Skip to main content

Klimaat en Energie

Het klimaatbeleid is een 'hot' topic. Willen we de opwarming van de aarde tot aanvaardbare limieten beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties. De Vlaamse industrie levert hiervoor alvast de nodige oplossingen en producten. Zo nam ze zelf de afgelopen jaren al talrijke maatregelen om de eigen emissies – zowel binnen als buiten de keten – te reduceren. Met resultaat, want terwijl onze economie gestaag groeide, daalden de emissies van de industrie.

Belangrijk bij de totstandkoming van het klimaatbeleid is dat potentiële maatregelen bottom-up gedetecteerd worden, op maat van een sector of onderneming. We moeten vermijden dat ondoordachte maatregelen de competitiviteit van onze ondernemingen ondermijnen. Ook blijft een focus op innovatie noodzakelijk om de ambitieuze klimaatdoelstellingen binnen bereik te brengen. Met de huidige technologie kunnen bepaalde processen niet verder reduceren.

Klimaat en energie

Daarnaast is innovatie even goed nodig om de energietransitie tot een goed einde te brengen. Voor onze elektriciteitsproductie zullen we ons moeten heroriënteren van een sterk gecentraliseerd en vraaggestuurd systeem naar een decentraal en kleinschaliger productiestelsel. Daarbij zullen weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen een belangrijk aandeel van de energievraag invullen. En dit brengt enkele uitdagingen met zich mee: hoe balanceren we deze weersafhankelijke energie en op welke manier slaan we ze op (zowel op kortere als langere termijn)?

Hoewel we al een sterke groei van koolstofarme energieproductie hebben gezien, is er nog een lange weg af te leggen. Daarbij moet een kostenefficiënte afweging gemaakt worden tussen energie-efficiëntie en duurzame energieproductie.

Bij al deze dossiers plaatst Voka zijn bekommernissen rond de competitiviteit van de energiefactuur hoog op de politieke agenda. We moeten te allen tijde waken over een competitief speelveld voor onze Vlaamse ondernemers. Een ambitieus klimaat- en energiebeleid moet daarom samengaan met een toekomstgerichte economische visie. Een energiebeleid moet een klimaat voor ondernemerschap kunnen creëren.

Ons kenniscentrum maakt uitgebreid gebruik van het Voka-netwerk om de aanwezige kennis in standpunten en visies om te zetten. Op vlak van energie is er dan ook een stuurgroep actief die op geregelde tijdstippen samenkomt. Dankzij een evenwichtige samenstelling worden standpunten ontwikkeld die goed onderbouwd zijn en breed gedragen worden door ondernemingen uit diverse sectoren en hierdoor ook meer aandacht krijgen van de beleidsmakers. 

Klaas Nijs - Senior Adviseur Energie & Klimaat - klaas.nijs@voka.be - 0485 28 76 62
Ellen Vanassche - Adviseur Milieu & Klimaat - ellen.vanassche@voka.be - 0479 26 96 72

Publicaties

Duurzaam verbouwen
vokapaper hup holland hup
Stroomopwaarts energie
Bereikbaar Vlaanderen
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Made In Vlaams-Brabant
BMW Brussels
DHL
Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Deloitte Private
PFL logo
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Athlon
Logo Premed
Logo Randstad
Soundfield
Jobat
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse
Logo Hands
Logo G4S
Logo JAM
Ethias
Trixxo