Skip to main content
 • Home
 • Antwerpen-Waasland Mobiel

Antwerpen-Waasland Mobiel

Wilt u als ondernemer meer weten over de wegenwerken in uw regio of welke hinder u wanneer kan verwachten? Antwerpen-Waasland Mobiel helpt u vlot onderweg door onze regio! U kan hier een overzicht vinden van de regionale werken op basis van startdatum en locatie. De korte samenvatting geeft u meer informatie over de timing, hinder, omleidingen en de ontsluiting van bedrijventerreinen. U wordt ook verder doorverwezen naar de bron- en contactinformatie van de bevoegde infrastructuurbeheerder.

Antwerpen-Waasland mobiel

Contacteer Steven Roeland voor meer info

Start en/of fasewissels werven 2020

Oktober

Beveren: fietspad bedrijvenzone Pareinpark twee weken dicht vanaf 31 oktober

Het fietspad ‘Meersen’, dat frequent gebruikt wordt door fietsend woon-werkverkeer tussen Beveren-centrum en het haven of om bedrijvenzone Pareinpark te bereiken, is vanaf 31 oktober twee weken lang onderbroken. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt er aan een bufferbekken ter voorbereiding van de heraanleg van de N70 in Melsele. Gedurende 2 weken zijn er dagelijks meerdere grondtransporten die het fietspad moeten kruisen. Om veiligheidsredenen wordt het deel van het fietspad aan de noordzijde van het Pareinpark tijdelijk gesloten. Fietsers volgen een omleiding door de bedrijvenzone langs de Hertogin Margarethalaan en Pareinlaan. De heraanleg van de N70 zelf start in de winter. Een startdatum is nog niet gekend. Die werken zullen 1,5 jaar duren.

Meer info

E17/Zwijndrecht: half jaar werken aan wegdek richting Gent vanaf 23 oktober

In het kader van de werken Oosterweel Linkeroever start Lantis op 23 oktober met de vernieuwing van de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Eerst is de rijbaan richting Gent aan de beurt. Voor deze werken wordt die rijbaan volledig afgesloten, waardoor het verkeer richting Gent mee op de rijbaan richting Antwerpen geplaatst wordt. In beide rijrichtingen blijven drie rijstroken beschikbaar. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Zwijndrecht steekt het verkeer richting Gent de middenberm door. De vernieuwing van de rijbaan richting Gent duurt tot mei '21. Aansluitend wordt de rijbaan richting Antwerpen vernieuwd.

Meer info

Ranst: Pertendonckstraat (N116) twee dagen afgesloten vanaf 14 oktober

Op 14 en 15 oktober werkt het Agentschap Wegen en Verkeer in de Pertendonckstraat/Gustaaf Peetersstraat (N116) in Broechem. De werfzone situeert zich tussen het kruispunt met de Kapelstraat en het kruispunt van de Gustaaf Peetersstraat met de Massenhovensesteenweg. Verkeer richting Wommelgem wordt omgeleid via de Kapelstraat. Verkeer richting Zandhoven volgt een omleiding via de Broechemsesteenweg, Oostmalsesteenweg (N14) en de Massenhovensesteenweg (N116). Fietsers kunnen omrijden via de Broechemsesteenweg, Bremstraat en Emblemseweg of via de achterliggende straten.

Meer info

Beveren/Haven: Vier nachten Beverentunnel afgesloten vanaf 12 oktober

Vanaf 12 oktober wordt de Beverentunnel gedurende vier nachten afwisselend afgesloten per rijrichting. Tijdens deze nachten worden er reinigingswerken uitgevoerd aan de tunnelwanden, de verlichting en de kolken. Daarnaast worden er ook nieuwe portieken en verkeerslichten aan de tunnelingangen geplaatst zodat de tunnel bij een incident automatisch en vanop afstand kan worden afgesloten. De nachtelijke sluitingen vinden telkens plaats van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends. Het verkeer waarvoor de tunnelkoker is afgesloten volgt dan een korte omleiding via de Kallosluis. Op 2, 3 en 4 november staan eveneens nachtelijke sluitingen gepland.

Meer info

Zwijndrecht: Drie weken werken aan kruispunt Pastoor Coplaan en Zwijndrechtsestraat vanaf 12 oktober

Om fietsen veiliger te maken start Lantis op 12 oktober met de heraanleg van het kruispunten van de Zwijndrechtsestraat met de Pastoor Coplaan en de Hoefijzersingel. Op deze manier wordt het bestaande fietsnetwerk in Zwijndrecht beter aangesloten op dat van de Oosterweelverbinding. De werken gebeuren in 2 fasen. Van 12 oktober tot en met 6 november zal de verbinding vanuit de Pastoor Coplaan naar de Zwijndrechtsestraat afgesloten zijn voor alle verkeer. Auto’s en fietsers kunnen de Zwijndrechtsestraat wel nog uitrijden richting Pastoor Coplaan. Verkeer in de andere richting wordt omgeleid via de Verbindingsstraat. Vrachtverkeer boven 3,5 ton moet omrijden via de Pastoor Coplaan en de N70 om de bedrijvenzone Baarbeek te bereiken. Van 7 november tot en met 30 november is de Zwijndrechtsestraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer tussen de Pastoor Coplaan en het kruispunt Zwijndrechtsestraat/Hoefijzersingel. De omleiding voor het verkeer van de Pastoor Coplaan naar de Hoefijzersingel en de Zwijndrechtsestraat verloopt via de Verbindingsstraat.

Meer info

Brasschaat/Wuustwezel: Bredabaan 3 weken afgesloten vanaf 6 oktober

Vanaf 6 oktober vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Bredabaan (N1) tussen Brasschaat en Wuustwezel over een lengte van 8 km. De werken zullen ongeveer drie weken duren. Tijdens deze periode is de Bredabaan volledig afgesloten en moet doorgaand verkeer een omleiding volgen langs Achterbroek (Kalmthout) via de Essensteenweg/Brasschaatsteenweg (N117) en Kalmthoutsesteenweg (N111).

Meer info

Antwerpen/Haven: acht weken werken op Noorderlaan vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober gaan de werken op de Noorderlaan, tussen de Zomerweg en het kruispunt met de Oosterweelsteenweg, een nieuwe fase in. De rijstroken richting het noorden/R2 worden aangepakt. Het verkeer richting de R2 moet over één rijstrook op de Noorderlaan. Het verkeer richting Antwerpen blijft de omleiding volgen via de A12 of via Treurenborg en de achterliggende straten. De fietsroutes in en rond de werfzone veranderen ingrijpend vanaf 1 oktober. De werken duren tot eind november. Daarna moeten nog de nieuwe verkeerslichten geplaatst en geïnstalleerd worden, voordat het kruispunt weer volledig opengesteld kan worden voor het verkeer.

Meer info

September

Sint-Niklaas: kruispunt station Sinaai week lang afgesloten vanaf 28 september

Van 28 september tot en met 2 oktober wordt gewerkt op het kruispunt Wijnveld met Stationswegel in Sinaai. Het kruispunt wordt compacter gemaakt en heraangelegd voor een betere verkeersveiligheid. Daardoor is de doorgang tussen de spoorwegovergang en het Wijnveld aan het station van Sinaai afgesloten. Doorgaand verkeer moet een ruime omleiding volgen via de N70, Belseledorp, Kerkstraat, Gentstraat en Puivelde.

Meer info

Melsele/Kruibeke/Burcht: maand alternerend verkeer op Krijgsbaan vanaf 28 september

Op 28 september wordt gestart met de plaatsing van de verkeerslichten aan het kruispunt van de Zwaluwbeek en de Krijgsbaan (N419). De lichtenregeling zal niet alleen voor een betere verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Zwaluwbeek/Hogenakkerhoek zorgen, maar ook voor een verhoogde fietsveiligheid. Vanaf 28 september zal tijdens de werken vanaf de afrit Kruibeke aan de E17 (kant Kruibeke) tot voorbij het kruispunt met de Zwaluwbeek het verkeer op de Krijgsbaan alternerend doorgang vinden met tijdelijke verkeerslichten. Zo kan steeds aan één zijde van de rijweg worden gewerkt. Tegelijkertijd worden zowel de Schaarbeekstraat als de Zwaluwbeek aan de kruispunten tijdelijk enkele richting. Vanuit beide straten is tijdens de werken geen verkeer mogelijk naar de Krijgsbaan. Uitgaand verkeer van de bedrijvenzone moet via de Oude Heirbaan de Krijgsbaan bereiken. Vanaf de Krijgsbaan kan wel rechtstreek de Zwaluwbeek en de Schaarbeekstraat worden ingereden. De werkzaamheden moeten afgerond zijn tegen 23 oktober.

Meer info

Lokeren: N70 in Zeveneken vanaf 28 september volledig onderbroken tot voorjaar 2022

Op 14 september starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin, de stad Lokeren en de gemeente Lochristi met de heraanleg van de N70 in Zeveneken (Lokeren) over een afstand van 2 kilometer. Vanaf 28 september gaat de N70 volledig dicht en moet het verkeer omrijden. De werken eindigen in het voorjaar van 2022.  In de eerste fase, van september 2020 tot het voorjaar 2021, werkt de aannemer van net voorbij de Zavel tot en met het kruispunt van de Sint-Elooistraat. Om de aanleg van de nieuwe riolering op een goede en veilige manier uit te voeren, wordt er over de hele breedte van de weg gewerkt. Daarna schuiven de werken stelselmatig op naar het kruispunt met de Drongenstraat en de splitsing van de Gentse Steenweg. Vanaf maandag 28 september is de N70 volledig onderbroken. Lokaal verkeer en fietsers rijden via de Beerveldsebaan, Bastelare en de Drongenstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E17.

Meer info

 

Antwerpen: zes weken werken aan roltrappen Sint-Annatunnel vanaf 27 september

Vanaf 27 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan de roltrappen van de Sint-Annatunnel in Antwerpen. De werken starten op rechteroever en zullen per oever ongeveer drie weken duren. Het gaat om onderhoudswerken die in totaal zes weken duren. De werken vinden hoofdzakelijk ’s nachts plaats, telkens van 20u tot 06u, om de hinder voor de gebruikers zo klein mogelijk te houden. Overdag, tussen 06u en 20u, wordt getracht om de roltrappen steeds in gebruik te houden. Werknemers (vb. in ploegenstelsels) die buiten deze uren gebruik willen maken van de voetgangerstunnel, kunnen gebruik maken van de liften.

Meer info

Hoboken/Kruibeke: (fiets)veerdiensten twee dagen onderbroken vanaf 26 september

De Vlaamse Waterweg laat op 26 en 27 september de toegangsbrug en het vlotponton van de veersteiger in Hoboken vervangen. De veerdienst Hoboken - Kruibeke zal voor de duur van de werken niet beschikbaar zijn. Ook de Waterbus zal op 26 en 27 september de halte Hoboken niet aandoen. Als alternatief voor de Scheldekruising blijft de veerdienst Bazel-Hemiksem beschikbaar.

Meer info

Sint-Niklaas: zes weken kruispunt Eigenlostraat-Houten Schoen afgesloten vanaf 21 september

Vanaf 21 september tot eind oktober 2020 worden nutswerken uitgevoerd op het kruispunt Eigenlostraat/Houten Schoen/Hoge Heerweg in Sint-Niklaas. Door de technische complexiteit van de werken is afsluiten de enige optie. Daardoor worden de Eigenlostraat, Houten Schoen, Hoge Heerweg en Hoogkamerstraat doodlopend voor gemotoriseerd verkeer. De Hoge Heerweg krijgt dubbele rijrichting vanaf het Industriepark-Noord tot aan het kruispunt met Houten Schoen en Eigenlostraat. Verkeer naar de Eigenlostraat moet via N16 en Doornstraat. Het Industriepark-Noord en de TTS-bedrijvenzone kan bereikt worden langs de kant van de N16.

Meer info

Melsele: herinrichting N70 start met heraanleg bufferbekken op 14 september

Op 14 september start AWV met de aanleg van een bufferbekken in de buurt van het Pareinpark om wateroverlast te voorkomen. De werken duren ongeveer 10 weken. Tijdens deze werken is er nog geen hinder op de N70. Er zal wel lokale hinder zijn voor fietsers en door de bijhorende grondtransporten. Omdat er momenteel nog wegwerkzaamheden bezig zijn op de Melseledijk/Dijkstraat (N450) zullen de eigenlijk herinrichtingswerken met hinder op de N70 pas aanvatten in januari 2021. De hoofdwerken zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen.

Meer info

 

Zwijndrecht/E34: twee maand geen verbinding tussen oprit Waaslandhaven-Oost en Waaslandtunnel vanaf begin september

De Oosterweelwerken zijn begin september in een nieuwe fase gekomen op de E34 tussen Waaslandhaven-Oost en knooppunt Sint-Anna. Tot november 2020 is het daarom niet mogelijk om vanaf de oprit Waaslandhaven-Oost naar de Charles de Costerlaan of de Waaslandtunnel te rijden. De oprit Waaslandhaven-Oost en de afrit Sint-Anna Linkeroever liggen tijdelijk te dicht bij elkaar waardoor deze verkeersbeweging te gevaarlijk is. Verkeer vanuit de Waaslandhaven-Oost naar de Charles de Costerlaan moet via de oprit Melsele op de E34 rijden om de Waaslandtunnel te bereiken.

Meer info

Augustus

Wijnegem: verkeer Merksemsebaan 1 jaar over één rijstrook vanaf 24 augustus

De werken op de Merksemsebaan in Wijnegem gaan vanaf 4 augustus een nieuwe fase in. De bouw van het nieuwe kruispunt met de Deurnesteenweg en de vernieuwing van de Merksemsebaan gaat van start. Vanaf augustus tot aan de jaarwisseling werkt Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de zuidzijde van de Merksemsebaan (rijstroken richting Wijnegem). Van januari tot juni 2021 is de noordzijde, de rijstroken richting Deurne, aan de beurt. Verkeer op de Merksemsebaan altijd mogelijk, al wordt het wel herleid tot één rijstrook in elke richting. Dat wordt mogelijk gemaakt via doorsteken in de middenberm. Op 24 augustus, als de aanpassingswerken aan de middenberm gereed zijn, gaat alle verkeer naar de noordelijke weghelft. De volledige zuidzijde van de Merksemsebaan gaat dan op de schop. Over ruim een jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan klaar. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijdt verkeer nog via het oude kruispunt totdat de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is.    

Meer info

Antwerpen/R1: Nieuwe verkeerssituatie voor komende drie jaar op knooppunt Antwerpen West vanaf 20 augustus

Vanaf 20 augustus wijzigt de verkeersafwikkeling op het knooppunt Antwerpen-West grondig en dit voor de komende 3 jaar. Het knooppunt van de E17, E34 en Antwerpse ring wordt immers in het kader van de Oosterweelwerken tijdelijk, maar langdurig en grondig herschikt. Het verkeer gaat er op 2x3 versmalde rijstroken met rechtse in- en uitvoegstroken. Richting Antwerpen zijn de 2 linkse rijstroken voorbehouden voor verkeer richting Kennedytunnel. De rechtse rijstrook is gereserveerd voor uitvoegend verkeer naar de R1/E34 en voor invoegend verkeer vanuit de R1/E34 en oprit 6 Linkeroever naar de Kennedytunnel.

Meer info

 

Antwerpen/R1: Nieuwe verkeerssituatie voor komende drie jaar op knooppunt Antwerpen-West vanaf 20 augustus

Vanaf 20 augustus wijzigt de verkeersafwikkeling op het knooppunt Antwerpen-West grondig en dit voor de komende 3 jaar. Het knooppunt van de E17, E34 en Antwerpse ring wordt immers in het kader van de Oosterweelwerken tijdelijk, maar langdurig en grondig herschikt. Het verkeer gaat er op 2x3 versmalde rijstroken met rechtse in- en uitvoegstroken. Richting Antwerpen zijn de 2 linkse rijstroken voorbehouden voor verkeer richting Kennedytunnel. De rechtse rijstrook is gereserveerd voor uitvoegend verkeer naar de R1/E34 en voor invoegend verkeer vanuit de R1/E34 en oprit 6 Linkeroever naar de Kennedytunnel.

Meer info

 

Essen: twee maand werken aan Ringweg vanaf 17 augustus

Vanaf 17 augustus 2020 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan twee kruispunten van de Ringweg (N117) in Essen. De kruispunten met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg (N133) en met de Watermolenstraat krijgen een nieuwe verkeerslichtenregeling en worden conflictvrij gemaakt. De werken duren tot begin oktober. De kruispunten blijven tijdens de werken steeds open voor verkeer.

Meer info

 

Antwerpen/Haven: Start tweede fase aanleg fietsveilige maatregelen vanaf 17 augustus

Vanaf maandag 17 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van de fietsoversteek aan het kruispunt van de Scheldelaan (N101) met de Kruisschansweg in de Antwerpse haven. Daarmee gaat de tweede fase in van het realiseren van het fietsveiliger maken van de Scheldelaan.

Aan het kruispunt van de Scheldelaan met de Kruisschansweg wordt de huidige dubbelrichtingsfietsoversteek over de Scheldelaan langs de westzijde van het kruispunt verplaatst naar de oostzijde. Door de fietsoversteek te verplaatsen zal deze beter aansluiten op de toegangspoort naar het bedrijventerrein. De nieuwe oversteekplaats wordt ook aangesloten op het fietspad van de Boudewijnweg en op de toegangspoort van de lokale ondernemingen. De fietsoversteek in de Kruisschansweg wordt vernieuwd.  Van september tot november volgen werkzaamheden aan fietsinfrastructuur- en oversteken ter hoogte van Lanxess en Covestro.

Meer info

Lokeren: twee maand verminderde rijstroken op de N47 vanaf 17 augustus

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 10 augustus met onderhoudswerken aan de N47 op de grens van Lokeren en Zele richting Dendermonde. De aannemer werkt vanaf het op- en afrittencomplex Lokeren aan de E17 tot voor de rotonde met de Dendermondsebaan. Om de hinder te beperken wordt er in 7 verschillende fasen gewerkt. Het verkeer beschikt vanaf 17 augustus in beide richtingen telkens over één rijstrook in plaats van twee. Ook de kruispunten in de werfzone worden aangepakt, waarbij verschillende omleidingen per fase gelden. Deze werken zullen ongeveer twee maanden duren.

Meer info

 

Antwerpen/Haven: 3,5 maand verminderde rijstroken door werken Noorderlaan vanaf 15 augustus

Op 15 augustus gaat het Agentschap Wegen en Verkeer verder met de vernieuwing van de Noorderlaan (N180) in Antwerpen. Het wegdek van de Noorderlaan vanaf het kruispunt met de Zomerweg tot net voor het kruispunt met de Oosterweelsteenweg wordt vernieuwd en de bruggen over de spoorweg gerenoveerd. Net zoals bij de vorige werken, wordt de Noorderlaan in twee helften vernieuwd. Tot eind september worden de rijstroken richting Antwerpen aangepakt, vervolgens tot eind november de rijstroken richting R2. De werken duren in totaal 3,5 maand. Er blijft steeds één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Het verkeer van Antwerpen richting de R2 kan tijdens de volledige duur van deze werken via de N180 blijven rijden. Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12. Voor het bestemmingsverkeer zijn er specifieke omleidingen die eveneens geschikt zijn voor havenvoertuigen zonder snelwegtoelating. In het weekend van 22 augustus plant AWV ook asfaltwerken op de Noorderlaan tussen Luithagen en Oosterweelsteenweg. Er geldt een omleiding via Korte Wielenstraat en de Vosseschijnstraat.

Meer info

Antwerpen/E17/E34: alle vrachtverkeer van E17 naar E34 drie dagen omgeleid via R4 vanaf 13 augustus

Van 12 augustus (’s avonds) tot 17 augustus (’s ochtends) breekt Lantis de bestaande bruggen op het knooppunt Antwerpen-West af. Deze bruggen verbinden de E34, de 17 en de R1 met elkaar. Om deze verbindingen te garanderen tijdens de Oosterweelwerken, worden de wegen tegelijkertijd op nieuwe tijdelijke bruggen aangesloten. Al het verkeer tussen de E17 en de Kennedytunnel moet tijdens die afbraakwerken over twee keer twee versmalde rijstroken. De verbindingen van de E17 naar de R1/E34 en van de R1/E34 naar de Kennedytunnel gaan ruim drie dagen dicht. Er is een filegevoelige omleiding voorzien. Het is bovendien voor vrachtverkeer niet toegestaan om de lokale omleiding te nemen van de E17 naar de E34. Vrachtverkeer wordt ter hoogte van de complexen Lokeren en Waasmunster naar de R4 omgeleid om de E34 te bereiken. Tussen Linker- en Rechteroever worden lange reistijden verwacht.

Meer info

Antwerpen: ruim vier maand geen oost-westverbinding op Rooseveltplaats vanaf 12 augustus

Op 12 augustus start de laatste fase van de werken aan de Noorderlijn in Antwerpen. Daarbij wijzigt de werfzone aan de Rooseveltplaats en worden ook de kruispunten met de Van Ertborn­straat en de Van Stralenstraat heraangelegd. Dit betekent dat de Gemeen­te­straat (verlengde van Carnotstraat) doodlo­pend wordt ter hoogte van de Roosevelt­plaats. Vanaf 12 augustus is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk, zowel vanuit het oosten (bv. Borger­hout) als vanuit het westen (bv. de Kaaien). Ook de Van Stralen­straat, de Osystraat en de Van Ertborn­straat zullen in beide richtingen afgesloten zijn. De werken moeten klaar zijn tegen eind dit jaar. Belangrijk: vrachtverkeer mag niet door de tunnel onder het Operaplein en kan ook niet meer via de parallelle as de noord-zuidverbinding maken. Op het hogere wegennet moet een keuze gemaakt worden om het gewenste stadsdeel te kunnen bereiken.

Meer info

Zwijndrecht/E34: snelweg twee weekends volledig afgesloten vanaf 7 augustus

Tijdens de weekends van 7 tot 10 augustus en van 21 tot 24 augustus gaat de E34 richting Zelzate volledig dicht. Lantis plaatst er in het kader van de Oosterweelwerken bijkomende brugelementen voor het nieuwe op- en afrittencomplex te plaatsen. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 8 Waaslandhaven-Oost, Keetberglaan, Steenlandlaan en oprit 10 Waaslandhaven-Zuid. Het zal ook niet mogelijk zijn vanaf de Waaslandtunnel de E34 te bereiken.  

Meer info

 

Sint-Niklaas: Plezantstraat (N403) drie weken afgesloten vanaf 4 augustus

Op dinsdag 4 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de Plezantstraat (N403) in Sint-Niklaas ter hoogte van de Heistraat. Het verkeer richting centrum van Sint-Niklaas volgt een omleiding via de Hoge Bokstraat en R42. Het verkeer richting Stekene kan langs de werfzone blijven rijden. De Heistraat wordt afgesloten van de Plezantstraat (N403). Het verkeer van de Heistraat rijdt om via het kruispunt Vijfstraten (R42). Deze werken zullen drie weken duren.

Meer info

Juli

Antwerpen/Haven: Twee dagen geen vrachtverkeer mogelijk over Boudewijnsluis vanaf 25 juli

Op 25 en 26 juli laat het Havenbedrijf werken uitvoeren aan de Meestoofbrug. Aangezien deze doorgang het enige alternatief is voor de Boudewijnbrug die momenteel buiten dienst is, kan vrachtvervoer deze twee dagen de Boudewijnsluis niet passeren via de Scheldelaan. Het verkeer wordt omgeleid via de A12 en de R2. Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan wel nog de oversteek van de sluis maken via de sluisdeuren.

Meer info

Zwijndrecht/Kruibeke/E17: Op- en afritten complex Zwijndrecht of definitief of langdurig dicht vanaf 18 juli

Tijdens het weekend van 17 juli gaat de op- en afrit in Zwijndrecht op de E17 dicht voor het verkeer dat richting Gent rijdt. Verkeer dat vanuit Antwerpen de snelweg wil verlaten richting Zwijndrecht, wordt de komende drie jaar omgeleid in Kruibeke via een tijdelijke keerbrug die naar de afrit Zwijndrecht richting Antwerpen leidt. Voor de oprit vanuit Zwijndrecht naar Gent, wordt een lokale omleiding voorzien. Dit tot 1 september. Dan gaat de vernieuwde oprit in Zwijndrecht richting Gent terug open. Aan de overzijde van de snelweg - op de E17 richting Antwerpen- sluit de oprit Zwijndrecht richting Antwerpen definitief. Verkeer vanuit Zwijndrecht richting Antwerpen wordt omgeleid via de vernieuwde oprit richting Gent en via de keerbrug in Kruibeke naar de E17 richting Antwerpen.

Meer info

 

Antwerpen/E17/E34/R1: vier nachten snelweg afgesloten aan knooppunt Antwerpen West vanaf 17 juli

In vier nachten, van 17 tot 21 juli, legt Lantis twee tijdelijke bruggen aan ter hoogte van het knooppunt van de E17, E34 en R1 (knooppunt Antwerpen-West).  Om dit veilig te kunnen uitvoeren wordt de rijbaan richting Gent regelmatig afgesloten. Tijdens de nacht van 17 op 18 juli zijn de verbindingen van de Kennedytunnel naar de E17 en naar de R1/E34 onderbroken. In de nacht van 18 op 19 juli is er op de rijbaan richting Gent één rijstrook beschikbaar tussen afrit 6 Linkeroever en de uitrit richting R1/E34. Tijdens de nachten van 19 tot 21 juli is de verbinding van de Kennedytunnel naar de E17 - net voorbij de uitrit naar de R1/E34 - onderbroken. Er worden diverse omleidingen voorzien.

Meer info

Kruibeke: tijdelijke keerbrug in dienst in het weekend 17-19 juli

De tijdelijke brug die 3-4 juli geplaatst wordt, gaat in het weekend 17-19 juli in dienst als keerbrug voor het snelwegverkeer. Het verkeer richting Gent zal via de keerbrug kunnen omkeren en richting Antwerpen rijden.

Deze keerbeweging is noodzakelijk voor bestemmingsverkeer naar Zwijndrecht.

De afrit in Zwijndrecht voor verkeer richting Gent sluit vanaf het weekend van 17-19 juli. Komende van de Kennedytunnel is deze sluiting definitief. Vanaf 17 oktober is de afrit in Zwijndrecht wel terug bruikbaar voor het verkeer van de R1/E34.

Zwijndrecht: onderdoorgang Antwerpsesteenweg 3 dagen en 3 weken afgesloten vanaf 8 juli

Lantis werkt aan de constructie van de nieuwe brug ter hoogte van de Antwerpsesteenweg in Zwijndrecht. Om veiligheidsredenen wordt daarbij Antwerpsesteenweg volledig afgesloten van 8 juli tot 10 juli. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Hoefijzersingel, Pastoor Coplaan, Statiestraat, N70 en Constant Vangoeystraat naar de Antwerpsesteenweg. Fietsers kunnen via de Willem Elsschotstraat een korte omleiding maken.
Op 21 juli wordt de Antwerpsesteenweg opnieuw afgesloten, maar dan voor drie weken. Tot 13 augustus zijn dezelfde omleidingen van kracht.

Meer info

Antwerpen/haven: Oosterweelbrug 2 weken gesloten voor doorgaand verkeer vanaf 6 juli

Vanaf 6 juli werkt het Havenbedrijf aan de spoorovergangen van de Oosterweelbrug. De brug wordt twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer, dat tot 17 juli wordt omgeleid via de Wilmarsdonkbrug. Lokaal bestemmingsverkeer kan wel gebruik maken van de brug.

Meer info

Kontich/Rumst: twaalf dagen beperkt aantal rijstroken op E19 vanaf 4 juli

Van 4 tot en met 15 juli zal Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren op de E19 Antwerpen-Brussel in de rijrichting van Brussel ter hoogte van Mechelen-Noord en tussen Kontich en Rumst. In totaal over ruim 12 km. De werken gebeuren in fases. Het verkeer moet ter hoogte van de werken in beide richtingen over telkens twee versmalde rijstroken passeren. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Meer info

Kruibeke: E17 ‘s nachts afgesloten in beide richtingen op 3 en 4 juli

Tijdens de nachten van 3 op 4 juli en 4 op 5 juli plaatst Lantis een tijdelijke brug over de E17 ter hoogte van het complex Kruibeke. Tijdens beide nachten is het verkeer op de snelweg onderbroken. Doorgaand verkeer neemt de afrit Kruibeke en rijdt aan de overzijde van de Krijgsbaan terug de snelweg op. De Krijgsbaan is eveneens onderbroken. Er is een omleiding voorzien via de Pastoor Coplaan in Zwijndrecht. De relatie tussen de op- en afrit Kruibeken en het onderliggend wegennet is ook niet mogelijk. Omleidingen voor die verkeersbewegingen lopen via de complexen Zwijndrecht en Haasdonk.

Meer info

Merksem/Deurne: omschakeling verkeer naar nieuw deel Theunisbrug vanaf 4 juli

De Vlaamse Waterweg heeft zicht op het afwerken van de eerste twee brugdelen van de Gabriël Theunisbrug. De trambrug en de oostelijke wegbrug voor verkeer richting Merksem zal begin juli klaar zijn. Van 4 juli tot 8 juli vindt de grote switch plaats en wordt alle verkeer omgezet van de oude brug naar de nieuwe brugdelen. Zowel auto- en vrachtverkeer, de trams als fietsers en voetgangers zullen dan voor het eerst over de nieuwe bruggen rijden. Het verkeer blijft slechts over één rijstrook in beide richtingen beschikken tot de zomer van 2021. De oude brug zal op 11 en 12 juli afgebroken worden, zodat er ruimte is voor de bouw van het derde en laatste brugdeel, de wegbrug richting Deurne. Tegelijkertijd start in juli ook met de volledige heraanleg van het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan met de Minister Delbekelaan. Details hierover volgen later.

Meer info

Juni

Antwerpen: Twee maand ernstige hinder op Plantin en Moretuslei vanaf 29 juni

Op 29 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een nieuwe fase aan heraanleg van de Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen. De straat wordt ter hoogte van de Provinciestraat geknipt. Er zullen tegelijk werken plaatsvinden aan het op- en afrittencomplex Borgerhout van de E19. Tot eind augustus zullen deze werken onvermijdelijk voor extra hinder zorgen. Doorgaand verkeer wordt langs de Ring (R1) en de Singel gestuurd. Verkeer van en naar het centrum van de stad vermijdt best de omgeving. Plaatselijk verkeer op de Plantin en Moretuslei blijft steeds mogelijk tot aan het kruispunt.

Meer info

 

Antwerpen/Haven: Twee weken één rijstrook minder op deel Scheldelaan vanaf 22 juni

Fluxys voert vanaf 22 juni controle op gasleidingen uit langs de Scheldelaan in het Antwerpse havengebied. Op het weggedeelte tussen toegangspoort 3 van ExxonMobil en het kruispunt met de Polderdijkwek wordt in de richting van Antwerpen de linkerrijstrook afgesloten. Dit tot 3 juni.

Antwerpen/Haven: Vosseschijnstraat 3 weken afgesloten vanaf 22 juni

Het Havenbedrijf voert vanaf 22 juni werkzaamheden uit in de Vosseschijnstraat in het gedeelte tussen de kruispunten met de Oosterweelsteenweg en de Malagastraat. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Malagastraat en de Noorderlaan om de Oosterweelsteenweg te bereiken. De werken duren tot 10 juli.

Meer info

Temse: twee maand werk aan landhoofd Scheldebrug vanaf 22 juni

Van 22 juni tot en met 22 augustus voert De Vlaamse Waterweg herstellingen uit aan de onderkant van de oude Scheldebrug Bornem-Temse. Dit aan het landhoofd in Temse. Tijdens de werken wordt de Wilfordkaai ter hoogte van de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Meer info

Antwerpen/R1: vanaf 27 juni ruim twee weken beperkt aantal rijstroken op E313 richting Hasselt

Op 13 juni starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Antwerpen met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen langs de zuidkant van de E313, ter hoogte van Borgerhout. De bestaande schermen worden weggehaald en vervangen door schermen die dubbel zo hoog reiken. Nadat vanaf 13 juni de voorbereidende werken (zonder hinder) starten, vangen op 27 juni de hoofdwerken aan, die gespreid worden over 2 weken en 3 weekends. Tegelijk wordt ook de rechterrijstrook van de E313 richting Hasselt vernieuwd. Dan wordt er hinder verwacht ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Oost en op de aansluiting van de Ring (R1) naar de E313. Het verkeer moet ter hoogte van de werfzone over 2 of 3 rijstroken passeren. Op 12 juli moeten de werken klaar zijn.

Meer info

Antwerpen/haven: Wilmarsdonkbrug afgesloten op 21 juni

Op 21 juni voert het Havenbedrijf werkzaamheden uit aan de Wilmarsdonkbrug. De brug, die de Henry Fordlaan met de Oosterweelsteenweg verbindt, wordt gesperd voor alle gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Oosterweelbrug.

Meer info

Antwerpen/Haven: zes weken renovatie van Noordlandbrug vanaf 15 juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer start renovatiewerken aan de onderkant van de Noordlandbrug. Dat is de brug van de Scheldelaan (N101) over het Schelde-Rijnkanaal in het noorden van de Antwerpse haven, ter hoogte van het complex Zandvliet (A12). De werken zullen ongeveer zes weken duren. De uitvoering start op 15 juni. AWV zorgt er tijdens de werken voor dat er steeds doorgang mogelijk blijft in beide richtingen.

Meer info

Brecht/E19: twee nachten hinder vanaf 15 juni

Tijdens de nachten van 15 en 16 juni voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan het wegdek van de E19 Antwerpen-Breda ter hoogte van Brecht en op de E313 Antwerpen-Hasselt ter hoogte van Herentals-Oost. Op de nacht van 15 op 16 juni wordt er gewerkt op de E19 richting Antwerpen, de nacht van 16 op 17 juni op de E313 richting Hasselt. Ter hoogte van de werken moet het verkeer over één rijstrook. Tegelijkertijd worden lokaal de op- en afritten afgesloten.

Meer info

Antwerpen/E313: maand werken aan knooppunt Antwerpen-Oost vanaf 12 juni

Op 12 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van de geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout. Tijdens de werken zal er hinder zijn voor het verkeer op de E313 richting Hasselt en op de Antwerpse Ring (R1) ter hoogte van Borgerhout. Aan de werfzone beschikt het verkeer slechts over 2 of 3 rijstroken. De oprit van de Singel (R10) naar de E313 wordt gedurende de volledige periode afgesloten. Tegen 13 juli moeten de werken achter de rug zijn.

Meer info

Temse: werken Scheldebrug afgerond tegen 6 juni

Na meer dan één jaar werken, normaliseert 6 juni de verkeerssituatie aan de Scheldebruggen in Temse. Op 4 juni is de tweede fase van de renovatie van de ‘oude’ Scheldebrug klaar. De oude brug zal dan ook opnieuw toegankelijk zijn voor het wegverkeer. Na opening van de ‘oude’ brug zal aansluitend de ‘nieuwe’ parallelbrug op 5 juni één dag worden afgesloten om de elektromechanica te testen. Het verkeer wordt in beide richtingen dan op één rijstrook via de gerenoveerde brug omgeleid. Op 6 juni kan het verkeer op twee rijstroken over beide bruggen rijden. Op 1 juni 2020 de aannemer met de laatste fase van de werken: de vernieuwing van het fietspad. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. De werken zullen tot midden december duren.

Meer info

 

Kruibeke/Beveren/E17: op- en afrittencomplex Haasdonk volledig weekend dicht vanaf 5 juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert aanpassingswerken uit op de brug van de N485 over de E17 van het op- en afrittencomplex in Haasdonk. In het weekend van 5 juni gaan de brug en alle op- en afritten dicht voor asfalteringswerken. Vanaf 5 juni om 19u gaat het volledige complex in Haasdonk dicht. De E17 op- en afrijden zal niet mogelijk zijn. Alle verkeer moet omrijden via het op- en afrittencomplex Kruibeke of via Sint-Niklaas-centrum. Op 7 juni ’s avonds gaat het complex terug open.

Meer info

Mei

R1/Borgerhout: maand werk aan Stenenbrug over de Ring vanaf 29 mei

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 29 mei met de vernieuwing van de leuningen en randbalken van de Stenenbrug (N116) over de Ring van Antwerpen (R1) in Borgerhout. Tijdens de werken blijft verkeer over de brug mogelijk in beide richtingen. Tijdens het plaatsen en het wegnemen van de vervangleuningen is er beperkte hinder voor het verkeer op de Ring. ’s Nachts worden dan één of meerdere rijstroken afgesloten gedurende enkele uren.

Meer info

Antwerpen: Tunnels Operaplein open – werfzone Rooseveltplaats verschuift vanaf 26 mei

Op 20 mei gingen de tunnels onder het Antwerpse Operaplein open voor het verkeer. Via de tunnels, die naam Jeanne en Jos Brabantstunnels meekregen, is opnieuw de noord-zuidverbinding in de stad gerealiseerd. Daarmee is na drie jaar een einde gekomen aan het onderbreken van de Leien. De tunnels zorgen, samen met de uitbreiding van premetrostation Opera, voor het ontwarren van een van de grootste mobiliteitsknopen van de stad. De komende weken worden de aangepaste verkeerslichtenregelingen en doseringsmaatregelen op de invalswegen (o.a. Charles De Costerlaan) afgebouwd.
De werken op en rond de Rooseveltplaats komen in een nieuwe fase: vanaf 26 mei verschuift de werf naar Kipdorp-Zuid, de zijde langs het Operaplein. De bereikbaarheid wijzigt er tot eind augustus.

Meer info

 

Antwerpen: 2,5 weken slechts één rijstrook beschikbaar op Plantin en Moretuslei vanaf 25 mei

Op 25 mei start een nieuwe fase van de werken aan de Plantin en Moretuslei (N184) en wijzigt de situatie voor het verkeer. Tot en met 10 juni wordt het kruispunt met de Mercatorstraat afgesloten en rijdt het verkeer op de Plantin en Moretuslei in beide richtingen over één rijstrook tussen het stadspark en de Singel. Verkeer op de Belgiëlei of komende van Berchem wordt omgeleid via de Van den Nestlei en de Simonsstraat om het centraal station te bereiken. Gelijktijdig met de heraanleg van het kruispunt met de Mercatorstraat, start de aanleg van de rijstroken stadinwaarts tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. Tot en met woensdag 10 juni rijdt het verkeer op de Plantin en Moretuslei tussen de Charlottalei en de Wilrijkstraat over één rijstrook in elke richting. De zijstraten worden afgesloten ter hoogte van de werfzone, maar de kruispunten met de Kroonstraat en de Montensstraat blijven wel bereikbaar. Aansluitend worden de kruispunten met de Kroonstaat en de Montensstraat vernieuwd. Van 15 tot en met 19 juni worden deze kruispunten afgesloten.

Meer info

 

Kruibeke/Zwijndrecht/E17: tot eind juli 2 versmalde rijstroken in beide richtingen vanaf 25 mei

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, start op 25 mei met de vernieuwing van het wegdek op de E17 richting Antwerpen tussen de complexen Zwijndrecht en Kruibeke. Dit aansluitend op de afgeronde werken van de heraanleg in de richting van Gent. Het verkeer zal van 25 mei tot eind juli in beide rijrichtingen op het reeds vernieuwde deel van de snelweg worden geplaatst: dit op twee versmalde rijstroken in elke richting. Tegelijk wordt de oprit in Kruibeke voor verkeer richting Antwerpen afgesloten. In Zwijndrecht is zowel de afrit voor verkeer komende vanuit Gent, alsook de oprit richting Gent dicht. Plaatselijke omleidingen worden voorzien. Afhankelijk van de verkeersbewegingen gaan die via de Krijgsbaan, de N70, het op- en afrittencomplex Antwerpen L.O., de Statiestraat en Pastoor Coplaan.

Meer info

Sint-Niklaas: Brugsken maand lang afgesloten vanaf 25 mei

Van 25 mei tot en met 26 juni worden werken uitgevoerd in Brugsken. De straat, die aantakt op de Koningin Astridlaan (N70), zal een maand lang afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Meer info

Kruibeke: maand lang werken op kruispunt Burchtstraat (N419) vanaf 18 mei

Op 18 mei start Fluvius de eindwerken van het rioleringsproject in de Burchtstraat (N419) in Kruibeke. De riolering onder het kruispunt met de Molenstraat wordt gerenoveerd. Tijdens deze werken wordt het verkeer op het kruispunt over 1 rijvak geleid. Er zullen mobiele werflichten geplaatst worden om het verkeer beurtelings te laten passeren. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone op een veilige manier voorbij. Ook de toegang naar de halte van de Waterbus via de Scheldelei blijft steeds bereikbaar. De werken eindigen op 19 juni.

Meer info

Antwerpen/haven: Royerssluis en Lefèbvrebrug afgesloten op 14 mei

Het Havenbedrijf laat werken uitvoeren aan de Royerssluis en Lefèbvrebrug op 14 mei. Het gemotoriseerd verkeer kan geen gebruik maken van de Lefèbvrebrug tussen 8u en 16u. Het verkeer wordt in beide richtingen beurtelings over de Royersbrug omgeleid.

Meer info

Antwerpen/E17/E34: negen maand werken tussen knooppunten Sint-Anna en Antwerpen-West vanaf 11 mei

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, start op 11 mei met het vernieuwen van de R1. Tussen de knooppunten Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West krijgt de snelweg een nieuwe fundering en wegdek. Het verkeer rijdt van de E34 naar de E17 over een speciaal voor deze werken aangelegde omleidingsweg. De omleidingsweg ligt vlak naast de snelweg en beschikt over 3 versmalde rijstroken. Ter hoogte van Sint-Anna en Antwerpen-West zijn er rechtstreekse aansluitingen met de snelweg voorzien. De werken zullen ongeveer 9 maanden duren.  

Meer info

Temse: Fietsveer Tielrode anders bereikbaar tot 2022

De Vlaamse Waterweg is in het kader van de ontwikkeling van het Sigmaplan begin mei gestart met de bouw van twee sluizen in het natuurgebied De Bunt. Het gaat om sluizen in de Scheldedijk en de Durmedijk. Beide sluizen komen te liggen onder de fietsverbinding tussen de fietsveren van Tielrode en Hamme. Tijdens de bouw van de sluizen zal dit jaagpad langs de Durme en de Schelde afgesloten zijn. Er worden bouwputten uitgegraven in de dijk. Fietsers volgen een omleiding via de ringdijk rondom De Bunt. Bij woon-werkverkeer houdt u best rekening met een iets langere verplaatsingstijd die een invloed kan hebben op de aansluiting op de veerdienst die u wenst te nemen. De afwerking van de sluizen is voorzien tegen 2022.  

Meer info

Lokeren: Drie dagen hinder door werken N70 vanaf 11 mei

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 11 mei met asfalteringswerken aan het kruispunt van de Gentse Steenweg (N70) en de Eksaardebaan in Lokeren. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk op de N70 steeds mogelijk, maar niet zonder hinder. Alle verkeer wordt op de rijrichting Antwerpen geplaatst. De verbinding tussen de Eksaardebaan en N70 zal eveneens onderbroken zijn. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via lokale wegen richting Zeveneken. Fietsers kunnen steeds langs de werfzone. De werken zullen drie dagen duren.

Meer info

Wijnegem: Twee maand één rijstrook afgesloten op Houtlaan (N12) vanaf 11 mei

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 11 mei vervroegd met werkzaamheden op de Houtlaan in Wijnegem. Twee maand lang wordt één rijstrook van de N12 richting Antwerpen afgesloten voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad. De werf op de Houtlaan loopt van de Reigerstraat tot aan de Merksemsebaan. Ondernemingen, gevestigd vlak bij de werfzone, zien hun lokale bereikbaarheid tijdelijk aangepast. Ontsluitingswegen van de bedrijvenzones naar de Houtlaan worden om beurten afgesloten. In de richting van Schilde blijven alle rijstroken behouden. De werken eindigen op 10 juli.

Meer info

 

Antwerpen: Leientunnels afgesloten op 11, 12 en 13 mei

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat nieuw asfalt leggen in de Leientunnels in Antwerpen. Daarvoor gaan de tunnels achtereenvolgens telkens een dag dicht tussen 6u en 19u. Op 11 mei wordt de Blauwtorentunnel afgesloten, op 12 mei de Gasthuistunnel en tenslotte op 13 mei de Van Eycktunnel. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid langs de binnenstad.

Meer info

Wilrijk: 7 weken werken aan Prins Boudewijnlaan vanaf 4 mei

Op 4 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige herinrichting van het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N173) met de Groenenborgerlaan/Ringlaan in Wilrijk. Tijdens de werken is dwarsend autoverkeer op het kruispunt niet mogelijk. Er worden terugkeerlussen in de Prins Boudewijnlaan voorzien. Aan de noordzijde van de werfzone kan het verkeer keren aan het kruispunt met de Hindenstraat en de Hendrik Marckstraat, aan de zuidzijde kan het verkeer keren aan de doorsteek ter hoogte van de Gemzenstraat. Verkeer komende van de Groenenborgerlaan en de Ringlaan moet ter hoogte van de werfzone over één rijstrook en verplicht rechts afslaan in de Prins Boudewijnlaan. Fietsers ondervinden geen hinder. De werken duren zeven weken.
 
Meer info

Antwerpen/Boom/A12/A112: acht dagen onderhoudswerken tunnels vanaf 4 mei

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 4 mei en gespreid over acht dagen diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

Meer info

Brecht: Mallebaan en Klein Veerle week lang onderbroken vanaf 4 mei

Vanaf 4 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met vernieuwingswerken aan het wegdek van de Mallebaan (N153) en Klein Veerle (N133) in Brecht. De werfzones situeren zich tussen de rotonde met de Dorpsstraat (N115) en de Bosstraat en tussen het kanaal Dessel-Schoten en het kruispunt met de Groot Veerle (N154). Tijdens de werken zijn beide wegen achtereenvolgens enkele dagen afgesloten en wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid via Molenheiken. Op de omleidingsroute is een snelheidsbeperking van 50 km/u van kracht. Het kruispunt met de Boudewijnstraat blijft wel bereikbaar. De werken eindigen op 8 mei.
 
Meer info

April

Wijnegem: werken Merksemsebaan maken doorstart op 27 april: slechts één rijstrook tot eind mei

De grote werf van de Merksemsebaan (N120) in Wijnegem die was stilgelegd omwille van de Coronacrisis, wordt opnieuw opgestart. Het kruispunt met de Deurnsesteenweg gaat terug open vanaf 25 april. De keerlussen voor vrachtwagens worden eveneens weggehaald. Van 27 tot 30 april is de rechterrijstrook richting Wijnegem ingenomen vanaf de gemeentegrens met Antwerpen tot aan de bypass naar de Deurnesteenweg. Aansluitend verlengen de nutsbedrijven de werfzone tot in de Bijkhoevelaan. Alle kruispunten blijven open voor het verkeer. Vanaf de gemeentegrens met Antwerpen tot aan de Bijkhoevelaan verloopt verkeer richting Wijnegem tot eind mei over één rijstrook. De rechtse rijstrook is voorbehouden voor fietsers en voetgangers. Eind mei volgt er een nieuwe fase in de werken.

Meer info

Antwerpen: Schijnpootweg (N120) drie dagen afgesloten richting centrum vanaf 27 april

Op 27 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het heraanleggen van het wegdek op de Schijnpoortweg (N120) in Antwerpen richting het stadscentrum. Het wegdek krijgt een nieuwe laag asfalt tussen het kruispunt met de Bisschoppenhoflaan (N120) en het kruispunt met de Slachthuislaan (R10). Het verkeer stadinwaarts volgt een omleiding via de Theunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan. De kruispunten met de Bisschoppenhoflaan en de Slachthuislaan blijven open. De op- en afrit Deurne blijft open, maar verkeer komende van de afrit kan niet links afslaan richting stadscentrum en moet een omleiding volgen. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder. De werken eindigen op 30 april.

Meer info

Wommelgem/E313: week lang verminderde capaciteit op snelweg vanaf 27 april

Op 27 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met grondige onderhoudswerken op de E313. Tussen Wommelgem en Ranst wordt over een afstand van ongeveer 7 km de rechterrijstrook in de richting van Hasselt vernieuwd. De werken worden ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Tijdens die momenten moet het verkeer er over één rijstrook. Ook de op- en afritten van het complex Wommelgem richting Hasselt worden tijdens de nachten van 27 en 28 april afgesloten. Verkeer voor de oprit wordt omgeleid via de calamiteitenroute P, verkeer voor de afrit wordt omgeleid via het complex Oelegem van de E34.
Op weekdagen is overdag maar één rijstrook afgesloten en zijn er bijna overal drie rijstroken beschikbaar. Op 4 mei zullen de werken afgerond zijn.

Meer info

Antwerpen/haven: Noordkasteelbrug drie weken afgesloten vanaf 25 april

Op 25 april laat het Havenbedrijf spoorwerkzaamheden uitvoeren in de directe omgeving van de Noordkasteelbrug. De brug, die de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg verbindt, wordt gesperd voor alle gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Straatsburgbrug, de Noorderlaan en vervolgens de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug. Fietsers en voetgangers hebben wel vrije doorgang. De werken duren tot 15 mei.

Meer info

Temse/N16: werken Scheldebrug hervat – einde voorzien op 18 mei

In de tweede helft van maart legde De Vlaamse Waterweg omwille van de coronacrisis de onderhoudswerken aan de oude Temsebrug op de N16 stil. De werken zijn nu heropgestart. Er is daardoor nog steeds tijdelijk geen verkeer op de brug mogelijk. Alle verkeer moet in beide richtingen over de parallel gelegen nieuwe Scheldebrug rijden. Er is daarbij slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/h. Om sluipverkeer te vermijden, wordt de oprit van de viaduct aan de Vrijheidstraat (N419) naar de N16 richting Bornem afgesloten. Door de stillegging zullen de werken langen duren dan voorzien. Het einde van de werken is gepland op 18 mei.

Meer info

Kruibeke/Zwijndrecht: E17 zes weken op 2 versmalde rijstroken in beide richtingen vanaf 20 april

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, kondigde vandaag aan vervroegd met de werken op de E17 te starten. Van 20 april tot 29 mei worden het wegdek en de fundering van de rijbaan richting Gent tussen de complexen Zwijndrecht en Kruibeke vernieuwd. Hierdoor gaat dit deel van de snelweg dicht voor alle verkeer. Het verkeer zal van 20 april tot 29 mei in beide rijrichtingen op het andere deel van de snelweg worden geplaatst: dit op twee versmalde rijstroken in elke richting. Tegelijk wordt de oprit in Zwijndrecht voor verkeer richting Gent afgesloten. In Kruibeke is de afrit voor verkeer komende vanuit Antwerpen dicht. Plaatselijke omleidingen worden voorzien.

Meer info

Aartselaar/A12: week werken kruispunt A12 vanaf 20 april

Vanaf 20 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met herstellingswerken aan het kruispunt van de A12 met Bist/Langlaarsteenweg in Aartselaar. Op de nieuwe opstelstrook van de A12 richting Brussel is plaatselijk een wegverzakking opgetreden. Tijdens de werken wordt de rechterrijstrook van de A12 richting Brussel afgesloten en is er op het kruispunt geen kruisend verkeer mogelijk. Het verkeer op de A12 behoudt steeds doorgang over twee rijstroken. Kruisend verkeer wordt naar het eerstvolgende kruispunt geleid worden: ofwel het kruispunt met de Pierstraat, ofwel met de Leugstraat. Alle af- en opritten van de A12 naar de Boomsesteenweg (N177) blijven steeds bereikbaar.

Meer info

Sint-Niklaas: E17 vijf dagen afgesloten richting Antwerpen vanaf 20 april

Op 20 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vervroegd werken uit aan de E17 in Sint-Niklaas richting Antwerpen. Ter hoogte van de parallelweg tussen Sint-Niklaas West en het afrittencomplex Sint-Niklaas Centrum wordt over alle drie de rijstroken nieuwe asfaltverharding aangebracht. De snelweg gaat er volledig dicht. Terwijl de hoofdweg (E17) wordt gerenoveerd, wordt alle verkeer op de 2 rijvakken van de parallelweg geleid. Er worden geen op- en afritten afgesloten. De werken duren tot 25 april. Verkeer richting Gent ondervindt geen hinder. Door de Corona-maatregelen is het verkeer op de Vlaamse wegen sterk verminderd. AWV wil nu maximaal gebruik maken van de uitzonderlijke verkeersluwe periode om impactvolle werkzaamheden sneller dan voorzien uit te voeren.

Meer info

Kontich/Wilrijk: Werken op E19 vervroegd van start op 14 april

Op 14 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van nieuw asfalt op de E19 richting Brussel. Van 14 tot 17 april wordt de rechterrijstrook tussen Wilrijk en Kontich aangepakt. Het verkeer richting Brussel moet tijdens deze werken over twee rijstroken langs de werfzone. De op- en afrit naar het UZA Edegem blijft ten alle tijden bereikbaar. Ter hoogte van Mechelen-Zuid krijgt de snelweg richting Brussel over de volledige breedte nieuw asfalt. Alle verkeer moet tijdens de werken over één rijstrook. De werken gebeuren enkel ’s nachts (van 29 op 30 april en van 30 april op 1 mei). De afrit Mechelen-Zuid wordt even afgesloten. Het verkeer op de E19 richting Antwerpen ondervindt tijdens deze werken geen hinder. Door de Corona-maatregelen is het verkeer op de Vlaamse wegen sterk verminderd. AWV wil nu maximaal gebruik maken van de uitzonderlijke verkeersluwe periode om impactvolle werkzaamheden sneller dan voorzien uit te voeren.

Meer info

Antwerpen/Beveren/R1/R2/Haven: tien dagen onderhoudswerken tunnels vanaf 6 april

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 6 april en gespreid over tien dagen diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

Meer info?

Beveren/Haven: drie dagen werken op R2 vanaf 8 april

Vanaf 8 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan het wegdek van de R2. De rechterrijstrook ter hoogte van de afrit Waaslandhaven-Noord in de richting van Gent gaat drie dagen dicht. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over één rijstrook passeren tegen verlaagde snelheid. De afrit Waaslandhaven-Noord blijft steeds open. Op 11 april zijn beide rijstroken terug beschikbaar.

Meer info?

Maart

Wijziging situatie A12 afrit Zandvliet maakt bedrijven in havengebied beter bereikbaar

Om het oponthoud bij de ingevoerde grenscontroles tussen België en Nederland zo beperkt mogelijk te houden, paste de federale politie de verkeerssituatie op de A12 aan. Auto- en vrachtwagenverkeer worden in gescheiden stromen naar de bestemming geleid. Bovendien werd op de A12 de afrit Zandvliet in de richting van Nederland afgesloten. Helaas met een ongewenst neveneffect: de bereikbaarheid van de noordelijke bedrijvenzone in de Antwerpse haven kwam in het gedrang. De combinatie van de afsluiting met de defecte Berendrechtbrug maakt de situatie er bijzonder precair. Onder meer Voka Antwerpen-Waasland en Alfaport Voka drongen daarop aan om dringend extra maatregelen te nemen. Die zijn er op 26 maart gekomen. Aan het complex Zandvliet is een aparte doorgang gecreëerd, exclusief voor de bedrijvenzone. Zowel vracht als collectief vervoer kan er via de Noordlandbrug aansluiting maken op de Scheldelaan om zowel de havengebonden als industriële ondernemingen te bereiken. 

Ook werkzaamheden Temsebrug stilgelegd

Hoewel heel wat infrastructuurwerken omwille van de Corona-pandemie al waren stilgelegd, werden de werkzaamheden aan de Scheldebrug in Temse nog verder gezet. Deze werf komt nu echter ook tot stilstand. Eind deze week liet De Vlaamse Waterweg de werfzone beveiligen en schortte de werken op. De fase waarin de werken zitten, laat helaas niet toe om de brug tijdelijk voor verkeer open te stellen. Voor de duur van de werkonderbreking blijft dan ook de omleiding via de nieuwe brug van kracht. 

Antwerpen/Linkeroever: Fiets- en voetgangerslift Sint-Annatunnel buiten gebruik tot midden mei

Door problemen met één van de liftkabels is de lift van de Sint-Annatunnel op Linkeroever met onmiddellijke ingang buiten dienst. Na inspectie bleek dat de kabels moeten vervangen worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal zo snel mogelijk een aannemer aan het werk zetten om deze vernieuwing uit te voeren. Concreet blijft de lift op Linkeroever zeker tot half mei buiten dienst. De lift op rechteroever blijft in dienst behalve tijdens de werkzaamheden aan de kabels. Ze zullen dan eveneens vervangen worden. De liften zijn dringend aan grondige renovatie toe. Die is voorzien in het najaar van 2020.

Meer info

 

Kruibeke/E17: op- en afrittencomplex Haasdonk 3 dagen dicht vanaf 27 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert aanpassingswerken uit op de brug van de N485 over de E17 van het op- en afrittencomplex in Haasdonk. Dit om de zichtbaarheid bij het op- en afrijden te verhogen. Ook het wegdeken de verlichting wordt vernieuwd. De werken met de grootste hinder gebeuren vanaf 27 maart. Dan gaat vanaf 19u het volledige op- en afrittencomplex in Haasdonk dicht tot 30 maart. De E17 op- en afrijden zal niet mogelijk zijn. Alle verkeer moet omrijden via het op- en afrittencomplex Kruibeke of via Sint-Niklaas-centrum.

Meer info

Antwerpen/R1/E17: 4 maand versmalde rijstroken vanaf Kennedytunnel richting Gent vanaf 16 maart

Op maandag 16 maart start Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, met bijkomende voorbereidende werken rondom het knooppunt Antwerpen-West. Er wordt tot 18 juli gewerkt nabij de middenberm. Hierdoor rijdt het verkeer vanuit de Kennedytunnel richting Gent (E17) op 3 versmalde rijstroken. Vanaf 18 juli start de aannemer met de vernieuwing van het knooppunt Antwerpen-West en gaat het verkeer er over tijdelijke wegen.

Meer info

 

Deurne: vier weken rijstrook minder op Schijnpoortweg vanaf 16 maart

Op 16 maart starten het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen met de vernieuwing van het wegdek, fietspad en voetpad aan de noordzijde van de Schijnpoortweg (N129) in Deurne. Tijdens de werken wordt de rechterrijstrook van de Schijnpoortweg stadinwaarts afgesloten en moeten fietsers langs het fietspad aan de overzijde. Er wordt matige tot ernstige hinder op deze drukke invalsweg naar het stadscentrum verwacht. De werken zullen vier weken duren.

Meer info

 

Antwerpen/haven: Tijsmanstunnel in één richting weekend afgesloten vanaf 13 maart

Tijdens het weekend van 13 maart worden onderhoudswerken uitgevoerd aan de Frans Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen. Van 13 maart (20u) tot 16 maart (05u) is de Tijsmanstunnel afgesloten richting Nederland. Het verkeer volgt een omleiding via de Scheldelaan (N101) en de A12. Het verkeer in de richting van Gent moet over één rijstrook.

Meer info

Antwerpen/Boom/R1/A12/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 9 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 9 maart en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

Meer info

Waasland: Tonnagebeperking vanaf 5 maart van kracht in zes Wase gemeenten

Zes Wase gemeentebesturen weren vanaf 5 maart zwaar doorgaand vrachtverkeer, met uitzondering van plaatselijk verkeer van en naar bedrijven, landbouwvoertuigen en autocars. In Lokeren, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Sint-Niklaas geldt een tonnagebeperking (+3,5 ton) voor doorgaand verkeer op het gehele grondgebied of een deel ervan. Bedrijven gelegen buiten de afgebakende zone kunnen met hun vrachtverkeer enkel de zone in als ze daar een specifieke bestemming hebben (levering, verlading,…), maar niet langer de E34, de E17 of de Waaslandhaven bereiken. De zone met tonnagebeperking is afgebakend met signalisatieborden van zonaal tonnageverbod. De lokale politie zal gerichte controles uitvoeren. Om discussies te vermijden, raden we u aan om steeds een vrachtbrief, laadbrief of bestemmingsbewijs aan boord te hebben.

Meer info

Aartselaar/A12: werken Boomsesteenweg (N177) op 9 maart klaar

Na 10 maanden werken, rondt Aquafin het rioleringsproject op de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar af. De parallelweg van de A12 wordt terug opengesteld op 9 maart. Nu de asfalteringswerken zijn afgerond, resten nog het aanbrengen van de signalisatie en de belijning. Ook het verwijderen van een tijdelijke doorsteek van de riolering staat nog op het programma. Daarvoor worden gedurende één nacht (tussen 4 en 6 maart) zowel de N177 als een rijstrook van de A12 gelijktijdig afgesloten ter hoogte van Atlas Copco. Vanaf 9 maart zijn alle verkeersbewegingen, kruispunten en wegcapaciteit beschikbaar. Ook de aangepaste lichtenregeling blijft minstens de komende maanden van kracht.

Meer info?

Februari

Antwerpen/haven: twee weekends werken in Tijsmanstunnel vanaf 28 februari

Tijdens de weekends van 28 februari en 13 maart worden onderhoudswerken uitgevoerd aan de Frans Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen. Per weekend wordt er één tunnelkoker volledig afgesloten en moet het verkeer in de andere koker over één rijstrook. Het verkeer waarvoor de koker is afgesloten volgt een omleiding via de Scheldelaan (N101) en de A12. Tijdens het weekend van 28 februari (vanaf 20u) tot 2 maart (05u) is de Tijsmanstunnel afgesloten in de richting van Gent. Tijdens het weekend van 13 maart (20u) tot 16 maart (05u) is de Tijsmanstunnel afgesloten richting Nederland.

Meer info?

Mortsel: Mechelsesteenweg (N1) twee dagen afgesloten richting Edegem vanaf 27 februari

Vanaf 27 februari wordt de Mechelsesteenweg (N1) in Mortsel gedurende twee dagen afgesloten ter hoogte van het Gemeenteplein in de richting van Edegem. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat het wegdek plaatselijk herstellen. Het verkeer richting Edegem wordt lokaal omgeleid via de Edegemsestraat, de Oude Godstraat en de Molenlei. Het kruispunt van de Antwerpsestraat/Mechelsesteenweg (N14) met de Edegemsestraat en de Statielei (N10) blijft steeds open. 

Meer info?

Temse: Brug over Schelde (N16) twee maanden afgesloten vanaf 26 februari

De Vlaamse Waterweg start eind februari een nieuwe fase van de onderhoudswerken aan de oude Temsebrug op de N16. Het wegdek en de voetpaden worden opnieuw aangelegd. Van 26 februari tot eind april is er tijdelijk geen verkeer op de brug mogelijk. Alle verkeer moet in beide richtingen over de parallel gelegen nieuwe Scheldebrug rijden. Er is daarbij slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden. In tegenstelling tot de voorbije werken is er geen hoogtebeperking van kracht. Om sluipverkeer te vermijden, wordt de oprit van de viaduct aan de Vrijheidstraat (N419) naar de N16 richting Bornem afgesloten. Van begin mei tot midden november wordt vervolgens het fietspad van de oude Scheldebrug opnieuw aangelegd. Deze werken zullen worden uitgevoerd zonder verkeershinder.

Meer info?

Antwerpen: Londenbrug afgesloten op 26 februari

In het kader van de werken van de Noorderlijn, worden op 26 februari aanpassingswerken uitgevoerd aan de Londenbrug. De brug is van 7u00 tot 16u30 in beide richtingen niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De stad Antwerpen gebruikt dynamische signalisatie om het verkeer om te leiden (via Mexicobrug, Siberiabrug, Straatsburgbrug). Fietsverkeer kan wel over de brug.

Wuustwezel: 2,5 maanden hinder door heraanleg twee kruispunten Bredabaan (N1) vanaf 24 februari

Op 24 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van twee kruispunten langs de Bredabaan (N1) in Wuustwezel (Gooreind). Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan de kruispunten met de Bosduinstraat/Arthur Boelstraat en met de Mansionstraat. Er worden fietsoversteken aangelegd, bushavens vernieuwd en een middeneiland geplaatst. De rijrichting Brasschaat blijft tijdens de werken steeds open voor verkeer. In de andere richting wordt het verkeer met alternerende lichtenregeling en omleidingen rond gemaakt. De werken zullen ongeveer 2,5 maanden duren.

Meer info?

Wijnegem/Schoten: Hoogmolenbrug 4 dagen afgesloten richting Schoten vanaf 10 februari

In het kader van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem, zal van 10 tot en met 13 februari de Hoogmolenbrug richting Schoten niet toegankelijk zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat een doorsteek dwars onder de Deurnesteenweg (zijde Albertkanaal) maken. Tot de doorsteek klaar is, kan het verkeer enkel van de brug naar de Merksemsebaan rijden. Verkeer richting Schorten moet omrijden via de Azijnbrug of via de Houtlaanbrug.


Meer info

Antwerpen/Beveren/E19/R2/A12/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 10 februari

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 10 februari en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

Meer info?

Archief 2020

Januari
 • Antwerpen/haven: moeilijke bereikbaarheid omgeving Royerssluis vanaf midden februari

  Om de haven beter te ontsluiten en de Royerssluis te integreren in de Oosterweelverbinding, wordt in 2021 gestart met de verbreding en verlenging van de sluis. Alvorens die werken kunnen starten, moeten eerst aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur worden uitgevoerd.

  Vanaf midden februari wordt aan het kruispunt van de Droogdokkenweg, de Siberiastraat en de Oosterweelsteenweg gewerkt. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar slechts over één rijstrook. Verkeershinder is vanaf maart te verwachten als het aantal rijstroken tussen de Siberiabrug en de Lefevrebrug wordt gereduceerd om de aanleg van een koker mogelijk te maken. Er is zeker tot augustus slechts één rijstrook in beide richtingen beschikbaar. Na de aanleg van de kokers wordt een omleidingsweg in gebruik genomen. Doorgaand verkeer blijft steeds in beide richtingen mogelijk. De rioleringswerken duren tot midden 2022.

  Meer info

 • Wijnegem: Anderhalf jaar rijstrook minder door werken Merksemsebaan vanaf 27 januari

  Vanaf juni 2020 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. De werken omvatten de heraanleg van de weg en van de drie kruispunten. Op 27 januari start Fluvius met de voorbereidende nutswerken. Deze veroorzaken meteen ernstige verkeershinder. Aan de noordzijde van de Merksemsebaan wordt de rechterrijstrook ingenomen. Verkeer in de richting van Deurne moet er over één rijstrook voorbij de werfzone rijden. Begin maart verplaatsen de nutswerken zich naar de zuidzijde en is er tot het einde van de maand slechts één rijvak richting Wijnegem beschikbaar. Eens de nutswerken voorbij, zal ook AWV tijdens haar werken telkens een rijstrook innemen. De werken zullen 1,5 jaar duren. In augustus 2021 moeten de werken afgerond zijn.

  Meer info?

 • Beveren/haven: Zes nachten onderhoudswerken op R2 vanaf 27 januari

  Vanaf 27 januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende zes nachten onderhoudswerken uit aan het wegdek van de R2 in de Waaslandhaven.De werken situeren zich tussen het knooppunt van de R2 met de E34 en het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord. De R2 blijft tijdens de werken - op één nacht na - open in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over één rijstrook. Een aantal op- en afritten wordt 's nachts afgesloten. Tijdens de nacht van 29 op 30 januari wordt de Beverentunnel richting Nederland afgesloten en volgt het verkeer een omleiding.

  Meer info

 • Antwerpen: D'Herbouvillekaai afgesloten vanaf 20 januari tot eind maart

  Elia legt vanaf 20 januari ondergrondse elektriciteitskabels aan langs de D'Herbouvillekaai. Tijdens de werken zal de D'Herbouvillekaai onderbroken worden tussen de politiepost en de Kennedytunnel. De rijweg zal in beide richtingen afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. D'Herbouvillekaai blijft open voor fietsers. Deze werken zullen duren tot eind maart.

  De werken ter hoogte van de D'Herbouvillekaai hebben weinig impact op het fietsverkeer. Ter hoogte van de Kennedytunnel kunnen fietsers langs minstens één zijde van de D'Herbouvillekaai gebruik blijven maken van het fietspad. Fietsverkeer zal steeds mogelijk zijn in minstens een van beide richtingen. Ook de fietstunnel blijft bereikbaar in beide richtingen.

  Meer info?

 • Antwerpen/E17/E34: Oprit Linkeroever twee maanden op 1 rijstrook vanaf 20 januari

  Om de Oosterweelwerken uit te voeren moet bouwheer Lantis de op- en afrit Linkeroever ter hoogte van de aansluiting E34-E17 gedeeltelijk verplaatsen. Zo kan de aanleg van de tijdelijke wegen op het knooppunt Antwerpen-West worden gerealiseerd. De oprit zal vanaf 20 januari over 1 rijstrook lopen. Op de afrit blijven twee versmalde rijstroken beschikbaar. De werken duren tot 15 maart. Er wordt hinder verwacht tijdens de ochtend- en avondspits op de Blancefloerlaan.

  Meer info?

 • Wommelgem: Brug over E313 afgesloten tot 2022

  De brug van de Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem is definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gevaar is te groot dat stukken beton van de brug op de snelweg terecht komen door intens gebruik. In combinatie met de werken aan de rotonde van de Ternesselei, werden door het lokale bestuur en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) omleidingen ingelegd. Auto's kunnen de brug in de Doornaardstraat gebruiken. Vanuit de Doornaardstraat rijden autobestuurders naar de Nijverheidsstraat door vlak na de brug af te slaan naar rechts. In de andere richting wordt autoverkeer omgeleid via de Guddegemstraat. Voetgangers en fietsers kunnen de brug van de Wijnegemsteenweg wel gebruiken. In de Ternesselei en de Doornaardstraat komen wegversmallingen en geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. De situatie blijft van kracht tot 2022 als de nieuwe brug wordt aangelegd.

  Meer info?

 • Antwerpen/Beveren/R2: Geen bidirectioneel verkeer meer mogelijk bij onderhoud Liefkenshoektunnel vanaf 16 januari

  In 2020 wordt een nieuwe verkeersmaatregel van kracht tijdens het periodiek tunnelonderhoud van de Liefkenshoektunnel op de R2. Er wordt telkens één rijrichting tussen de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel volledig afgesloten voor alle verkeer. Bidirectioneel verkeer (verkeer in beide rijrichtingen door één tunnelkoker) wordt niet meer toegestaan. Voor de rijrichting die wordt afgesloten, is een omleiding voorzien via de Kennedytunnel, behalve voor ADR-transport. ADR-verkeer moet een grote omleidingsroute volgen langs de Ring en de A12, via de N16 de Schelde kruisen en van de Temsebrug naar de E17 om de E34 te bereiken. Of omgekeerd.

  Deze situatie zal in 2020 in totaal 20 keer worden toegepast: 10 keer in de richting van Gent en 10 keer in de richting van Antwerpen. Steeds op donderdag- en vrijdagnacht van 21u tot 5u. De eerste keer op 16 en 17 januari.

  Meer info en data

 • Sint-Niklaas: Kruispunt Gentstraat-Nauwstraat tot begin april onderbroken vanaf 14 januari

  Aquafin en de stad Sint-Niklaas voeren grote rioleringswerken uit aan het kruispunt van de Gentstraat-Nauwstraat-Marktstraat in Sint-Niklaas. Het kruispunt is afgesloten van 14 januari tot begin april. De lokale verbinding tussen Sinaai en Sint-Pauwels met de stad is onderbroken. Het verkeer wordt omgeleid via Sint-Pauwels of via Belsele (langs de Westelijke Tangent en de Nieuwe Baan (N70)).

  Meer info?

 • Beveren/E34: Melseledijk en oprit E34 tien maanden niet bereikbaar voor doorgaand verkeer vanaf 13 januari

  Op 13 januari starten de gemeente Beveren en het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Dijkstraat en Melseledijk (N450) in Melsele. Deze weg ligt op de verbindingsas tussen E34 (op- en afrittencomplex Melsele) en de Grote Baan (N70). Het wegdek wordt vernieuwd, er komen gescheiden fietspaden en een nieuw rioleringsstelsel. Tijdens deze werken is doorgaand verkeer op deze weg niet mogelijk. Afhankelijk van het type verkeer worden strikt gescheiden omleidingsroutes gebruikt:

  - Doorgaand verkeer en vrachtverkeer kan het op- en afrittencomplex Melsele niet gebruiken om de verbinding tussen de E34 of Kallo via de Waelenweg. In de omgekeerde richting via Hofdam. Deze omleiding is verboden voor vrachtverkeer. De politie zal controles uitvoeren op de strikte naleving. Ondernemingen die gevestigd zijn op het grondgebied Beveren of die er moeten leveren, moeten gebruik maken van de Provinciale Baan (N451) voor plaatselijke bediening.

  - Openbaar vervoer en collectief bedrijfsvervoer van en naar de haven wordt omgeleid via de Patrijzenstraat. Om een vlotte verbinding te garanderen wordt deze weg verboden voor ander gemotoriseerd verkeer.

  - Fietsers kunnen tijdens de werken in beide richtingen gebruik blijven maken van de Dijkstraat en de Melseledijk via een vrije fietsstrook langs de werfzone.

  De werken duren tot het najaar van 2020.

  Meer info?

 • Antwerpen/haven: drie maanden lang tijdelijke afsluiting wegen in Antwerps havengebied vanaf 12 januari

  Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, trekt tussen januari en april nieuwe draadstellen op de hoogspannningslijn in de omgeving van Stabroek en Zandvliet. Dit gebeurt in het kader van het project Brabo II. Om deze werken te kunnen uitvoeren, zal Elia de snelweg A12, de Blauwhoefstraat, de ringweg R2 en de Kruisweg (N180) op verschillende data (gedeeltelijk) af te sluiten. De eerste afsluiting vindt plaats op 12 januari, de laatste op 10 april. Er zijn diverse omleidingen.

  Meer info?

 • Antwerpen: Kruispunt Slachthuisstraat en Noordersingel drie dagen afgesloten vanaf 10 januari

  De stad Antwerpen gaat de nieuwe voetgangersbrug die Spoor Oost verbindt met de overkant van de Schijnpoortweg, op zijn plaats zetten. Daarom wordt het verkeer onderbroken. Het kruispunt van de Schijnpoortweg met de Slachthuislaan en de Noordersingel wordt van 10 tot en met 12 januari afgesloten voor alle auto- en vrachtverkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de snelweg: afrit 3 Borgerhout voor verkeer richting centrum-oost en Spoor Oost; afrit 1 Merksem voor verkeer richting centrum-noord en site slachthuissite of afrit 2 Deurne/ Lokaal verkeer volgt een omleidingsroute via Antwerpen Noord, Borgerhout, Deurne en Merksem.

  Meer info?

 • Antwerpen/Boom/A12/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 6 januari

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 2 december en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. 's Nachts zijn omleidingen voorzien.

  Meer info?

 • Kruibeke: Burchtstraat terug open vanaf 6 januari

  Na ruim zes maanden werken is de Burchtstraat (N419) in Kruibeke opnieuw geopend voor alle verkeer. Aquafin, de gemeente Kruibeke en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en het verouderde betonnen wegdek vervangen door een nieuw wegdek in asfalt. Op 5 januari is de weg plechtig geopend. De lokale bedrijventerreinen zijn opnieuw in alle richtingen beschikbaar.

  Meer info?

Archief 2019

December
 • Beveren/N70: Werken kruispunt Pareinpark uitgesteld naar januari 2020

  Omwille van de weersomstandigheden zijn de werken aan het kruispunt met het bedrijventerrein Pareinpark op 11, 12 en 13 december niet doorgegaan. De werken worden gepland in januari 2020. Een exacte datum wordt later meegedeeld. Tijdens de eindejaarsperiode - tussen 20 december en 6 januari - liggen de werken stil. De signalisatie wordt verwijderd en de verkeerssituatie wordt genormaliseerd.

  Meer info?
   
 • Antwerpen/Haven: Spertijden Meestoofbrug voor vlotter verkeer vanaf 19 december

  Begin december nam het Havenbedrijf de Boudewijnbrug voor alle verkeer uit dienst omwillen van veiligheidsredenen. In afwachting van de vervanging eind 2020, moet alle vrachtverkeer over de parallelle Meestoofbrug. Autoverkeer met maximale hoogte van 2,70m kan steeds over de sluisdeur rijden. Als de Meestoofbrug open staat om het scheepvaartverkeer doorgang te geven, is er voor vrachtwagens geen alternatief, tenzij de ruime omleiding via de A12. Om tijdens de spitsuren het landverkeer vlottere doorgang te geven, worden scheepvaartsremmingen aan de Boudewijnsluis ingevoerd. De Meestoofbrug blijft tijdens sperperiodes beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer: van 06.45u tot 09.00u, van 13.00u tot 14.30u en van 16.00u tot 18.00u (op werkdagen).

  Meer info?

 • Kruibeke: Burchtstraat afgesloten op 17 december

  Op dinsdag 17 december wordt de Burchtstraat (N419) voor een deel van de dag volledig afgesloten ter hoogte van Argex. De transportband die zich boven de weg bevindt, wordt vervangen. Gedurende de hijsactiviteiten zal er om veiligheidsredenen geen verkeer mogelijk zijn. De onderbreking zal tussen 10 en 16 uur voor ongeveer een uur plaatsvinden. Tijdens deze werken zal de Bruchtstraat via Kruibeke centrum bereikbaar zijn. De werken in de Burchtstraat zijn na 7 maand bijna afgerond. Op 19 december gaat de weg open.

  Meer info?

 • Wijnegem: Infomoment voor bedrijven werken Merksemsebaan op 17 december

  Vanaf juni 2020 voert het Agentschap Wegen en Verkeer een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komt van de nieuwe Hoogmolenbrug. Ter voorbereiding van deze werken verplaatsen de nutsmaatschappijen vanaf begin februari 2020 hun kabels en leidingen. De werken zullen een belangrijke impact hebben op de bereikbaarheid van de lokale onderneming. Om de lokale ondernemers de kans te geven zich voor te bereiden op deze werken, organiseert AWV samen met Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op 17 december 2019 om 18u00 een infosessie voor ondernemers.

  Meer info en inschrijven

 • Antwerpen/E17/R1: vier nachten werken vanaf 16 december

  Vanaf 16 december voert Agentschap Wegen en Verkeer gedurende vier nachten kleinere onderhoudswerken uit op de E17 en de R1 op Antwerpen-Linkeroever. Ter hoogte van de werken moet het verkeer over één rijstrook passeren. Tijdens de werken op de R1 tussen Antwerpen-West en Sint-Anna wordt er telkens een bepaalde aansluiting afgesloten en moet het verkeer omrijden.

  Meer info?

 • Antwerpen/Beveren/Borsbeek/R1/R2/R11/E19: Maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 2 december

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 2 december en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. 's Nachts zijn omleidingen voorzien.

  Meer info

 • Beveren/R2/Haven: Tunneldoseren in Beverentunnel vanaf 2 december

  Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf 2 december 2019 het systeem van tunneldoseren invoeren aan de Beverentunnel op de R2 in de richting van Nederland. Tunneldosering houdt in dat bij filevorming in/net na de tunnel het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt wordt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel, maar ervoor, terwijl het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden. Op die manier wil de wegbeheerder de veiligheid verbeteren en het hoge aantal ongevallen in de Beverentunnel richting Nederland doen afnemen.

  Meer info

 • Antwerpen/Borgerhout: 7 maanden verkeer over één rijstrook op Plantin en Moretuslei vanaf 1 december

  Op 1 december 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken tussen de Provinciestraat en het stadspark, de volgende fase in de heraanleg van de Plantin en Moretuslei. De rijweg, parkeerstroken, fiets- en voetpad worden tegelijkertijd heraangelegd. Het verkeer kan er vanaf dan in beide richtingen over slechts één rijstrook rijden. De werken duren tot juni 2020. Tot 1 december blijven beide rijstroken richting Ring open. Richting Antwerpen is er nu al slechts één rijstrook beschikbaar.

  Meer info?

 

November
 • Aartselaar/A12: Extra invoegstrook naar N177 vanaf 9 november

  Aquafin stelt vanaf 9 november de N177 tussen de Guido Gezellestraat en de Kontichsesteenweg in Aartselaar terug open voor verkeer over de volledige breedte. Hierbij gaat ook de afrit van A12 naar N177 net voorbij het kruispunt Guido Gezellestraat opnieuw open. Het verkeer richting Hemiksem kan terug via het kruispunt Kontichsesteenweg afslaan naar de Cleydallaan. Zodra dit kruispunt open is, wordt op 9 november het kruispunt met de Leugstraat afgesloten tot februari 2020. Vanaf 9 november komt er tijdelijk een extra afrit van de A12 naar de N177 richting Antwerpen. Via de tijdelijke extra invoegstrook kan plaatselijk verkeer de Guido Gezellestraat inrijden en wordt de verkeersstroom naar het centrum van Aartselaar over meerdere assen gespreid.

  Meer info?
   
 • Lokeren: N70 slechts in één richting toegankelijk in Zeveneken vanaf 12 november

  Voorbereidingswerken voor de heraanleg van de doortocht N70 Zeveneken zorgen vanaf 12 november voor moeilijke bereikbaarheid. Over een lengte van 2 km wordt de Gentse Steenweg (N70) vanaf de Zavel (Locristi) tot voor de Doorgangstraat (Lokeren) heringericht en een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Tot midden 2020 werkt nutsmaatschappij Fluvius ter voorbereiding aan de infrastructuur van water,gas,elektriciteit en telecommunicatie. Van 12 november tot eind 2019 zal er enkelrichtsverkeer gelden op de N70 tussen de Zavel en de Hoekstraat. Wie richting Gent rijdt, kan dat langs de werfzone op de N70. Richting Sint-Niklaas geldt een omleiding via de Rivierstraat en de Beerveldse Baan (N449), het op-en afrittencomplex Beervelde, de E17, het op- en afrittencomplex Lokeren en de Zelebaan (N47).

  Meer info?
   
 • Temse: Temsebrug (N16) week lang afgesloten vanaf 15 november

  Van 15 tot en met 21 november is de Temsebrug (N16) afgesloten. Het wegverkeer wordt over de ernaast gelegen nieuwe Scheldebrug geleid. Er is dan maar één rijstrook per rijrichting beschikbaar en er is een snelheidsbeperking van 50 km/u van kracht. Vanaf 22 november zijn alle bruggen op volle capaciteit beschikbaar voor het verkeer tot de volgende fase van de herstellingswerken in maart 2020. Er is ook geen strikte hoogtebeperking voor vrachtvervoer.

  Meer info?
   
 • Aartselaar: maand lang werken voor aanleg opstelstroken kruispunten A12 vanaf 15 november

  Op 15 november start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het aanleggen van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar. De extra opstelcapaciteit zal toelaten om meer groentijd te geven aan het verkeer vanuit de zijstraten. De werken gebeuren in vier fases en beginnen aan het kruispunt van de A12/N177 met Bist en Langlaarsteenweg. Vervolgens schuiven ze kruispunt per kruispunt op in de richting van Antwerpen. Per kruispunt zullen de werken ongeveer een week in beslag nemen. Overdag blijven de A12 en de kruispunten volledig open. 's Nachts rijdt het verkeer op de A12 in beide richtingen over één rijstrook en zijn kruisende bewegingen op de kruispunten niet mogelijk.

  Meer info?
   
 • Antwerpen: Ring even volledig afgesloten tijdens nachten van 18 en 20 november

  Tijdens de nachten van 18 en 20 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan twee seinbruggen op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van het complex Borgerhout (3) in de richting van Nederland. Er worden enkele rijstroken ingenomen en wordt de ring even volledig afgesloten. De oprit Borgerhout richting Nederland gaat tijdelijk dicht. Er wordt een omleiding voorzien via de Singel (R10) naar de oprit Berchem.

  Meer info?
   
 • Antwerpen/haven: Boudewijnbrug tot eind 2020 afgesloten vanaf 28 november

  Het Havenbedrijf Antwerpen heeft met onmiddellijke ingang de Boudewijnbrug buiten gebruik gesteld voor alle verkeer. Er zijn scheuren in het metaal vastgesteld. Veilig verkeer kan niet langer worden gegarandeerd. Het auto- en fietsverkeer wordt over de sluisdeur geleid. Het vrachtverkeer kan zich verwachten aan zeer lange wachttijden als de Meestoofbrug open staat als schepen de Boudewijnbrug invaren. Vrachtverkeer vermijdt waar mogelijk het sluizencomplex. Vrachtverkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit Lillo. Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.

  Meer info?
Oktober
 • Wuustwezel: Drie weken werken aan Bredabaan vanaf 28 oktober

  Op 28 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Bredabaan (N1) in Wuustwezel. Naast het wegdek worden ook de parkeerstroken en voetpaden heraangelegd. De werken zullen drie weken duren en gebeuren in twee fasen. Tot 6 november blijft het verkeer op de Bredabaan in beide richtingen mogelijk over versmalde rijstroken. Vanaf dan tot en met 15 november is de Bredabaan volledig afgesloten. Verkeer richting Wuustwezel volgt een omleiding langs Beersgat en Schutsdijk. Het verkeer richting Brasschaat rijdt om langs Brekelen, Brekelsebeemdenweg, Bremstraat en Lange Laarweg. Zwaar verkeer tussen Brasschaat en Wuustwezel volgt een omleiding op grotere afstand via N1, N133, E19 en N117.
   
 • Antwerpen/R1: Week werken aan Ring in Deurne vanaf 27 oktober

  Vanaf 27 oktober zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingen uitvoeren aan het wegdek van de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne. De werken duren tot 3 november. Tijdens de werken zullen er vier rijstroken in de richting van Nederland ingenomen worden. Het verkeer richting Nederland zal gedeeltelijk via tijdelijke doorsteken in de middenberm op de kant richting Antwerpen rijden. Er wordt zware verkeershinder verwacht.
   
 • Berchem: Stanleystraat enkel richting door werken tot eind 2019

  In de Stanleystraat en Cuperusstraat wordt de breedte van fietsostrade aangepast om veilig fietsverkeer in beide richtingen te organiseren. De straten worden eveneens heraangelegd. In het gedeelte tussen de Guldenvliesstraat en de Boomgaardstraat is vanaf 23 oktober enkel autoverkeer staduitwaarts mogelijk. Verkeer in de andere richting wordt omgeleid via de Boomgaardstraat en de Cobdenstraat. Deze situatie blijft van toepassing tot eind 2019. Daarna volgt een nieuwe fase van de werken.
   
 • Sint-Niklaas: Werken hervat op N41 en R42 - einde voorzien op 3 november

  Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de herstellingswerken op de N41 en op de Leon Scheerderslaan/Guido Gezellelaan (R42) in Sint-Niklaas hervat. Door veelvuldige regen lagen ze al enige tijd stil. Van de Heimolenstraat tot voor de rotonde met de Tuinlaan (westelijke tangent) wordt het asfalt heraangelegd. Tegelijkertijd wordt de Leon Scheerderslaan/Guido Gezellelaan (R42) heraangelegd tussen de rotonde met de Hoge Bokstraat (westelijke tangent) en de Plezantstraat (N403). De rijweg blijft volledig afgesloten tot 3 november. Het verkeer wordt tot dan in de beide richtingen omgeleid via het op- en afrittencomplex Sint-Niklaascentrum (E17) en de N16, de N70 om uiteindelijk via de Singel (R42) de weg te kunnen verderzetten.
   
 • Beveren/Haven/R2: Liefkenshoektunnel één nacht volledig afgesloten op 22 oktober

  In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 oktober zal de Liefkenshoektunnel van 23u tot 5u volledig afgesloten zijn voor het verkeer in beide richtingen. Nutsmaatschappij Elia verwijderd de hoogspanningslijn over de R2 ter hoogte van de inrit van de Liefkenshoektunnel. Om veiligheidsreden is tijdens de werken geen verkeer toegelaten. Een omleidingsroute wordt voorzien.
   
 • Antwerpen/Linkeroever: Werken Blancefloerlaan van start op 21 oktober

  Lantis start op 21 oktober met de eerste fase van de werken aan de Blancefloerlaan. Ter hoogte van de brug over de R1 wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van het toekomstige P+R-gebouw. Zo zal hij er o.a. een fietstunnel aanleggen die onder de Blancefloerlaan doorloopt en een vlotte fietsverbinding met Linkeroever mogelijk maakt. De eerste fase van de werkzaamheden loopt tot februari 2020. Het autoverkeer richting Zwijndrecht moet er over één rijstrook rijden.
   
 • Ekeren: Slechts één rijstrook Ekersesteenweg vanaf 14 oktober voor ruim vier maanden

  Op maandag 14 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het fietspad langs de Ekersesteenweg (N114) in Ekeren. Het fietspad langs natuurgebied de Oude Landen wordt volledig vernieuwd en vrijliggend aangelegd. De Ekersesteenweg blijft steeds open in beide richtingen, maar verkeer richting Ekeren moet gedurende de werken over één rijstrook rijden. De werken duren tot eind februari 2020.
   
 • Antwerpen/Haven: Nieuwe fase werken Noorderlaan vanaf 10 oktober

  Op 10 oktober voert Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een fasewissel door op de werken van de Noorderlaan tussen Donk Molenbergnatie en de Zomerweg. De oostelijke weghelft richting het noorden/R2 wordt aangepakt. Het verkeer richting de R2 moet over één rijstrook op de Noorderlaan rijden. Het verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg. Voor de bedrijvenzone ten oosten langs de bocht van de N180 wordt een tijdelijke in- en uitrit met de Noorderlaan ter hoogte van de Goteborgweg ingericht omdat de op-en afrit immers in de werfzone ligt en tijdelijk is afgesloten. Midden november moeten de werken klaar zijn. In het weekend van 18 tot 21 oktober wordt ook gewerkt aan het complex Ekeren. Dit van de oprit naar de A12 tot aan de Ekersesteenweg. Het verkeer op de Noorderlaan richting de stad wordt tijdens het hele weekend via de Malagastraat en Vosseschijnstraat omgeleid. De afrit van de A12 naar de Noorderlaan richting Antwerpen is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de afrit naar de haven en een keerlus richting Antwerpen.
   
 • Beveren/Zwijndrecht/E34: Fasewissel werken oosterweel op 8 oktober - situatie tot juni 2020

  Lantis voerde tussen 3 en 8 oktober een fasewissel uit voor de werken Oosterweel op de E34. De werfzone is verplaatst van de middenberm naar de zijbermen. Deze situatie blijft van kracht tot juni 2020. Tot dan zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar, geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u en wordt de pechstrook ingenomen door de werf. Er zijn pechhavens voorzien.
   
 • Antwerpen/Beveren/R1/R2/E19: Een maand lang onderhoudswerken aan de tunnels vanaf 7 oktober

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 7 oktober gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerps en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. 's Nachts zijn omleidingen voorzien.

 

September
 • Ranst E313/E34: drie opeenvolgende weekends werken knooppunt E313/E34 vanaf 27 september

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert drie opeenvolgende weekends werken uit op de aansluiting van de E313 en de E34 ter hoogte van Ranst. Tijdens het weekend van 28-29 september en 5-6 oktober wordt het wegdek van de E313/E34 gedeeltelijk vernieuwd in de richting van Antwerpen. Tijdens het weekend van 12-13 oktober gebeuren er herstellingen aan het wegdek in de richting van Hasselt. Het aantal rijstroken wordt er tijdelijk sterk verminderd. Er wordt ernstige hinder verwacht.

   
 • Sint-Niklaas: N41 en Leon Scheerderslaan (R42) twee weken afgesloten vanaf 30 september

  Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 30 september met herstellingswerken op de N41 en op de Leon Scheerderslaan/Guido Gezellelaan (R42) in Sint-Niklaas. Van de Heimolenstraat tot voor de rotonde met de Tuinlaan (westelijke tangent) wordt het asfalt heraangelegd. Tegelijkertijd wordt de Leon Scheerderslaan/Guido Gezellelaan (R42) heraangelegd tussen de rotonde met de Hoge Bokstraat (westelijke tangent) en de Plezantstaat (N403). De rijweg wordt volledig afgesloten. Het verkeer wordt in de beide richtingen omgeleid via het op- en afrittencomplex Sint-Niklaas-centrum (E17) naar de N16, de N70 om uiteindelijk via de Singel (R42) de weg te kunnen verderzetten. De werken duren in totaal twee weken.

   

 • Temse: Temsebrug (N16) week lang afgesloten vanaf 21 september

  Van 21 tot en met 28 september is de Temsebrug (N16) afgesloten. Het wegverkeer wordt over de ernaast gelegen nieuwe Scheldebrug geleid. Er is dan maar één rijstrook per rijrichting beschikbaar en er is een snelheidsbeperking van 50 km/u van kracht. De afsluiting van de brug leidt een volgende fase van de herstellingswerken in die op 30 september starten en eindigen op 21 november. Tijdens deze fase blijft de strikte hoogtebeperking van 4 meter van kracht.

   
 • Beveren: Kruispunt IJzerstraat en N70 afgesloten vanaf 16 september

  Ter voorbereiding van de heraanleg van de N70 in Melsele, wordt vanaf 16 september een huis gesloopt op de hoek van de Ijzerstraat en Grote Baan (N70) afgebroken. Het kruispunt wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de IJzerstraat, Boomgaardstraat en Spoorweglaan. Vanaf 16 september starten ook de werken aan de nutsvoorzieningen langs de noordkant van de N70. Tussen 16 september en 27 oktober zal er op de N70 vanaf de Schoolstraat (N450) richting Beveren enkelrichting gelden. Verkeer richting Zwijndrecht en Antwerpen wordt omgeleid. De N70 tussen Zwijndrecht en de Schoolstraat (N450) zal vanaf 16 september terug opengesteld zijn voor de beide rijrichtingen. Industrieterrein Pareinpark blijft vanuit Beveren toegankelijk via de N70.
   
 • Deurne: twee weken werken op kruispunt Turnhoutsebaan vanaf 16 september

  Vanaf 16 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aanpassingen uit aan het kruispunt van de Turnhoutsebaan (N12) met de Ter Rivierenlaan in Deurne. De werken zullen twee weken duren. Verkeer wordt omgeleid langs de kant waar gewerkt wordt.

   
 • Merksem/E19: oprit Merksem drie dagen afgesloten vanaf 13 september

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert dringende herstellingswerken uit aan het op- en afrittencomplex Merksem van 13 tot en met 16 september. Tijdens de werken is de oprit richting Nederland volledig afgesloten voor verkeer. Verkeer komende uit de richting van Luchtbal kan draaien aan de Lambrechtshoekenlaan en de andere oprit richting Nederland nemen.

   
 • Antwerpen/haven: werken Noorderlaan vanaf 16 september tot eind november

  Vanaf 16 september gaan de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op de Noorderlaan (N180) in de Antwerpse haven in een volgende fase. Het wegdek van de Noorderlaan wordt vernieuwd tussen Donk Molenbergnatie en het kruispunt met de Zomerweg. Het verkeer van Antwerpen richting de R2 kan via de N180 blijven rijden. Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg. In de Treurenborg geldt tijdelijk enkelrichtingsverkeer een snelheidsbeperking van 50km/u. Dit deel van de werken eindigt eind november.
   
 • Zwijndrecht: Hoefijzersingel eenrichtingsverkeer tot 21 oktober

  In het kader van de werkzaamheden van Oosterweel Linkeroever, worden rioleringswerken langs het fietspad van de Hoefijzersingel uitgevoerd en een nieuw fietspad aangelegd. Fietsers rijden tot 21 oktober op de noordelijke rijbaan van de Hoefijzersingel. Om die reden geldt er eenrichtingsverkeer voor voertuigen richting Antwerpsesteenweg. Verkeer richting Pastoor Coplaan rijdt om via de Kraaienhoflaan. De bedrijvenzones blijven op die manier bereikbaar.

   
 • Aartselaar/A12: kruispunt Guido Gezellestraat afgesloten tot eind 2019

  Aquafin heeft een werffase van de rioleringswerken op de N177 in Aartselaar afgerond. Het kruispunt Kontichsesteenweg - N177 is sinds begin september terug open voor verkeer. Aansluitend zijn de werken gestart aan het kruispunt met de Guido Gezellestraat. De Guido Gezellestraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer op de N177 is toegelaten voor bewoners, handelaars en bedrijven. Verkeer vanuit Boom richting Hemiksem wordt aan de rotonde ter hoogte van het AZ Rivierenland omgeleid naar Niel en Schelle. Ter hoogte van het kruispunt van de N177 met de Guido Gezellestraat zal je niet meer linksaf naar de Helststraat kunnen. Voor verkeer vanuit Antwerpen richting Hemiksem is er geen hinder. De werken duren tot eind dit jaar.
   

 • Kemzeke/E34: vanaf 9 september twee weken slechts één rijstrook beschikbaar en op- en afritten dicht

  Op 9 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van het wegdek van de E34/N49. Hierbij legt AWV de twee rijstroken tussen Moerbeke en Kemzeke in de rijrichting van Antwerpen over ruim 9 km opnieuw aan. Er is een snelheidsbeperking van 50km/u. Van 8 tot 12 september rijdt het verkeer richting Antwerpen over één versmalde rijstrook. De oprit Moerbeke is dicht. Het verkeer rijdt om via R4-Zelzate-Oost. Ook de afrit Kemzeke is dicht. Het verkeer rijdt verder door en kan keren aan het op- en afrittencomplex van Vrasene. Van 15 tot 19 september rijdt het verkeer richting Antwerpen over één versmalde rijstrook. De oprit Moerbeke is dan dicht. Het verkeer rijdt om via R4-Zelzate-Oost. De werken zijn klaar op 19 september.

   
 • Antwerpen/Boom/A12/R1/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 2 september

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 2 september en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

   
 • Antwerpen/Haven: Noordkasteelbruggen afgesloten op 14 en 15 september

  Het Havenbedrijf voert op 14 en 15 september werkzaamheden uit aan de Noordkasteelbruggen op de Oosterweelsteenweg in de Antwerpse haven. Op dat ogenblik is de Brug gesperd voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Straatsburgbrug en de Noorderlaan. Bestemmingsverkeer gebruikt deze omleiding om dan via de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug zijn locatie te bereiken.
   
 • Zwijndrecht/E34: tijdelijk kruispunt Canadastraat/Keetberglaan in gebruik vanaf 10 september

  Op de Oosterweelwerf aan de E34, waar Lantis sinds begin deze maand werkt aan de herinrichting van het complex Waaslandhaven-Oost, wordt vanaf 10 september het tijdelijke, meer noordelijk gelegen kruispunt Canadastraat/Keetberglaan in gebruik genomen. Op de E34 moeten weggebruikers vanaf dan ook rekening houden met een verlengde afrit Waaslandhaven-Oost. In de nacht van 9 op 10 september vindt de fasewissel naar de aangepaste situatie plaats. De bedrijvenzone Waaslandhaven-Oost wordt anders bereikbaar.

   
 • Hoboken: ruim twee maand werken op de Sint-Bernardsesteenweg vanaf 9 september

  Vanaf 9 september 2019 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit aan drie kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg (N148) in Hoboken. Tijdens de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Richting Hemiksem (westzijde) loopt de omleiding via de Antwerpse Steenweg, de Oudestraat/Broydenborglaan en de Krijgsbaan. Richting Antwerpen (oostzijde) loopt de omleiding via de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11), de A12 en de VIIde-Olympiadelaan/De Bruynlaan. Lokaal verkeer op de Sint-Bernardsesteenweg blijft steeds mogelijk, maar moet ter hoogte van de werfzone over de tram- en busbaan passeren. De werken zullen ruim 2 maand duren.

   
 • Stabroek: voorbereiden werken heraanleg N111 op 9 september van start

  Op 9 september starten voorbereidende werken op de Laageind en Dorpsstraat (N111) in Stabroek in het kader van de herinrichting van de N111. De eerste stap voor de herinrichting is het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen. Verhardingen en groenzones worden opgebroken en bomen verwijderd. Op bepaalde ogenblikken regelen tijdelijke verkeerslichten beurtelings het verkeer. Het rooien van de bomen duurt ongeveer 3 weken. Eind september starten vervolgens de nutswerken. In het voorjaar van 2020 beginnen de riolerings- en wegenwerken voor de effectieve herinrichting.
Augustus
 • Sint-Niklaas: Dendermondse Steenweg drie dagen afgesloten vanaf 12 augustus

  Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuw waterleidingsnetwerk vanaf de watertoren in de Schoolstraat en onder het Waasland Shopping Center, dit najaar gepland door De Watergroep, wordt het kruispunt Dendermondse Steenweg/Kapelstraat/Tereken in Sint-Niklaas twee dagen afgesloten. Van 12 tot en met 14 augustus is een wegomleiding voorzien via de N41 en de N70. Vanuit de rijrichting Tereken/N70 en Kapelstraat blijft het wel mogelijk om in de Dendermondse Steenweg te rijden.
   

 • Zwijndrecht: langdurige wijziging verkeerssituatie kruispunt Canadastraat vanaf 5 augustus

  Op 2 augustus start Lantis de Oosterweelwerken op de E34. t wordt er vervangen door een nieuw complex dat de veiligheid en vlotte doorstroming voor alle weggebruikers aanzienlijk zal verbeteren. Om tijdens de Oosterweelwerken op de E34 alle verkeersbewegingen te behouden aan het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost, wordt de afrit verlengd en schuift het kruispunt Canadastraat/Keetberglaan het noorden op. Vanaf 5 augustus gaat een tijdelijk fietspad in gebruik. Vanaf 9 september wordt het gemotoriseerd verkeer over het tijdelijke kruispunt geleid. Op 30 september gaat de verlengde oprit richting Antwerpen open. Deze situatie zal aanhouden voor de volledige duur van de werken aan de E34.
   

 • E34/Beveren/Zwijndrecht: vanaf 5 augustus ook Oosterweelwerken op de E34 tot midden 2021

  Vanaf 5 augustus starten de Oosterweelwerken ook op de E34. Het bestaande op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost wordt er vervangen door een nieuw complex dat de veiligheid en vlotte doorstroming voor alle weggebruikers aanzienlijk zal verbeteren. Tussen 5 augustus 2019 en juni 2020 zal er afwisselend op de midden- en zijbermen van de E34 gewerkt worden. Afhankelijk van de fase worden er brugpijlers geplaatst of grond- en rioleringswerken uitgevoerd. In deze periodes rijdt het verkeer over versmalde rijstroken van 3 meter en zijn er geen pechstroken beschikbaar. Er worden  pechhavens voorzien. In de zomer van 2021 zullen de werken voltooid zijn.
   

 • Wommelgem: ruim half jaar werken rotonde Ternesselei vanaf 6 augustus

  De gemeente Wommelgem start op 6 augustus met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Nijverheidsstraat, de Ternesselei en de Van Tichelenlei. Het huidighe kruispunt verdwijnt en maakt plaats voor een meer veilige verkeersinfrastructuur. Het kruispunt is afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Verkeer van en naar het centrum volgt de omleiding langs de Herentalsebaan; verkeer van en naar de industriezone Noord volgt de omleiding via de Uilenbaan. Het einde van de werken is voorzien rond eind januari 2020.

Juli
 • Sint-Job-in-‘t-Goor/E19: verkeer maand lang over twee versmalde rijstroken vanaf 12 juli

  Vanaf 12 juli vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de E19 tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel in de richting van Antwerpen. De werken zullen een maand duren. Tijdens deze periode moet het verkeer ter hoogte van de werfzone in beide richtingen over twee versmalde rijstroken rijden. Richting Antwerpen gaan de oprit Sint-Job-in-‘t-Goor en de afrit Kleine Bareel dicht. Richting Nederland blijven alle op- en afritten open.

   

 • Zandhoven: werken brug over Albertkanaal loopt vertraging op – N14 nog op de schop tot 8 juli

  Sinds vorig jaar werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Vlaamse Waterweg aan de heraanleg van de Liersebaan (N14) en de vernieuwing van de brug over het Albertkanaal in Zandhoven. De werken aan de nieuwe brug vertraging op door productieproblemen. De werken aan de brug zijn voor onbepaalde duur stilgelegd. De heraanleg van de Liersebaan (N14) gaat wel gewoon door. Omdat de ruimte op de brug over de E313 beperkt is, geldt er eenrichtingsverkeer op de Liersebaan tussen de Kerkstraat en de oprit naar de E313 richting Hasselt. Het verkeer van Zandhoven richting Lier blijft mogelijk. Het verkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Herentalsebaan, Hofstraat en Vierselbaan. Op 8 juli worden deze werken afgerond.
   

 • Sint-Niklaas/R42: Tunnel volledig gesloten op 2 juli


  Op 2 juli wordt de tunnel van de R42 onder het Stationsplein langs beide zijden volledig afgesloten van 9.00u tot 15.00u. Nutsmaatschappij Fluvius zal werken uitvoeren aan de verlichting in de tunnel. Er is een bewegwijzerde wegomlegging voorzien. Komende vanaf het kruispunt Driekoningen moet het verkeer via het Stationsplein en de Leopold II-laan zijn weg naar de R42/Singel verder zetten. Komende vanaf de Singel moet het verkeer om via de Slachthuisstraat naar de Spoorweglaan.

   

 • Borgerhout /R1: twee maanden lang renovatie op- en afrittencomplex Borgerhout vanaf 1 juli

  Vanaf maandag 1 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige renovatiewerken aan het op- en afrittencomplex Borgerhout. Op de brug is er daardoor tot eind augustus geen gemotoriseerd verkeer mogelijk richting Antwerpen. Ook de afrit Borgerhout richting Gent is tot dan afgesloten. De rijstroken op de Luitenant Lippenslaan richting Deurne blijven open. Vanaf de Ring komende van het noorden wordt verkeer omgeleid via de eerstvolgende afrit Berchem en de Singel. Vanaf de Ring komende uit het zuiden rijdt het verkeer om via de Luitenant Lippenslaan richting Stenenbrug en de Singel. Hou rekening met hinder en langere reistijden.

Juni
 • Antwerpen: Charles de Costerlaan weekend dicht vanaf 28 juni

   
  Ter hoogte van het knooppunt Sint-Anna Linkeroever legt Lantis tussen de Dwarslaan en de Palingbeek een nieuwe riolering aan onder de Charles de Costerlaan. Om de werken uit te voeren, is de Charles de Costerlaan afgesloten van 28 juni (avond) tot 1 juli (ochtend). Er is een omleiding voorzien via de parallelwegen. Om fileterugslag van deze werken op de snelweg te vermijden wordt snelwegafrit Sint-Anna Linkeroever op bepaalde ogenblikken afgesloten. Er zijn omleidingen voorzien.

  Meer info: https://www.oosterweelverbinding.be/linkeroever/nl/artikel/charles-de-costerlaan-tijdelijk-afgesloten-28-juni-1-juli
   

 • E34/Zwijndrecht/Haven: E34 één nacht volledig afgesloten op 28 juni

  Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, werkt aan een tijdelijke fietsersbrug over de E34. Tijdens de werken, die twee jaar zullen duren, blijft de fietsverbinding tussen Zwijndrecht en de Waaslandhaven hierdoor verzekerd. De brug wordt in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni op zijn plaats gehesen. Uit veiligheidsoverwegingen gaat de E34 richting Antwerpen volledig dicht tussen de complexen Melsele en Sint-Anna Linkeroever van 22.30 tot 6.00 uur. Richting Zelzate is de snelweg afgesloten tussen 22.30 en 3.00 uur. Er is een omleiding voorzien via de E17 en de R4. Vanaf midden augustus kunnen fietsers dan gebruik maken van de tijdelijke fietsbrug. 
   

 • Ekeren/A12: Leugenberg ruim twee dagen afgesloten vanaf 28 juni

  Tussen de A12 en het kruispunt met Klein Heiken in Ekeren, legt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe laag asfalt op de Leugenberg (N114). De werken starten op 28 juni ’s avonds en eindigen op 1 juli ‘s ochtends. Tijdens de werken zijn de Leugenberg en de Kloosterstraat op deze locatie volledig afgesloten. Verkeer komende van de A12 kan aan de afrit niet rechtsaf naar de Leugenberg. De op- en afrit van de A12 blijven wel open om de Edisonwijk bereikbaar te houden. Verkeer naar de oprit van de A12 wordt via de Antwerpsesteenweg/Kapelsesteenweg (N11) omgeleid naar de oprit Kleine Bareel van de E19 en kan dan verderop de A12 nemen.

   

 • Haven/R2: complex Kanaaldok deels dicht vanaf 25 juni tot eind augustus

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 van de R2 in de Antwerpse haven. Op 25 juni start AWV aan de oprit aan de noordzijde van de R2. Dat is de oprit richting de Frans Tijsmanstunnel, komende van de Noorderlaan. De oprit is tijdelijk afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding naar het complex Stabroek en rijdt via de verkeerswisselaar met de A12 richting de Frans Tijsmanstunnel. Verkeer op de R2 blijft altijd mogelijk in beide richtingen. De fietsbus heeft een eigen route door de werfzone. De werken aan dit deel van het op- en afrittencomplex duren tot eind augustus. Nog tot midden juli vernieuwt AWV ook de zuidelijke op- en afrit. Het gaat hier zowel om de oprit richting de verkeerswisselaar met de A12 (komende van de Noorderlaan) als de afrit van de Frans Tijsmanstunnel richting de Noorderlaan. Tijdens het bouwverlof van 15 tot 28 juli wordt er niet gewerkt en zijn alle op- en afritten open.

   

 • Mortsel: infobijeenkomst voor ondernemers werken Krijgsbaan op 27 juni

  Het Agentschap Wegen en Verkeer en lokaal bestuur Mortsel organiseren op 27 juni om 16 uur een infobijeenkomst voor bedrijven over de heraanleg van de Krijgsbaan. Projectmedewerkers lichten er de werkwijze en verkeersmaatregelen tijdens de herinrichtingswerken toe. De infobijeenkomst vindt plaats in de concertzaal van de Muziekacademie (Eggestraat 13). 
   

 • E17: ruim twee maanden ingrijpende werken van Zwijnaarde tot Destelbergen vanaf 17 juni

  Op 17 juni 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met structurele onderhoudswerken op de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. Vanaf dan zal het verkeer op de E17 over twee versmalde rijstroken rijden in de beide richtingen en er is een snelheidsbeperking tot 50 km/u van kracht. In totaal wordt 8 km nieuwe asfaltverharding aangelegd. De twee richtingen krijgen een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt. De afrit naar het UZ Gent richting Antwerpen wordt volledig heraangelegd. De werken zullen tot eind augustus duren en veel hinder geven. De werken zullen een belangrijke impact hebben op het verbindingsverkeer tussen Gent en Antwerpse en Wase regio. De werken lopen in diverse fasen waarbij bepaalde aantakkingen en op- en afritten tijdelijk worden afgesloten.
   

 • Zwijndrecht/Haven: twee weken intens grondtransport langs Keetberglaan en Canadastraat vanaf 17 juni

  Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, start vanaf 17 juni met intens grondtransport langs de Keetberglaan en de Canadastraat in Zwijndrecht. Gedurende 2 weken zullen zich gemiddeld 100 vrachtwagens per dag verplaatsen over de zone. Er wordt grond weggehaald voor de aanleg van een bufferbekken tussen de Keetberglaan en de E34. Dit kan leiden tot moeilijke doorgang naar en in de bedrijvenzone Waaslandhaven Oost. Het vrachtverkeer bereikt de werfzone via het kruispunt van Keetberglaan met de Canadastraat. Er zijn twee verkeersbewegingen die voor het grondverzet frequent zullen worden aangewend: de verbinding tussen de Sint-Jansweg (Kallo) en de Keetberglaan (via de Steenlandlaan) en de verbinding tussen de Canadastraat en de werfweg die parallel loopt met de E34. De start van het grondtransport wordt verwacht op 17 juni. Bijkomende signalisatie wordt nog geplaatst. Mocht dat vertraging oplopen, zullen de transporten één of meerdere dagen later starten.

 • Lokeren/Sint-Niklaas: Twee weekends asfaltwerken op E17 vanaf 14 juni

  Op 14 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende twee opeenvolgende weekends met asfaltwerken op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas in de rijrichting Antwerpen. Het verkeer rijdt daar over twee versmalde rijvakken. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De op- en afrit van de E17 richting Antwerpen in Waasmunster gaan dicht. Ook de parallelweg in Sint-Niklaas wordt afgesloten waardoor de afritten Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum niet bereikbaar zijn voor het verkeer op de E17 vanuit Gent. 

 • Wilrijk: maand enkelrichting in Groenenborgerlaan vanaf 6 juni

  Het districk Wilrijk vernieuwt van 6 juni tot 5 juli het asfalt in de Groenenborgerlaan. Van 6 tot 24 juni is geen verkeer mogelijk tussen de Beukenlaan en de Wilgenlaan richting Wilrijk. Van 24 juni tot 5 juli is op dezelfde plaats dan weer geen verkeer mogelijk richting Berchem. Het kruispunt met de aansluiting naar de R11 is van 24 juni gesperd tot het einde van de werken.
   

 • Mortsel: voorbereidende werken herinrichting Krijgsbaan (R11) gestart op 5 juni

  Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel gaan de Krijgsbaan (R11) in Mortsel heraanleggen, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.
  De voorbereidende nutswerken starten vanaf 5 juni 2019. De nutswerken gebeuren voornamelijk in het voetpad en het fietspad. Om het verkeer op de Krijgsbaan steeds in beide richtingen langs de werfzone te kunnen laten rijden, worden de betonblokken in de middenberm weggehaald. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. De Cantecroylaan en Neerhoevelaan zijn afgesloten van de Krijgsbaan van 5 tot 21 juni. De hoofdwerken voor de aanleg van de riolering en de nieuwe weginfrastructuur starten vanaf 12 augustus 2019.

 • Antwerpen/Beveren/Mortsel/Borsbeek/R1/R2/R11/E19: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 3 juni

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 3 juni en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.
   
 • Antwerpen/haven/R2: op- en afrittencomplex Kanaaldok drie maanden dicht vanaf 3 juni

  Vanaf juni gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 van de R2 grondig vernieuwen. Dit zijn de op- en afritten tussen de Tijsmanstunnel en de verkeerswisselaar met de A12. De werken starten op 3 juni 2019. De werken zullen drie maanden duren. Het op- en afrittencomplex is dan tijdelijk gesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de verkeerswisselaar met de A12, het op- en afrittencomplex Stabroek en de N180 Kruisweg/Antwerpsebaan. Verkeer op de R2 blijft mogelijk.

  Tegelijkertijd zal AWV van 8 tot 10 juni ook de riooldeksels in de Frans Tijsmanstunnel (R2) richting Gent vernieuwen. Op dat ogenblik is ook de Tijsmanstunnel in de richting Gent volledig afgesloten. Het verkeer rijdt om via de Noorderlaan en Scheldelaan. Het verkeer richting Antwerpen ondervindt geen hinder van deze werken
   

 • Beveren: Acht weken eenrichtingsverkeer op N70 vanaf 3 juni 

  Vanaf 3 juni tot 15 juli is de N70 bovendien slechts toegankelijk in één richting. Tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat en vervolgens tussen de Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Vesten geldt eenrichtingsverkeer vanaf Melsele. Verkeer heeft enkel doorgang in de richting van Sint-Niklaas. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid. Doorgaand verkeer wordt aangeraden het snelwegnetwerk te gebruiken. Ook na het bouwverlof (19 augustus) wordt nog tien dagen éénrichtingsverkeer verwacht.
Mei
 • Temse: hoogtebeperking op Temsebrug (N16) vanaf 29 mei tot eind november

  Na een incident tijdens de werken op de oude Scheldebrug Bornem-Temse, heeft De Vlaamse Waterweg beslist extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Er wordt vanaf 29 mei tot eind november een strikte hoogtebeperking ingesteld op de brug richting Temse. Vrachtverkeer hoger dan 4 meter dat van de A12 via de N16 naar Sint-Niklaas of de E17 rijdt, moet een omleiding volgen. De omleiding loopt via de A12 naar de Antwerpse ring (R1) en gaat verder via de Kennedytunnel naar de E17. Vrachtverkeer van Temse of Sint-Niklaas dat via de nieuwe Temsebrug richting Bornem of de A12 rijdt, heeft geen aangepaste hoogtebeperking.

   
 • Beveren/haven: hinder in de Waaslandhaven door werken Ketenislaan tot 5 juli

  Werken langs de Ketenislaan in de Waaslandhaven wijzigen van 24 mei tot en met 5 juli significant de aanrijd- en vertrekroutes in de Waaslandhaven. Op de Ketenislaan in Beveren worden op twee verschillende locaties radartorens gebouwd. De eerste werkzone is ter hoogte van het kruispunt Oude Dijk en Ketenislaan. De tweede werkzone ligt 500 meter ten oosten van dat kruispunt. Niet alleen wordt tijdens de werken de noordelijke rijstrook voor het verkeer ontoegankelijk, ook de Ketenislaan wordt op bepaalde ogenblikken volledig onderbroken. Er zijn diverse omleidingen voorzien. 
   
 • E17/Kruibeke/Zwijndrecht: vier maanden versmalde rijstroken vanaf 20 mei

  Vanaf 20 mei werkt Lantis (=bouwheer van de Oosterweelverbinding) op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West. Eerder was voorzien op 6 mei (en vervolgens 13 mei) te starten maar de weersomstandigheden laten dat niet toe. Er start dan een volgende fase van de Oosterweelwerken op de E17. De middenberm wordt vernieuwd en tijdelijke portieken van de dynamische verkeersborden worden aangelegd. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Het aantal rijstroken blijft behouden, maar ze zijn lokaal versmald. Er geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. Er is trajectcontrole om dit te handhaven. Er worden pechhavens voorzien. Deze fase van de werken duurt tot eind augustus 2019.
   
 • Beveren: N70 vijf dagen dicht vanaf 20 mei – Kruising N450 drie dagen dicht vanaf 27 mei

  Ter voorbereiding van de heraanleg van de N70 tussen de Essendreef en de Snoeckstraat, start Synductis op 20 mei met ingrijpende voorbereidende nutswerken. Van 20 tot en met 24 mei is geen verkeer mogelijk in beide richtingen op delen van de N70. Op diverse plaatsen tussen de Essendreef en de Burggravenstraat wordt de rijweg achtereenvolgens volledig onderbroken. Van 27 tot en met 29 mei zal het kruispunt van Schoolstraat (N450) volledig afgesloten zijn. Verkeer op de N70 is in twee richtingen mogelijk, maar het verkeer kan tussen 09.00 uur en 15.00 uur maar beurtelings voorbij via een lichtenregeling aan de werfzone. Het is dan ook niet mogelijk om van de N70 rechtstreeks via de N450 Kallo, de E34 of de Waaslandhaven te bereiken. Het verkeer wordt omgeleid via lokale wegen.
   
 • Antwerpen/haven: Royerssluis en Lefèbvrebrug afgesloten op 20 mei

  Op 20 mei voert het Havenbedrijf werken uit aan de diverse werken aan de Royerssluis en de Lefèbvrebrug. De Lefèvrebrug wordt afgesloten van 8.00 uur tot 16.00 uur voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Royersbrug. Omwille van de alternerende lichtenregeling houdt het verkeer best rekening met mogelijke vertragingen.
   
 • Aartselaar: 14 maanden werken op parallelweg A12 vanaf 17 mei

  Aquafin start op 17 mei met werken in Aartselaar op de parallelweg van de A12. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd op de Boomsesteenweg (N177) richting Antwerpen. De busstrook en rechterrijstrook worden langdurig opgebroken. Enkel de linkerrijstrook blijft open voor bestemmingsverkeer. Bovendien gaan de kruispunten met de Kontichsesteenweg (van midden juli tot eind augustus) en de Guidegezellelaan (van begin september tot eind november) op de schop.De werken duren tot de zomer van 2020. 
   
 • Kallo: doortocht via Fabriekstraat zes maanden gesloten vanaf 13 mei

  De gemeente Beveren vervangt vanaf 13 mei het wegdek en het rioleringsstelsel aan de Fabriekstraat in Kallo. Als gevolg van deze werken zal de doortocht Kallo een hele tijd afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. De werken aan dit deel van de weg duurt tot eind oktober 2019. Gedurende deze werken dient woon-werkverkeer te rijden via Steenlandlaan. Fietsers hebben ten allen tijde vrije doorgang, maar moeten afstappen ter hoogte van de werfzone. Speed pedelecs en overige doorgaande (elektrische) fietsers overwegen best om de verbinding te maken via de Keetberglaan en de Steenlandlaan (vb. fietsers komende met de Fietsbus). 
   
 • Wijnegem/Wommelgem: maand lang werken lichtenregelingen kruispunten vanaf 13 mei 

  In mei en juni gaat het Agentschap Wegen (AWV) de verkeerslichtenregeling van twee gevaarlijke kruispunten in Wijnegem en Wommelgem optimaliseren: kruispunt van de Merksemsebaan (N120) met de Deurnesteenweg in Wijnegem en het kruispunt van de Herentalsebaan (N116) met de Autolei/Frans Beirenslaan (R11) op de grens tussen Wommelgem en Borsbeek. Op het kruispunt van de Merksemsebaan met de Deurnesteenweg wordt de nieuwe lichtenregeling volgende week al in dienst genomen. Op 13 mei vinden er overdag voorbereidende werken plaats. De verkeerslichten worden dan korte periodes op oranje knipperlicht gezet en lokaal kan er een rijstrook worden ingenomen. Aan het kruispunt van de Herentalsebaan met de R11 moeten de voorbereidende werken nog beginnen. Vanaf 13 mei wordt er tot midden juni tijdens 14 nachten voorbereidende werken uitgevoerd met lokale hinder.

   
 • Aartselaar: infomoment bedrijven werken N177 op 13 mei

  Aquafin start midden mei met werken op de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar. Dit zal voor de lokale bedrijvenzones heel wat hinder en toegankelijkheidsbekommernissen met zich meebrengen. Aquafin wil in zo goed mogelijk nabuurschap de werken uitvoeren. Ondernemers worden daarom uitgenodigd op een informatiebijeenkomst op 13 mei om 08.00 uur in hun Technisch Centrum in de Oudestraat 8 (Aartselaar). U verneemt er meer over de planning, fasering, bereikbaarheid en de wijze waarop u met de werfleiding praktische problemen kan bespreken. U kan zich ook informeren op de werfnieuwsbrief.
   
 • E17/Kruibeke/Zwijndrecht: vier maanden versmalde rijstroken vanaf 13 mei

  Vanaf 13 mei werkt Lantis (=bouwheer van de Oosterweelverbinding) op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West. Eerder was voorzien op 6 mei te starten maar de weersomstandigheden laten dat niet toe. Op 10 mei wordt gestart met de voorbereiding. Die zal tijdelijke hinder (kortstondige vermindering rijstroken en afsluiting op- en afritten Zwijndrecht en Kruibeke) met zich meebrengen. Op 13 mei start dan een volgende fase van de Oosterweelwerken op de E17. De middenberm wordt vernieuwd en tijdelijke portieken van de dynamische verkeersborden worden aangelegd. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Het aantal rijstroken blijft behouden, maar ze zijn lokaal versmald. Er geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. Er worden pechhavens voorzien. Deze fase van de werken duurt tot eind augustus 2019.
   
 • Antwerpen/Haven: Noorderlaan volledig weekend afgesloten op 11 en 12 mei

  Op 11 en 12 mei wordt de Noorderlaan volledig onderbroken omwille van infrastructuurwerken van  Elia. Er wordt een kraan geplaatst om een hoogspanningsmast af te breken. Het verkeer van en naar de Noorderlaan moet tijdens het volledige weekend omgeleid via de A12. Het verkeer kan hiervoor gebruik maken van de op- en afrittencomplexen van Ekeren en Kanaaldok B1/B2. De bedrijven ten noorden van de oprit met de R2 en ten zuiden van het kruispunt met de Moerstraat blijven steeds bereikbaar. De Blauwhoefstraat blijft tijdens de volledige duur van de afbraak afgesloten voor het verkeer: dit van 27 april tot 13 mei.

   
 • Ekeren: Zes weken verkeershinder aan Leugenberg vanaf 6 mei

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 6 mei met aanpassingswerken op de Leugenberg (N114) in Ekeren. De rijweg komende van Hoevenen, de afrit van de A12 en de fietsoversteek aan de Kloosterstraat (N114) worden heringericht. Eerst wordt gestart met de heraanleg van de fietsoversteek. Vanaf 6 mei is de Kloosterstraat twee weken volledig afgesloten tussen Leugenberg en het kruispunt Bilderdijkstraat/Boerendijk gedurende. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Driehoekstraat/Schriek – Kapelsesteenweg/Antwerpsesteenweg (N11) – Klein Heiken. Vanaf 20 mei tot midden juni wordt gewerkt aan de rijstrook Leugenberg tussen Klein Heiken en de A12. Tijdens deze werken blijft verkeer mogelijk over één rijstrook in elke richting. Twee linksaf bewegingen zijn tijdelijk niet mogelijk op het kruispunt Leugenberg-Kloosterstraat: verkeer komende van de Kloosterstraat kan niet links afslaan naar het kruispunt met de A12 en verkeer op de Leugenberg komende van Hoevenen kan niet links afslaan naar de Kloosterstraat. Er is een omleiding via Klein Heiken – N11 – Schriek/Driehoekstraat.
   
 • Temse/N16: Zeven maand beperkte doorgang Temsebrug vanaf 6 mei

  Op 6 mei start de Vlaamse Waterweg opnieuw met onderhoudswerken aan de Temsebrug op de N16. Van 6 mei tot en met 18 mei is er tijdelijk geen verkeer op de brug mogelijk. Alle verkeer moet via de nieuwe Scheldebrug rijden. Er is dan één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden. In juli en september zal deze situatie ook nog enkele dagen herhalen. Vanaf 19 mei kan het verkeer terug over de beide bruggen. Het verkeer moet echter tot eind november 2019 over twee versmalde rijstroken richting Sint-Niklaas. Een snelheidsbeperking van 30 km/u is van kracht. In 2020 volgt een tweede fase van de renovatie: van maart tot eind april. Dan worden het brugdek en de voetpaden vernieuwd. Tijdens de werken is geen verkeer mogelijk over de oude brug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. In een derde fase, van begin mei 2020 tot midden november 2020 krijgt het fietspad een opknapbeurt. 
   
 • Melsele: Drie jaar werken - heraanleg N70 op 6 mei van start

  Op 6 mei 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer, Beveren en Synductis met de totale heraanleg van de N70 in Melsele vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat. Eerst worden nutleidingen vernieuwd. Die werken duren tot het voorjaar van 2020. Daarna wordt een gescheiden rioleringsstelsel en de herinrichting van N70 met nieuwe kruispunten, vrijliggende fietspaden en twee ovondes gerealiseerd. De werken duren tot het voorjaar 2022. Afhankelijk van de fasering zijn er diverse omleidingen.
   
 • Beveren/E34: Op- en afrit E34 in Vrasene twee weken dicht vanaf 6 mei

  Vanaf 13 mei werkt Lantis (=bouwheer van de Oosterweelverbinding) op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West. Eerder was voorzien op 6 mei te starten maar de weersomstandigheden laten dat niet toe. Op 10 mei wordt gestart met de voorbereiding. Die zal tijdelijke hinder (kortstondige vermindering rijstroken en afsluiting op- en afritten Zwijndrecht en Kruibeke) met zich meebrengen. Op 13 mei start dan een volgende fase van de Oosterweelwerken op de E17. De middenberm wordt vernieuwd en tijdelijke portieken van de dynamische verkeersborden worden aangelegd. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Het aantal rijstroken blijft behouden, maar ze zijn lokaal versmald. Er geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. Er worden pechhavens voorzien. Deze fase van de werken duurt tot eind augustus 2019.
   
 • Antwerpen/Boom/R1/A12: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 1 mei

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 1 mei en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

April
 • Kruibeke/Beveren: Maand lang alternerend verkeer Beverenstraat vanaf 29 april 

  Ter voorbereiding van de langdurige en ingrijpende werken van Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de Burchtstraat in Kruibeke, worden de omleidingsroutes gebruiksklaar gemaakt. Om het auto- en fietsverkeer op dit omleidingstraject veilig te laten verlopen, wordt in de  Beverenstraat ter hoogte van E17 een fietspad langs de beide kanten van de rijbaan aangelegd. De werken starten op 29 april op het Bevers grondgebied. Er wordt een 1 rijstrook ingenomen. De andere rijstrook is beschikbaar voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Er wordt met tijdelijke verkeerslichten gewerkt. Eind mie zijn de voorbereidende werken afgerond. Op 3 juni starten de werken aan de Burchtstraat. Die wordt dan volledig onderbroken voor doorgaand verkeer.
   
 • Antwerpen/haven: anderhalve maand werken tussen Treurenborg en Donk Molenbergnatie vanaf 23 april

  Op 23 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Noorderlaan (N180) in Antwerpen. Het wegdek tussen het kruispunt met de Treurenborg en Donk Molenbergnatie wordt vernieuwd. Eerst pakt AWV de rijstroken richting Antwerpen aan, vervolgens de rijstroken richting de R2. Zo blijft steeds één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen.
   
 • Schoten: maand lang brug Villerslei afgesloten vanaf 15 april

  Vanaf april tot midden mei plannen de gemeente Schoten en de Vlaamse Waterweg enkele noodzakelijke werken aan de Kruispadstraat en Brug 14 aan de Villerslei. Van 15 april tot 19 mei wordt de brug geautomatiseerd. Daarom wordt ze afgesloten voor alle verkeer. Daardoor is er geen doorgang mogelijk tussen Villerslei en Theofiel Van Cauwenberghslei. Er is een omleiding van 3 km via de Hoogmolendijk. 
   
 • Antwerpen/haven: Noordkasteelbruggen afgesloten op 13 april

  Het Havenbedrijf voert op 13 april werkzaamheden uit aan de Noordkasteelbruggen op de Oosterweelsteenweg in de Antwerpse haven. Op dat ogenblik is de brug gesperd voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Straatsburgbrug en de Noorderlaan. Bestemmingsverkeer gebruikt deze omleiding om dan via de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug zijn locatie te bereiken.

 • Antwerpen/Haven: Royersbrug afgesloten op 11 april

  Op 11 april voert het Havenbedrijf werken uit aan de Royerssluis. De Royersbrug wordt afgesloten van 8.30 uur tot 15.30 uur voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Lefèbvrebrug. Omwille van de alternerende lichtenregeling houdt het verkeer best rekening met mogelijke vertragingen.

 • Antwerpen/Haven: Lefèbvrebrug afgesloten op 8 april

  Op 8 april voert het Havenbedrijf werken uit aan de Lefèbvrebrug. De brug wordt afgesloten van 8.30 uur tot 15.30 uur voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Royersbrug. Omwille van de alternerende lichtenregeling houdt het verkeer best rekening met mogelijke vertragingen.
   

 • Kapellen: Antwerpsesteenweg (N11) week lang afgesloten vanaf 8 april

  Van 8 tot en met 12 april vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Antwerpsesteenweg (N11) in Kapellen tussen de Floris Verbraekenlei en de spoorwegtunnel. Tijdens deze periode is de Antwerpsesteenweg volledig afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Tot en met 10 april wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid via Klein Heiken – N114 – Veltwijcklaan. Op 11 en 12 april loopt de omleiding via Klein Heiken – N114 – Hoevensebaan. De rotonde van Klein Heiken en de Oude Bergsebaan blijft altijd open. Voor fietsers is er geen hinder, aan de fietspaden wordt niet gewerkt.
   

 • Antwerpen: 1 week werken op zuidelijke Leien vanaf 7 april

  Op 7 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het wegdek van de zuidelijke Leien (N113/N1) in Antwerpen. Tussen de Bolivartunnel en de Stoopstraat wordt het wegdek van de Amerikalei, Britselei en Frankrijklei in beide richtingen vernieuwd. De meest hinderlijke werken worden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens de nachtwerken is telkens een gedeelte van de Leien volledig afgesloten tussen 20.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid. Wanneer er gewerkt wordt ter hoogte van de Bolivartunnel is de tunnel gedeeltelijk afgesloten. Tijdens de nacht van 9 op 10 april wordt het verkeer staduitwaarts omgeleid langs de Singel (R10) en kan het via de Kolonel Silvertopstraat naar de R1/A12. Tijdens de nacht van 10 op 11 april moet het verkeer stadinwaarts komende van de R1/A12, de uitrit naar de Brusselstraat (R10) nemen. Overdag is altijd verkeer mogelijk, maar moet rekening gehouden worden met lokale hinder.
   

 • Sint-Niklaas/E17: Maand lang snelwegwerken op E17 vanaf 7 april

  Op 7 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met structurele onderhoudswerken op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas. In totaal wordt 8 km nieuwe snelweg aangelegd. Ook de oprit in Waasmunster naar de E17 richting Antwerpen wordt volledig vernieuwd. De heraanleg van de E17 richting Gent gebeurt van 7 april tot 14 april. Het verkeer op de E17 richting Gent rijdt tijdens de werken over twee versmalde rijstroken. De op- en afrit Waasmunster van de E17 richting Gent zijn dicht. Omrijden moet via aan de op- en afrittencomplexen Sint-Niklaas-centrum en Lokeren. De heraanleg richting Antwerpen zal in weekends van 27 april en 4 mei uitgevoerd worden, telkens van vrijdagavond tot zondagavond. Er zijn dan twee versmalde rijstroken richting Antwerpen. Als op- en afritten zijn afgesloten, moet het verkeer op via de complexen Lokeren en Haasdonk.
   
 • Antwerpen: kruispunten Groenendaallaan twee weekends afgesloten vanaf 5 april

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert asfaltvernieuwingen uit op twee kruispunten van de Groenendaallaan: het kruispunt met de Noorderlaan en het kruispunt met de Winterling. Van 5 tot 8 april en van 12 tot 15 april zijn delen van de kruispunten afgelosten. Hoewel weekendwerk, zullen de werken ernstige hinder veroorzaken. Er worden diverse omleidingen op grotere afstand voorzien. Bedrijven in de werfzone ontvangen in de week van 18 maart persoonlijk meer details over de lokale bereikbaarheid tijdens de werken. 
   
 • Antwerpen/Beveren/R1/R2/E19: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 1 april

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 1 april en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.
   

 • Antwerpen/Haven: week lang werken op Noorderlaan vanaf 1 april

  Vanaf 1 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) er onderhoudswerken uitgevoerd op de Noorderlaan (N180) ter hoogte van de oude Opel-terreinen. Vorig jaar werd daar het wegdek hersteld richting het noorden, nu wordt de kant richting het zuiden (Antwerpen) aangepakt. Over ongeveer een afstand van 2 km wordt de rechterrijstrook vernieuwd tussen de Opel-site en de Muisbroeklaan. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over één rijstrook op de kant richting het noorden. De werken zullen een week in beslag nemen.

Maart
 • Lokeren: twee dagen verminderde rijstroken op de N70 vanaf 28 maart

  Het Agentschap Wegen en Verkeer voert op 28 en 29 maart herstellingswerken uit op de Zelebaan (N47) in Lokeren. Over een korte zone krijgt de top- en onderlaag van het wegdek in de richting van de N70 een opknapbeurt. Verkeer blijft steeds mogelijk maar rijdt er plaatselijk over één in plaats van twee rijstroken. Dit zal hinder met zich meebrengen voor het verkeer dat richting N70 rijdt, zeker tijdens de spitsuren. 
   
 • Waasland/Zwijndrecht: Infomoment werken Oosterweel Linkeroever op 28 maart

  De werken aan het project Oosterweel Linkeroever en Zwijndrecht starten op 4 maart op de E17. Als ondernemer wil u zich goed voorbereiden op wat komen gaat, maar zit u ongetwijfeld met heel wat vragen. Wanneer wordt dit jaar gestart op de andere snelwegdelen en verkeerswisselaars? En waar wordt de meeste hinder verwacht en voor hoe lang? Momenteel legt BAM de laatste hand aan de planning. Over enkele weken zal die klaar zijn. Om u dan meteen te informeren, organiseren we in samenwerking met BAM op 28 maart een infomoment voor ondernemers uit het Waasland en Zwijndrecht in hotel Van der Valk in Beveren. De bijeenkomst is gratis, inschrijven noodzakelijk.
   
 • Antwerpen/Haven: Noordkasteelbruggen afgesloten op 23 en 30 maart

  Het Havenbedrijf voert op 23 en 30 maart werkzaamheden uit aan de Noordkasteelbruggen op de Oosterweelsteenweg in de Antwerpse haven. Op dat ogenblik is de Brug gesperd voor alle verkeer. Doorgaand verkeer moet omrijden via de Straatsburgbrug en de Noorderlaan. Bestemmingsverkeer gebruikt deze omleiding om dan via de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug zijn locatie te bereiken.
   
 • Antwerpen: werken op viaduct N70/Blancefloerlaan vanaf 18 maart

  BAM voert in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), vernieuwingswerken uit aan de onderkant van de brug aan de Blancefloerlaan/N70 over de R1. De werken starten op 18 maart. De brug blijft bereikbaar voor autoverkeer, maar er is slechts één versmalde rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Er geldt een snelheid van 30 km/u. Er is  geen hinder voor fietsers en voetgangers. De werken duren tot 3 mei.
   
 • Kapellen: Drie maanden werken Ertbrandstraat vanaf 18 maart

  Vanaf 18 maart 2019 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van de fietspaden langs de Ertbrandstraat/Kapelsestraat (N11) in Kapellen. De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Klinkaardstraat (N111) en het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg (N122). Gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk, maar moet afwisselend over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. De werken zullen drie maanden duren. 
   
 • Antwerpen/Haven: Royerssluis en Lefèbvrebrug afgesloten op 13 maart

  Op 13 maart voert het Havenbedrijf diverse werkzaamheden uit aan de Royerssluis en de Lefèbvrebrug. Beiden zijn van 08.00 uur tot 15.30 uur afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Royersbrug. Omwille van de alternerende lichtenregeling houdt het verkeer best rekening met mogelijke vertragingen.

 • Antwerpen/Haven: Royersbrug afgesloten op 4 maart

  Op 4 maart voert het Havenbedrijf werken uit aan de Royerssluis. De Royersbrug wordt afgesloten van 8.00 uur tot 17.00 uur voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Lefèbvrebrug. Omwille van de alternerende lichtenregeling houdt het verkeer best rekening met mogelijke vertragingen.
   
 • Antwerpen/Boom/R1/A12/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 4 maart

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 4 maart en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.
   
 • Antwerpen/Kruibeke/Zwijndrecht/E17: Werken Oosterweel op E17 starten al op 4 maart

  Tussen de op- en afritten van Kruibeke en Zwijndrecht wordt vanaf 4 maart in beide richtingen twee maanden gewerkt aan de zijbermen voor het bouwen van 8 meter hoge geluidsschermen. De opritten en weefstroken worden versmald. Grotere hinder wordt verwacht vanaf 6 mei. Op de middenberm worden veiligheidsinstallaties gebouwd. Dan is de linkerrijstrook in beide rijrichtingen twee maanden niet beschikbaar. Doordat de pechstrook wordt ingenomen als rijbaan blijft het aantal rijstroken behouden, maar worden ze versmald en wordt de snelheid beperkt. Daaropvolgend zal van juli 2019 tot de zomer van 2020 worden gewerkt aan de zijkanten van de autosnelweg. Het verkeer rijdt ook dan op de E17 met een aangepast snelheidsregime over versmalde rijstroken.
Februari
 • Beveren/R2/Haven: verkeer Beverentunnel vanaf 28 februari over versmalde rijstroken tot midden maart

  Op de R2 ter hoogte van de Beverentunnel richting Stabroek is in de berm net na het buitenrijden van de tunnel een breuk in de riolering ontstaan met een uitspoeling onder het wegdek tot gevolg. De herstelling van het wegdek is intussen afgerond. Vanaf donderdag 28 februari zal er nog gedurende een tweetal weken gewerkt worden aan de riolering in de berm. Ter hoogte van de werfzone zijn tijdelijke wegmarkeringen aangebracht en moet het verkeer richting Stabroek over twee versmalde rijstroken passeren. Ter hoogte van de versmalde rijstroken geldt een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 km/u.
   
 • Kruibeke/Burcht: infomoment voor bedrijven op 27 februari over werken Burchtstraat (N419)

  Het rioleringsstelsel langs de Burchtstraat (N419) in Kruibeke is dringend toe aan renovatie. Daarom zal Aquafin vanaf midden april 2019 ingrijpende werken uitvoeren in het weggedeelte tussen de Molenstraat en de gemeentegrens met Zwijndrecht. De werken zullen ongeveer 8 maanden duren en verkeershinder met zich meebrengen. Om u de kans te geven u voor te bereiden organiseert de gemeente Kruibeke in samenwerking met Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Unizo Kruibeke op 27 februari een infomoment van 16.00 tot 18.00 uur (Gemeentehuis Kruibeke - O.L. Vrouwplein 18)
 • Beveren/R2/Haven: Rijstrook R2 aan Beverentunnel tot 26 februari afgesloten 

  Op de R2 ter hoogte van de Beverentunnel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) sinds 19 februari de rechterrijstrook richting Stabroek moeten afsluiten. Een breuk in de riolering heeft de betonplaten ernstig beschadigd. Om veiligheidsredenen is dringende herstelling nodig. De rijstrook blijft tot 26 februari afgesloten. Ook de oprit Waaslandhaven-Zuid (nr. 10), die net voor de Beverentunnel ligt, wordt afgesloten richting Stabroek. Het verkeer naar de oprit wordt via de calamiteitenroute omgeleid naar de oprit Waaslandhaven-Noord (nr. 11). 

 • Merksem/Deurne: infomoment voor bedrijven werken Theunisbrug op 26 februari 

  De Vlaamse Waterweg verhoogt alle bruggen over het Albertkanaal om de capaciteit van de binnenvaart te vergroten. Begin april 2019 is de Gabriël Theunisbrug aan de beurt. De werken aan deze brug aan het Sportpaleis zullen twee jaar duren en verkeershinder met zich meebrengen. Om u de kans te geven u hierop voor te bereiden organiseert De Vlaamse Waterweg in samenwerking met onze Kamer op 26 februari een infomoment voor ondernemingen.
   
 • Aartselaar/Wilrijk/A12: Werken aan kruispunten A12 hervatten op 25 februari

  In november vorig jaar is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met werken aan de verkeerslichten van vijf kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Met aangepaste lichtenregelingen en infrastructuuraanpassingen worden de zwarte kruispunten veiliger gemaakt. De werken liepen vertraging op en werden deels uitgesteld. Die worden op 25 februari hervat. Op 28 februari zal tijdelijk de linkerrijstrook van de A12 richting Brussel niet beschikbaar zijn voor het verkeer. De werken met de meeste hinder, het in dienst nemen van de nieuwe lichtenregelingen, worden gespreid over twee weekends in maart. Dan worden de kruispunten ‘s nachts afgesloten. Op 24 maart moeten de werken afgerond zijn.
   
 • Beveren/haven: Rechterrijstrook R2 aan Beverentunnel meerdere dagen afgesloten vanaf 19 februari

  Op de R2 ter hoogte van de Beverentunnel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze middag de rechterrijstrook richting Stabroek moeten afsluiten. Een breuk in de riolering heeft de betonplaten ernstig beschadigd. Om veiligheidsredenen is dringende herstelling nodig. De rijstrook blijft zeker tot zondagnacht afgesloten. Ook de oprit Waaslandhaven-Zuid (nr. 10), die net voor de Beverentunnel ligt, wordt afgesloten richting Stabroek.Het verkeer naar de oprit wordt via de calamiteitenroute omgeleid naar de oprit Waaslandhaven-Noord (nr. 11).

 • Wommelgem: kruispunt Ternesselei twee maand afgesloten vanaf 18 februari

  Om het kruispunt aan de Nijverheidsstraat, de Ternesselei en de Van Tichelenlei veiliger te maken, wordt het door de gemeente Wommelgem heraangelegd tot een rotonde. De nutswerken zijn van start gegaan. Vanaf 18 februari is het kruispunt afgesloten tot 19 april voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Herentalsebaan. Bestemmingsverkeer voor de industriezone wordt omgeleid via de Uilenbaan. De nutswerken worden in mei afgerond. In augustus begint de aanleg van de rotonde. Die werken duren tot januari 2020.
   

 • Antwerpen: Vanaf 18 februari een maand tijdelijk minder rijstroken beschikbaar op E19

  Van 18 februari tot 17 maart gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waterafvoeren herstellen langs de middenberm van de E19 tussen Antwerpen en Mechelen. De werken vinden hoofdzakelijk ’s nachts plaats. Tijdens de werken is de linkerrijstrook plaatselijk afgesloten. Het grootste deel van de werken situeert zich op de rijrichting van Antwerpen naar Brussel. Op 18 februari worden kolken hersteld op de rijrichting naar Antwerpen, tussen de afrit Kontich en de afrit UZA. Er wordt dan éénmalig overdag gewerkt. Er blijven drie rijstroken beschikbaar voor het verkeer. De overige kolken bevinden zich op de rijrichting naar Brussel, tussen de Craeybeckxtunnel en het complex Mechelen-Zuid. Deze werken gebeuren ’s avonds en ’s nachts van maandag tot vrijdag. De werken zullen in totaal zo’n vier weken duren.
   

 • Antwerpen: Kabelwerken Singel: infomarkt voor ondernemers op 13 februari

  Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt een ondergrondse kabelverbinding aan tussen de D’Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat in Antwerpen. Een volgende fase van de werken gaat van start. Vanaf eind februari tot eind juli 2019 werkt Elia langs de Singel (R10) en de Uitbreidingstraat tussen de Kielsevest en de Grotesteenweg. Op woensdag 13 februari organiseert Elia een infomarkt voor ondernemingen in het Ingenieurshuis (Desguinlei 214). Die is doorlopend te bezoeken tussen 17u00 en 20u00. U verneemt er meer over de timing, planning en hinder.
   

 • Antwerpen/Beveren/R1/R2/E19/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 4 februari

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 4 februari en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse en Wase regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.
   
 • Schoten/Wijnegem/Deurne: Hoogmolenbrug anderhalve maand enkel richting vanaf 4 februari

  Alle bruggen over het Albertkanaal moeten verhoogd worden om de capaciteit van de binnenvaart te vergroten. Daarom zal in 2020 ook de Hooghmolenbrug in Schoten worden afgebroken en verhoogd. Ter voorbereiding starten op 4 februari nutswerken met ernstige verkeershinder. Een deel van de Deurnesteenweg tussen de Hoogmolenbrug en de Bisschoppenhoflaan wordt de weg richting Wijnegem als werfzone ingenomen. Daardoor is van 4 februari tot 19 maart 2019 enkel verkeer over de brug mogelijk van Schoten naar Deurne of Wijnegem. Het verkeer van Deurne of Wijnegem naar Schoten volgt een omleiding via de Azijnbrug of via de brug van de Houtlaan. 
Januari
 • Antwerpen: vanaf 28 januari ruim twee jaar werken aan Plantin en Moretuslei

  De Plantin en Moretuslei in Antwerpen is een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De weg is verouderd en onvoldoende aangepast aan de huidige verkeersstromen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link gaan de Plantin en Moretuslei gaan de weg daarom over de hele breedte herinrichten. Vanaf 28 januari starten de voorbereidende nutswerken. De hoofdwerken starten in de zomer van 2019 en gebeuren in verschillende fasen. Verkeer zal in beide richtingen mogelijk blijven, maar wel over verminderde rijstroken. De werken zullen ruim twee jaar duren en afgerond zijn in het voorjaar van 2021.
   
 • Antwerpen: vanaf 14 januari verkeer Charles de Costerlaan richting Waaslandtunnel op 1 rijstrook

  In het kader van de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht laat Beheersmaatschappij Antwerpen Mobile (BAM) een netwerk van werfwegen aanleggen. Op 14 januari start de aanleg van ‘werfweg Oost’ die de Charles de Costerlaan met de Beatrijslaan verbindt. Een doorsteek met verkeerslichten wordt aangelegd zodat het werfverkeer veilig de Charles de Costerlaan kan oprijden richting E34. Tijdens deze aanleg wordt het verkeer op de Charles de Costerlaan richting de Waaslandtunnel ter hoogte van de doorsteek op 1 rijstrook gezet. Dit duurt tot 21 januari. Dan start de aanleg van de werfweg zelf. Dan geldt in de omgeving van de werfdoorsteek een snelheidsbeperking tot 50 km/u. Deze werken worden begin april afgerond.

 

 • Beveren/Waaslandhaven: vanaf 14 januari vier nachten hinder op R2 in Waaslandhaven

  Vanaf 14 januari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende vier opeenvolgende nachten onderhoudswerken uit op de R2 in de Waaslandhaven. Van maandag- tot en met donderdagnacht wordt het wegdek vernieuwd tussen het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Zuid en het knooppunt met de E34. De R2 blijft tijdens de werken steeds open in beide richtingen, maar het verkeer moet ter hoogte van de werfzone over één rijstrook. Enkele opritten zijn tijdelijk gesloten.

Archief 2018

December
 • Antwerpen: Werken Noorderlijn lopen bijkomende vertraging op

  De aanleg van de Noorderlijn, de tramverbinding die wordt aangelegd tussen het centrum en het noorden van de stad Antwerpen, heeft opnieuw vertraging opgelopen. De tramlijn die op de Leien en de Mexicostraat wordt aangelegd, zal zes maand later worden opgeleverd. De prognose is dat de lijn  in oktober 2019 beschikbaar is. Ook de opening van premetrostation Opera verschuift naar oktober 2019. De autotunnel zal klaar zijn in december 2019 en de heraanleg van de Rooseveltplaats wordt in april 2020 beëindigd. De vernieuwing van de wegen op het Hardenvoortviaduct zal in november 2019 afgerond worden. De ‘knip’ in de Leien blijft van kracht tot februari 2020. De Noorderlijn is een project van De Lijn, de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
 • Antwerpen: Waaslandtunnel 's avonds gesloten op 19 en 20 december

  Tijdens de nachten van 19 en 20 december werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. AWV voert bijkomende inspecties uit van de tegeltjes aan de tunnelwanden. De tunnel is tussen 20.00 en 04.00 uur volledig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via de Kennedytunnel.

 • Antwerpen/Beveren/Mortsel/R1/R2/R11/E19: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 3 december

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 3 december en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

November
 • Zandhoven/Ranst: heraanleg Liersebaan start op 19 november – op-en afrit E313 ruim 2 maand afgesloten

  Vanaf 19 november legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Liersebaan (N14) in Zandhoven opnieuw aan. De rijweg richting Massenhoven wordt aangepakt tussen de Kanaalstraat en de brug over de E313. Het doorgaande verkeer op de Liersebaan beschikt over één versmalde rijstrook in elke richting. De op- en afrit van de E313 in Massenhoven richting Hasselt worden afgesloten tot eind januari 2019. Het verkeer richting Hasselt volgt de calamiteitenroute ‘F’. Het verkeer dat vanuit Antwerpen komt, neemt in Ranst de E34 en kan via afrit 20 Zoersel naar Massenhoven rijden. Fietsers rijden om via de Herentalsebaan en de brug van Viersel. De werken sluiten aan op de verhogingwerken van de brug van de Liersebaan (N14) over het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg voert die uit om binnenvaart meer kansen te geven. De werken duren tot midden 2020.

 • Beveren/R2: tien dagen hinder in Tijsmanstunnel vanaf 16 november

  Op 16 november start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met dringende betonherstellingen aan het wegdek van de Frans Tijsmanstunnel (R2). Tijdens de weekends (16-19/11 en 23-26/11) is de tunnelkoker richting Beveren volledig afgesloten en wordt alle verkeer door de tunnelkoker richting Stabroek geleid. In elke rijrichting is dan slechts één rijstrook beschikbaar. Van 19 tot 23 november is in de koker richting Beveren slechts 1 rijstrook beschikbaar. Het verkeer richting Stabroek beschikt over twee rijstroken. Tijdens de werken is de oprit Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) richting Beveren afgesloten. Het verkeer volgt via de Kruisweg (N180) een omleiding naar de oprit van het complex Stabroek (nr. 13).

 • Antwerpen: infomarkt Elia op 13 november over kabelwerken Singel


  Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt een dubbele ondergrondse 150kV-kabelverbinding aan tussen het hoogspanningsstation Petrol aan de D’Herbouvillekaai en het hoogspanningsstation Zurenborg aan de Uitbreidingsstraat in Antwerpen. Elia start in november 2018 met de aanleg ter hoogte van Nieuw Zuid en werkt vanaf 2019 hoofdzakelijk in de parkeerstroken en bermen langs de Singel (R10). Om ondernemers gelegen in deze zone zo goed mogelijk te informeren, organiseert Elia op 13 november een informatiemarkt over het doel, de timing, de werkzaamheden en de impact van het project. U bent welkom op Kunstcampus deSingel (Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen) van 16.00 tot 19.00 uur.

 • Wijnegem: Maand lang omleiding voor aanleg fietspad Turnhoutsebaan vanaf 12 november

  Vanaf 12 november vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een deel van het fiets- en voetpad van de Turnhoutsebaan (N112) in Wijnegem. De werken zullen tot midden december duren. Verkeer richting Schilde blijft meestal mogelijk, verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via de Houtlaan en de ’s Gravenwezelsteenweg. Begin december zal de Turnhoutsebaan gedurende twee dagen volledig afgesloten worden aan het kruispunt met de Houtlaan. Dan volgt het verkeer in beide richtingen de omleiding.

 • Antwerpen: heraanleg Kaaiweg Zuid van start op 12 november

  Op 12 november start de Stad Antwerpen met de heraanleg van de Kaaiweg Zuid. Dat is de weg op de Gerlachekaai, Ledeganckkaai en D’Herbouvillekaai tussen de Verviersstraat en Nieuw Zuid (tot net voor de Kennedytunnel). De werken zijn een deel van de heraanleg van de Scheldekaaien en eindigen in het najaar van 2019. De nieuwe infrastructuur zal voor autogebruikers, fietsers en voetgangs veiliger, comfortabeler en aangenamer zijn. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd. Om het verkeer om te leiden wordt gestart met de aanleg van een tijdelijke rijweg. Vanaf begin januari 2019 wordt het verkeer een half jaar lang omgeleid via de Van der Sweepstraat.

 • Boom: renovatie Baanbrug verlengd van 9 november tot maart 2019 

  In mei startte De Vlaamse Waterweg met de renovatie van de Baanbrug over de Rupel in Boom. Daarbij was de brug lange tijd niet toegankelijk voor het verkeer. In principe zouden de werken zijn afgerond in november 2018. Tijdens de werken kwam aan het licht dat de bovenzijde van de twee buitenste stalen liggers van de brug aangetast is. Om veiligheidsredenen wordt de herstelling meteen aangepakt. De brug zal meteen - vanaf 9 november - voor de volledige duur van de werken afgesloten blijven voor het gemotoriseerd verkeer. De werken zullen tot maart 2019 duren. Verkeer tussen Boom en Willebroek wordt omgeleid via de Rupeltunnel. De brug blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werken gebeuren gelijktijdig met de heraanleg van de Frans De Schutterlaan (N177) die door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) worden uitgevoerd. Deze werken zullen eveneens tot maart 2019 duren. De werken worden op elkaar afgestemd.
   

 • Sint-Niklaas/R42: maand hinder op kruising R42 met Plezantstraat vanaf 5 november

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 5 november met aanpassingen op het kruispunt van de Spoorweglaan/Westerlaan (R42) met de Plezanstraat (N403) in Sint-Niklaas. Er worden twee fietsoversteekplaatsen en linksafslagstroken op de R42 aangepast. Ook het middeneiland van de Plezantstraat (N403) wordt gewijzigd. Alle bewegingen blijven mogelijk, maar slechts over één rijstrook in plaats van twee. De werken duren tot eind november 2018.

 • Antwerpen/BOOM/R1/A12: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 5 november


  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 5 november en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

Oktober
 • Beveren/Waaslandhaven: Farnèsebrug drie weken afgesloten vanaf 31 oktober


  Het Havenbedrijf en Infrabel starten op 31 oktober met werken aan de Farnèsebrug. Het landverkeer wordt omgeleid via de Melselebrug. Als ook Melselebrug openstaat wordt het autoverkeer omgeleid via de sluisdeuren. Daarbij is de maximum toegestane hoogte van de voertuigen op de sluisdeur 2,70 meter. Vrachtverkeer kan zich verwachten aan lange wachttijden. Omrijden kan via de Beverentunnel. De werken duren tot 23 november.

 • Antwerpen: Verminderde rijstroken op Hardenvoortviaduct vanaf 29 oktober

  In het kader van het project Noorderlijn wordt het Hardenvoortviaduct – die de IJzerlaan en met de Italiëlei verbindt – genoveerd. Vanaf 29 oktober starten de voorbereidingen: het verwijderen van wegscheidingen en het aanleggen van een tijdelijke rijbaan. Vanaf 29 oktober wordt het aantal rijvakken gereduceerd tot twee rijstroken stadinwaarts en één rijstrook staduitwaarts. De voorbereidende werken nemen een tweetal weken in beslag. Na de voorbereidende werken, start de effectieve renovatie van de brug. De werf verschuift vervolgens naar de zone tussen de Ijzerlaan en ZNA. Ook dan blijven steeds 2 rijstroken stadinwaarts beschikbaar en 1 rijstrook staduitwaarts.
   
 • Kalmthout: Wuustwezelsteenweg en Essensteenweg drie dagen afgesloten vanaf 29 oktober

  Vanaf 29 oktober voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit op de Wuustwezelsteenweg en Essensteenweg (N133) in Kalmthout. Het wegdek van de N133 krijgt een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werken is de N133 volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Het doorgaand verkeer tussen Wuustwezel en Essen volgt in beide richtingen een omleiding langs Achterbroek via de Kalmthoutsesteenweg  (N111) en de Roosendaalsebaan/Antwerpsesteenweg/Spijker (N117). De werken zijn afgerond tegen 31 oktober.
   
 • Brecht: brug kanaal Dessel-Schoten week afgesloten vanaf 27 oktober

  Van 27 oktober tot en met 2 november werkt de Vlaamse Waterweg aan brug sluis 4 over het kanaal Dessel-Schoten. De brug wordt geautomatiseerd. De brug verbindt de Brugstraat met de Handelslei en is de aanrijroute naar de E19. Tijdens de werken zal de brug volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Er wordt veel verkeershinder verwacht. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Schilde (Waterstraat, Turnhoutsebaan en Brasschaatsebaan), ’s-Gravenwezel (Botermelkweg) en Schoten (Brechtsebaan). Plaatselijk verkeer wordt anders omgeleid.
   
 • Brecht/Loenhout: anderhalve maand lang werken op E19 richting Nederland

  Op 19 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vervolg van de renovatie van E19 ten noorden van Antwerpen. Tussen Brecht en Loenhout wordt het wegdek vernieuwd in de richting van Nederland. De werken duren wellicht tot eind november. Op weekdagen blijven er twee versmalde rijstroken open in beide richtingen. ’s Nachts en tijdens weekends moet het verkeer richting Nederland meestal over één rijstrook. 
   
 • Boom: Frans De Schutterlaan (N177) vijf maanden afgesloten vanaf 8 oktober

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 8 oktober de Frans De Schutterlaan (N177), tussen de Rupel en het kruispunt met de Antwerpsestraat. Er komen vrije busbanen en dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg. De werken zullen ongeveer 5 maanden duren. Vanaf het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en de brug over de Rupel wordt voor de volledige duur van de werken de weg afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Verkeer van en naar Willebroek wordt omgeleid via de Rupeltunnel. Komende vanuit de richting Willebroek is het centrum van Boom bereikbaar via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.
   
 • Brecht: twee maanden werken langs N133 vanaf 8 oktober
    
  De Vlaamse Waterweg vervangt momenteel de ophaalbrug van de Vaartstraat (N133) over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt van de afsluiting gebruik om vanaf 8 oktober de fietspaden van de Venusstraat en Vaartstraat over een lengte van 4 km te vernieuwen. Voor de aanleg van de fietspaden wordt één rijstrook ingenomen en geldt er eenrichtingsverkeer in de Venusstraat/ Vaartstraat. Doorgaand verkeer volgt de omleiding via Groot Veerle, Mallebaan (N153) en Heiken/Lessiusstraat (N115). De werken starten vanaf maandag 8 oktober en duren tot eind november.
   
 • Kontich/Wilrijk: 3 weekends minder rijstroken op de E19 vanaf 5 oktober

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E19 in de Antwerpse zuidrand. Tussen Wilrijk en Kontich wordt het wegdek in enkele zones vernieuwd. De werken zullen drie weekends in beslag nemen. Tijdens het eerste weekend (5 t.e.m. 7 oktober) wordt er in de richting van Antwerpen gewerkt, de twee daaropvolgende weekends in de richting van Brussel. Er blijven twee rijstroken open, maar ter hoogte van de werken wordt filevorming verwacht.

September
 • Antwerpen/Beveren/R1/R2: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 29 september

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 29 september en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.
   
 • Antwerpen/ Haven: Noorderlaan ter hoogte van Churchilldok vanaf 24 september 2 maanden afgesloten in noordelijke richting 

  Vanaf maandag 24 september vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Noorderlaan ter hoogte van het Churchilldok. Het verkeer richting het zuiden (Antwerpen) kan steeds via de N180 rijden. Wie naar het noorden (richting R2) wil, zal moeten omrijden via de A12 of de Scheldelaan (N101). De werken duren 2 maanden. 
 • Boom: maand lang omleiding door renovatie Baanbrug vanaf 20 september 

  De renovatie van de baanbrug over de Rupel gaat op 20 september een volgende fase in. Dat is een week eerder dan gepland. In tegenstelling tot eerdere communicatie, blijven in beide rijrichtingen de omleidingen van kracht omdat ook de heraanleg van de Frans De Schutterlaan (N177) op 8 oktober start. Gemotoriseerd verkeer vanuit Antwerpen neemt u de nieuwe afrit Ooievaarsnet die tijdelijk voor de werken werd geopend. Vanuit Brussel volgt u de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom. Dit tot 25 oktober Fietsers kunnen opnieuw in twee richtingen op een gereserveerde strook op de brug. Dat betekent dat de veerdienst Boom – Klein-Willebroek terug vaart volgens het reguliere regime.
   

 • Antwerpen/R1: 10 nachten hinder op Antwerpse ring (R1) vanaf 9 september 

  Vanaf 9 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende een tiental nachten werken uit aan de voegen van de Antwerpse ring (R1). Tijdens de nachtelijke werken beschikt het verkeer op de ring over een beperkt aantal rijstroken. Op 22 september zijn de werken afgerond.
   

 • Antwerpen: Koeikensgracht definitief afgesloten vanaf 3 september 

  Vanaf 3 september zijn de Ankerrui Noord en Koeikensgracht afgesloten voor alle verkeer. De Leien zijn bereikbaar via Ankerrui Zuid. De Waaslandtunnel is bereikbaar via de Londen-Amsterdamstraat of de Paardenmarkt. Tegen maart 2019 zijn de werken afgerond. Met de heraanleg van de Leien vermindert het aantal kruispunten. Zo verdwijnt ook het kruispunt met de Koeikensgracht. Die wordt enkelrichting naar de Leien toe.
   

 • Antwerpen/Boom/Mortsel/R1/R2/R11/A12/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 3 september

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 3 september en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

Augustus
 • Beveren/Waaslandhaven: R2 afgesloten op 25 en 26 augustus

  Tijdens de avond van 24 augustus plaats de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) leuningen op het nieuwe op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord op de R2. Op 25 en 26 augustus worden zowel de rijstroken richting Liefkenshoektunnel als richting Beverentunnel afgesloten. Het doorgaand verkeer rijdt tijdens de afsluiting om via het op- en afrittencomplex. Tijdens de vroege ochtend van 27 augustus wordt de R2 weer opengesteld.

 • Sint-Gillis-Waas: twee weken hinder langs N403 vanaf 20 augustus
 • Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 20 augustus onderhoudswerken uit op de Zandstraat (N403) in Sint-Gillis-Waas tussen Sint-Pauwels en Kemzeke. De N403 verbindt Sint-Niklaas met de expresweg (N49). Tijdens de werken kan het verkeer beurtelings passeren. Het verkeer moet rekening houden met hinder en langere rijtijden. De werken zullen twee weken duren. Voor de start van het schooljaar zal de weg terug open zijn in beide richtingen.
 • Antwerpen/R1/E19: werken knooppunt Antwerpen-Noord vanaf 17 augustus

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert van 17 tot 27 augustus structurele onderhoudswerken uit op de R1/E19 ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord in de richting van Nederland. Er blijft altijd verkeer mogelijk in beide richtingen. Er zijn slechts twee versmalde rijstroken beschikbaar in elke richting. Ter hoogte van de werfzone kan daardoor sterk vertraagd verkeer ontstaan.

 • Sint-Niklaas: twee weken werken op R42 Singel vanaf 13 augustus

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 13 augustus met onderhoudswerken op de R42 Singel in Sint-Niklaas. Dan wordt op de R42 een nieuwe asfaltlaag gelegd tussen het kruispunt Vijfstraten en de Prins Boudewijnlaan (N70) in de richting van het station van Sint-Niklaas. Tijdens de werken kan het verkeer van de N70 niet meer via de R42 naar het station rijden en moet omrijden. De werken duren in totaal twee weken en eind augustus moet de weg terug open zijn.

 • Sint-Niklaas: stationstunnel R42 Singel afgesloten vanaf 6 augustus

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 6 augustus met de laatste fase van de herhaanleg van het kruispunt Driekoningen op de R42. Daarbij wordt de tunnel onder het station (Singel) afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Doorgaand verkeer om omrijden. Begin september moeten de werken afgerond zijn.

 • Antwerpen/Beveren/Mortsel/R1/R2/E19/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 5 augustus

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 5 augustus en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open.

 • Wilrijk: werken brugvoegen viaduct A12 vanaf 3 augustus

  Vanaf 3 augustus vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de brugvoegen op het viaduct van de A12 in Wilrijk. Tijdens de weekends moet het verkeer op de kant waar gewerkt wordt over 1 rijstrook rijden. Op weekdagen blijven er steeds 2 rijstroken beschikbaar. In elke rijrichting zal het viaduct ook één nacht afgesloten zijn voor asfalteringswerken. Het verkeer wordt dan over de Boomsesteenweg (N177) geleid. De werken zijn afgerond op 26 augustus. De werken worden gelijktijdig uitgevoerd met de renovatiewerken in de Jan De Vostunnel.

Juli
 • Sint-Job-in-‘t-Goor/E19: maand lang werken op snelweg vanaf 27 juli

  Op 27 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de E19 tussen het op- en afrittencomplex van Sint-Job-in-‘t-Goor (nr. 4) en Kleine Bareel (nr. 5) in de richting van Antwerpen. Het verkeer beschikt er tot 3 september over slechts twee versmalde rijstroken. Er wordt verkeershinder verwacht.
   
 • Antwerpen/Haven: Scheldelaan vanaf 9 juli terug dubbelrichting

  Vanaf 9 juli wordt de Scheldelaan in de Antwerpse haven opnieuw opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Het verkeer beschikt dan zowel in noordelijke als in zuidelijke richting over één rijstrook. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet afgerond. Door technische problemen moet netbeheerder Elia op verschillende plaatsen het wegdek opnieuw opbreken. Tot voorjaar 2019 zal er lokaal nog hinder zijn.
   
 • Beveren/Waaslandhaven: 7 juli start laatste fase werken complex Waaslandhaven-Noord

  Op 7 juli start de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) met de laatste fase van de heraanleg van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord. Er wordt grote hinder verwacht omdat de oprit richting Liefkenshoektunnel en de afrit komende van de Beverentunnel worden afgesloten. Daardoor ontstaat tijdelijk een complexe omleidingssituatie via het complex Waaslandhaven-Zuid. Deze fase duurt tot eind juli 2018. Er zijn bereikbaarheidsfiches per bestemming om uw medewerkers, leveranciers en bezoekers in te lichten.
   
 • Antwerpen/E19: 10 dagen beperkte doorgang aan knooppunt Antwerpen-Noord vanaf 6 juli

  Op 6 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de E19 ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord (A12/E19) in de richting van Nederland. Het verkeer beschikt er tot 16 juli over slechts twee versmalde rijstroken. Er wordt verkeershinder verwacht.
   
 • Ranst/E313/E34: Twee maand hinder door werken aan Bocht van Ranst vanaf 6 juli

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 6 juli het wegdek van de E34 in Ranst in beide rijrichtingen over een afstand van 4 km. Het wegdek is er in slechte staat en moet grondig vernieuwd worden. Eerst wordt in de rijrichting naar Antwerpen gewerkt tot 11 augustus. 
  Daarna tot 30 augustus op de kant richting Nederland. Tijdens de werken richting Antwerpen beschikt het verkeer altijd over één rijstrook. Tijdens de werken richting Nederland wordt de E34 gedurende 10 nachten volledig afgesloten.
   

 • Antwerpen/R1: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 2 juli

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 2 juli en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open. ’s Nachts zijn omleidingen voorzien.

 • Sint-Niklaas: Twee weken tunnel Singel onderbroken vanaf 2 juli

  In het kader van de heraanleg van de het kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas, sluit Agentschap wegen en Verkeer vanaf 2 juli de doorgang van de Singel naar de Spoorweglaan af. Het verkeer op de Singel kan niet meer door de tunnel en wordt net voor de rotonde omgeleid en rijdt via de N70. Verkeer komende van het centrum dat wordt omgeleid via de Broodstraat kan nog wel de tunnel inrijden richting Singel. Deze situatie duurt tot 13 juli. 

Juni
 • Antwerpen: Paardenmarkt enkelrichting vanaf 27 juni

  Om de doorstroming in de Van Maerlantstraat en Van Aerdtstraat te verbeteren, zijn vanaf 27 juni een aantal rijrichtingen in de zijstraten aangepast. Op 27 juni wijzigt ook de situatie op het kruispunt met de Paardenmarkt. Vanaf dan wordt de Paardenmarkt tijdelijk enkelrichting naar de Kaaien. 
   
 • Malle: verminderde rijstroken op Antwerpsesteenweg voor aanleg fietspad vanaf 25 juni

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start met het gedeeltelijk vernieuwen van het fietspad op de Antwerpsesteenweg (N12). De werken starten op 25 juni en moeten de eerste helft van augustus klaar zijn. Ter hoogte van de werfzone wordt er één rijstrook op de Antwerpsesteenweg ingenomen. De werken beginnen vanaf Den Brekel en schuiven over zones van 100 meter verder op richting Oostmalle. Ook fietsers en voetgangers behouden steeds doorgang.
   
 • Beveren/haven: fasewissel met omleidingen aan complex Waaslandhaven Noord vanaf 23 juni

  Op 23 juni start de Afdeling Maritieme Toegang met een volgende fase aan de werken van het complex Waaslandhaven Noord. Dan wordt de bypass aan de kant van de Keteldijk aangelegd. Er zal geen verkeer mogelijk zijn op de noordelijke brug van de oorspronkelijke rotonde. Ook de bypass naar de Keteldijk wordt afgesloten. Het verkeer volgt diverse omleidingen. Deze situatie blijft tot aan het bouwverlof in juli. Dan start de laatste fase. De werken zijn begin september klaar.
   
 • Antwerpen/haven: Noordkasteelbrug gesperd op 23 juni

  Het Havenbedrijf voert in de omgeving van de Noordkasteelbrug hijswerken uit op 23 juni. Vanaf 9 u. is alle landverkeer op de brug gesperd. Bestemmingsverkeer moet omrijden via de Oosterweel- en Wilmarsdonkbrug. Doorgaand verkeer rijdt om via de Scheldelaan en Noorderlaan. Vanaf 17 u. is de brug opnieuw beschikbaar voor alle verkeer.
   
 • Antwerpen: drie weken hinder op kruispunt Noorderlaan-IJzerlaan vanaf 22 juni

  Vanaf 22 juni start Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met aanpassingswerken op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan in Antwerpen. Tot 16 juli wordt aan de Noorderlaanbrug dagelijks tussen 7u en 15u één rijstrook in elke rijrichting ingenomen om de fietsveiligheid te garanderen. Ook begin augustus worden twee weken gelijkaardige werken verwacht.
   
 • Antwerpen: kruispunt Slachthuislaan twee weken afgesloten vanaf 18 juni 

  Op 18 juni start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met de werken aan het kruispunt van de Slachthuislaan met de Kalverstraat. Hierdoor is het kruispunt tot vrijdag 29 juni afgesloten voor alle verkeer. Er zijn omleidingen via de Bredastraat en de Damplein of via de Lange Lobroekstraat.
   
 • Antwerpen/Haven: verminderde rijstroken op Scheldelaan vanaf 18 juni

  Door problemen met de zopas aangelegde kabelinfrastructuur op de Scheldelaan in Antwerpen, zal netbeheerder Elia de weg terug opbreken op diverse plaatsen. Vanaf 18 juni start Elia de voorbereidende werken voor de herstelling ten noorden van het complex Lillo (R2). Ter hoogte van de werken komt tijdelijk een bypass waarbij het verkeer richting het noorden op één van de twee rijstroken richting het zuiden wordt geplaatst. In beide richtingen is plaatselijk slechts één rijstrook beschikbaar. De werken schuiven op naar het noorden. In het voorjaar van 2019 zullen de werken klaar zijn.
   
 • Antwerpen: twee maanden werken in Jan De Vostunnel vanaf 16 juni

  Tijdens het weekend van 16 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met grondige renovatiewerken in de Jan De Vostunnel (A112). Tijdens de werken is de koker richting Brussel afgesloten. Het verkeer richting Brussel wordt door de koker richting Antwerpen geleid en het verkeer richting Antwerpen wordt bovengronds omgeleid. De werken duren twee maanden.
   
 • Antwerpen: Madrasstraat onderbroken tot eind september

  Op maandag 11 juni start AG Vespa met de werken in de Madrasstraat. De straat is dan onderbroken voor verkeer. De locatie wordt moeilijk bereikbaar. De werken eindigen eind september.
   
 • Sint-Niklaas/Temse: twee weken hinder op N41 vanaf 11 juni

  Op 11 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltwerken aan twee kruispunten op de N41 in Hamme. Het verkeer dat tussen Sint-Niklaas en Temse naar Dendermonde rijdt, moet op die locatie beurtelings over één rijstrook. Er is ook een snelheidsbeperking van 50 km/u. Doorgaand verkeer vermijdt de N41 best. Omrijden kan via de E17, het complex Waasmunster en vervolgens de N446 richting Dendermonde. De werken zijn klaar op 24 juni.
 • Boom: Werken Baanbrug: extra fietsveer in gebruik vanaf 11 juni voor pendelaars

  De Vlaamse Waterweg werkt aan de Baanbrug over de Rupel in Boom. Vanaf 7 juni is de brug gesperd voor alle verkeer. Als milderende maatregel voor pendelaars die met de fiets de oversteek maken, werden de bedieningstijden van het veer Boom – Klein-Willebroek aanzienlijk uitgebreid. Het veer bleek echter de hoeveelheid aan fietsers niet aan te kunnen. Daarom wordt vanaf 11 juni tijdens de ochtendspits een extra veerboot ingezet die kruiselings zal varen met het bestaande veer. Zowel de capaciteit als de frequent verdubbelt. Dit tijdens de schoolmaanden. 
   

 • Antwerpen: afbraakwerken Kaaiwerken Nieuw Zuid op 10 juni en 1 juli

  Op 10 juni en 1 juli breekt De Vlaamse Waterweg de twee laatste stukken historische kaaimuur van Nieuw Zuid af met springstof. Het gaat om de kaaizone op Nieuw Zuid aan de Ledeganckkaai en de d’Herbouvillekaai. Dat gaat gepaard met geluids- en trillingshinder. Tijdens de afbraakmomenten is er een veiligheidsperimeter rond de werfzone ingesteld met toegangsverbod. De Kennedy-fietstunnel blijft open voor het verkeer naar en vanuit Hoboken. Vanuit en in de richting van de stad zal er via de d’Herbouvillekaai en de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn.

 • Wilrijk: Brugvoegen viaduct A12 worden vernieuwd vanaf 7 juni

  Vanaf 7 juni vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de brugvoegen op het viaduct van de A12 in Wilrijk. De werken worden gespreid over zes weekends en vier weeknachten. Tijdens de weekends moet het verkeer op de kant waar gewerkt wordt over 1 rijstrook passeren. Tijdens twee van de zes weekends wordt er op beide kanten gewerkt en is er in elke richting 1 rijstrook beschikbaar. Op 10 augustus zijn de werken afgerond.
   
 • Antwerpen: Fasewissel Italiëlei zorgt vanaf 6 juni voor andere bereikbaarheid

  In het kader van de werken voor de Noorderlijn, wordt op 6 juni de werfzone op de Italiëlei verplaatst. Dit heeft gevolgen voor het verkeer rond de Atheneumwijk en het Sint-Jansplein. De Cassiersstraat is tijdelijk enkelrichting richting Tunnelplaats. Vanaf eind juni is de Paardenmarkt bovendien tijdelijk enkelrichting richting de kaaien. Dit tot eind september. Autoverkeer op de Italiëlei rijdt over de nieuw aangelegde hoofdrijdweg.
 • Antwerpen: Werken Tunnelplaats vanaf 6 juni in nieuwe fase

  Het district Antwerpen is op 6 juni gestart met de volgende fase van de werken aan de Tunnelplaats.  Op het eerste deel van Ankerrui noord wordt de rijweg richting Waaslandtunnel aangelegd. Het autoverkeer kan via de vernieuwde zuidelijke hoofdrijbaan de tunnel bereiken. Het is dan niet mogelijk om via de Tunnelplaats door te rijden naar de Oude Leeuwenrui, richting Scheldekaaien. Verkeer vanop Linkeroever beschikt na de tunnel over twee rijstroken richting Leien.

 • Antwerpen/Beveren/Mortsel/R1/R2/R11: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 6 juni

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 5 juni en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open.
   
 • Brecht: Voorbereidende werken fietspaden en brug over kanaal starten op 4 juni

  De Vlaamse Waterweg gaat ophaalbrug 10 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht vervangen. Tegelijkertijd vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de fietspaden van de Vaartstraat tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat (N115) en het kanaal. Op 4 juni starten de voorbereidende nutswerken met lokale verkeershinder. In augustus starten de werken aan de brug en fietspaden. Vanaf 27 augustus gaat de brug enkele maanden dicht voor alle verkeer. Er worden omleidingen voorzien. Eind november zijn de werken klaar.
   
 • Antwerpen/Haven: Meestoofbrug vanaf 4 juni twee weken afgesloten

  Op 4 juni start het Havenbedrijf met asfalteringswerken van het wegdek aan de Meestoofbrug ter hoogte van de Boudewijnsluis. De brug – die de Scheldelaan verbindt – wordt twee weken afgesloten voor alle verkeer. Op 15 juni wordt de brug opnieuw opengesteld.
   
 • Wommelgem: Drie weekends hinder op E313 richting Antwerpen vanaf 1 juni

  Tijdens de eerste drie weekends van juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) brugvoegen vernieuwen op de E313 in de rijrichting naar Antwerpen ter hoogte van de rotonde in Wommelgem. Het verkeer moet er over twee versmalde rijstroken. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht file en vertraging.
Mei
 • Beveren/Waaslandhaven: R2 twee dagen volledig afgesloten vanaf 25 mei.

  Op 25 mei wordt de R2 ter hoogte van Waaslandhaven-Noord twee dagen volledig afgesloten. De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bouwen er een aangepast op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord. Voor het plaatsen van de brugleuning moet de snelweg om veiligheidsredenen volledig dicht. Het verkeer wordt omgeleid.

 • Boom: ruim vijf maanden werken op brug over Rupel

  Op 28 mei start De Vlaamse Waterweg met de grondige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. De werken zullen tot november 2018 duren. De brug – die deel uitmaakt van de N177 - zal bepaalde periodes niet toegankelijk zijn voor verkeer.
   
 • Boom/Niel/Rumst: Infobijeenkomst werken brug Rupel op 9 mei

  De Vlaamse Waterweg start binnenkort met de renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. De werken zullen tot november 2018 duren en ernstige hinder veroorzaken. De waterbeheerder organiseert samen met de gemeente Boom op 9 mei een infovergadering over de werken
   
 • Antwerpen/Boom/Wilrijk/R1/A12/A112: maand lang onderhoudswerken tunnels

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 7 mei en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open.
April
 • Sint-Niklaas/Temse: week lang grote hinder op N41

  Op 23 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de asfaltwerken op de N41 in Hamme. Verkeer op de N41 blijft in beide richtingen mogelijk, maar wordt beurtelings geregeld. Dit zal veel hinder veroorzaken op en rond de N41, alsook voor het doorgaand verkeer van Sint-Niklaas of Temse naar Dendermonde. De werken duren tot en met 28 april.


   
 • UPDATE Temse/Sint-Niklaas: van 18 april tot eind september grote hinder op N16 door werken aan Scheldebrug

  Op 18 april startte De Vlaamse Waterweg met dringende herstellingswerken aan de oude Scheldebrug Bornem‐Temse op de N16 tussen Mechelen en Sint‐Niklaas. Het verkeer wordt tijdens de werken in twee richtingen over de nabijgelegen nieuwe brug geleid. In elke rijrichting is slechtst één rijstrook beschikbaar. Het autoverkeer ondervindt ernstige verkeershinder tot eind september.
 • Sint-Niklaas: Verbinding N70-N16 twee dagen onderbroken

  Op 10 en 11 april vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer een deel van het asfalt op de Parklaan (N16) in Sint-Niklaas. Door deze onderhoudswerken zal er geen verkeer mogelijk zijn dat vanaf de N70 (Prinses Josephine Charlottelaan) de N16 wil opdraaien richting van Bornem. Ook de oprit naar het Waasland Shopping Center vanop de N70 via de N16 zal niet toegankelijk zijn. Het verkeer wordt omgeleid. 
   
 • Brasschaat: 3 weken omleiding door werken Sint-Jobsesteenweg 

  Vanaf 9 april vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het fietspad langs de Sint-Jobsesteenweg (N117) in Brasschaat. Er geldt drie weken lang eenrichtingsverkeer op de Sint-Jobsesteenweg richting Sint-Job-in-'t-Goor. Verkeer richting Brasschaat volgt een omleiding.
   
 • Antwerpen/Ring: week zware verkeershinder door werken ring

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 9 april ‘s avonds met dringende herstellingswerken op de Antwerpse ring (R1) ter hoogte van Deurne. De werken duren tot 16 april. Hierbij zullen vier rijstroken van de ring afgesloten worden. Verwacht wordt dat deze werken ernstige verkeershinder zullen veroorzaken.
   
 • Sint-Niklaas: Fasewissel werken kruispunt R42 – Driekoningenstraat uitgesteld 

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start pas op 9 april start met een nieuwe fase in de heraanleg van het kruispunt van de Spoorweglaan (R42) en de Driekoningenstraat/Hofstraat in Sint-Niklaas. De toegankelijkheid van het kruispunt wijzigt en er worden nieuwe omleidingsroutes van kracht. Deze fase duurt drie maanden.
   
 • Antwerpen/Haven: week lang omleiding Royersbrug 

  Vanaf 7 april voert het Havenbedrijf aanpassingswerken uit ter hoogte van de Royersbrug. De brug, die de Antwerpse haven van ontsluiting voorziet langs de Scheldelaan, wordt gesperd tot en met 15 april.  Alle auto- en vrachtverkeer dat van de Scheldelaan richting stad Antwerpen moet, wordt omgeleid.

 • Antwerpen: werken Herentalsebaan

  De stad Antwerpen en het district Deurne werken starten op 4 april met de heraanleg van de Herentalsebaan. De winkelstraat wordt volledig vernieuwd. De werken gebeuren in verschillende fasen en duren tot eind december 2018.  Afhankelijk van de fase zijn er verminderde rijstroken of omleidingen van toepassing.
   

 • Brecht/Sint-Lenaarts: Hoogstraatsebaan en Hees 10 dagen afgesloten 

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voort vanaf 4 april onderhoudswerken uit aan de Hoogstraatsebaan/Hees (N115) tussen Sint-Lenaarts en Hoogstraten. Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. De werken duren tot en met 13 april. Tijdens deze periode is de N115 afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt er een omleiding voorzien via Rijkevorsel.

 • Antwerpen/R2/E19/E17: maand lang onderhoudswerken tunnels 

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 2 april en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open.

Maart
 • Antwerpen: Kattendijkbrug twee weken dicht vanaf 31 maart

  Vanaf 31 maart sluit stadsontwikkelingsbedrijf AG Vespa de Kattendijkbrug in Antwerpen af voor twee weken voor gemotoriseerd verkeer. Dit is nodig om de aansluiting van de nieuwe Droogdokkenweg te realiseren. Omrijden moet via de Mexicobrug of de Brouwersvliet en de Noorderlaan.

 • Beveren/Waaslandhaven/R2: nieuwe fase werken Waaslandhaven-Noord op 30 maart van start

  De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bouwen een aangepast op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord op de R2 in Beveren. Op 30 maart start een nieuwe fase, waarbij de bruggen van de Sint-Antoniusweg over de spoorweg onderbroken worden. Deze fase duurt tot juni 2018. Verwacht wordt dat deze werken ernstige verkeershinder zullen veroorzaken voor het verkeer van en naar het Deurganckdok.

 • Antwerpen: grote vertraging werken Noorderlijn: knip Leien verwacht tot eind 2019

  De werken aan de Noorderlijn, de tramlijn die De Lijn, de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel aanleggen over de Antwerpse Leien, zullen ernstige vertraging oplopen. De aannemer heeft een aangepaste planning voorgesteld waarin de eindtiming van de werken verschuift naar februari 2020. Verwacht wordt dat de zogenaamde knip van de Leien een jaar langer zal duren: tot december 2019.

 • Sint-Niklaas: Vanaf 26 maart fasewissel heraanleg kruispunt R42 - Driekoningenstraat

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 26 maart start met een nieuwe fase in de heraanleg van het kruispunt van de Spoorweglaan (R42) en de Driekoningenstraat/Hofstraat in Sint-Niklaas. De toegankelijkheid van het kruispunt wijzigt en er worden nieuwe omleidingsroutes van kracht. Deze fase duurt wellicht tot het zomerbouwverlof.
   

 • Beveren/Melsele: infobijeenkomst voor ondernemers op 21 maart over werken N70

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren organiseren op 21 maart een infobijeenkomst over de geplande werkzaamheden op de N70 (Grote Baan) in Beveren. De N70 wordt in 2019 heraangelegd tussen het rondpunt 'Cortwalle' (Vesten) en de grens met Zwijndrecht (net voor de rotonde P+R Melsele). De werken zullen ernstige verkeershinder veroorzaken.

 • Antwerpen/Merksem/Ring: afrit Merksem van 16 tot 18 maart afgesloten

  Van 16 tot 18 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit aan één van de twee afritten in Merksem van de Antwerpse ring (R1) richting Nederland. De afrit die aansluit op de Groenendaallaan richting Luchtbal is dan volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid naar de afrit Ekeren van de A12.

 • Antwerpen/haven: Meestoofbrug (Boudewijnsluis) twee weken dicht

  Het Havenbedrijf voert vanaf 12 maart werken uit aan en rond de Meestoofbrug. De brug verbindt de Scheldelaan ter hoogte van de Boudewijnsluis en wordt twee weken afgesloten. De werkzaamheden zullen in de Antwerpse haven verkeershinder veroorzaken als het alternatief – de Boudewijnbrug – is geopend om scheepvaartverkeer door te laten.

 • Antwerpen/haven: Noordkasteelbrug dicht voor alle verkeer

  Het Havenbedrijf laat werken uitvoeren aan de Noordkasteelbrug op 10 maart. De brug is dan gesloten voor alle landverkeer. Omrijden moet via Noorderlaan om de Oosterweelsesteenweg te bereiken.

 • Antwerpen/Haven: Dijkwerken Scheldelaan tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start

  In de Antwerpse Haven zijn op 5 maart langs de Scheldelaan voorbereidende werken gestart voor de dijkverhogingen in het kader van het Sigmaplan. Half april leggen de Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf tussen Fort Sint-Filips en Lillo een verhoogde dijk en een pijpleidingenstrook aan. Fietsend woon-werkverkeer wordt vanaf april omgeleid.

 • Elversele/Hamme: Hinder op N41 in Hamme door aanleg fietspaden

  In het kader van de aanleg van de nieuwe fietssnelweg langs de N41 tussen Elversele (Temse) en Dendermonde, start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 5 maart met werken die hinder voor het verkeer veroorzaken. Op de Rijksweg (N41) rijdt het verkeer over versmalde rijstroken. Deze fase van de werken duurt tot eind april.

 • Antwerpen/Borsbeek/E34/E19/R11/A12: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 5 maart

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 5 maart en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open.
   

 • Beveren/Waaslandhaven: Langdurige grote hinder complex Waaslandhaven-Noord

  De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bouwen een aangepast op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord op de R2 in Beveren. De werkzaamheden van de fase met ernstige verkeershinder zouden al gestart moeten zijn. Het vriesweer heeft de startdatum van werken uitgesteld naar 5 maart.

Februari
 • Antwerpen/Haven: werken Scheldelaan verlengd tot eind juni 2018

  De werken die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Elia uitvoeren op de Scheldelaan in Antwerpen zullen hun geplande einddatum niet halen. De werken zullen wellicht pas kunnen afgerond worden eind juni 2018. De fasering wordt herbekeken.

   
 • Antwerpen/haven: 2 maanden werken op Kruisweg vanaf 19 februari

  Op 19 februari start de tweede fase van de werken van de Kruisweg/Antwerpsebaan richting Antwerpen tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111). In de richting Berendrecht vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de rijweg. De werken zullen 2 maanden duren. Er wordt een omleiding voorzien via de Antwerpsebaan.

   
 • Brecht: Brug over E19 vanaf 19 februari vier dagen dicht

  Van 19 tot en met 22 februari sluit het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de brug van de Bethovenstraat (N133) over de E19 in Brecht volledig af om werkzaamheden uit te voeren. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid langs de ovonde van de Papbosstraat (N115b). 
   
 • Sint-Niklaas: verbinding Driekoningenstraat-Spoorweglaan drie dagen gesloten

  Op 16 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingswerken uit aan de rotonde aan de Driekoningenstraat en de Spoorweglaan. Het verkeer zal drie dagen niet van de Driekoningenstraat naar de Spoorweglaan kunnen rijden. Ook de tunnel onder het station wordt in één rijrichting gesloten. Er wordt een omleiding voorzien.
   

 • Antwerpen: nieuwe fase heraanleg Slachthuislaan

  Op 14 februari start Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een nieuwe fase van de werken aan de Slachthuislaan in Antwerpen. Vanaf dan wordt het wegdek aan de stadszijde aangepakt. Er blijft één rijstrook beschikbaar in elke richting voor het doorgaand autoverkeer. De werken zijn afgerond tegen de zomer van 2018.
   

 • Antwerpen/haven: Noordkasteelbrug afgesloten

  Het Havenbedrijf voert vanaf 13 februari renovatiewerken uit aan de Noordkasteelbrug. De brug wordt twee dagen lang gesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt omgeleid.
   

 • Antwerpen/Beveren/ E34/E19/R1/R2: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 5 februari

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 5 februari en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels in de Antwerpse regio. Overdag zijn de tunnels altijd open.

Januari
 • Elversele/Temse: werken fietssnelweg N41

  De nieuwe fietssnelweg langs de N41 tussen Sint-Niklaas en Elversele (Temse) die eind 2017 is opengesteld, wordt nu doorgetrokken tot in Dendermonde. Samen met dit project saneert het Agentschap Wegen en Verkeer ook de bruggen over de Schelde en de Durme. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren. Op 23 januari is er een infovergadering over timing en hinder voor ondernemingen.
   

 • Kallo/Haven: Farnesebrug week dicht

  Het Havenbedrijf laat vanaf 22 januari werken uitvoeren aan de Farnesebrug. De brug, gelegen ten oosten van de Kallosluis, is vijf dagen niet toegankelijk voor alle verkeer. Vrachtvervoer wordt geadviseerd zoveel om te rijden via de Beverentunnel te rijden om lange wachttijden aan de Melselebrug te vermijden.
   

 • Antwerpen: werken Scheldekaaien Nieuw Zuid opnieuw van start

  Vanaf 22 januari start De Vlaamse Waterweg nv opnieuw met de heiwerken aan de Antwerpse Scheldekaaien in Nieuw Zuid. Dit voor de aanleg van de nieuwe kaaimuur in de zones van D’Herbouvillekaai en de De Gerlachekaai. Deze fase van de werken zal duren tot april 2018.

 • Antwerpen: Twee maanden nachtwerken Jan De Vostunnel vanaf 14 januari

  Op 14 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het tweede deel van de renovatie van de tunnelkoker richting Antwerpen in de Jan De Vostunnel. De tunnelkoker wordt ‘s nachts afgesloten. Afhankelijk van de bestemming van het verkeer worden diverse omleidingen georganiseerd. Tegen 16 maart moeten de werken klaar zijn.

 • Merksem: werken op de Frans De L'Arbrelaan

  Op 9 januari is de eerste fase van de werken op de Frans De L’Arbrelaan in Merksem gestart. Nutsleidingen en rioleringen worden vernieuwd en het wegdek tussen de Sint-Bartholomeusstraat en de Beukenhofstraat wordt heringericht. De werken zullen zo’n 10 maanden duren. Het verkeer kan gedurende de werken slechts in één rijrichting rijden.
   
 • Antwerpen: herinrichting Tunnelplaats van start

  Op 8 januari start in Antwerpen de herinrichting van de Tunnelplaats. De heraanleg gebeurt in verschillende fasen en zal klaar zijn tegen juni 2019. Tijdens de werken is er geen verkeer naar de Leien mogelijk via Ankerrui-Zuid. De Waaslandtunnel blijft steeds bereikbaar. Infopunt Noorderlijn organiseert op 19 december een infomoment.

Archief 2017

December
November
 • Elversele: 27 november start voorbereidende werken fietssnelweg N41 

  Op 27 november starten de voorbereidende werken voor de nieuwe fietsverbinding langs de N41. In het voorjaar van 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer met het doorstrekken van de recent aangelegde fietssnelweg in Elversele (Temse) tot aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Tegelijkertijd zal AWV de bruggen over de Schelde en Durme saneren. De werken moeten in het voorjaar van 2019 klaar zijn.

 • Lokeren: Zelebaan (N47) terug in gebruik op 14 november

  Op 14 november heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Zelebaan (N47) aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Lokeren terug opengesteld. De afrit Zele van de E17 kreeg bovendien eind deze week nog een asfaltlaag en markeringen. Meteen gaat ook de nieuwe verkeerssituatie in voege. De oprit van de N47 richting Zele naar de E17 richting Gent is definitief gesloten. Wie vanuit Lokeren naar de E17 richting Gent wil, moet voortaan naar links aan het lichtengeregeld kruispunt.
   

 • Edegem: jaar lang werken in Drie Eikenstraat

  Vanaf maandag 13 november starten de gemeente Edegem, rioolbeheerder Rio-Link en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Drie Eikenstraat (N106). De verbindingsweg met de E19 wordt enkele richting gedurende de werken. Doorgaand verkeer moet omrijden. De werken zullen een jaar duren.
   
 • Antwerpen: Londenbrug opent opnieuw op 11 november

  Na 16 maanden onderbreking, gaat de Londenbrug op het Antwerpse Eilandje op 11 november terug open voor alle verkeer en wordt de Rijnkaai opnieuw bereikbaar. Doordat de Londenbrug terug in gebruik is, gaat vanaf 13 november de doorsteek op de Italiëlei ter hoogte van de Van Aerdstraat en de Koeikensgracht definitief dicht. Verkeer dat naar de Waaslandtunnel moet, kan dan via de Cassierstraat rijden die voortaan dubbelrichting wordt.
   
 • Sint-Niklaas: vanaf 6 november fasewissel heraanleg kruispunt R42-Driekoningenstraat

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft gemeld dat het op 6 november start met een nieuwe fase in de heraanleg van het kruispunt van de Spoorweglaan (R42) en de Driekoningenstraat/Hofstraat in Sint-Niklaas. De toegankelijkheid van het kruispunt wijzigt en er worden nieuwe omleidingsroutes van kracht. Deze fase duurt tot het voorjaar 2018.
   
 • Antwerpen/R0/A12: maand lang onderhoudswerken tunnels vanaf 30 oktober

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 30 oktober en gespreid over een maand diverse nachtelijke onderhoudswerken uit aan de tunnels. Overdag zijn de tunnels altijd open.

Oktober
 • Antwerpen: werken Tunnelplaats vanaf 30 oktober

  Op 30 oktober starten de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de Tunnelplaats en Ankerrui in Antwerpen. Er worden nutswerken uitgevoerd in verschillende fases. Er worden tijdelijk doorgangen of afslagstroken afgesloten. Van 6 november tot 1 december is de Ankerrui Zuid afgesloten. Op 24 oktober gaat een infomoment door over deze werken op het infopunt Noorderlijn.
   

 • Antwerpen/Ekeren: Steenstraat week onderbroken vanaf 30 oktober

  Vanaf 30 oktober vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Steenstraat (N114) in Ekeren tussen (en met inbegrip van) de kruispunten met het Klein Hagelkruis en de Ferdinand Verbieststraat. De werken zullen een week duren. Het verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding via de Transcontinentaalweg en de Noorderlaan.
   
 • E34: Renovatie Zelzatetunnel klaar op 23 oktober

  Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de werken aan de Zelzatetunnel op de E34 afgerond. Op 22 oktober start het wegnemen van de signalisatie. Om veiligheidsredenen moet de tunnel volledig dicht van 22 oktober om 12 uur tot 23 oktober om 5 uur. Het verkeer rijdt om via de R4 langs de op- en afritten Zelzate-West en Zelzate-Oost. Daarna zijn alle werken afgerond en rijdt het verkeer van en naar Antwerpen terug over twee rijstroken in elke richting.

 • Antwerpen: Vanaf 23 oktober fasewissel werken Italiëlei

  Op 23 oktober starten De Lijn, de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer met een volgende fase van de werken op de Italiëlei. De werfzone breidt zich dan uit over de middenrijbaan, van de Tunnelplaats tot aan de Noorderplaats. De doorgang tussen de Van Aerdtstraat en de Koeikensgracht wordt definitief afgesloten van zodra de nieuwe Londenbrug in gebruik is.
   

 • Temse/Sint-Niklaas: N41 drie weken afgesloten

  Op 16 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de laatste fase van de werken op de N41 tussen de Kettermuitstraat in Sint-Niklaas en de tunnel aan de Dorpstraat in Elversele. Hiervoor moet de N41 drie weken volledig dicht. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E17. Er wordt ernstige verkeershinder verwacht.
   
 • Beveren/Antwerpen/haven: R2 aan Waaslandhaven-Noord 2 dagen gesloten

  Afdeling Maritieme Toegang sluit op 14 en 15 oktober de R2 ter hoogte van complex Waaslandhaven-Noord volledig af voor het plaatsen van brugliggers voor de nieuwe brug over de snelweg. Het doorgaand verkeer tussen de Beveren- en de Liefkenshoektunnel moet de omleiding volgen via het op- en afrittencomplex.
   
 • Antwerpen/Merksem: vanaf 13 oktober werken aan aanloophelling IJzerlaanbrug

  Op 13 oktober start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) in Merksem met de afbraak van de aanloophelling van de oude IJzerlaanbrug. De doorgang onder de Ingenieur Menneslaan wordt afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer moet er beurtelings passeren op de Vaartkaai. Fietsverkeer rijdt om.
   
 • E313 Ranst/Wommelgem: vernieuwing asfalt

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 6 oktober gedurende vier weekends het asfalt van de E313 richting Antwerpen tussen het verkeersknooppunt in Ranst en het op- en afrittencomplex in Wommelgem. De werken worden enkel ‘s nachts uitgevoerd. Het verkeer beschikt dan slechts over één rijstrook. Overdag blijven drie rijstroken beschikbaar.
   
 • Stabroek: Ettenhoven/Kleine Molenweg (N114) en afrit A12 week afgesloten 

  Op 2 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de Ettenhoven/Kleine Molenweg (N114) in Stabroek. De werfzone bevindt zich tussen de afrit Hoevenen van de A12 (inclusief Dijkstraat) en het kruispunt van de Kleine Molenweg met de Dorpsstraat (N111) in het centrum van Stabroek. De werken zullen twee weken duren. Tijdens de eerste week is de N114 en de afrit Hoevenen van de A12 afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.
   
 • Antwerpen/Ring/Haven/Beveren: Twee weken sporadisch werken aan tunnels vanaf 2 oktober

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 2 oktober periodieke onderhoudswerken uit aan snelwegtunnels, ook onze regio. Het gaat om kleinere onderhoudswerken in de Kennedytunnel, Craeybeckxtunnel, Tijsmanstunnel en Beverentunnel. De werken zijn van korte duur en vinden ’s nachts plaats. Er zijn omleidingen voorzien. Overdag blijven de tunnels open.
   
 • Antwerpen/haven: werken Kruisweg

  Vanaf maandag 2 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met grondige onderhoudswerken op de Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) in de haven van Antwerpen. Het wegdek is er versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111). De werken zullen begin december 2017 afgerond zijn. Verkeer blijft tijdens deze periode steeds mogelijk maar over slechts één rijstrook in beide richtingen.
   
 • Antwerpen/Deurne: Turnhoutsebaan aan brug Ring terug open voor autoverkeer

  De werf van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de Turnhoutsepoort in Antwerpen krijgt op 1 oktober een belangrijke fasewissel. Van begin oktober tot eind november 2017, wordt er gewerkt aan het wegdek en de riolering op de Noordersingel in de zuidelijke rijrichting en in de Statielei. De Turnhoutsebaan aan de brug over de ring in Deurne wordt na meer dan een half jaar terug opengesteld voor alle verkeer. Het verkeer stad- in en uitwaarts kan voortaan via de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan zijn weg verderzetten.

September
 • Deurne: werken aan kruispunt Confortalei-Lakborslei

  Het district Deurne is eind september gestart met de heraanleg van het kruispunt van de Confortalei met de Lakborslei in Deurne. De werken zullen tot maart 2018 duren. Tot de kerstvakantie is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Verkeer wordt omgeleid.

 • Antwerpen/Ring: vanaf 25 september vijf weken nachtwerken op Antwerpse ring

  Vanaf 25 september vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de voegen op de Antwerpse Ring (R1) tussen de afrit Deurne en de Kennedytunnel in de richting van Gent. De werken worden enkel ’s nachts uitgevoerd. Dan moet wel rekening gehouden worden met ernstige hinder. Er worden tijdelijk rijstroken en op- en afritten afgesloten. Ook de Craeybeckxtunnel gaat drie dagen dicht. De werken zijn eind oktober afgerond.

 • Wijnegem/Schilde: omleiding door heraanleg fietspad Turnhoutsebaan

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is op 11 september in Wijnegem gestart met werken aan het fietspad langs de Turnhoutsebaan (N112) tussen de Helenalei en de Kasteeldreef richting Schilde. Verkeer richting Schilde kan langs de werfzone passeren, richting Wijnegem volgt het verkeer een omleiding. De werken duren tot eind oktober 2017.

   
 • Antwerpen/haven: Royerssluis tot 23 oktober buiten dienst

  Het Havenbedrijf heeft op 11 september de Royerssluis buiten dienst gesteld voor een periode van een week. Die buitendienstelling is nu verlengd tot 23 oktober. Het verkeer zal gedurende de hele periode enkel gebruik kunnen maken van de Royersbrug om de Scheldelaan te bereiken.
   
 • Temse/Tielrode: Durmejaagpad onderbroken tot eind 2017

  Waterwegen en Zeekanaal is op 8 september gestart met de bouw van een uitwateringsconstructie voor het getijdengebied Klein Broek in Temse. Tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is het jaagpad aan de Durme minstens tot eind 2017 afgesloten. Fietsers die woon-werkverplaatsingen maken langs het jaagpad, moeten omrijden.
   
 • Antwerpen: werken kruispunt Kattendijkdok gestart

  Voor de aanleg van de Noorderlijn, werd op 5 september gestart met de aansluiting van de tramsporen van de Londenstraat naar Kattendijkdok-Oostkaai. Richting Londenbrug wordt het kruispunt met Kattendijkdok-Oostkaai gesperd is. Verkeer met bestemming Kattendijkdok-Oostkaai wordt tot midden november omgeleid.
   
 • Ranst/Zandhoven: werken brug E313 in Grobbendonk klaar

  Het Agentschap Wegen en Verkeer is na anderhalf jaar klaar met de werken aan de nieuwe brug van de E313 over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk. Het verkeer kan er opnieuw beschikken over alle rijstroken. In maart 2016 begon AWV aan de vernieuwing van de snelwegbrug in Grobbendonk. De noordelijke helft van de brug werd daarbij volledig afgebroken, inclusief de pijlers en funderingen, en vervolgens heropgebouwd.
Augustus

Haven/Lillo: gewijzigde verkeerssituatie Scheldelaan tot april 2018

Eind augustus hebben Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de werfzone van werken aan de Scheldelaan in de Antwerpse haven uitgebreid tot aan het complex Lillo (nr.12). Verkeer richting Zandvliet moet de omleiding via de A12 volgen. Deze verkeerssituatie blijft behouden tot het einde van de werken (april 2018).

Juli
 • Merksem/Deurne: Vaartkaai drie maanden afgesloten

  De Vlaamse Waterweg voert grote werkzaamheden uit aan de Azijnbrug. Ook op de Vaartkaai worden werken gestart. Nadat de weg op 15 juli één weekend dicht gaat voor alle verkeer, volgt vanaf 29 juli tot 27 oktober een permanente onderbreking. Er worden omleidingen voorzien.

 • Antwerpen: werken aan Jan De Vostunnel

  Vanaf 10 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met renovatiewerken in de Jan De Vostunnel in Antwerpen. De tunnelkoker stadinwaarts wordt vijf weken volledig afgesloten. Verkeer naar de stad en naar de Antwerpse ring wordt bovengronds omgeleid via de Jan De Voslei. Verkeer richting A12/Brussel kan wel nog door de tunnel, maar over slechts één rijstrook.

 • Haven/Lillo: nieuw wegdek tussen Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel

  In juli en augustus vervangt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het betonnen wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel door een nieuw wegdek in asfalt over een lengte van 450 m. De werken starten op 1 juli. Het wegdek op deze locatie is zwaar belast en dringend aan vernieuwing toe. De eerder geplande werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex van Lillo (nr. 12) zelf zijn uitgesteld en zullen dit jaar niet uitgevoerd worden. Maar gezien de aansluitingen van het complex zich wel in de werfzone van de R2 bevinden, zal het complex tijdens de werken op de R2 toch gedeeltelijk afgesloten zijn.
   

 • Merksem/Deurne: werken Azijnbrug

  Op 3 juli start De Vlaamse Waterweg met het afbreken van de Azijnbrug. De brug zal tot 31 maart 2018 afgesloten zijn voor alle verkeer. Er worden omleidingen voorzien via andere bruggen over het Albertkanaal.

 • Brecht/Sint-Lenaarts: werken fietsbrug Hoogstraatsebaan 

  Op 3 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer met renovatiewerken aan de fietsbrug langs de Hoogstraatsebaan (N115) in Sint-Lenaarts. De werken zullen ongeveer drie weken duren. Fietsverkeer wordt omgeleid.

Juni
 • Beveren/Stekene: werken op E34

  Van 30 juni tot 3 juli voert het Agentschap Wegen en Verkeer betonherstellingen uit op  op de E34 tussen de op- en afrittencomplexen Beveren en Kemzeke in beide richtingen. Er is slechts één rijstrook beschikbaar in beide richtingen.
   
 • Antwerpen/Hoboken/Wilrijk: beperkte bereikbaarheid door BK Wielrennen

  Op 24 en 25 juni gaat het Belgisch kampioenschap wielrennen in Antwerpen door. In het zuidelijk deel van de stad zijn bepaalde zones beperkt of anders bereikbaar.
   
 • Antwerpen: heraanleg Slachthuislaan van start

  Op 19 juni start Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met de werken op de Slachthuislaan. De werken starten met de aanleg van een parking op de kade van Lobroekdok. Die duren tot 6 juli. Op 1 augustus start de eigenlijke heraanleg van de Slachthuislaan. De werken duren tot midden 2018.
   
 • Haven/Lillo: gratis fietsveer Kanaaldok van start

  Op 19 juni start het Havenbedrijf met het inleggen van een gratis fietsveer op het Kanaaldok ter hoogte van Lillobrug. De maatregel komt er om woon-werkverkeer met de fiets aantrekkelijker en meer betrouwbaar te maken. De huidige fietsroute over de Lillobrug zorgt door het drukke scheepvaartverkeer vaak voor onverwacht en veel tijdverlies bij een openstaande brug. De veerdienst is 7 dagen op 7 beschikbaar. 
   
 • Lokeren: op- en afrit E17 maand gesloten

  Op 13 juni is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met een nieuwe fase aan de werken voor de heraanleg van de Zelebaan (N47) in Lokeren. Verkeer op de N47 beschikt over één rijstrook in elke richting. De op- en afrit van de E17 richting Gent gaan tot midden juli dicht en het verkeer vanuit Antwerpen met bestemming Lokeren rijdt om via Beervelde.
   
 • Antwerpen/Wommelgem: drie nachten werken op E313

  Tijdens de nachten van 8, 9 en 10 juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uitgebreide herstellingswerken uitvoeren aan het wegdek van de E313. Tussen het knooppunt Antwerpen-Oost en het op- en afrittencomplex Wommelgem (nr. 18) krijgt een deel van het wegdek richting Hasselt een nieuwe laag asfalt.
   
 • Antwerpen/Eilandje: laatste fase werken Kattendijkdok-Oostkaai van start

  Op 8 juni start de laatste fase van de werken aan de Kattendijkdok-Oostkaai. Gedurende de werken is de Madrasstraat afgesloten ter hoogte van de Kattendijkdok-Oostkaai. Er is een omleiding via de Indiëstraat. De werken duren tot eind augustus. Alle doorgaand verkeer op de Kattendijkdok-Oostkaai rijdt vanaf 8 juni over de nieuwe weg en de westelijke Mexicobrug. 

 • Antwerpen: vanaf 5 juni geen doorgaand verkeer op Leien tot eind 2018

  Op 5 juni starten de stad Antwerpen, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van het Operaplein. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een nieuwe ondergrondse parking en autotunnels. De werken maken deel uit van het project Noorderlijn. De Leien worden onderbroken tussen de Violierstraat en de Maria-Theresialei. Deze tijdelijke ingreep zal een grote impact hebben op de bereikbaarheid van de stad. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk tot eind december 2018.
   
 • Antwerpen: kruispunt Paardenmarkt-Hessenbrug dicht van 2 tot 4 juni

  Het district Antwerpen start op 2 mei met de heraanleg van de Paardenmarkt. Op 6 juni eindigen de stad en het district Antwerpen de heraanleg van de Paardenmarkt. Er is nog wel kortstondig hinder: van 2 tot 4 juni wordt het kruispunt met de Hessenbrug en Vekestraat volledig afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk.
   
 • Antwerpen/Linkeroever: liften Kennedytunnel weer open

  De werken aan de liften van de Kennedyfietstunnel zijn op 1 juni afgerond. Na drie maand inactiviteit is de vernieuwing en modernisering van de liften afgerond. Fietsers kunnen voortaan terug rekenen op meer comfort en een betere betrouwbaarheid bij het gebruik van de liften. De maatregel geeft de alternatieve bereikbaarheid van de stad met de knip van de Leien meer kansen. 
Mei
 • Haven/Lillo: werfzone Scheldelaan breidt uit

  Op de Scheldelaan (N101) in de Antwerpse Haven breidt Elia vanaf 29 mei haar werkzaamheden uit. De werfzone loopt vanaf dan vanaf Vesta Terminal uit tot aan de toegangsweg van Oiltanking Antwerp en het Havencentrum. Plaatselijk verkeer op de Scheldelaan (N101) richting Zandvliet blijft mogelijk tot de ingang van Vesta Terminal.

 • Lokeren: asfaltwerken op E17

  Op 24 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltwerken op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster. De aannemer werkt gedurende twee weekends op de rijrichting Antwerpen. Het verkeer rijdt over 2 versmalde rijvakken en tijdelijk over één rijvak in plaats van drie. 

 • Antwerpen: werken Stenenbrug starten 

  Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de werken aan het kruispunt van de Noordersingel met de Turnhoutsepoort bijna afgerond. Op 20 mei eindigen de werken en start aansluitend de heraanleg van het kruispunt met de Stenenbrug. Dit kruispunt wordt tot begin juli 2017 afgesloten. Het verkeer kan dan niet meer langs deze weg stadinwaarts of –uitwaarts rijden.

 • Beerse/Lille/Turnhout/Antwerpen: werken E34 tussen Lille en Turnhout wisselen van kant

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt momenteel de E34 tussen Lille en Turnhout. De werken richting Antwerpen zijn bijna afgerond. Op 20 mei wijzigt de werfzone: dan wordt tot midden juli 2017 gewerkt op de rijweg richting Nederland. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken.

 • Deurne: grootste hinder bij heraanleg Bischoppenhoflaan voorbij tegen 16 mei

  Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt nog tot 16 mei aan de tweede fase van de heraanleg van de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Als het fietspad en de parkeerstrook aan de noordzijde is afgewerkt, kan het verkeer terug over twee rijstroken beschikken in beide richtingen. Tot 16 mei zullen lokale ondernemers echter een aantal dagen niet bereikbaar zijn.

 • Merksem: infomoment wegenwerken op 15 mei

  Op 15 mei organiseert Slim naar Antwerpen in Merksem een infovergadering over wegenwerken. Bovendien is er vanaf 15 tot 18 mei een infotentoonstelling. De infotentoonstelling loopt van 15 mei tot 18 mei van 14 tot 17 uur in het Districtshuis Merksem (Burgemeester Jozef Nolfplein 1). Het infomoment wegenwerken gaat door op dezelfde locatie op 15 mei, doorlopend van 17 tot en met 21 uur. Er is mogelijkheid tot vragen stellen aan stad Antwerpen, het district, provincie Antwerpen, BAM en NV De Scheepvaart.
   

 • Antwerpen: Bourlastraat en Leopoldstraat onderbroken

  Op 11 mei start het District Antwerpen met herstellingswerken aan de Bourlastraat en de Leopoldstraat. Lokale verzakkingen moeten dringend worden aangepakt. De weg speelt immers een belangrijke rol om de lokale mobiliteit tijdens de knip van de Leien vanaf 5 juni te garanderen. De straten zijn afgesloten tot 31 mei. Er is een omleiding voorzien.
   

 • Wilrijk: werken aan kruispunt Krijgsbaan met Legerstraat uitgesteld 

  Omwille van administratieve vertragingen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de startdatum van de aanpassingswerken aan het kruispunt van de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11) met de Legerstraat in Wilrijk niet gehaald. De startdatum is nu vastgepind op 10 mei. Overdag is de R11 afgesloten in de rijrichting waarop gewerkt wordt. Het verkeer wordt omgeleid. Na 16.00 uur en tijdens de weekends is de R11 in beide richtingen open voor verkeer. Op 6 juni eindigen de werken.

 • Brecht: werken Schotensteenweg met ernstige hinder starten vroeger

  In tegenstelling tot wat het Agentschap Wegen en Verkeer eerder had gecommuniceerd, starten de werken met grote hinder op de Schotensteenweg in Brecht niet op 15 mei maar al vanaf 8 mei. De rijweg wordt er opgebroken en heraangelegd. De werken zullen 2 tot 3 weken duren.

 • Schilde: nieuwe omleidingssituatie werken Turnhoutsebaan

  Op 8 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met de volgende fase van de aanleg van de Turnhoutsebaan in Schilde (N12). Midden juli kan de Turnhoutsebaan vermoedelijk weer opengesteld worden voor alle verkeer. Verkeer vanuit de richting van Antwerpen naar Turnhout wordt omgeleid. Doorgaand verkeer wordt afgeraden door Schilde te rijden.

 • Antwerpen/Ekeren: op-en afrittencomplex Ekeren 2 weken deels gesloten

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert tussen 5 en 22 mei onderhoud uit aan het op- en afrittencomplex van de A12 in Ekeren. De noordelijke en zuidelijke opritten van Luithagen-Haven naar de A12 worden tijdens de werken afgesloten voor het verkeer. Verkeer moet omrijden via de op- en afrittencomplexen van Merksem of Antwerpen Kanaaldok/Antwerpen-Haven (R2). Op de afritten van de A12 naar Luithagen-Haven is er slechts één rijstrook beschikbaar.

 • Temse:  heraanleg N41: nieuwe verkeerssituatie

  Op 2 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met een nieuwe fase in de heraanleg van de N41 in Temse. De omleidingen vervallen. Het verkeer richting Sint-Niklaas rijdt deels via de N41 en deels via de nieuwe aangelegde oostelijke ventweg. Aan de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2017.

 • Antwerpen: werken Paardenmarkt van start op 2 mei

  Op 2 mei start de stad en het district Antwerpen de heraanleg van de Paardenmarkt. Tussen 2 mei en 5 mei wordt het kruispunt met de Hessenbrug volledig afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk. Nadien is er tijdelijk enkelrichtingsverkeer. Staduitwaarts zal het tijdens de werken niet meer mogelijk zijn om via de Paardenmarkt de leien of de Waaslandtunnel te bereiken. Het verkeer wordt omgeleid via de Hessenbrug. Deze werken zullen duren tot 6 juni.
   

 • Antwerpen: van 2 tot 22 mei hinder bij afwerking kruispunt Groenendaallaan
   

  Vanaf dinsdag 2 mei gaat de laatste fase in van de afwerking van het kruispunt met de Groenendaallaan. In opdracht van de stad Antwerpen, De Lijn en Agentschap Wegen en Verkeer wordt het zuidwestelijke deel van het kruispunt en de doorgang naar de parallelweg heraangelegd. De doorgang vanaf de Noorderlaanbrug is tot 22 mei onderbroken. Tussen 2 mei en 22 mei is er tijdelijk dubbelrichtingverkeer toegelaten op de parallelweg van de Noorderlaan om de bedrijven bereikbaar te houden. Ook voor de fietsers is er hinder tijdens de werken en is een omleiding voorzien. 

 • Kontich: twee weken nachtwerken op E19

  Vanaf dinsdag 2 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met herstellingswerken van de middelste rijstrook op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Zuid in de richting van Brussel. Er worden ’s nachts twee rijstroken afgesloten en het verkeer moet over één rijstrook.

April
 • Antwerpen/Haven: start werken Kastelweg uitgesteld tot eind april

  De heraanleg van de Kastelweg in het Antwerpse Havengebied is uitgesteld. Het Havenbedrijf (HA) zou eind maart met de werken starten en stelde die al eens uit tot midden april. Door problemen met de signalisatievergunning is de start opnieuw uitgesteld. De verwachting is dat de werken alsnog voor eind april van start gaan.
   
 • Antwerpen: Ledeganckkaai op 29 april en 27 mei afgesloten

  Waterwegen en Zeekanaal starten een nieuwe fase in de kaaimuurvernieuwing aan de Ledeganckkaai in Nieuw Zuid. Tijdens de afbraakmomenten op 29 april en 27 mei worden stukken kaaimuur afgebroken met springstoffen. Een veiligheidsperimeter worden ingesteld rond de werfzone. Tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg wordt de rijweg afgesloten gedurende een zestal uur, en de hele dag is een parkeerverbod van toepassing. Er geldt een toegangsverbod.
   
 • Antwerpen/Ring : 8 weekends werken voor nieuw wegdek E17 en Ring

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op vrijdagavond 28 april met de vernieuwing van het wegdek van de E17/R1 aan de Kennedytunnel. Op linkeroever legt AWV vanaf het op- en afrittencomplex Zwijndrecht (nr. 17) een nieuw wegdek richting Antwerpen. Ook de verbinding van de E34 naar de Kennedytunnel krijgt nieuw asfalt. Op rechteroever vernieuwt AWV de rechterrijstrook richting Nederland. Er volgen ook nog wat herstellingen in de buurt. De werken worden uitgevoerd in acht weekends en alleen ’s nachts.
   
 • Antwerpen: Napelsstraat afgesloten tot oktober

  Op 24 april is in opdracht van AG Vespa de heraanleg van de Napelsstraat gestart. Op het gedeelte tussen de August Michielsstraat en de Indiëstraat wordt de riolering en de weg vernieuwd. De volledige Napelsstraat wordt gedurende de werken afgesloten voor het autoverkeer. Het einde van de werken is voorzien in oktober 2017.
   
 • Antwerpen: Van de Wervestraat vanaf 24 april enkelrichting tot begin juni

  Op 24 april is Eandis gestart met voorbereidende werken voor de aanleg van de Noorderlijn. Daardoor is de Van de Wervestraat en een deel van de Van Maerlantstraat enkelrichting naar het zuiden. De werken moeten afgerond zijn voor de knip van de Leien begin juni.
   
 • Wilrijk: Werken kruispunt Krijgsbaan (R11)

  Op 24 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met aanpassingswerken aan het kruispunt van de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11) met de Legerstraat in Wilrijk. Overdag is de R11 afgesloten in de rijrichting waarop gewerkt wordt. Het verkeer wordt omgeleid. Na 16u00 en tijdens de weekends is de R11 in beide richtingen open voor verkeer. Op 19 mei eindigen de werken.
   
 • Antwerpen: infomomenten voor bedrijven over knip Leien

  Op 24 en 25 april organiseert de Stad Antwerpen, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer een infomoment voor ondernemingen over de ingrijpende werkzaamheden aan het Operaplein voor het aanleggen van de Noorderlijn. De werken starten tijdens de eerste week van juni en knippen de Leien tot eind 2018 doormidden. De werken wijzigen de toegankelijkheid van Antwerpen. Doorgaand verkeer op de Leien is immers niet meer mogelijk. 
   
 • Essen/Kalmthout: Kalmthoutsesteenweg (N122) vanaf 24 april twee weken afgesloten
  Vanaf maandag 24 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken aan de Dorpsstraat/Noordeind/Kalmthoutsesteenweg (N122) tussen Kalmthout en Essen. Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werken, die ruim twee weken zullen duren, is de N122 volledig afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via Achterbroek.
   
 • Lokeren: Op- en afrittencomplex Lokeren 3 maand afgesloten vanaf 18 april
  Op 3 april starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Lokeren met de herinrichting van de Zelebaan (N47) aan het op- en afrittencomplex Lokeren. De op- en afritten van de E17 gaan in de loop van de werken dicht. Eerst gaat de op- en afrit richting Antwerpen aan de kant van Zele gaat dicht van 18 april tot midden juni 2017. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid naar het complex van Beervelde. De werken duren tot november 2017.
   
 • Beerse/Lille/Turnhout/Antwerpen: E34 richting Antwerpen 3 maanden hinder vanaf 10 april

  Op 10 april is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met vernieuwing van de E34 richting Antwerpen. Dan wordt het wegdek over een afstand van 9 km volledig vernieuwd tussen Lille en Turnhout. In beide richtingen rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken en de complexen van Beerse en Turnhout-West zijn afgesloten richting Antwerpen. Eind mei verplaatst de werf zich op het wegdek richting Nederland. Midden juli 2017 zijn de werken klaar.
   
 • Edegem: kruispunt Prins Boudewijnlaan (N173) - Kattenbroek op 7 april open
  Op 7 april worden de herinrichtingswerken aan het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N173) met Kattenbroek in Edegem door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) afgerond. De tijdelijke asfaltlaag die er na de rioleringswerken werd aangelegd, maakt nu plaats voor het definitieve wegdek. Op 7 april gaat het nieuwe kruispunt volledig open voor het verkeer. Tot dan gaat het verkeer er nog over één rijstrook in plaats van twee.
   
 • Sint-Niklaas: Heraanleg kruispunt Driekoningen start op 18 april
  Op 18 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het kruispunt van de Spoorweglaan (R42) en de Driekoningenstraat/Hofstraat in Sint-Niklaas. De voorbereidende nutswerken worden de komende dagen afgerond. De heraanleg zal tot de zomer van 2018 duren. Er zijn diverse omleidingen.
   
 • Beveren/Waaslandhaven: heraanleg complex Waaslandhaven-Noord
  Vanaf half april starten de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord (R2). De verhoogde rotonde zal vervangen worden door een lichtengeregeld verhoogd kruispunt. Zo kan het verkeer in de toekomst vlotter afgewikkeld worden. De werken duren tot eind 2018.
   
 • Deurne: fasewissel werken Bischoppenhoflaan
  Op 5 april start in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de tweede fase in de werken op de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) is de vernieuwing van het wegdek in de richting van Antwerpen bijna afgerond. In de tweede fase zijn de parkeerstroken en het fietspad aan de beurt. Tot midden mei blijft verkeer in beide richtingen slechts over één rijstrook mogelijk. De Keesinglaan en Santvoortbeeklaan zijn zeer kortstondig afgesloten.
   
 • Brasschaat: Bredabaan vanaf 3 april onderbroken
  Vanaf 3 april voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee maal een week werken uit op de Bredabaan (N1) in Maria-ter-Heide (Brasschaat). Het wegdek wordt er in beide richtingen vernieuwd tussen de Antitankgracht en het kruispunt met de Sint-Jobsesteenweg (N117). Tijdens de werken is de Bredabaan volledig afgesloten en volgt het verkeer een omleiding.
   
 • Antwerpen/Berchem: plaatsing fietsbrug over Singel
  Op zaterdag 1 april plaats een aannemer in opdracht van de Provincie Antwerpen een fietsbrug over de Singel aan het station van Berchem. De fietsbrug maakt deel uit van de fietsostrade F1 die Antwerpen met Mechelen verbindt. De Singel is voor alle verkeer afgesloten van 31 maart 20 uur tot 2 april 20 uur tussen de Posthofbrug en de Borsbeekbrug. Wie de plaatsing van de brug van dichtbij wil bekijken, wordt door de provincie uitgenodigd op zaterdag 1 april vanaf 12 uur op de uitkijkplek op de hoek van de Singel en de Posthofbrug.
Maart
 • Brecht/Sint-Job-In-‘t-Goor/Schoten: Werken langs Brechtsebaan/Eikenlei op 31 maart klaar
  Op 31 maart rond het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vernieuwing van de fietspaden langs de Brechtsebaan/Eikenlei (N115) in Schoten en Brecht af. Fietsers tussen Schoten en Brecht kunnen dan in beide richtingen gebruik maken van nieuwe fietspaden in asfalt.
   
 • Antwerpen: infomarkt over heraanleg Paardenmarkt 
  Het district Antwerpen start op 2 mei met de heraanleg van de Paardenmarkt verbeteren. Het gedeelte tussen de Leien en de Vekestraat wordt als woon- en winkelomgeving aangelegd. Op 21 maart kan u meer vernemen over de inrichting en de werkzaamheden tijdens een infomarkt.
   
 • Antwerpen/haven: heraanleg Kastelweg start op 27 maart
  Op 27 maart start het Havenbedrijf (HA) met de heraanleg van de Kastelweg. Deze parallelweg van de Scheldelaan is in slechte staat en moet worden aangepakt omdat die later dienst zal doen als omleidingsweg voor de werken Oosterweelverbinding. De werken zullen vermoedelijk tot in oktober 2017 duren.
   
 • Antwerpen: kruispunt Sint-Pietersvliet met Van Meterenkaai pas open op 27 maart 
  De werken van De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Antwerpen aan de Noorderlijn aan de Sint-Pietersvliet lopen vertraging op doordat een gat is ontstaan in de Ruien. Het kruispunt van de Sint-Pietersvliet met de Van Meterenkaai zal daarom pas opnieuw toegankelijk zijn voor het verkeer vanaf 27 maart.
   
 • Haven/Lillo: werken Scheldelaan starten
  De startdatum voor de werken van de Scheldelaan (N101) is vastgepind op 13 maart. Dan start netbeheerder Elia met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek tussen Lillo en Zandvliet. Aansluitend vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek. De werken duren tot april 2018. Vanaf 16 maart wijzigt de verkeerssituatie.
   
 • Schilde: nieuwe fase bij werken Turnhoutsebaan
  Maandag 13 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de laatste fase van de werken op de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde. Aanvankelijk moet het verkeer over versmalde rijstroken. Vanaf mei is er een omleiding voorzien. Midden juli 2017 zijn de werken klaar.
   
 • Brecht: vanaf 13 maart werken Schotensteenweg
  Op maandag 13 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de Schotensteenweg (N115) in Brecht tussen de Beukenlei/Handelslei (N117) en de Kapelstraat. Er komt een nieuw wegdek in asfalt en de kruispunten worden veiliger ingericht. De werken duren ongeveer 8 maanden. Het doorgaand verkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de E19.
 • Antwerpen: 3 dagen grote hinder op E17 aan Kennedytunnel vanaf 10 maart
  Tijdens het weekend van vrijdag 10 tot maandag 13 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dringende asfalteringswerken uit op de E17 in Antwerpen ter hoogte van de Kennedytunnel in de richting van Gent. Tijdens de werken zullen er slechts 1 of 2 rijstroken beschikbaar zijn. Er wordt grote hinder verwacht. 
   
 • Beveren/Antwerpse haven: werken op R2 tussen E34/N49 en Beverentunnel
  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert van 10 tot 12 maart dringende herstellingen uit aan het wegdek van de R2 tussen de E34/N49 en de Beverentunnel in de richting van Stabroek. Tijdens de werken moet het verkeer over één rijstrook in plaats van twee. Het complex Waaslandhaven-Zuid (10) blijft steeds open.
   
 • Antwerpen: laatste deel werken Kattendijkdok-Oostkaai gestart
  Op 6 maart is de laatste fase van de heraanleg van de Kattendijkdok-Oostkaai gestart. De werfzone start aan de kruising met de Madrasstraat loopt tot de Mexicobruggen. De werken die In opdracht van AG VESPA, is het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten van de stad Antwerpen, worden uitgevoerd, zullen vier maand duren.

 

 • Antwerpen: fietsliften Kennedytunnel renovatiewerken
  Vanaf maandag 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige vernieuwing van de liften van de Kennedyfietstunnel in Antwerpen. Tijdens de werken zijn beide liften buiten dienst. Wie met de fiets niet de trappen op wil of kan, moet de oversteek maken via de Sint-Annatunnel. De werken zullen uiterlijk tegen 1 juni afgerond zijn. De renovatie van de liften is dringend nodig, onder meer om het aantal storingen sterk terug te dringen. 

 

 • Schoten: werken Bredabaan
  Vanaf maandag 6 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende een maand werken uit op de Bredabaan (N1) in Schoten. In de richting van Brasschaat wordt er gewerkt aan de berm van de weg. De Bredabaan blijft tijdens de werken altijd open, maar ter hoogte van de werfzone moet het verkeer richting Brasschaat over één rijstrook passeren. 
 • Antwerpen/haven: 3 weken werken aan Royerssluis
  Vanaf 6 maart start het Havenbedrijf met werkzaamheden aan de Ryerssluis. Gemotoriseerd verkeer wordt afhankelijk van het vorderen van de werken omgeleid via de Lefebvrebrug of Royersbrug. Dit tot 24 maart. De Royerssluis blijft heel deze periode gesperd voor het scheepvaartverkeer. 
   

 • Beveren/Antwerpse haven: E34/N49 afgesloten richting Brugge
  De E34/N49 tussen het complex Waaslandhaven-Oost (8) en het knooppunt met de R2 in Beveren is in de nacht van 4 op 5 maart afgesloten in de richting van Brugge. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert snoeiwerken uit. Er is een omleiding voorzien. 
   

 • Antwerpen/Borgerhout: start voorbereidende werken Noordersingel - Turnhoutsepoort
  Voor de heraanleg van de Turnhoutsepoort zal het Agentschap Wegen en Verkeer van 27 februari tot 6 maart een aantal doorsteken laten maken in de middenbermen van de Noordersingel en de afrit van de E34/E313. Die dienen om het verkeer tijdens de werken die 6 maart starten over de gepaste rijstroken te leiden. Vanaf 4 maart wijzigt de verkeerssituatie grondig.

   
 • Haven/Lillo: update werken Scheldelaan
  Op 6 maart start Elia met werkzaamheden op de Kruisweg in de Antwerpse Haven. Deze werken kaderen in de aanleg van het hoogspanningsnet onder de rijweg. Vanaf dan verandert ook de verkeerssituatie op de Kruisweg. Midden maart starten de werken op de Scheldelaan.
 • Deurne: heraanleg Bischoppenhoflaan start op 6 maart
  Op 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) wordt het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. AWV zal het versleten betonnen wegdek vervangen door een nieuwe rijweg en fietspad in asfalt. De werken duren tot het einde van het jaar. Hinder is vooral te verwachten van 14 maart tot 1 juni: doorgaand verkeer beschikt dan slechts over één rijstrook per rijrichting.

 

 • Kalmthout: werken kruispunt Putsesteenweg - Max Temmerlaan
  Op 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken aan het kruispunt van de Putsesteenweg (N111) met de Max Temmermanlaan in Kalmthout. Het kruispunt wordt volledig heraangelegd. De werken duren ongeveer vier maanden. Autoverkeer kan langs de werf passeren via een lichtenregeling die beurtelingse doorgang voorziet. Vrachtverkeer moet een omleiding volgen.
 • Lokeren: start nutswerken Zelebaan
  Ter voorbereiding van de grondige heraanleg van de N47 ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E17 in Lokeren, starten op 1 maart voorbereidende nutswerken aan de zuidkant van de N47 (rijrichting Zele). Ook in deze fase zullen er vertragingen zijn op de N47. Deze werken zullen ongeveer één maand duren.

Februari
 • Deurne: laatste fase heraanleg Ruggeveldlaan start
  Op 27 februari start het District Deurne met de laatste fase van de heraanleg van de Ruggeveldlaan. De rijweg en de fiets- en voetpaden worden aan één zijde van de weg vernieuwd vanaf het kruispunt Nieuwe Donk tot de Boterlaarbaan. De werken duren tot 7 april, iets langer dan oorspronkelijk voorzien.
 • Merksem: Wijziging verkeerssituatie 
  Vanaf 24 februari voeren verschillende infrastructuurbeheerders werken uit op de Groenendaallaan en Lambrechtshoekenlaan. Sommige kortstondig, andere dan weer voor enkele maanden. Dit zorgt voor wijzigende verkeerssituaties, hinder en omleidingen. We geven u een overzicht zodat u zich een beeld kan vormen hoe de verkeerssituatie tijdelijk wijzigt.
 • Antwerpen: werken aansluiting Kempenstraat op Noorderplaats van start
  Vanaf 8 februari starten het Agentschap Wegen en Verkeer, de Lijn en de Stad Antwerpen in het kader van de Noorderlijn met de heraanleg van een deel van de Noorderplaats. De aansluiting van de Kempenstraat, Binnenvaartstraat en de Noorderplaats wordt gerealiseerd. Tijdens die werken is verkeer op het kruispunt steeds mogelijk. De werken duren tot begin juli 2017.
 • Antwerpen: heraanleg omgeving Turnhoutsepoort van start
  Nutsmaatschappijen starten begin februari 2017 met voorbereidende werken voor de heraanleg van de omgeving van de Turnhoutsepoort. Aan de Noordersingel (R10) - tussen de Stenenbrug (N116) en de Turnhoutsebaan (N12) - worden leidingen verplaatst. Begin maart 2017 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), stad Antwerpen, De Lijn en Rio-Link met de vernieuwing van de Noordersingel en de drie grote kruispunten in deze zone. De werken lopen over verschillende fasen en duren tot eind 2017.
Januari
 • Zoersel/Schilde: werken Turnhoutsebaan hervat
  Op 30 januari heeft de aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de werken op de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde hervat. De werfzone situeert zich op de kruising van Turnhoutsebaan met de Liersebaan. De vrieskou hebben de werken met een week verlaat. 
 • Antwerpen: werken Sint-Pietersvliet
  Vanaf 16 januari starten De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Antwerpen opnieuw met werken van de Noorderlijn aan de Sint-Pietersvliet. De werfzone breidt uit tot in de Sint-Paulusstraat. Er zijn omleidingen voorzien. De werken in deze zone duren tot eind maart 2017.
 • Antwerpen: laatste fase weren Cadix-wijk van start
  Vanaf 10 januari start AG VESPA, het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen, met met de laatste fase van de werken aan de Cadix-wijk: de heraanleg van het laatste gedeelte van de rijbaan van de Kattendijkdok Oostkaai tussen de August Michielsstraat en de Londenstraat. Begin februari zijn deze werken afgerond. Aansluitend start de heraanleg tussen de Madrasstraat en de Mexicobruggen. In juni moeten die werken klaar zijn.
 • Antwerpen/Linkeroever: werken Blancefloerlaan van start: doorstroming beperkt
  Op 9 januari is Aquafin een nieuwe fase gestart van de bouw van infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren en regenwater af te voeren op de Blancefloerlaan. Er wordt gewerkt in de zone ten oosten van op- en afrit E17 tot de Huges Pernathlaan, ten zuiden van de tramsporen. Tot eind april blijft slechts één rijstrook voor doorgaand en plaatselijk verkeer aan de zuidzijde toegankelijk.

Bent u op zoek naar een geografisch overzicht of meer informatie?

Voor werken in en rond de stad Antwerpen raadpleegt u best www.slimnaarantwerpen.be/nl/hinderkaart
Voor werken in het Antwerpse en Wase havengebied raadpleegt u best www.portofantwerp.com/nl/wegenwerken-de-haven

Contactpersoon

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

Start tweede fase aanleg fietsveilige maatregelen

Lees alles over de fietsveilige maatregelen

Zomerwerven Oosterweel Linkeroever 2020

Bereid u goed voor

Klik hier voor een overzicht

Blijf op de hoogte van de Oosterweelwerken

Hou uw medewerkers op de hoogte met de nieuwsbrief

Extra opstelstroken op A12 voor vlottere doorstroming

Lees meer over dit dossier
CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD Worx
Tormans