Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Prioriteiten regio Mechelen-Kempen

De Turbo van Vlaanderen

De regio Mechelen-Kempen is de economisch sterkste groeier van Vlaanderen. In tien jaar tijd is het bruto binnenlands product in de arrondissementen Turnhout en Mechelen samen gestegen van 29 naar 42 miljard euro. Een stijging van bijna 14 miljard euro. Als Vlaanderen de motor is, is de regio Mechelen-Kempen de 'Turbo van Vlaanderen'. Maar de motor dreigt te sputteren. Op een aantal domeinen.

Daarom schuiven we vijf topprioriteiten voor de verkiezingen naar voren:

Krijg 62.000 mensen extra aan de slag

Werkzoekenden

 • Versterk de toepassing van de regel om nieuwe werkzoekenden al na 2 in plaats van 6 weken uit te nodigen bij VDAB voor een face-to-facegesprek.
 • Stop de werkloosheidsuitkering na maximaal 2 jaar, net als in Nederland, Duitsland en Frankrijk, afhankelijk van hoe lang je hebt gewerkt.
 • Vereenvoudig werkplekleren en trek het aantal individuele beroepsopleidingen (IBO) op tot 20.000 per jaar.

Werkenden 

 • Versterk de jobbonus en zorg ervoor dat het verschil tussen werken en niet-werken effectief vergroot. 
 • Maak flexibele arbeidstijden mogelijk, meer werken in bepaalde periodes van het leven, minder in andere periodes.
 • Doof eindeloopbaanstelsels als SWT en landingsbanen uit. 
 • Keer een lager pensioenbedrag uit aan wie voortijdig met pensioen gaat. 
 • Ga voor minder gelijkstelling van allerlei niet-gewerkte periodes.

Niet-beroepsactieven

 • Breng het aantal leefloners terug in de regio. 
 • Laat OCMW-medewerkers leefloners dwingender naar de arbeidsmarkt sturen.

Langdurig zieken 

 • Laat elke zieke medewerker na vier weken screenen via een medische vragenlijst. 
 • Stel al na zes weken een plan op over hersteltijd, gedeeltelijke werkhervatting, aangepast werk, opleiding of heroriëntering.
 • Controleer het voorschrijfgedrag van artsen. 
 • Ga voor 40.000 begeleidingstrajecten per jaar, in plaats van de huidige 4.000. 
 • Verplicht minimale beschikbaarheid bij wie beroep doet op ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Arbeidsmigranten 

 • Vereenvoudig het krijgen van een single permit en beperk de doorlooptijd tot 3 weken. 
 • Creëer in de provincie Antwerpen een onthaalcenter zodat buitenlandse talenten en bedrijven bij één loket terechtkunnen.

Snelle 'go' voor 629 hectare industriegrond

Industriegrond dringend deblokkeren 

 • Geef snel groen licht voor 629 hectare aan industriegrond. 
 • Activeer onbenutte maar goed gelegen bedrijventerreinen. 
 • Zorg voor planologische compensatie, ook in het geval van watergevoelige gebieden. 
 • Voorzie voorraad voor niet-verweefbare industrie.

Economisch netwerk Albertkanaal

 • De Vlaamse regering moet de nodige bedrijventerreinen realiseren en bestaande ENA-dossiers versnellen om zo de investeringen te laten renderen.

Vereenvoudig vergunningen

 • Verhoog de rechtsplegingsvergoeding (nu maximum 1.540 euro). 
 • Stilzitten tijdens de publieke consultatie = instemmen. 
 • Zorg voor kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de Dienst Omgeving binnen de stad en gemeente. 
 • Verbeter de doorlooptijd van de aanvragen.

Investeer 300 miljoen euro

 • Reserveer minstens 20% van de exploitatie-uitgaven voor investeringen. 
 • Zet in op lastenverlaging voor bedrijven om fiscale druk te verminderen. 
 • Breng een verschuiving teweeg bij steden en gemeenten van lopende uitgaven naar investeringsuitgaven. 
 • Maak verdelingscriteria van het Gemeentefonds en Openruimtefonds transparanter. 
 • Verplichte fusie tot minstens 30.000 inwoners voor meer slagkrachtige gemeenten.
   

Fast forward voor grote mobiliteitswerken

 • Benut bestaande infrastructuur op een betere manier met behulp van slimme technologie. 
 • Maak vooruitgang in vijf grote infrastructuurwerven in de regio. 
 • Werk dringend bottlenecks en missing links weg. Zet in op de meest geschikte modus. 
 • Ontsluit bedrijventerreinen op een efficiënte manier. Zorg bij wegenwerken voor datadeling tussen alle actoren.
 • Anticipeer op de vergroening van de mobiliteit.

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder