Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

“We reduceren onze CO2-uitstoot met 30% door geothermie”

  • 10/07/2023

Janssen Pharmaceutica – onderdeel van Johnson & Johnson – is een klinkende naam binnen de wereldwijde gezondheidszorg. Het moet dus ook niet verwonderen dat een speler van dat kaliber all-in gaat op vlak van duurzaamheid. Inspanningen die lonen op korte én lange termijn. Duurzaamheidsmanager Bert Verstappen giet het in een voorbeeld: “Met onze geothermie-installatie stoten we 30% minder CO2 uit op onze site in Beerse. We zijn op weg om onze eigen bedrijfsactiviteiten koolstofneutraal te maken tegen 2030.” 

Janssen Pharma doet goede zaken

Wat een duurzaamheidsmanager dagelijks op zijn werkbord krijgt? Veel onderzoek. En dat met twee voeten in het werkveld. “Ik zorg er, samen met mijn collega’s, voor dat onze geneesmiddelen met oog voor de mens én onze planeet ontwikkeld worden”, vertelt Bert Verstappen. “Daarnaast communiceer ik ook over hoe we bij Janssen Pharmaceutica nadenken over duurzaamheid. De SDG’s, of Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, vormen daarin ons denkkader."

"Kennis over duurzaamheid moet je delen met elkaar, vind ik. Dat doe ik vanuit mijn eigen expertise en achtergrond in wetenschappen met collega’s, universiteiten, overheden en bedrijven. Die knowhow vloeit dan ook in omgekeerde richting: de inspirerende werkgroepen en het netwerk van Voka zijn daar een mooi voorbeeld van. Wij zijn een heel groot bedrijf, maar we moeten partnerships blijven aangaan om onze duurzame kennis te verruimen.”

Uitdagend thema in beweging

Bert is al z’n hele professionele leven bezig met duurzaamheid. Acht jaar geleden klom hij bij Janssen Pharmaceutica aan boord. Een tijd waarin hij véél heeft zien veranderen. “Duurzaamheid is vandaag een hot topic. Dat klinkt als een holle marketingterm, maar ik ben eigenlijk gewoon blij dat het thema vandaag de aandacht krijgt die het verdient. Positieve aandacht van mensen met een ondernemende mentaliteit. Actie nemen en woorden in daden omzetten. Ook in ons bedrijf leeft dat volop."

"Wij hebben verschillende teams die zowel grote projecten als kleinschalige duurzame initiatieven op mensenmaat op poten zetten. Die ideeën komen vaak van de werkvloer zelf. Van een eigen geothermiecentrale, productieprocessen die we kunnen verduurzamen tot honingbijen op onze campus. Duurzaamheid maakt zo deel uit van ons DNA en onze bedrijfsstrategie. Iedereen wil deel zijn van die duurzame transitie.”

Goede zaken begint voor mij bij goede mensen die kennis omzetten in kunnen.

De drie P’s van goede zaken

Voor zijn eigen definitie van goede zaken valt Bert Verstappen terug op de drie P’s binnen duurzaamheid: people, planet, prosperity. “Gezonde mensen hebben een gezonde planeet nodig. Dat principe trekken we door binnen ons bedrijf. Goede zaken begint voor mij bij goede mensen die kennis omzetten in kunnen. Met focus op de noden van de patiënten, onze ecologische voetafdruk en ons menselijk kapitaal. En je hebt welvaart en omzet nodig om die driehoek in stand te houden. Die P’s moeten in balans zijn om goede zaken te doen.”

De weg naar koolstofneutrale doelen in 2030

Janssen Pharmaceutica wil tegen 2030 koolstofneutraal zijn voor de eigen bedrijfsactiviteiten. Hoe? “Door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen”, geeft Bert mee. “De elektriciteit op onze sites in België is al volledig afkomstig van duurzame bronnen. Zo hebben we een eigen windmolen op onze site in Geel en kopen we hernieuwbare elektriciteit aan via de windmolenparken op de Noordzee. Daarnaast proberen we onze eigen CO2-uitstoot ook terug te dringen door groener te verwarmen."

"Neem nu onze geothermie-installatie, gekoppeld aan een warmtenet. Kilometers onder het aardoppervlak zit warmte verstopt in water. Via buizen van 2,4 kilometer diep pompen we dat water op, halen we de warmte eruit en sluizen we het water terug naar de diepte. Een prachtige vorm van duurzame warmte omdat we geen netto water verbruiken. Met die hitte van 85 graden verwarmen we onze gebouwen en processen via ons warmtenet, een buizensysteem van 3,5 kilometer, waardoor we 30% van onze CO2-uitstoot kunnen verminderen”

Begin dit jaar tekenden wij – samen met 185 andere bedrijven – de Vlaamse Green Deal Duurzame Zorg. Duurzaamheid is onze toekomst.

Janssen Pharmaceutica focust op duurzame initiatieven op zowel korte als lange termijn. “Sommige initiatieven betalen zichzelf dezelfde dag al terug. De geothermie-installatie zit dan weer op het andere eind van dat spectrum en brengt vooral op lange termijn op. De eerste stappen voor dit ambitieuze project zetten we in 2017, twee jaar later startten we met de eerste boringen. En vorig jaar konden we het systeem in gebruik nemen en de eerste aardwarmte genereren. In België zijn we het eerste private bedrijf dat geothermie gebruikt op deze schaal. Dat zegt veel over onze drang naar innovatieve en duurzame oplossingen. Zo ondertekenden we begin dit jaar– samen met 185 andere bedrijven – ook de Vlaamse Green Deal Duurzame Zorg. Duurzaamheid is onze toekomst.”

Close the loop: circulaire economie

Daarnaast ligt de focus van de wereldspeler ook op circulaire economie. Een klimaatvriendelijk tweeluik dus. Bert: “De manier waarop we omgaan met materialen, hoeveel en welke grondstoffen we gebruiken, onze afvalstromen, ... Meer doen met minder, luidt daarin onze boodschap. Neem nu ons initiatief ‘Plant on a Truck’. We kunnen door een speciale zuiveringsinstallatie heel gericht chemicaliën die we nodig hebben voor onze medicijnen recycleren uit onze processtromen. Het recycleren zorgt voor minder aankoop van nieuwe grondstoffen en efficiëntere processen. En dat komt zowel het bedrijf als de patiënt ten goede. Net zoals we willen blijven innoveren met onze geneesmiddelen voor onze patiënten, blijft duurzame innovatie ook bovenaan ons prioriteitenlijstje staan.”

Op zoek naar meer impact en goede zaken binnen ons Voka-netwerk?

Ontdek ze via voka.be/goedezaken

imu - vzw - Altez
imu - vzw - Uzbrussel

Artikel uit publicatie