Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voer een modern HR-beleid in het onderwijs

Voer een modern HR-beleid in het onderwijs

  • 15/09/2022

Onderwijsexpert Wouter Duyck pleit voor een meer professioneel personeelsbeleid in het onderwijs. 
De zesde suggestie uit onze reeks '8 verbeterpunten voor een slimmer onderwijsbeleid'.

"Het onderwijs is net als een bedrijf zonder HR-beleid", reciteert Wouter de spitsvondige woorden van een collega-professor bedrijfspsychologie. “Scholen moeten dringend werk maken van een toekomstgerichte visie op HR-zaken. 

Naar een slimmer onderwijsbeleid: verbeterpunt 6

Dat gaat over leerkrachten autonomie geven en structuur aanbrengen. Ik ben wel geen voorstander van een overkoepelend HR-beleid over verschillende scholengroepen heen met middenstructuren. Het is dikwijls daar waar beslissingen worden genomen die de problemen voor leerkrachten alleen maar vergroten in plaats van verkleinen met nieuwe regels en verantwoordingssystemen. Wat ik wel zinvol vind is om te consolideren op financieel en logistiek niveau. Een raamcontract voor een poetsfirma is daar een voorbeeld van.”

“De sterkte van ons onderwijs in de jaren 80 was net dat elke school op lokaal niveau de beste wilde zijn. Dat kwam omdat veel van de bevoegdheden bij de leerkrachten en de directie lagen, niet op een niveau daarboven. De soft HR  laat je best over aan de school zelf terwijl alles van hard HR  binnen de bevoegdheden van de minister ligt. Op gebied van vaste benoeming, anciënniteit die je kan meenemen en salarissen ligt er nog veel te rapen. Zeker op vlak van (variabele) verloning kunnen we zeker een tandje bijsteken, ook al kost het onderwijs ons al handenvol geld. We zijn een kenniseconomie dus moeten we er ernstig over nadenken of we de leerkracht wiskunde, die nu al niet te vinden is, toch geen bonus kunnen geven. Het is een illusie om te denken dat het onderwijs de wet van vraag en aanbod ontloopt.”

(lees verder onder de foto)

foto
Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie en vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

 

Levenslang leren a.u.b.

“Zeker de vaste benoeming is iets waar de minister nog flink aan kan sleutelen. Ik begrijp waarom hij het heilig huisje nog even zo laat omdat er nu al een tekort is en het beroep zo mogelijk nog minder aantrekkelijk wordt, maar je kan er niet omheen dat er neveneffecten ontstaan. Er zijn ook veel leerkrachten die niet vast benoemd zijn en op het einde van augustus nog altijd niet weten waar ze les zullen geven. We kampen enerzijds met een lerarentekort maar anderzijds zijn er zulke scenario’s. Dat is absurd en een kwestie van goed plannen, lijkt me.  Los van het feit of de vaste benoeming al dan niet op de schop moet, is ze momenteel gekoppeld op schoolniveau. Een leerkracht die het dus niet kan vinden met de directie en andere oorden wil opzoeken in de sector, raakt het statuut kwijt. Je zou dat moeten kunnen houden op een andere school. Op bedrijfsniveau zou je toch ook perfect van team kunnen wisselen zonder daarvoor je contract van onbepaalde duur te verliezen?”, vraagt Wouter zich af.

“Het onderwijs is met 140.000 medewerkers het grootste bedrijf van Vlaanderen en er ontbreekt een professioneel personeelsbeleid. Leerkrachten krijgen nauwelijks opleidingen. Met jaarlijks 60 euro opleidingsbudget per leraar bengelen we als land in de staart van Europa. In Scandinavië trekken scholen verschillende dagen per jaar uit voor persoonlijke ontwikkeling. In de onderwijssector is je loopbaan al erg vlak dus zorg je er maar beter voor dat leerkrachten hun job blijven uitoefenen door ze scherp te houden met opleidingen.”

Laat Voka je ondersteunen bij issues rond arbeidsmarkt & onderwijs

foto

Op zoek naar talent? Of wil je jouw personeel beter opleiden en langer aan boord houden? Voka kan jou ondersteunen bij jouw HR-beleid.

Lees meer

 

Contactpersoon

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs