Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Prioriteiten Vlaams-Brabant

Onze ondernemingen toonden de voorbije legislatuur veerkracht. Niet alleen hoe ze grote crisissen benaderden en het hoofd boden, maar hoe ze er opportuniteiten uit putten. De volgende regeringen zullen echter knopen moeten doorhakken en beslissen welke economie we in ons land en Vlaanderen willen om geen welvaart en tewerkstelling te verliezen

In dat opzicht zijn de Vlaamse en federale verkiezingen van 2024 een kantelmoment. Meer dan ooit moeten we nu ondernemen voor morgen. In het Vlaams-Federaal memorandum lichtten we de standpunten toe die we als Voka - Kamer Van Koophandel Vlaams-Brabant graag in het Vlaams en federaal regeerakkoord willen geïntegreerd zien.  

Deze 10 actiepunten zijn voor ons prioriteit. Al onze eisen, lees je in het Vlaams-Brabants memorandum.

10 prioriteiten

Luchthaven

Brussels Airport is, als tweede grootste economische pool van België, de economische poort en het centrum van de logistieke activiteiten in de provincie Vlaams-Brabant. Ze genereert 2% van het BBP en huisvest 317 bedrijven. De luchthaven biedt rechtstreeks werk aan 24.000 medewerkers. Indirect komen daar nog 40.000 jobs bij.

Voka - KvK Vlaams-Brabant vraagt een duidelijke en coherente luchtvaartstrategie die uitstippelt hoe Brussels Airport zich verder kan ontwikkelen. De Vlaamse overheid moet rechtszekerheid bieden over de omgevingsvergunning

 

  1. Ontwikkel een coherente luchtvaartstrategie voor Brussels Airport, onder meer in vliegroutes, geluidsnormen en exploitatiemogelijkheden.  

 

Mobiliteit

De regio kreunt vandaag onder het sluipverkeer. Het aantal verplaatsingen en de verkeersdruk zullen hier nog toenemen. Daarom pleit Voka - KvK Vlaams-Brabant voor onder andere beter openbaar vervoer in de regio. Dat vergt een verhoogde treinfrequentie, aangepast aan de vraag van passagiers en werknemers, en een afschaffing van de Diabolo-toeslag. Daarnaast zijn rechtstreekse hogesnelheidstreinverbindingen nodig tussen Brussels Airport en de HST-knooppunten

 

  1. Realiseer een rechtstreekse internationale hogesnelheidstreinverbinding met Brussels Airport.

  2. Schaf de diabolotaks af

  3. Breng de luchthaventram en sneltram A12 snel naar uitvoering 

 

Ring rond Brussel

De herinrichting van de Ring rond Brussel is een noodzakelijke investering voor de mobiliteit van de toekomst in en buiten onze regio. De werken aan de ring rond Brussel en het viaduct van Vilvoorde zijn dan ook één van de meest impactvolle werven in Vlaanderen. Voka –KvK Vlaams-Brabant vraagt met aandrang om het tracé goedgekeurd door de Vlaamse regering en de vooropgestelde timing te respecteren, zodat de eerste schop in de grond gestoken kan worden in 2026. 

 

  1. Zorg voor de doorloop van procedures en opstart van de herinrichting van de Ring R0 

 

Multimodaal transport

In 2023 daalde het actieve aanbod van gronden met 15% en werden er 7% meer gronden in gebruik genomen. Van de totale oppervlakte in Vlaams-Brabant is 5.912 ha beschikbaar als bedrijventerrein en is er 81% bebouwd. Van de resterende onbebouwde ruimte wordt vandaag maar 1,7% actief op de markt aangeboden. Enkele Vlaams-Brabantse multimodale hotspots zullen in de toekomst zuurstof moeten geven aan de bedrijven. 

 

  1. Vraag aan de Vlaamse Waterweg om een studie uit te voeren met het oog op de optimalisatie van watergebonden industriegebieden in Vlaams-Brabant langs de kanalen.

  2. Ontwikkel een globale visie op de verdere ontwikkeling van de multimodale bedrijvenzone in Tienen, met faciliteiten naar spoorontsluiting en overslag naar de waterweg toe.

  3. Ontwikkel een breed gedragen visie en voer de ontwikkelingsplannen voor het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas uit, zodat die als een multimodale hub kan fungeren tussen de cargo-luchthaven en het hinterland richting Tienen 

 

Innovatie

De provincie Vlaams-Brabant is een kennisregio; meer nog, we zijn koploper op het vlak van innovatie. Heel wat bedrijven werken aan de verbetering van onze gezondheid, milieu, voeding, energiebehoefte of mobiliteit. Elk beleid moet daarop inzetten. Vandaag scoort Vlaanderen al in de top 3 van Europa, maar we moeten de ambitie hebben om de nummer één te worden

 

  1. Verhoog de overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling en valoriseer innovatie beter: verhoog onder meer de publieke middelen om de 1% norm van innovatie te halen. Het belangrijkste deel moet naar de bedrijven vloeien. 

 

Arbeidsmarkt

Het toekomstig beleid moet een werkzaamheidsgraad vooropstellen van 85% door het activeren van onze werkzoekenden en niet-actieven. Er moet meer ingezet worden op levenslang leren door de upskilling en reskilling van onze medewerkers. Daarnaast is ook interregionale arbeidsmobiliteit een strategie om de krappe Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt aan te pakken. 

 

  1. Ontwikkel een kordaat activeringsbeleid en versnel economische migratie 

Events rond de verkiezingen

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven