Skip to main content

Concretiseer de invoer van de energienorm

Energie is een van de belangrijkste kosten van onze ondernemingen.Toch liggen onze energiekosten tot liefst 35% hoger dan in onze buurlanden, vooral door de toeslagen en heffingen van de overheden op de energiefactuur. Zowel het huidige federaal als het Vlaams regeerakkoord voorzien daarom de invoering van een energienorm om concurrentiehandicaps weg te werken. Deze energienorm maakt deel uit van een gezond en competitief energiebeleid. Het is ook een onlosmakelijk deel van het energiepact.

In Vlaanderen is dit in principe ondertussen decretaal ingeschreven. Omdat er ook op het federaal niveau veel kosten in de energiefactuur worden ingeschoven, is het belangrijk dat de energienorm even goed op dit niveau zo spoedig mogelijk wettelijk wordt verankerd.

Maar wetgeving is niet voldoende, Voka verwacht ook dat er dringend concrete uitvoering aan het principe van de energienorm wordt gegeven. De kosten van energie moeten dringend in lijn worden gebracht met die van de buurlanden.