Skip to main content

Antwerp-SRL

Antwerp.SRL zoekt naar de sterkste connecties tussen bedrijven en onderzoekers zodat hun samenwerkingsverbanden straks het verschil kunnen maken in onze innovatieve kennisregio.

We bundelen de beschikbare krachten maximaal, en vertrekken hierbij steeds vanuit de bestaande sterkstes van onze regio.

We werken in een regio waarin onder meer de haven en de petrochemie een belangrijke toegevoegde waarde bieden en ook op vlak van digitalisering, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving valt er de laatste jaren heel wat te beleven en te innoveren.

Versterk uw bedrijf met een freelance R&D-team

Natuurlijk wilt u innoveren. Dat vraagt onderzoek en ontwikkeling en vooral veel meer talent dan u zelf misschien in huis kan halen. Antwerp.SRL brengt u in contact met universitaire onderzoeksteams die uw innovatie kunnen doen boosten.

Valoriseer uw onderzoek met bedrijfspartners

U en uw team voeren fantastisch onderzoek. En precies daarom zou het jammer zijn dat uw conclusies en inzichten niet verder geraken dan een proefbuis of een wetenschappelijke publicatie. Via het netwerk van Antwerp.SRL bereikt u in één keer een mooi aantal ondernemers die met uw onderzoeksresultaten aan de slag willen.