Skip to main content

Digitalisering in de zorgsector

Digitale zorg is een geweldig concept in een ideale wereld, maar in de realiteit nog maar weinig verwezenlijkt. Het wordt tijd dat België zich aansluit bij dit ideaal. We leven namelijk in een maatschappij die steeds meer en meer belang hecht aan digitaal zijn. Niet enkel de aanwezigheid van de digitale media is gestegen, sinds 1970 is ook de levensverwachting met 10 jaar gestegen. Deze verhoging brengt uiteraard ook meer complexe gezondheidsproblemen met zich mee. Digitale innovatie in de zorg maakt het mogelijk om deze ziektes beter te voorspellen en zelfs te voorkomen.

Vandaag de dag bestaat deze digitale technologie in België, maar wordt ze vaak verkeerd of te weinig gebruikt. Er wordt nog steeds vertrokken vanuit het zorgaanbod waarbij elke zorgorganisatie een eigen ICT-systeem gebruikt. Maar om tot de ideale digitale zorg te komen, moet men de burger, zijn omgeving en netwerk centraal plaatsen in een algemeen ICT-systeem. Dit toenemende engagement van de burger heeft alleen maar een positief effect op het welzijn en de gezondheid. Naast het vergrote engagement vergemakkelijkt het de digitale zorg om data efficiënter te verzamelen en te gebruiken. Toch wordt digitalisering nog te vaak gezien als het vervangen van analoge processen door digitale. Maar het is veel ruimer dan dat. Digitalisering van de zorg betekent dat we de doelstelling van elke zorgdienst en van elke stap moeten herbekijken. Vandaag de dag wordt het nog teveel als extra gezien, waardoor het alleen maar voor meer werklast zorgt.

In de toekomst zal de burger moderne verwachtingen hebben voor zijn zorg, namelijk op maat geleverde dienstverlening, vlotte communicatie en transparantie. Hierdoor wordt de mogelijkheid voor de zorggebruiker vergroot om langer in de eigen omgeving te blijven wonen en bewuster om te gaan met keuzes. 70% van de burgers zijn vandaag vragende partij om vlot toegang te krijgen tot hun patiëntendossier. Maar zorgprofessionals staan niet te springen voor deze manier van werken. Hun redenen zijn tijdsgebrek, werklast, de impact op de patiëntenrelaties en de risico’s in verband met aansprakelijkheid. Toch kunnen bestaande en goed functionerende patiëntenportalen een duidelijke verbetering in de communicatie en therapietrouw aantonen. België moet dus in actie schieten. Zo moeten burgers meer bewust gemaakt worden van deze digitale innovatie in de zorg. Ze moeten aangemoedigd worden om digitale vaardigheden aan te leren. Ook moet er een evenwicht gevonden worden tussen de openheid van dossiers en de privacy van de burger. Zo zal er in de zorgsector steeds meer en meer gebruik gemaakt worden van een getrapte stap voor stap behandeling van geïnformeerde toestemming. Burgers kunnen op die manier in real time hun keuze van toestemming wijzigen naargelang de omstandigheden veranderen.

Een andere voorwaarde voor een betere digitale zorg, is de aanpassing van de financieringsmodellen. De zorgsector moet evolueren naar een globale vergoeding voor de totaalzorg en de kwaliteit ervan. Maar waar België vooral nood aan heeft, is een flexibele regelgeving omtrent welzijn en gezondheidszorg. Op dit moment stammen veel wetgeving nog uit het tijdperk van Napoleon, die voor veel rompslomp zorgen. Het zou in deze moderne tijd mogelijk moeten zijn om veel sneller te kunnen reageren op nieuwe veranderingen binnen de zorg.

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid