Klimaat en Energie

19/09/2017

Invoeren energienorm

  • Energie is een van de belangrijkste kosten van onze ondernemingen.
  • Toch liggen onze energiekosten tot liefst tot 40% hoger dan in onze buurlanden, vooral omdat de toeslagen en heffingen van de overheden de energiefactuur de hoogte injagen.
  • Het Vlaams regeerakkoord voorziet daarom de invoering van een energienorm om concurrentiehandicaps weg te werken.
  • Vlaanderen moet zijn energienorm in 2017 opstellen en activeren!
  • Als Vlaanderen als eerste haar energienorm klaar heeft, kan de druk op federaal niveau worden verhoogd.

Nationaal Klimaat- en Energieplan

  • De Europese Unie heeft haar energie- en klimaat doelstellingen voor 2030 bekend gemaakt.
  • Zowel op vlak van emissies, hernieuwbare energie en energie efficiëntie worden nieuwe streefdoelen geformuleerd.
  • De EU-lidstaten moeten deze helpen verwezenlijken via nationale maatregelen, die opgenomen worden in een Nationaal Klimaat- en Energieplan.
  • Dit plan moet voor Voka de drie pijlers voor een succesvolle energietransitie verzoenen: competitiviteit, leveringszekerheid en duurzaamheid.
  • We leveren een ambitieuze bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstellingen, maar steeds aan een maatschappelijk verantwoorde kost.
Klaas Nijs - Senior Adviseur Energie & Klimaat - klaas.nijs@voka.be - 0485 28 76 62

 


 

Publicaties

Bereikbaar Vlaanderen

 

Stroomopwaarts energie