Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Voka Welt

Voka Welt

Regionale content? Selecteer je regio met de knop bovenaan de pagina.

Samen bouwen aan inclusieve werkvloeren

Logo ESF

 

Vrijwel elke onderneming ervaart dezelfde uitdagingen: het is lastig om talent aan te trekken en te behouden, om een balans te vinden tussen verschillende generaties op de werkvloer, om te digitaliseren op verschillende fronten, om levenslang leren te stimuleren, om groeikansen te bieden en om flexibel om te gaan met onvoorziene ziekteverzuim. Wat jij nodig hebt, is een gedegen strategie om optimaal in te zetten op een inclusieve en duurzame werkvloer. Maar het creëren van zo'n werkomgeving vergt tijd en inzet. Daarom werken we samen met jou aan een HR-beleid dat zowel inclusief als duurzaam is. 

Meer info 

Wat jij kan verwachten

Samen met Voka Welt bouw je aan het vergroten van de inclusiviteit in jouw onderneming. Door intensieve begeleiding, deelname aan lerende netwerken en ondersteuning bij het opstellen van een actieplan, helpen we je om diepgaande inzichten te verkrijgen en actie te ondernemen. Dit alles is gericht op het creëren en faciliteren van duurzame loopbanen binnen jouw organisatie. Met de uitrol van een inclusief en duurzaam HR-beleid benut je het volledige potentieel van elk talent op de werkvloer.

Neem contact op

Voordelen in een notendop

Waarom diversiteit en inclusie bevorderen in je bedrijf? Het levert zowel sociale, maatschappelijke als zakelijke voordelen op:

  • Jouw bedrijfsimago krijgt een boost, want klanten, partners en investeerders hechten steeds meer belang aan ondernemingen die inzetten op inclusie
  • Toegang tot een breed scala aan talenten
  • Vergroten van de diversiteit van vaardigheden en perspectieven binnen jouw team
  • Medewerkers voelen zich thuis & gewaardeerd, waardoor ze vaak betere resultaten leveren  
  • Je speelt een belangrijke maatschappelijke rol o.b.v. kansengelijkheid, integratie en verbinding en zorgt voor een inclusieve samenleving en een beter begrip van je klanten
  • Zakelijk gezien kan diversiteit in de top leiden tot verbeterde financiële prestaties, hogere kwaliteit van bestuurders, minder fraude en beloningsverschillen

Wie kan deelnemen? 

Dit programma is gericht aan iedereen die met HR te maken krijgt en de nodige slagkracht heeft om zaken te veranderen binnen de onderneming; van zaakvoerders, HR-managers, HR-officers, tot medewerkers die HR-taken uitvoeren. Van zodra je het engagement aangaat, neem je een sleutelrol op in het ontwikkelen van een inclusieve bedrijfscultuur en het stimuleren van duurzaam personeelsbeleid binnen jouw onderneming. 

Bouw aan jouw inclusieve werkvloer

Wat is de kostprijs? 

Het traject is kosteloos. We vragen enkel de volle 100% goesting en een flinke dosis engagement van jou en de onderneming. 

Hoe gaan we van start?

  • Heb je interesse? Neem dan contact met ons op
  • Na het eerste kennismaking plannen we een dieptegesprek in om je behoeften en verwachtingen te bespreken

In een uitgebreid gesprek van +- 2 uur peilen we naar jouw maturiteitsniveau op vlak van inclusie. Na dit gesprek kunnen we in kaart brengen welke stappen jouw onderneming wil en kan zetten en welke dienstverlening van Voka daar best bij aansluit. Wil je graag in een lerend netwerk werken rond inclusieve HR-processen, structuren, optimalisaties van de huidige acties of heb je enkel nood aan een individuele coaching. De uitkomst van dit gesprek zal uitmonden in een actieplan voor jouw onderneming.

Op basis van de noden van jouw onderneming die werden vastgelegd tijdens het dieptegesprek, zetten we de actiepunten om in de praktijk. Je zal dan ook opstarten binnen een traject, gebaseerd op jouw maturiteitsniveau: change, design, boost, of scale. Elk traject start met een introductiesessie en vier diepgaande inhoudelijke sessies, gevolgd door minimaal twee individuele opvolggesprekken om de kennis praktisch toe te passen. 

Traject op maat van jouw onderneming

Elke onderneming is uniek, wat betekent dat een gepersonaliseerde aanpak vereist is. Tijdens het dieptegesprek zoomen we in op de inclusiviteit binnen jouw onderneming en beoordelen we jouw maturiteitsniveau. Dit niveau zal bepalen in welk traject je zal starten: change, design, boost, of scale. Op deze manier zet je de eerste (of volgende) stap richting een inclusieve werkvloer.

Het is belangrijk dat de top van de organisatie de noodzaak en urgentie van diversiteitsbeleid voelt, uitdraagt en de verantwoordelijkheid daarvoor hoog in de organisatie belegt. In deze fase leer je bij over het belang van diversiteit en inclusie erkennen in de onderneming.

Als je nog geen inclusiviteitsstrategie hebt, maar wel een verandering wilt bewerkstelligen in de mentaliteit en visie binnen jouw bedrijf, kun je je laten begeleiden bij het ontwikkelen van een inclusieve missie, visie en strategie. Het doel is om bewustzijn te creëren op verschillende niveaus binnen jouw onderneming over diversiteit en inclusie.

Jouw onderneming weet wat inclusie is en draagt dit uit in zijn visie en de onderneming wil effectief werk maken van inclusieve HR-processen. Je gaat aan de slag met het opstellen van een stappenplan voor de eerste implementatie en acties die directe impact hebben op de werkvloer. Daarnaast word je ondersteund bij het verankeren van een inclusief HR-beleid in jouw onderneming. Zo zet je de vervolgstappen richting jouw inclusieve werkvloer. 

Je zet de inclusieve visie voort op een breder maatschappelijk niveau. Er zijn inclusieve processen en de randvoorwaarden voor inclusieve werkvloeren zijn in kaart gebracht en waar mogelijk aangepakt. Je kan nu op elke laag van de onderneming concrete acties en toekomstgerichte initiatieven implementeren. Je deelt kennis, verfijnt acties en je krijgt daarbij de nodige ondersteuning vanuit het partnerschap. Als je dit impactniveau bereikt met een positief beoordeeld actieplan, ontvang je een welverdiend certificaat. 
 

Contact of interesse?

Neem via onderstaand formulier contact op

Regio
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Contactpersoon in jouw regio

Eugenia Cuyt

Projectmanager Arbeidsmarkt

Full bio of Eugenia Cuyt