Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Onze industrie hier houden

De komende jaren zullen thema’s als industrieel beleid en Europese competitiviteit het Europees economisch beleid voor een groot stuk bepalen. Dat wordt ons opgelegd door grote internationale spelers zoals China en de Verenigde Staten. Zeker de Inflation Reduction Act van de VS dat in het kader van de duurzame transitie de eigen industrie sterke voordelen toekent.

Duidelijke en realistische keuzes

Europa heeft dus nood aan een geïntegreerd industrieel beleid, waarbij alle sectoren betrokken worden, dat vooruitziend is en duidelijke keuzes maakt over waar en hoe te investeren. Dat is belangrijk, want de investeringsbeslissingen van vandaag bepalen waar we staan in 2030, 2040 en 2050.

Het is belangrijk dat de keuzes die gemaakt worden om klimaatdoelstellingen te halen duidelijk, maar ook realistisch zijn. Zeker in een dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio zoals Vlaanderen merken we dat milieu- en klimaatdoelstellingen vaak botsen, wat het afleveren van vergunningen sterk bemoeilijkt. Op die manier is het moeilijk om de groene transitie vorm te geven. Er moet dus ingezet worden op regionale industriële strategieën op basis van de sterkte van de regio. Daarbij moet Europa erop toezien dat er duidelijke beslissingscriteria zijn (een afwegingskader) wanneer doelstellingen botsen.

 

Rol van Vlaanderen als exportmotor

Vlaanderen kent een open economie die sterk inzet op export. In die hoedanigheid moeten we ons opstellen als een voorvechter voor vrijhandelsakkoorden. Die nemen niet alleen handelsbelemmeringen weg, ze zijn ook cruciaal voor de duurzame transitie. We hebben immers partners nodig voor de aanvoer van bepaalde grondstoffen (zoals Gallium en Germanium) die onmisbaar zijn om de duurzame omslag te maken. Zeker nu grote economieën meer en meer op zichzelf terugvallen, is dat een must.

Daarnaast moeten we ook binnen België ons huiswerk maken door de acht hangende akkoorden te ratificeren met onder meer Canada en Singapore. Vooral Vlaanderen maakt daar werk van, de andere landsdelen blijven achter. 

  • Maak werk van een ambitieus en geïntegreerd Europees industrieel beleid. 

  • Neem het voortouw om Europese wetgeving te stroomlijnen wanneer doelstellingen botsen. 

  • Rond binnen België hangende akkoorden af en neem binnen Europa de rol als vrijhandelsbeliever op om met de Europese Commissie nieuwe handelsakkoorden af te sluiten. 

Voka Paper: Naar een competitief en duurzaam industriebeleid

Lees meer over onze standpunten in de Voka Paper 'Naar een competitief en duurzaam industriebeleid'

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

Full bio of Maarten Libeer