Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Weer werken. Wat nu?

  • 07/03/2023

De massale uitval door ziekte stelt werkgevers voor grote uitdagingen, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Voka wil de voortrekker zijn in het aanpakken van langdurige aanwezigheid door ziekte. Daarom lanceren we vanuit de Health Community een praktische Voka Wijzer met alle bouwstenen voor een integraal preventie-, verzuim- en terugkeerbeleid.

Naast de uitdagingen rond tijdelijke vervangingen komt de uitval ook met een kostprijs: de kost van het ziekteverzuim in een onderneming met 100 werknemers bedraagt gemiddeld 110.000 euro per jaar. Daar komen nog de indirecte kosten bij voor productiviteitsverlies en het missen van groeikansen. Ook voor de samenleving komt de massale ziekteuitval met een grote kostprijs in de vorm van uitkeringen en medische kosten.

Het aantal langdurig afwezigen bedraagt 240.000, het aantal werklozen in Vlaanderen 185.000.

240.000 langer dan een jaar ziek

Het aantal mensen in België dat niet werkt omdat ze ziek zijn, loopt steeds verder op tot meer dan een half miljoen. Het aandeel Vlamingen dat langer dan een jaar afwezig is van de werkvloer bedraagt 240.000, een absoluut record. Het grootste deel van de zieken lijdt aan lage rugpijn of kampt met mentale problemen. Ter vergelijking: het aantal werklozen in Vlaanderen staat momenteel op 185.000. We zijn bij de slechtste leerlingen van Europa en we krijgen de stijgende trend voorlopig niet gekeerd. De nieuwe Voka Wijzer bevat de theorie en de praktische handvaten rond het voorkomen van ziekte-uitval en ook rond het opnieuw integreren op de werkvloer van medewerkers die terugkeren na een lange ziekte. Met de Voka Wijzer in de hand kunnen werkgevers extra stappen zetten in het uitbouwen van een volwaardig preventie- en verzuimbeleid.

Tina en Jill

Jill werkte meer dan zes jaar niet. Ziek thuis. En de stap terug naar werk leek op een nooit te overwinnen bergtop. Mede dankzij begripvolle manager Tina kon ze de moed vinden om opnieuw twaalf uur per week te starten bij Schaduwmeesters Wilms uit Meerhout. Praten en luisteren is er een basishouding bij elk van de 200 medewerkers

Tina en Jill van Schaduwmeesters Wilms uit Meerhout

Praten werkt

De eerste nadruk in de Voka Wijzer ligt op het belang van ziektepreventie. Het klinkt evident: iemand die niet ziek wordt, blijft aan de slag en hoef je niet te re-integreren. Een goed preventiebeleid zet in op het welzijn van zowel individuele werknemers als de algemene werkcontext. Het is de beste investering die een bedrijf kan doen. Daarbij staat verbinding met en tussen de medewerkers centraal.

“Praten werkt, dat is onze ervaring. We werken sterk aan een bedrijfscultuur waarin alles bespreekbaar is. Op die manier groeit er vertrouwen tussen mensen en heb je als werkgever in de gaten wanneer een medewerker veerkracht aan het verliezen is. We hebben al onze managers opgeleid zodat ze beter worden in luisteren en sneller signalen kunnen oppikken”, getuigt Tina Ermgordts, HR manager bij Wilms nv, een familiebedrijf en de Benelux-marktleider in de productie van rolluiken en zonnewering uit Meerhout.

De kost van het ziekteverzuim in een onderneming met 100 werknemers bedraagt gemiddeld 110.000 euro per jaar.

Ziekteverzuim

Hoe hard je ook inzet op preventie: het sluit ziekteverzuim nooit volledig uit. Een gericht verzuimbeleid zorgt voor een duidelijk beeld van het ziekteverzuim in de onderneming en de impact ervan op de bedrijfsactiviteiten. Ziekteverzuim moet bespreekbaar worden gemaakt. Leidinggevenden spelen een cruciale rol hierin. Ze moeten de juiste methodieken aanleren en inoefenen. Standaard deeltijdse werkhervatting Wie terugkeert uit ziekte kan sneller weer aan de slag als een deeltijdse werkhervatting mogelijk is. De ziekteuitkering wordt dan gecombineerd met het arbeidsinkomen zodat de werknemer tijdens het herstel het werk kan opbouwen. Dit systeem bestaat al en kent een groeiend gebruik. De deeltijdse werkhervatting moet nog soepeler en voor een langere periode dan twee jaar mogelijk zijn.

De Voka Wijzer is opgesteld op basis van de meest recente stand van de regelgeving in samenspraak met de experten van SD Worx, IDEWE, Lydian, Vlaams Instituut Gezond Leven, VDAB en Mensura. De Voka Wijzer wordt mee mogelijk gemaakt door Europese ESF-middelen van CareerFlow.

Voka Standpunt: Verdrievoudig het budget voor preventieve gezondheidszorg

Investeringen in preventie zijn na 7 jaar al terugverdiend. In België ligt het aantal verloren levensjaren – sterfte op jonge leeftijd die vermijdbaar is – véél hoger dan andere West-Europese landen. Per 100.000 inwoners gaan meer dan 4.000 levensjaren verloren. Dat zijn er 20% meer dan in Nederland en 40% meer dan in Luxemburg. De vermijdbare kostprijs voor samenleving en economie is gigantisch. Daarom roept Voka op om fors meer middelen te voorzien voor preventie in de gezondheidszorg. Per inwoner moet de investering in preventie stijgen van 105 euro naar 330 euro per persoon per jaar. Na zeven jaar is die investering terugverdiend door minder kosten in de ziekteverzekering en meer productiviteit in de bedrijven.

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie