Skip to main content
  • Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs vormt de basis voor welzijn en welvaart. Het is de beste investering in de enige echte Vlaamse grondstof: kennis en talentontwikkeling. De kwaliteit van ons onderwijs daalt en dat is alarmerend. Bijsturingen zijn absoluut noodzakelijk. We willen dat iedereen zijn talenten ontwikkelt en door werk bijdraagt aan inclusieve economische groei waar iedereen beter van wordt.

Enkele van onze topprioriteiten en -verwezenlijkingen

  • Digitalisering van het onderwijs

Digitalisering biedt voor het onderwijs grote kansen. We moeten ervoor zorgen dat ICT in het onderwijs bijdraagt aan een sterker onderwijsniveau. Voka ontwikkelde een plan met concrete aanbevelingen om EdTech slim in te zetten.

  • Levenslang leren

We blijven langer gezond en ook de loopbanen worden langer. Niet blijven bijleren tijdens je carrière is geen optie. Levenslang leren maakt mensen wendbaar. Vlaanderen scoort niet goed in levenslang leren. Voka werkt samen met het beleid om een versnelling hoger te schakelen.

  • Duaal leren

Duaal leren in het secundair onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Voka ziet veel potentieel in deze onderwijsvorm waarbij leerlingen deels in een onderneming en deels op school worden opgeleid. We willen sterker samenwerken met scholen om te komen tot 10.000 duale leertrajecten per jaar in Vlaanderen.

  • STEM-strategie

In de transities waar onze samenleving in de komende decennia doorheen gaat, zullen technologische oplossingen en innovatie centraal staan. Daarvoor hebben we knappe koppen en wetenschappers nodig, ook in de schoolbanken. We moeten kinderen en jongvolwassenen toeleiden naar STEM-studierichtingen. Met laagdrempelige oriënteringstesten vertrekken we vanuit de interesses en de talenten van elk kind om  te tonen dat er misschien voor hen een STEM-toekomst is weggelegd. Voka trekt aan de kar om in Vlaanderen zo'n STEM-testcentra uit de grond te stampen.

  • Kwaliteit

Vlaanderen is kampioen in de kostprijs van het onderwijs, en toch daalt de onderwijskwaliteit. Meer geld is daarom niet de oplossing. De organisatie van onze scholen moet anders. Schoolbesturen kunnen heel wat leren van hoe bedrijven georganiseerd zijn op het gebied van HR-beleid.
 


Publicaties

Levenslang leren
Hoger Onderwijs Voka Paper
 
 
 

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs