen. 
 • Versnel en vereenvoudig de procedures om een single permit te verkrijgen, met een maximale doorlooptijd van drie weken. Maak werk van een snelwegprocedure voor trusted companies. Ook de gelijkschakeling en erkenning van diploma’s via NARIC moet veel sneller. 
 • Update de knelpuntberoepen voor economische migratie jaarlijks. De lijst moet ook beter aansluiten op de noden van West-Vlaanderen én moet uitgebreid worden met jobs voor kortgeschoolden.
 • Naar analogie van universiteitssteden in Vlaanderen, linken we actief buitenlandse studenten die in Vlaanderen afstuderen of een (post)doctoraat hebben afgewerkt aan West-Vlaamse ondernemingen via een jaarlijks matchingevent. 
 • Laat ons met FIT en VDAB elk jaar twee talentmissies en jobbeurzen organiseren in landen met potentieel om (hoogopgeleid en technisch) talent aan te trekken. 
 • Wij bouwen ook de International School Ghent verder uit met een sterke secundaire component en maken die bekend bij West-Vlaamse ondernemingen.
leercultuur

Zorg voor een leercultuur van permanente vorming in West-Vlaanderen

ANALYSE

We moeten voluit de kaart trekken van levenslang leren om onze productiviteit te verhogen en de economische groei aan te houden. Jammer genoeg neemt slechts 10% van de West-Vlamingen deel aan levenslang leren – veel te weinig dus, hetgeen een negatieve impact heeft op onze duurzame inzetbaarheid. Bovendien geven veel medewerkers aan dat ze het nut van bijleren ook niet inzien. Er is dus nog massaal veel werk om onze West-Vlaamse ondernemingen én medewerkers te overtuigen om levenslang leren met stip bovenaan de agenda te plaatsen.

DIT VRAAGT VOKA WEST-VLAANDEREN

We moeten de deelname aan levenslang leren optrekken naar 25% van onze West-Vlamingen. Hiermee moeten we aansluiting vinden op de Scandinavische landen. 

ESF moet met cofinanciering van de Vlaamse overheid drie coaches voorzien die West-Vlaamse kmo’s begeleiden bij het uittekenen en implementeren van een structureel opleidingsbeleid rond levenslang leren. De West-Vlaamse kmo’s krijgen een krediet aan begeleidingsuren om te besteden. 

Ontwikkel – naar analogie met Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Zweden – een visuele tool die de ‘skills gap’ aangeeft tussen competenties die binnen een onderneming aanwezig zijn en die in de toekomst nodig zullen zijn. Koppel de tool ook aan een duidelijk overzicht van het opleidingsaanbod in Vlaanderen. 

Zorg voor een opleidingsaanbod dat dicht genoeg staat bij de bedrijven. Maak van de Leercampus in Roeselare een echt innovatief opleidingscentrum voor werkzoekenden, jongeren, leerkrachten en werkenden. Voorzie moderne opleidingsinfrastructuur verspreid over de volledige provincie, die open gebruikt kan worden, ook door Waalse en Noord-Franse werkzoekenden. Investeer als VDAB verder in mobiele opleidingen om gericht West-Vlaamse kmo’s te kunnen bereiken en versterken. 

Maak werk van flexibele, modulaire opleidingen geënt op onze speerpuntclusters, die samen met de industrie vormgegeven worden.

afbeelding

Contactpersoon

Davy Maes

Kennis & advies / Menselijk kapitaal