Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Mobiliteit

Een goede bereikbaarheid van ondernemingen is een absolute voorwaarde voor economische groei. Of het nu gaat over vervoer over de weg, per spoor, op het water of in de lucht. Onze Kamer zet zich niet alleen volop in om het goederenvervoer betere kansen te geven, maar ook om de dagelijkse stroom van werknemers vlot naar de arbeidsplaats te loodsen.

Dit doen we door te wegen op het mobiliteitsbeleid van overheden en investeringen van infrastructuurbeheerders. Door participatie in tal van werkgroepen, overlegstructuren en adviesorganen als het kan, via doorgedreven contacten met beleidsmakers als het moet. We gaan nog een stap verder door ondernemers voor te bereiden op concrete mobiliteitsdossiers. We geven inzicht in hinder en impact van nakende werkzaamheden. Waar knelpunten opduiken zetten we in op overleg over de aanpak en zetten in op milderende maatregelen. Tenslotte zet onze Kamer haar schouders onder alternatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen. Op die manier ondersteunen we ondernemers die werken aan een bereikbare toekomst.

Ook last van een mobiliteitsknoop? Lees gerust even verder en kom alles te weten over onze werking:

Mobiliteitsbeleid

Zonder goede verkeersinfrastructuur geen vlotte afwikkeling. De Antwerpse-Wase regio staat voor de grootste mobiliteitsuitdagingen uit haar geschiedenis. Onze Kamer ondersteunt intens het realisatieproces van de Oosterweelverbinding o.a. door een permanente overlegstructuur met bouwheer Lantis.

A12De precaire verkeerssituatie op de A12 in Aartselaar ging onze Kamer te lijf met doorgedreven onderhandelingen tot de heraanleg in het Vlaams regeerakkoord werd ingeschreven.

 

 

Ook in de ontwikkeling van het Haventracé, de Oostelijke Tangent (Sint-Niklaas) en tal van andere grote projecten, houdt onze Kamer vinger aan de pols. En niet alleen te behoeve van het gemotoriseerd verkeer. Ook investeringen in fietspaden naar bedrijvenzones, spoorinfrastructuur en waterwerken nemen we ter harte. Tenslotte liggen de ontwikkelingen van de regionale luchthaven Antwerpen ons nauw aan het hart.

vrachtwagenMobiliteit dekt vele ladingen en diverse belangen. Onze Kamer ijvert voor een faire plaats van het economisch verkeer. Dat doen we door standpunten en bekommernissen in te brengen, maar ook door constructief mee te zoeken naar oplossingen. We pleiten voor een robuust vrachtroutenetwerk in Antwerpen en het Waasland, we streven naar evenwichten tussen verkeersveiligheid en bereikbaarheid, geen ongecontroleerde wildgroei aan initiatieven voor tonnagebeperkingen, logische ordening van mobiliteitsknopen…

Communicatie en milderen van hinder

aw mobielVoor een ondernemer kan dat een groot verschil betekenen in de efficiëntie van zijn of haar logistieke organisatie. Onze Kamer zet volop in op informatieverstrekking via digitale tools. Onze mobiliteitsnieuwsbrief brengt concrete informatie over werkzaamheden tot bij de bedrijven. Onze webstek Antwerpen-WaaslandMobiel.be geeft een overzicht van nakende infrastructuurwerken in onze regio. Via onze virtuele of fysieke infomomenten (link naar nieuwsbericht) lichten infrastructuurbeheerders werken rechtstreeks toe aan ondernemers. We faciliteren overleg op niveau van berdrijvenclusters over milderende maatregelen en stimuleren overheden om hun verantwoordelijkheden over goede tijdelijke ontsluiting op te nemen.

bereikbaar werkDe groei van economisch verkeer vraagt om een modal shift. Investeren in infrastructuur is onvoldoende om de toekomst duurzaam tegemoet te gaan. Onze Kamer zet volop in op het informeren en sensibiliseren van ondernemers over mobiliteitsalternatieven. Onze digitale tool Bereikbaarwerk.be geeft inzicht in alle alternatieven op vlak van woon-werkverkeer in onze regio. Concrete toepassingen, maar evenzeer het subsidie- of fiscaal kader.

Onze Kamer faciliteert overleg over concrete mobiliteitsprojecten (o.a. Waterbus, Fietsbus, deelsystemen, collectief bedrijfsvervoer) en betrekt ondernemingen in het realisatieproces. Door de coördinatie van mobiliteitsonderzoeken in bedrijvenzones leggen we knelpunten en kansen bloot en overtuigen betrokken actoren die aan te pakken. Overleg en samenwerking met Slim naar Antwerpen en de Provinciale Mobiliteitspunten zorgt voor meer mogelijkheden. Tenslotte focussen we op randvoorwaarden: ondernemingen die investeren in bijvoorbeeld fietsleaseprogramma’s moeten kunnen rekenen op goede fietsinfrastructuur, maar ook op heldere sociale en fiscale spelregels. Ook voor vracht en stadslogistiek volgen we de evolutie op de voet.

Contactpersonen

Philippe Heyvaert

Secretaris-generaal

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

Emma Middernacht

Beleidsmedewerker Waasland - Medewerker Mobiliteit