Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Logo alle aw dossiers
Belangenbehartiging

Alle AW lobbydossiers

Belangen behartigen, belangen verdedigen? Wat houdt die term nu juist in? Door een sterk lokaal netwerk laten wij uw stem horen bij de lokale besturen, in belangengroepen, adviesraden, streekoverleg, commissies, bij lokaal overleg rond specifieke thema’s maar ook op Vlaams en federaal niveau.

Antwerpen-Waasland Mobiel
Belangenbehartiging

Antwerpen-Waasland Mobiel

Wil je meer weten over de wegenwerken in jouw regio of welke hinder je wanneer kan verwachten? Antwerpen-Waasland Mobiel helpt je vlot onderweg!

Arbeidsmigratie
Belangenbehartiging

Arbeidsmigratie

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de indirecte negatieve effecten voor onze Limburgse ondernemers zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem blijft. In onze maandelijkse enquête blijft het tekort aan personeel steevast in de top 3 staan (naast stijgende loon- en energiekost).

aw verkiezingsmanifest
Belangenbehartiging

Aw Verkiezingsmanifest

Als werkgeversorganisatie legt de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland de nadruk op het creëren van de randvoorwaarden om de economische toekomst van ons land en regio te verzekeren. De overheden spelen hierbij een cruciale rol. Op scharniermomenten publiceert Voka - Kamer van Koophandel dan ook manifesten voor het lokale, Vlaamse en federale niveau

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant

Bedrijventerreinmanagement is een vaak nog onbekende manier van samenwerken tussen ondernemingen op bedrijventerreinen, industriesites en kmo-parken. Zo’n samenwerking biedt mogelijkheden, want heel wat bedrijven kampen met dezelfde problemen, zoals hoge energiekosten of vraagstukken rond mobiliteit en transport. Helaas beseffen veel bedrijven niet dat gezamenlijke initiatieven met omliggende bedrijven vaak de beste oplossingen bieden. Daarom wil Voka Vlaams-Brabant bedrijven via verschillende initiatieven verenigen, ondersteunen en begeleiden.

Droogte
Belangenbehartiging

Droogte

Door de droogte is er op elke vierkante meter grond in Vlaanderen zo’n 150 liter water te weinig uit de lucht gevallen. Bedrijven gebruiken vooral leidingwater en grondwater. Onder meer voor het reinigen of koelen van installaties, de stoomproductie of als grondstof.

onderwijs duaal leren
Belangenbehartiging

Duaal leren - regio Mechelen-Kempen

Ons onderwijs is wereldtop. Dat geloven we toch graag in Vlaanderen. Toch lijkt dat verleden tijd. Ons secundair onderwijs behoort tot de duurste van de OESO, maar de resultaten van onze leerlingen tuimelen omlaag in de internationaal gerespecteerde PISA-scores.

Klimaat en Energie
Belangenbehartiging

Energie en Klimaat

Tegen 2030 moet de broeikasgasuitstoot in de Europese Unie met 55% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Met het programma ‘Fit for 55’ staat de EU dan ook voor het grootste pakket klimaatbeleid ooit. Ondernemingen vormen daarbij een cruciale schakel.

Fiscaliteit
Belangenbehartiging

Fiscaliteit

Fiscaliteit moet rechtvaardig, billijk, sturend, transparant, eenvoudig en voorspelbaar zijn. Op die manier kan het ondernemerschap en innovatie stimuleren.

Haven van Zeebrugge
Belangenbehartiging

Havencel West-Vlaanderen

Als we Vlaanderen willen uitbouwen als de logistieke poort van West-Europa, is een goede mobiliteit noodzakelijk, zowel op de weg, het water als in de lucht. Een goede ontsluiting van de haven van Zeebrugge is onontbeerlijk om de groei niet te belemmeren.

Innovatie
Belangenbehartiging

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet alleen je producten en diensten vernieuwen, maar evengoed nieuwe materialen en moleculen ontwikkelen, nieuwe business modellen vormgeven, nieuwe processen invoeren, digitaliseren en zo veel meer.

Internationaal Ondernemen
Belangenbehartiging

Internationaal Ondernemen

Vlaanderen is inherent internationaal. Eén op de drie jobs in Vlaanderen is afhankelijk van internationale handel. Het Vlaams gewest was in 2021 verantwoordelijk voor 82 procent van de Belgische export en 84 procent van de import.

Lasten en Kosten
Belangenbehartiging

Lasten & Kosten

Onze overheid staat voor grote budgettaire uitdagingen. Maar een eventuele toename van de globale lastendruk is niet aanvaardbaar, want onze lastendruk is vandaag nog altijd veel te hoog. ook fiscale administratieve lastenverlichtingen zijn broodnodig voor onze ondernemingen.

arbeidsmarkt voka
Belangenbehartiging

Lonen & arbeidsmarkt

Ondernemingen kunnen niet zonder medewerkers. Het komt erop aan het juiste talent te vinden en duurzaam aan je onderneming te verbinden. Dat loopt niet van een leien dakje, ondernemingen hebben het erg moeilijk met het vinden van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt in Vlaanderen kan beter werken.

Belangenbehartiging

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staan er om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen op de kalender. Die mogen telkens als een scharniermoment worden opgevat, dat kansen schept om uitdagingen aan te pakken die garant staan voor groei en vooruitgang.

Milieu, energie en klimaat
Belangenbehartiging

Milieu, energie en klimaat

De Vlaamse bedrijven bewijzen dat economische groei en een daling van emissies wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Voka zet deze topics hoog op de agenda, en ijvert voor een competitief en duurzaam model.

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen.

Mobiliteit en logistiek
Belangenbehartiging

Mobiliteit en logistiek

Vlotte en slimme mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een florerende economie. Zowel voor personen- als goederenverkeer. Voka stelt alles in het werk om ondernemingen bereikbaar te maken, verkeersinfarcten aan te pakken en om toekomstgericht het multimodaal vraagstuk vorm te geven.

Windenergie
Belangenbehartiging

Offshore-industrie

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz.

Omgeving
Belangenbehartiging

Omgeving en (leef)milieu

We staan in Vlaanderen voor heel wat milieu- en klimaatuitdagingen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal ook een invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Onderwijs
Belangenbehartiging

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor welzijn en welvaart. Het is de beste investering in de enige echte Vlaamse grondstof: kennis en talentontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs daalt en dat is alarmerend. Bijsturingen zijn absoluut noodzakelijk.

ING
SD  Worx