Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Antwerpen-Waasland Mobiel

Antwerpen-Waasland Mobiel

Wil je meer weten over de wegenwerken in jouw regio of welke hinder je wanneer kan verwachten? Antwerpen-Waasland Mobiel helpt je vlot onderweg! Je kan hier een overzicht vinden van de regionale werken met extra informatie over de timing, hinder, omleidingen en de ontsluiting van bedrijventerreinen.

Start en/of fasewissels werven 2023-2024

Augustus 2024

Sint-Niklaas: één maand hinder op kruispunt Singel (R42) x Raapstraat vanaf 6 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 6 augustus met herinrichten van het kruispunt van de Singel (R42) en de Raapstraat. De lussen van de Prins Boudewijnlaan (N70) naar de Singel (R42) en naar Europark-Zuid krijgen ook een opknapbeurt. De werken duren tot eind augustus.

Gedurende de volledige duur van de werken is de Raapstraat aan het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer. Vanaf 6 augustus gaan de verkeerslichten tijdelijk uit dienst. Verkeer rijdt tot het einde van de werken om via de Prins Boudewijnlaan en de Breedstraat. Fietsers volgen een lokale omleiding. Op de Singel wordt in beide richtingen één rijstrook afgesloten aan het kruispunt van 6 tot 22 augustus. Van 22 tot 30 augustus verschuift de werf naar de Singel richting het station en het kruispunt met de Raapstraat. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de lussen van N70 naar de Singel en naar Europark-Zuid. De werfzone loopt vanaf de aansluitingen van N70 met de Singel tot net voorbij het kruispunt met de Raapstraat. Het station en de Raapstraat zijn niet via de Singel bereikbaar. Het station is bereikbaar via de N70, de Westelijke Tangent (N41) en de Leon Scheerderslaan, Guido Gezellelaan en Spoorweglaan. 

De bereikbaarheid van de industriezones wijzigt tijdens de werken:

 • Europark-Zuid is bereikbaar via de N70 richting Lokeren & het op- en afrittencomplex met de Singel van 22 tot 27 augustus: verkeer van de Prins Alexanderlaan (N16) richting Europark-Zuid volgt een omleiding via de Prins Boudewijnlaan/Heidebaan (N70) en keert aan de rotonde Ster. Het gemotoriseerd verkeer van Europark-Zuid richting Beveren neemt de Prins Boudewijnlaan/Koningin Astridlaan (N70) richting Lokeren en keert aan de rotonde N16/N70 (aan het zwembad).
 • Europark-Zuid is bereikbaar via de N70 richting Beveren van 27 tot 30 augustus: verkeer van Beveren richting Europark-Zuid volgt een omleiding via de Prins Boudewijnlaan/Koningin Astridlaan (N70) en keert aan de rotonde N16/N70 (aan het zwembad). Het verkeer van Europark-Zuid richting Lokeren neemt de Prins Boudewijnlaan/Heidebaan (N70) richting Beveren en keert aan de rotonde Ster.
 • Entrepotstraat & Europark-Noord van 6 tot 30 augustus: verkeer van en naar de Entrepotstraat moet tijdens de volledige duur van de werken omrijden via de Prins Boudewijnlaan/Heidebaan (N70) naar de rotonde Ster en de Bellestraat. Europark-Noord blijft steeds bereikbaar via de Prins Boudewijnlaan (N70) en de Passtraat.

  Meer info over deze werken en omleidingskaarten.
Boom: Baanbrug vier maanden afgesloten voor verkeer vanaf 5 augustus

De Vlaamse Waterweg voert herstellingswerken uit aan de brugdekplaat van de Baanbrug (of Rupelbrug) in Boom vanaf 5 augustus. Tijdens de volledige duur van de werken is de Baanbrug niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt een omleiding langs de Rupeltunnel en A12. Vanuit Brussel rijdt het verkeer via afrit Rumst/Niel/Boom en vanuit Antwerpen via de afrit Ooievaarsnest in Puurs. Tijdens het grootste deel van de werken kunnen fietsers en voetgangers gebruik blijven maken van de Baanbrug. Van 12 tot 27 augustus en van 13 tot 27 november is de brug niet beschikbaar voor fietsers en voetgangers: de veerdienst over de Rupel wordt tijdens die periodes uitgebreid. De werken duren vier maanden. 

Meer info

Beveren/Haven: Molenweg zes weken afgesloten vanaf 5 augustus

Port of Antwerp-Bruges renoveert vanaf 5 augustus een stuk van de Molenweg. De Molenweg is volledig afgesloten aan de noordzijde en enkel bereikbaar via de Sint-Antoniusweg. Voor fietsers komt er een tijdelijk fietspad om langs de werf te rijden. De werken duren tot 18 september.

Meer info

Juli 2024

Antwerpen/Merksem: één maand hinder op kruispunt Groenendaallaan x Kotterstraat vanaf 1 juli

Lantis start met de herinrichting van het kruispunt van de Kotterstraat met de Groenendaallaan op 1 juli. Tijdens de werken wijzigt de verkeerssituatie op dit kruispunt. Van 1 tot 12 juli is het fietspad aan de zuidkant van de Groenendaallaan plaatselijk afgesloten. Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid over het dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde. Gemotoriseerd verkeer kan de Kotterstraat enkel inrijden via de Groenendaallaan. De Kotterstraat wordt doodlopend naar de Groenendaallaan. Vanuit de Kotterstraat en Straatsburgdok-Noordkaai volgt het verkeer richting Groenendaallaan een omleiding via de Vosseschijnstraat. Tijdens het bouwverlof (12 juli tot begin augustus) zijn er drie rijstroken beschikbaar op de Groenendaallaan en is het mogelijk om de Kotterstraat in- en uit te rijden in beide richtingen. Van 7 tot 9 augustus wordt de Groenendaallaan ter hoogte van de Kotterstraat volledig afgesloten gedurende drie dagen richting Merksem. Bedrijven gelegen in de Kotterstraat zijn bereikbaar via de Straatsburgdok-Noordkaai via de Noorderlaan. Wegrijden kan via de Vosseschijnstraat. Verkeer op de Groenendaallaan richting Noorderlaan rijdt om via de Vosseschijnstraat. Na de werken is het enkel mogelijk om de Kotterstraat ter hoogte van de Groenendaallaan in te rijden. Uitrijden doe je via de Straatsburgdok-Noordkaai. Tijdens deze werken richt Lantis ook het kruispunt van de Groenendaallaan met de Bermstraat opnieuw in: hierdoor zijn er op de Groenendaallaan ter hoogte van de Bermstraat maar twee rijstroken beschikbaar in beide rijrichtingen. De Bermstraat is afgesloten tot midden augustus. De Groenendaallaan wordt van 15 tot 18 augustus volledig afgesloten ter hoogte van de Bermstraat om het nieuwe kruispunt af te werken.

Meer info over werken Groenendaallaan x Kotterstraat

Meer info over werken Groenendaallaan x Bermstraat

Antwerpen/Beveren/haven/R2: omleidingsweg renovatiewerken Beverentunnel in dienst vanaf 8 juli

Agentschap Wegen en Verkeer rondt de werkzaamheden aan de omleidingsroute in het kader van de renovatiewerken aan de Beverentunnel af op 8 juli. Vanaf dan gelden de nieuwe verkeersmaatregelen: de omleidingsweg vanaf Ploegweg tot de oprit Waaslandhaven-Zuid richting E34 wordt in dienst gezet. De tunnel blijft in beide richtingen open tot de renovatiewerken aan de Beverentunnel starten op 15 juli. 

Meer info

Antwerpen: Tijsmanstunnel richting Gent vier nachten afgesloten vanaf 9 juli

Agentschap Wegen en Verkeer voert brandoefeningen uit gedurende vier nachten vanaf 9 juli. Tijdens de nachten van 9, 10, 11 en 12 juli is de Tijsmanstunnel richting Gent afgesloten voor verkeer vanaf 20.00 uur tot 4.30 uur. Het verkeer volgt een omleiding via de Scheldelaan en complex Zandvliet. 

Meer info
 

Antwerpen/haven: twee weekends hinder in omgeving Vosseschijnstraat en Malagastraat op 6 en 12 juli

Port of Antwerp-Bruges legt de Malagastraat opnieuw aan. Omwille van deze werken is de Vosseschijnstraat ter hoogte van het kruispunt met de Malagastraat onderbroken tijdens het weekend van 6-7 juli. Er geldt een omleiding via de Noorderlaan (N180). In het weekend nadien, wordt het asfalt vernieuwd van 12 juli om 20.00 uur tot 14 juli 18.00 uur in de Haïfastraat, Rangoonstraat en Bremenstraat. 

Meer info

Antwerpen/Beveren/haven/R2: Beverentunnel richting Gent één jaar afgesloten vanaf 15 juli

Vanaf 15 juli start Agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van de Beverentunnel. De koker richting Gent wordt gesloten voor één jaar. Verkeer rijdt vanaf dan via de omleidingsroute: via de Ploegweg - Ketenislaan langs het sluizencomplex van Kallo - Steenlandlaan, om zo via het complex Waaslandhaven-Zuid de R2 te bereiken. Richting Nederland kan je door de tunnel blijven rijden.

Meer info

 

Juni 2024

Antwerpen/haven: Malagastraat tussen Noorderlaan en Vosseschijnstraat één maand afgesloten vanaf 17 juni

Op 17 juni start Port of Antwerp-Bruges met een volgende fase van de werken aan de Malagastraat. In de Malagastraat blijft éénrichtingsverkeer van kracht van oost naar west. Daarnaast is in deze fase, van 17 juni tot 12 juli, de verbinding tussen de Vosseschijnstraat en de Malagastraat volledig afgesloten. Doorgaand verkeer tussen de Vosseschijnstraat en de Noorderlaan (N180) rijdt om via de Korte Wielenstraat. 

Meer info

Berendrecht/Zandvliet: Zandvlietbrug drie weken niet beschikbaar voor verkeer vanaf 17 juni

Port of Antwerp-Bruges vervangt de brugcilinders van de Zandvlietbrug. De werken starten op 17 juni. De Zandvlietburg moet hiervoor omhoog staan: de brug is dan niet beschikbaar voor het wegverkeer tot 5 juli. Het verkeer (-3.5 ton) rijdt tijdens deze periode ofwel over de Frederik Hendrikbrug ofwel over de sluisdeuren. Vrachtverkeer (+3,5 ton) dat over het sluizencomplex wil rijden, riskeert lange wachttijden indien de Frederik Hendrikbrug omhoog staat. Het is aangeraden om het sluizencomplex te vermijden. Bedrijven ten zuiden van het complex zijn bereikbaar via de R2, afrit Lillo en bedrijven ten noorden zijn bereikbaar via de A12, afrit Zandvliet. De werken duren tot 5 juli.

Meer info

Antwerpen/Beveren/haven/R2: één week oprit naar Gent en afrit richting haven van complex Waaslandhaven-Zuid afgesloten vanaf 17 juni

Sinds mei verbreedt AWV de oprit van de R2 ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Zuid. Om deze werken af te ronden, sluit AWV de oprit naar de R2 richting Gent af vanaf 17 juni. Ook de afrit naar de Steenlandlaan richting de haven gaat dicht. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. Richting Gent rijd je via de Steenlandlaan - oprit Melsele (E34). Richting de haven/Kallo-centrum rijd je via complex Beveren (E34) - afrit Melsele - Melseledijk - Steenlandlaan - rotonde Keetberglaan. Deze verkeerssituatie geldt tot 25 juni.

Meer info

Schoten/Brecht: 10 weken hinder langs N115 ter hoogte van bedrijventerrein Zwaan vanaf 17 juni

Projectontwikkelaar Jeni Real Estate ontwikkelt een nieuwe KMO-uitbreiding op de site van de voormalige Struik Foods/Zwanfabriek langs de Brechtsebaan/Eikenlei (N115) in Schoten en Brecht. Om de verkeersveiligheid en -doorstroming rond het terrein te verbeteren, nemen ze ook de weginrichting onder handen. De werken vinden plaats vanaf 17 juni en duren tot 27 augustus 2024. De werken verlopen in fases. Van 17 juni tot 16 augustus rijdt het gemotoriseerd verkeer om via de Boomgaarddreef en het bedrijventerrein om de N115 te bereiken. Van 19 tot 27 augustus passeert doorgaand verkeer op de N115 beurtelings via tijdelijke verkeerslichten. Ook fietsers volgen een lokale omleiding tijdens de werken. Tijdens het bouwverlof (15 juli tot 2 augustus) wordt er niet gewerkt.

Meer info

A12/Aartselaar: één dag hinder aan kruispunt A12 met Guido Gezellestraat en Helststraat op 8 juni

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit aan de verkeerslichten aan het kruispunt N177/A12 met Guido Gezellestraat en Helststraat in Aartselaar op 8 juni. Tijdens de werken kan gemotoriseerd verkeer het kruispunt niet oversteken. Verkeer van en naar de zijstraten is dan enkel mogelijk volgens het rechts-in, rechts-uit principe. Verkeer dat het kruispunt wil oversteken, wordt lokaal omgeleid naar een nabijgelegen kruispunt. Doorgaand verkeer op de A12 en de Boomsesteenweg blijft steeds mogelijk in beide richtingen over een beperkt aantal rijstroken. De werken vinden telkens plaats tussen 07.00 en 16.00 uur.

Meer info

 

E19/Wuustwezel: hinder op E19 tussen Meer en Loenhout tijdens weekends van 7 en 14 juni

Agentschap Wegen en Verkeer voert herstellingswerken uit op de E19 Breda-Antwerpen tussen de op- en afrittencomplexen van Meer en Loenhout in de richting van Antwerpen. De werken vinden plaats tijdens twee weekends: van 7 tot 10 juni en van 14 tot 17 juni. Overdag rijdt het verkeer richting Antwerpen ter hoogte van de werfzone over één rijstrook in plaats van twee. Op de linkerrijstrook geldt dan een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 km/u. Tijdens de weekendnachten is de snelweg volledig onderbroken en moet het verkeer richting Antwerpen de E19 verlaten via afrit Meer en rijdt dan via de calamiteitenroute met de letter ‘D’ (N146 - Het Lak/Terbeeksestraat/Meerseweg - N144) naar de oprit van Loenhout. Daar kan het verkeer opnieuw de snelweg nemen naar Antwerpen. De nachtelijke afsluitingen zijn telkens vanaf 22.00 uur tot 9.00 uur, op maandagochtend is de snelweg vanaf 4.30 uur opnieuw open. Verkeer richting Nederland ondervindt geen hinder.

Meer info

Mei 2024

Deurne: drie weken slechts één rijstrook in beide richtingen op Bisschoppenhoflaan vanaf 28 mei

In april startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan (N120) met de Merksemsesteenweg (N130) en de Lakborslei in Deurne. Dat is het kruispunt op de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de Brug van den Azijn. De werken verlopen in fases. De volgende fase start op 28 mei en duurt tot midden juni: er wordt dan gewerkt aan de middenberm. De verkeerssituatie blijft grotendeels ongewijzigd. Een belangrijke wijziging in deze fase is dat het verkeer op de Bisschoppenhoflaan in beide richtingen mogelijk blijft, maar vanaf nu op één rijstrook per rijrichting rijdt. Voor verkeer komende van de Lakborslei en Merksemsesteenweg (noordkant/Brug van den Azijn) geldt het principe rechts-in en rechts-uit. De middenberm van het kruispunt is afgesloten. De Merksemsesteenweg (zuidkant) blijft doodlopend op de Bisschoppenhoflaan. De aansluiting van de ventweg op de Merksemsesteenweg blijft onderbroken. Er geldt een omleiding via Van Cortbeemdenlei en Meyersstraat. Het vernieuwde kruispunt is klaar in september 2024.

Meer info

 

Sint-Niklaas: geen doorgaand verkeer mogelijk over Grote Markt

De Stad Sint-Niklaas is gestart met de herinrichting van de Grote Markt. Tijdens de eerste fase is er geen doorgaand verkeer mogelijk over de Grote Markt. Doorgaand verkeer van en naar Stekene en Sint-Gillis-Waas wordt vanaf de Plezantstraat (N403) via de Spoorweglaan/Guido Gezellelaan (R42) omgeleid naar de N70 en N41 om de E17 of N16 te bereiken. Deze omleidingen gelden tot aan het bouwverlof in juli 2024. Doorgaand verkeer vanaf de E17/N16 wordt omgeleid vanaf de rotonde aan het Sinbad langs de Prins Boudewijnlaan (N70)/Singel (R42) en langs de Koningin Astridlaan (N70)/N41.

Meer info

Antwerpen: Waaslandtunnel en Sint-Annatunnel één nacht afgesloten op 23 mei

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit aan de hoogspanningsinstallatie van de Waaslandtunnel tijdens de nacht van 23 op 24 mei. De tunnel wordt tijdens de werken afgesloten in beide rijrichtingen van 20.00 uur tot 5.00 uur. De Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) maakt van hetzelfde stroomnet gebruik en wordt ook afgesloten tijdens de werken van 18.00 uur tot 11.00 uur. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een omleiding via de Kennedytunnel (R1). Voetgangers en fietsers maken gebruik van de Kennedyfietstunnel. 

Meer info

Aartselaar/A12: één dag hinder aan kruispunt A12 met Langlaarsteenweg-Bist op 12 mei

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit aan de verkeerslichten aan het kruispunt N177/A12 met Langlaarsteenweg en Bist langs de A12 in Aartselaar op 12 mei. Tijdens de werken kan gemotoriseerd verkeer het kruispunt niet oversteken. Verkeer van en naar de zijstraten is dan enkel mogelijk volgens het rechts-in, rechts-uit principe. Verkeer dat het kruispunt wil oversteken, wordt lokaal omgeleid naar een nabijgelegen kruispunt. Doorgaand verkeer op de A12 en de Boomsesteenweg blijft steeds mogelijk in beide richtingen over een beperkt aantal rijstroken. De werken vinden telkens plaats tussen 07.00 en 16.00 uur.

Meer info

Antwerpen: Oosterweelsteenweg afgesloten tussen Royerssluis en Kastelweg tijdens nacht 6 op 7 mei

In de nacht van 6 op 7 mei verlegt Lantis de Oosterweelsteenweg om voldoende ruimte vrij te maken voor de bouw van het Oosterweelknooppunt. Van 20.00 tot 5.00 uur is de straat afgesloten tussen de rotonde aan de Royerssluis en het kruispunt met de Kastelweg. Het verkeer volgt een omleiding via de Vosseschijnstraat en Noordkasteelbruggen. Het fietspad blijft beschikbaar. De Boerinnestraat blijft bereikbaar via de Kastelweg en Noordkasteelbruggen. Het kruispunt met de Kastelweg blijft open voor verkeer tussen de Noordkasteelbruggen en Kastelweg.

Meer info

Antwerpen/haven: drie maanden éénrichtingsverkeer in de Malagastraat vanaf 6 mei

Port of Antwerp-Bruges legt de Malagastraat volledig opnieuw aan vanaf 6 mei. De Hamburgstraat krijgt een nieuw wegdek en een volledig nieuw fietspad. Verder zijn ook enkele ingrepen gepland zowel aan het bestaande fietspad als aan het wegdek op de Vosseschijnstraat ter hoogte van de Malagastraat. De werken worden gefaseerd uitgevoerd met telkens een andere impact op het verkeer. De beschikbare breedte is minimaal 4,5m zodat havenvoertuigen de bedrijfsterreinen kunnen bereiken. Voor doorgaand verkeer gelden omleidingen. De eerste fase start op 6 mei en duurt tot 16 juni. In deze fase wordt er gewerkt ten westen van de spoorkruising. Vanaf 6 mei is er eenrichtingsverkeer. Het eenrichtingsverkeer blijft van kracht tot 22 september. De verkeerssituatie in de volgende fasen wordt later gecommuniceerd. De werken duren tot 15 november.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: tien weekends werken aan R2 vanaf 3 mei

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf 3 mei een structureel onderhoud uit aan het wegdek van de R2, tussen de aansluiting van de E34 en de Beverentunnel. De werken vinden plaats op acht locaties en worden uitgevoerd tijdens tien weekends. AWV breekt eerst per locatie het wegdek op. Het weekend nadien volgt telkens de herstelling. De onderhoudswerken starten aan afrit Beveren (E34) en schuiven dan stukje per stukje op. De rijweg wordt tijdens de werkzaamheden altijd volledig afgesloten. Er geldt een verschillende omleiding per locatie.

Meer info en omleidingen per locatie

April 2024

Zwijndrecht/E17: vijf weken één rijstrook minder richting Antwerpen op E17 vanaf 26 april

Vanaf 26 april start Lantis met de bouw van de pijler voor de fietsbrug over de E17. De nieuwe fietsbrug over de E17 biedt in de toekomst een vlotte verbinding tussen Zwijndrecht en Burcht. De fietsbrug maakt deel uit van de aanleg van Ringpark West. Om de pijler van de fietsbrug veilig te bouwen wordt tot juni plaatselijk de linker- en midden rijstrook richting Antwerpen ingenomen. De drie rijstroken van de E17 richting Antwerpen buigen af naar de pechstrook. Vanaf oprit Kruibeke voegt het verkeer in op de rechterrijstrook. De vrije rijbaan richting E34 start pas voorbij de werfzone.

Meer info

Antwerpen: Waaslandtunnel en Sint-Annatunnel één nacht afgesloten op 25 april

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit aan de hoogspanningsinstallatie van de Waaslandtunnel tijdens de nacht van 25 op 26 april. De tunnel wordt tijdens de werken afgesloten in beide rijrichtingen van 20.00 uur tot 5.00 uur. De Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) maakt van hetzelfde stroomnet gebruik en wordt ook afgesloten tijdens de werken van 18.00 uur tot 11.00 uur. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een omleiding via de Kennedytunnel (R1). Voetgangers en fietsers maken gebruik van de Kennedyfietstunnel. Tijdens de nacht van 23 op 24 mei wordt er opnieuw gewerkt en worden beide tunnels afgesloten tussen dezelfde tijdstippen. 

Meer info

Antwerpen/Berchem: Grotesteenweg tussen Boomgaardstraat en Uitbreidingstraat tot eind 2024 onderbroken voor doorgaand verkeer vanaf 15 april

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 15 april de fietspaden van de Grotesteenweg (N1) in Berchem, van het kruispunt met de Boomgaardstraat tot het kruispunt met de Uitbreidingstraat. Gedurende de volledige periode van de werken geldt een omleiding voor doorgaand gemotoriseerd verkeer via de Binnensingel (R10) - Generaal Lemanstraat (N155) - Prins Albertlei. Fietsers en voetgangers kunnen de N1 steeds passeren via een doorgang die op de linkerrijstrook van de rijbaan wordt ingericht. De werken verlopen in meerdere fases: de omleidingen voor plaatselijk verkeer per fase vind je hier. De werken zijn afgerond tegen begin 2025: dan zijn de fietspaden klaar voor gebruik.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: twee weken nachtelijke afsluitingen in Liefkenshoektunnel vanaf 15 april

Vanaf 15 april worden in de Liefkenshoektunnel werken uitgevoerd. De werken gebeuren ’s nachts. Tijdens de werken is de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten. In de rijrichting Gent/Beveren werkt men van 15 april t.e.m. 18 april en in de rijrichting Nederland/Stabroek wordt er gewerkt tijdens de nacht van 19 april en van 22 april t.e.m. 25 april. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, en dit tot ‘s anderendaags 5.00 uur. Tijdens de werken is er een omleidingsroute voorzien.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: voorbereidende werken renovatie Beverentunnel vanaf 12 april

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start 12 april met de voorbereidende werken van de renovatie van de Beverentunnel. AWV legt een omleidingsweg aan. Om het verkeer zo vlot mogelijk te laten doorstromen op de omleidingsweg, wordt de spoorwegovergang aan de Ploegweg verbreed naar twee rijstroken. De Ploegweg wordt hiervoor ter hoogte van de overgang tijdelijk afgesloten. Er geldt een omleiding via de Oudedijk - Ketenislaan. De aanleg van deze ingreep vindt plaats van 13 tot en met 26 april 2024. Op hetzelfde moment, vanaf 15 april bouwt AWV de rotonde aan de Ketenislaan om tot een lichtengeregeld kruispunt. Deze werken verlopen in twee fases. Van 15 t.e.m. 29 april werkt men aan de noordelijke helft van de rotonde. Er geldt een omleiding via de Ploegweg - Oudedijk - Ketenislaan. De Sint-Jansweg is dan bereikbaar via de Melselebrug. De Ketenislaan via de Farnesebrug. Van 30 april t.e.m. 3 mei wordt er gewerkt aan de zuidelijke helft van de rotonde. Er geldt een omleiding via de Ketenislaan - Fort de Perelweg - Steenlandlaan.
In de zomer van 2024 start de renovatie zelf. Deze renovatiewerken duren tot zomer 2025. 

Meer info

Beveren/haven: Hazopweg tussen Koestraat en rondpunt vier dagen afgesloten voor verkeer in beide richtingen vanaf 8 april

Port of Antwerp-Bruges voert werken uit aan het wegdek op de Hazopweg tussen het kruispunt met de Nicolaasstraat en de spoorovergang vanaf 8 april. De Hazopweg is afgesloten voor alle verkeer tussen de Koestraat en het rondpunt. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een omleiding via Kruipin en Land van Waaslaan. Fietsers passeren via een tijdelijk fietspad gedurende de werken. De werken duren tot 12 april. 

Meer info

Deurne: vijf maanden hinder op kruispunt Bisschoppenhoflaan x Merksemsesteenweg x Lakborslei vanaf 8 april

Vanaf 8 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan (N120) met de Merksemsesteenweg (N130) en de Lakborslei in Deurne. Dat is het kruispunt op de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de Brug van den Azijn. De werken verlopen in fases. De eerste fase start op 8 april en duurt tot eind mei: de werken starten aan de westzijde van het kruispunt. Dit omvat werkzaamheden op de Merksemsesteenweg, de uitrit van de ventweg en de bushalte. Gemotoriseerd verkeer houdt rekening met volgende hinder en maatregelen: voor de Lakborslei en Merksemsesteenweg (noordkant/Brug van den Azijn) geldt enkel rechts-in en rechts-uit. De middenberm van het kruispunt is dus afgesloten. Merksemsesteenweg (zuidkant) wordt doodlopend op de Bisschoppenhoflaan. Er gelden verschillende omleidingen. Doorgaand verkeer op de Bisschoppenhoflaan blijft mogelijk. De aansluiting van de ventweg op de Merksemsesteenweg wordt onderbroken: er geldt een omleiding via Van Cortbeemdenlei en Meyersstraat. Het vernieuwde kruispunt is klaar in september 2024.

Meer info & omleidingen

Ranst/E34/E313: twee weken slechts twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar op snelweg E34/E313 vanaf 3 april

Agentschap Wegen en Verkeer plaatst een nieuwe brug aan de Vaartstraat in Ranst. Vanaf 3 april start de bouw van de middenpijler van de nieuwe brug. Het verkeer op de snelweg passeert over twee rijstroken in beide richtingen ter hoogte van de werkzaamheden. Vanaf 20 april passeert het verkeer over drie rijstroken.

Meer info

Maart 2024

Sint-Niklaas: drie maanden enkele rijrichting in Houten Schoen vanaf 27 maart

Stad Sint-Niklaas voert voorbereidende nutswerken uit voor het rioproject Hoogkameren in de Houten Schoen vanaf 27 maart. Tijdens deze werken geldt een enkele rijrichting richting Sint-Niklaas in de Houten Schoen tussen Industriepark-Noord en de Damstraat. Verkeer richting Temse rijdt om via de N70 en N16. De werken duren drie maanden.

Meer info

Antwerpen/haven: drie weken slechts één rijstrook beschikbaar in beide richtingen op Noorderlaan vanaf 25 maart

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de Noorderlaan (N180) in Antwerpen tussen het kruispunt met de Muisbroeklaan en de site van Infrabel vanaf 25 maart. Verkeer op de Noorderlaan rijdt in beide richtingen over telkens één rijstrook tijdens de werken. Ter hoogte van de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De werken duren tot 16 april.

Meer info

Haven/R2: verkeer op R2 richting Gent over één rijstrook gedurende één weekend vanaf 15 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert op een proefvak op de R2 richting Gent ingrepen uit ter voorbereiding van het structureel onderhoud. Het proefvak bevindt zich ter hoogte van de Steenlandlaan aan de spoorwegovergang, over een afstand van 150 meter. Deze ingrepen vinden plaats tijdens één weekend: van 15 maart om 20.00 uur tot 18 maart om 5.00 uur. Tijdens deze werken passeert het verkeer ter hoogte van de werfzone over één rijstrook.

Meer info

Haven/R2: snelheidsbeperking van 70 km/u op R2 in beide richtingen vanaf 12 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 12 maart een snelheidsbeperking van 70 km per uur in op de R2 in beide richtingen. Dit om de verkeersveiligheid te garanderen op het wegdek dat in slechte staat is en in afwachting van de onderhoudswerken. Richting Nederland is dat van oprit Beveren tot na de Beverentunnel. Richting Gent van de Beverentunnel tot de aansluiting met de E34.

Meer info

Antwerpen/R1/E313: drie nachtafsluitingen op R1 en E313 vanaf 12 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit op snelweglocaties in de omgeving van Antwerpen. Tijdens de werken op de R1 en de E313 zijn er enkele nachtafsluitingen. Tijdens de nachten van 12 en 13 maart is de oprit Turnhoutsepoort (knooppunt Antwerpen-Oost) naar de E313 richting Hasselt afgesloten. Verkeer volgt via de Noordersingel (R10) een omleiding naar de oprit Borgerhout (3). Tijdens de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 maart is de aansluitingslus van de R1 richting Gent naar de E313 richting Hasselt afgesloten. Het verkeer rijdt om via het complex Borgerhout (3).

Meer info

Kruibeke/E17: afrit Haasdonk op E17 drie weken afgesloten vanaf 11 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit op de Heirstraat (N485) in Kruibeke. Het gemotoriseerd verkeer naar de E17 in de richting van Kruibeke volgt een omleiding via de Kapelstraat (N419). Het gemotoriseerd verkeer naar de E17 in de richting van Temse volgt een omleiding via de Kapelstraat/Krijgsbaan (N419) en de N16. Verkeer komende van de E17 neemt de afslag in Temse en rijdt om via de N16 en de Kapelstraat/Krijgsbaan (N419). De afrit in Haasdonk is tijdens de werken afgesloten.

Meer info

Antwerpen/R1: twee jaar slechts 3 versmalde rijstroken op R1 richting Nederland beschikbaar vanaf 11 maart

Vanaf 11 maart start Lantis met de werken op de snelweg in functie van de aanleg van de Bypass, de tijdelijke snelweg die het verkeer opvangt bij de afbraak van het viaduct aan het Sportpaleis. Om die tijdelijke snelweg te bouwen moet het verkeer de komende twee jaar op de ring lokaal een rijstrook inleveren. Er wordt vanaf het Sportpaleis één rijstrook ingenomen op de R1 richting Nederland. Ter hoogte van het Sportpaleis zijn er nog drie (tot 3,20 meter versmalde) rijstroken beschikbaar.

Meer info

Ranst/E34/E313: snelweg E34/E313 ter hoogte van Ranst één nacht volledig afgesloten op 9 maart

Agentschap Wegen en Verkeer sloopt de oude brug aan de Vaartstraat in Ranst tijdens de nacht van 9 op 10 maart. Tijdens de afbraakwerken is de E34/E313 ter hoogte van Ranst in beide richtingen volledig afgesloten van 9 maart om 22.00 uur tot 10 maart om 9.00 uur. Verkeer wordt over grote afstand omgeleid via Brussel en Breda. 

Meer info

Sint-Niklaas: Industriepark-West één dag afgesloten voor verkeer op 9 maart

Stad Sint-Niklaas voert asfalteringswerken uit in Industriepark-West op 9 maart. Tijdens deze werken is er geen verkeer mogelijk in de werfzone. De werfzone omvat het zuidelijke deel van Industriepark-West tussen de Dendermondsesteenweg en de Puitvoetstraat en het deel tussen Bedrijvencentrum Waasland en de wegel naar Puitvoet.

Meer info

Antwerpen/Brasschaat/Schoten/E19: gedurende twee weekends van 1 en 15 maart ernstige hinder op E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord en complex Kleine Bareel afgesloten

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit op de E19 ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord en het op- en afrittencomplex Kleine Bareel gedurende twee weekends in maart. Vanaf 1 maart om 21.00 uur tot 3 maart om 20.00 uur situeert de hinder zich op de E19 richting Nederland: overdag zijn slechts twee rijstroken beschikbaar, ’s nachts één rijstrook. De afritten van het complex Kleine Bareel rijrichting Nederland zijn afgesloten. Ook de oprit richting Nederland langs de kant van McDonald’s is afgesloten. Verkeer dat de E19 richting Nederland op wil, maakt gebruik van de oprit aan de oostzijde van de Bredabaan. Tijdens het weekend van 15 maart om 22.30 uur tot 16 maart om 21.00 uur is de aansluiting van de E19 komende van Nederland naar de A12 richting Bergen op Zoom dicht. Het verkeer richting de A12 wordt lokaal omgeleid naar het complex Ekeren om daar de oprit te nemen. Op de E19 richting Antwerpen rijdt het verkeer tussen het complex Kleine Bareel en het knooppunt Antwerpen-Noord overdag over twee rijstroken en ’s nachts over één rijstrook. Deze werken zullen ernstige verkeershinder met zich meebrengen: weggebruikers houden best rekening met filevorming en oplopende wachttijden. Het is raadzaam om de omgeving te vermijden. Verkeer richting Nederland kan omrijden via de A12 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom.

Meer info

Antwerpen: fietsostrade F12 in de Ekerse putten zes weken niet toegankelijk vanaf 1 maart

Zoom, de werken af. Vanaf 1 maart vervangt de provincie het huidige grindpad in de Ekerse putten door een breder fietspad in asfalt. Tijdens de werken volgen fietsers een omleiding. Fietsers die vanuit centrum Ekeren de haven willen bereiken, steken het beste de A12 over via de brug van de Transcontinentaalweg om de werf te vermijden.  Fietsers vanuit centrum Antwerpen naar de haven rijden best vanaf de P+R Luchtbal naar de Noorderlaan. De werken duren tot half april. 
Tijdens het weekend van 16 en 17 maart asfalteert de provincie de fietsstraat Ekersedijk: tijdens deze werken is de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding voorzien.

Meer info

Februari 2024

Deurne: infosessie over heraanleg kruispunt Bisschoppenhoflaan x Merksemsesteenweg x Lakborslei op 27 februari

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan (N120) met de Merksemsesteenweg (N130) en de Lakborslei in Deurne. Dit is het kruispunt ter hoogte van de Deurnebrug. De werkzaamheden starten op 8 april en duren tot september 2024. De werken aan het kruispunt hebben impact op de bereikbaarheid van de ondernemingen gelegen in de zone Kanaalkant. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland nodigt samen met AWV de bedrijven uit op een infosessie op 27 februari bij Gosselin, Deurne om zich te informeren over deze werken.

Meer info & inschrijven

Antwerpen/A12: aansluiting A12 naar R1 één nacht afgesloten op 23 februari

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit aan het wegdek van de A12 ten noorden van Antwerpen. Tijdens de nacht van 23 februari is de aansluiting van de A12 naar de R1 afgesloten voor verkeer. Richting Antwerpen rijdt het verkeer om via de E19 naar Breda en maakt een keerbeweging aan het op- en afrittencomplex Kleine Bareel.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: twee nachtelijke afsluitingen in Liefkenshoektunnel op 22 en 23 februari

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 22 februari in de rijrichting Gent/Beveren en op 23 februari in de rijrichting Nederland/Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten, tot ’s morgens om 5.00 uur tijdens. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Antwerpen/Merksem: Vaartkaai volledig afgesloten voor komende zes jaar vanaf 12 februari

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, start met de bouw van de Bypass, de tijdelijke snelweg naast de huidige Ring. Door de werken aan de Bypass sluit Lantis vanaf 12 februari de Vaartkaai in beide richtingen tussen de Ijzerlaanfietsbrug/Bredabaan en de Kotterstraat voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Groenendaallaan. Van of naar de gemeentes ten noordoosten van Antwerpen rijd je via de Bisschoppenhoflaan. Fietsers rijden om via de Bredabaan, Blijvoort, Winterling, Turnhoutsebaan of de Masurebrug. De Ijzerlaanfietsbrug blijft bereikbaar. De Vaartkaai blijft afgesloten tot het einde van de Oosterweelwerken in 2030.

Meer info

Antwerpen/R1: twee maanden werken aan afrit Het Zuid vanaf 5 februari

Agentschap Wegen en Verkeer start op 5 februari met de aanleg van een doorsteek ter hoogte van afrit Het Zuid op de Antwerpse ring (R1) richting Gent. De nieuwe doorsteek verbindt de afrit met de A112 naar de Bolivartunnel/afrit Singel. Van 5 tot en met 18 februari wijzigt de huidige verkeerssituatie niet. De afrit blijft over één rijstrook open voor gemotoriseerd verkeer onder de 3,5 ton. Vrachtverkeer (+3,5t) volgt de reeds geldende omleiding. Van 19 februari tot en met 1 maart is afrit Het Zuid volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Gedurende deze twee weken geldt voor alle verkeer de omleiding via de verbindingslus naar de A12, vervolgens afrit Wilrijk, Vogelzanglaan, Jan Van Rijswijcklaan en de Jan De Voslei. De werken duren tot 2 maart: de nieuwe doorsteek is dan in dienst. Alle verkeer kan dan opnieuw van de afrit Het Zuid gebruikmaken zonder tonnagebeperking. 

Meer info

Ranst: tot eind 2024 brug Vaartstraat over E34/E313 volledig afgesloten vanaf 1 februari

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bouwt in 2024 een volledig nieuwe brug aan de Vaartstraat over de E313/E34 in Ranst. Vanaf 1 februari kan het verkeer niet meer over de brug rijden. De aannemer start met het vrijmaken van de werfzone. Gemotoriseerd lokaal verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de Ter Stratenweg - Keerbaan - Cruyenveldebaan - Wijnegembaan - Boerenkrijglaan - Dennenlaan. Fietsverkeer rijdt in beide richtingen via de Hogenaardseweg - Wijnegembaan - Driepikkelhoeveweg. Deze omleiding geldt tot de nieuwe brug klaar is eind 2024. 

In maart wordt de oude brug afgebroken en in april start de bouw van de nieuwe brug. Hierover volgt later meer communicatie. 

Meer info

Januari 2024

Antwerpen: Kastelweg richting Scheldelaan vijf dagen afgesloten vanaf 22 januari

Vanaf 22 januari voert Proximus nutswerken uit aan de Kastelweg richting Scheldelaan. Verkeer dat van de Oosterweelsteenweg richting Scheldelaan wil kan ter hoogte van het Oosterweelkerkje de omleiding langs de Zwarteweg volgen. De Zwarteweg is tijdens deze omleiding enkelrichting naar de Scheldelaan. De werken duren tot 26 januari.

meer info

 

Antwerpen/Beveren/Haven: twee nachtelijke afsluitingen in Liefkenshoektunnel op 18 en 19 januari

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 18 januari in de rijrichting Gent/Beveren en op 19 januari in de rijrichting Nederland/Stabroek. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten, tot ’s morgens om 5.00 uur tijdens. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info
 

Antwerpen: ponton DeWaterbus tijdelijk afgesloten en 12 weken verplaatst vanaf 9 januari

De Vlaamse Waterweg voert stabilisatiewerken uit aan de Antwerpse Scheldekaaien. Om deze werken te kunnen uitvoeren, wordt vanaf 9 januari het ponton ter hoogte van het Steenplein weggehaald. Vanaf 13 januari ligt het ponton gedurende 12 weken op zijn nieuwe plaats, tegen het afmeerponton A van de cruiseterminal. Van 9 tot en met 12 januari zullen reizigers het veer kunnen op- en afstappen via een tijdelijke constructie vanaf de cruiseterminal. De tijdelijke constructie laat niet toe dat zowel de veerdienst als DeWaterbus gelijktijdig gebruikmaken van dezelfde aanmeerplaats. Het aangepaste dienstschema van DeWaterbus vind je terug via www.dewaterbus.be. De werken zijn beëindigd op 29 maart en dan ligt het ponton terug op zijn plek aan het Steenplein.

Meer info

Antwerpen: zes weken minder rijstroken beschikbaar in elke rijrichting op Bisschoppenhoflaan vanaf 8 januari

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, voert voorbereidende werken aan de nutsleidingen uit aan de Bisschoppenhoflaan. Vanaf 8 januari werkt Lantis aan de middenberm op de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van het kruispunt Schijnpoortweg (Sportpaleis) en ter hoogte van de Van Cortbeemdelei. Tijdens deze werken zijn er minder rijstroken beschikbaar op de Bisschoppenhoflaan. Ter hoogte van het kruispunt Schijnpoortweg zijn er richting Wijnegem twee rijstroken beschikbaar, richting Antwerpen moet het verkeer richting Noordersingel en oprit R1 over één rijstrook passeren. Een tweede rijstrook is voorzien voor verkeer richting Gabriël Theunisbrug. Ter hoogte van de Van Cortbeemdelei is er vanaf februari slechts één rijstrook ter beschikking in beide richtingen. De werken duren tot midden februari.

Meer info

Antwerpen/Merksem: Vaartkaai zes weken enkelrichting richting Schoten vanaf 8 januari en volledig afgesloten vanaf midden februari voor komende zes jaar

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, start met de bouw van de Bypass, de tijdelijke snelweg naast de huidige Ring. Door de werken aan de Bypass sluit de Vaartkaai. Op 8 januari knipt Lantis de Straatsburgdok Noordkaai ter hoogte van de Vosseschijnstraat voor zes weken. Hierdoor wordt de Vaartkaai tussen de Noorderlaan en Bredabaan enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, in de richting van Schoten. Gemotoriseerd vervoer richting Antwerpen volgt een omleiding via de Groenendaallaan. Het bedrijventerrein aan kruispunt Straatsburgdok Noordkaai en de Vosseschijnstraat blijft bereikbaar via de Kotterstraat en de Noorderlaan. Met de fiets kan je de Vaartkaai tijdens de werken in beide richtingen passeren.
Vanaf midden februari sluit Lantis de Vaartkaai in beide richtingen tussen de Ijzerlaanfietsbrug/Bredabaan en de Kotterstraat voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Groenendaallaan. Van of naar de gemeentes ten noordoosten van Antwerpen rijd je via de Bisschoppenhoflaan. Fietsers rijden om via de Bredabaan, Blijvoort, Winterling, Turnhoutsebaan of de Masurebrug. De Ijzerlaanfietsbrug blijft bereikbaar. De Vaartkaai blijft afgesloten tot het einde van de Oosterweelwerken in 2030.

Meer info

Brecht/Sint-Job-in-‘t-Goor: Sluisvijfbaan drie weken volledig afgesloten vanaf 8 januari

Vanaf 8 januari start Agentschap Wegen en Verkeer met het herinrichten van het kruispunt Eikenlei (N115) met de Sluisvijfbaan in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). Tijdens de werken is de Sluisvijfbaan afgesloten in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Vaartlaan – Holleweg – Hogebaan – Zandstraat – Kattenhoflaan – Brugstraat. Fietsers rijden via de fietsostrade F15 – Franciscanessenlaan. Doorgaand verkeer op de Eikenlei (N115) passeert beurtelings via tijdelijke verkeerslichten. De werken duren drie weken.

Meer info

Sint-Niklaas: nieuwe fase van werken in Industriepark-West vanaf 8 januari

Vanaf 8 januari start stad Sint-Niklaas met een nieuwe fase van de werken in het Industriepark-West in Sint-Niklaas. De aannemer werkt dan in het Industriepark vanaf de wegel naar Puitvoet en de Wase tennisclub tot in de bocht net voorbij Sabcobel. Industriepark-West is bereikbaar via Industriepark-Noord, via de Puitvoetstraat en via de Dendermondse Steenweg via het kruispunt Kettermuit.

Meer info

December

Antwerpen/Beveren/Haven: twee nachtelijke afsluitingen in Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel op 15 en 16 december

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 15 december in de rijrichting Gent/Beveren. De werken starten op 15 december om 21.00 uur en eindigen op 16 december om 5.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is er geen verkeer mogelijk tussen de Tijsmanstunnel en de Beverentunnel richting Gent. Vanaf 16 december om 5.00 uur tot 17 december om 5.00 uur wordt er ook gewerkt in de Liefkenshoektunnel richting Gent waarbij de linkerrijstrook wordt afgesloten en er geen doorgang is voor transporten breder dan vier meter. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Agentschap Wegen en Verkeer werkt in de Tijsmanstunnel richting Nederland van 15 december om 20.00 uur tot 16 december om 5.00 uur. De tunnelkoker richting Nederland is afgesloten en richting Gent is de linkerrijstrook niet beschikbaar tijdens de werken. Van 16 december om 20.00 uur tot 17 december om 5.00 uur is door werkzaamheden de rechterrijstrook richting Gent in de Tijsmanstunnel afgesloten.

Meer info

Antwerpen: Waaslandtunnel twee nachten afgesloten op 13 en 14 december

Er wordt in de Waaslandtunnel gewerkt op 13 en 14 december. De tunnel wordt telkens om 20.00 uur afgesloten en gaat om 5.00 uur weer open. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in beide richtingen. Verkeer rijdt om via de R1 en de Kennedytunnel. 

Meer info
 

Antwerpen/R2: oprit richting Gent op R2 ter hoogte van Kanaaldok drie dagen afgesloten

Van 8 december om 19.00 uur tot en met 11 december om 4.30 uur voert Agentschap Wegen en Verkeer betonherstellingen uit op de R2 richting Gent, net voorbij de Frans Tijsmanstunnel ter hoogte van oprit Kanaaldok B1/B2. Gedurende de periode van de werken is de oprit richting Gent afgesloten. Er geldt een omleiding via de Noorderlaan - oprit Stabroek (A12) - R2. Doorgaand verkeer op de R2 blijft mogelijk via de invoegstrook, die dan tijdelijk als rijstrook wordt ingezet.

Meer info vind je hier.

Antwerpen/R1/E313: drie nachten werken aan wegmarkeringen op R1 en E313 vanaf 4 december

Vanaf 4 december past Lantis enkele wegmarkeringen aan in het knooppunt Antwerpen-Oost (E313 x R1). Richting Nederland verdwijnt zowel op de R1, als op de E313 de uitvoeger die het mogelijk maakt om op het laatste moment nog van rijstrook te veranderen. In de eerste nacht van deze werken worden de wegmarkeringen op de R1 zelf aangepast. De twee laatste nachten past men de uitvoeger op de E313 aan. Tijdens deze laatste twee nachten is de uitvoeger naar de R1 richting Nederland afgesloten. Tussen 22.00 en 4.30 uur wordt het verkeer omgeleid via de R1 richting Gent en het complex Berchem. De werken duren drie nachten.

Meer info.

November

Aartselaar: één week minder rijstroken op A12 richting Brussel vanaf 19 november

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit op de A12 in Aartselaar vanaf 19 november om 20.00 uur. Ter hoogte van de kruispunten met de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en de Helststraat/Guido Gezellestraat wordt het asfalt van de rechterrijstrook richting Brussel vernieuwd. ’s Nachts moet het verkeer over één rijstrook passeren, overdag zijn er twee rijstroken beschikbaar. De twee kruispunten blijven tijdens de werken steeds open en alle bewegingen blijven mogelijk. Op de A12 richting Antwerpen is er geen hinder. De werken duren tot 24 november om 6.00 uur.  

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 16 en 17 november

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 16 november in de rijrichting Gent/Beveren en op 17 november in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur 's ochtends. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (16/11) en Nederland (17/11) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute. 

Meer info

Antwerpen/haven: vijf weken slechts één rijstrook in beide richtingen beschikbaar op Noorderlaan vanaf 14 november

Vanaf 14 november vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een gedeelte van het wegdek op de Noorderlaan (N180) in het Antwerpse havengebied. De werfzone situeert zich tussen het kruispunt met de Muisbroeklaan en de site van Infrabel. Tijdens de werken passeert het verkeer de werfzone in beide richtingen over één rijstrook. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Op dit moment liggen de werken stil wegens de slechte weersomstandigheden. Er vindt geen werfactiviteit plaats tot februari/maart 2024.

Meer info

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken voert AWV deze werken tegelijk uit met werken van Lantis. Zij werken langs de Noorderlaan aan de aanleg van een fietsnetwerk. Meer info

Antwerpen/haven: jaar lang werken op Scheldelaan vanaf 24 november

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, start op 24 november met langdurige werken op de Scheldelaan in de Antwerpse haven. Elia legt de kabel in open sleuf aan in het linkergedeelte van de rijbaan (kant van de Schelde). Dit vanaf het op- en afrittencomplex Lillo tot de site van Ineos (Project One) over een afstand van 1,7 km.  De werken brengen een jaar lang hinder met zich mee door een gewijzigde verkeerssituatie. Het verkeer moet langs de werfzone in beide richtingen over één in plaats van twee rijstroken. Ter hoogte van Lillo-Dorp is er een keerlus aangelegd zodat verkeer komende van het noorden, de bedrijven kan bereiken zonder het verkeer van de tegenovergestelde richting te moeten kruisen.

Meer info vind je hier.

Oktober

Ekeren: Kloosterstraat (N114) één week afgesloten vanaf 30 oktober

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de Kloosterstraat (N114) in Ekeren vanaf 30 oktober. Tijdens de werken is de Kloosterstraat volledig afgesloten tussen het kruispunt met de Leugenberg en het kruispunt met de Bilderdijkstraat/Boerendijk. Gemotoriseerd verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de A12, Noorderlaan (N180) en de Ekersesteenweg (N114). Fietsers volgen in beide richtingen een lokale omleiding. De werken duren een week. 

Meer info
 

Oelegem/E34: één maand versmalde rijstroken op E34 ter hoogte van Oelegem vanaf 20 oktober

Agentschap Wegen en Verkeer vervangt vier brugvoegen op de E34 ter hoogte van het complex Oelegem vanaf 20 oktober. De werkzaamheden verlopen in fases: men werkt eerst richting Antwerpen, nadien werkt men richting Turnhout. De oprit richting Antwerpen is tijdens de werken afgesloten, dit al vanaf 19 oktober om 20.00 uur. Doorgaand verkeer op de E34 blijft mogelijk in beide richtingen via versmalde rijstroken. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur. De werken duren een maand.

Meer info

Sint-Niklaas: vijf dagen éénrichtingsverkeer op N451 tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken vanaf 16 oktober

Sint-Niklaas voert werken uit aan het fietspad langs de N451 (Klapperbeekstraat, Huis ten Halven en Turkyen) tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken vanaf 16 oktober. Tijdens de werken geldt er enkele rijrichting op de N451 van Nieuwkerken naar Sint-Niklaas  voor gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt met de Vlasstraat tot aan het woonzorgcentrum Populierenhof. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via R42/Singel en N70. De werken duren tot 20 oktober.

Meer info

Brecht/Malle: twee weken geen doorgaand verkeer mogelijk op N153 vanaf 16 oktober

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van Sint-Lenaartsebaan en Mallebaan van het kruispunt met de Slachterijstraat in Oostmalle tot het kruispunt met de Bosstraat in Sint-Lenaarts. De werken starten op 16 oktober. Gedurende de periode van de werken is geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk op de N153. Van 16 t.e.m. 23 oktober werkt men van het kruispunt met de Slachterijstraat tot en met het kruispunt met de Oostmalsebaan (N153a). Er geldt een omleiding via de Antwerpsesteenweg (N12) - Brechtsesteenweg (N133) - Groot Veerle (N154). De industriezone in Sint-Lenaarts is bereikbaar via de Bosstraat vanuit Sint-Lenaarts. Van 24 t.e.m. 27 oktober werkt men van het kruispunt met de Oostmalsebaan tot en met het kruispunt met de Bosstraat. Er geldt een omleiding via de N12 – N133 – Molenheiken. De industriezone is bereikbaar via de Oostmalsebaan vanuit Oostmalle. De werken duren tot 27 oktober. 

Meer info

Beveren/E34: snelweg E34 twee nachten in beide richtingen afgesloten vanaf 10 oktober

Elia voert werken uit aan de hoogspanningslijn Liefkenshoek – Mercator. De hoogspanningsdraden kruisen de E34: tijdens de werkzaamheden wordt de E34 in beide rijrichtingen afgesloten voor alle verkeer. De werken vinden gedurende twee nachten plaats van 10 op 11 oktober en van 11 op 12 oktober. De E34 wordt in beide richtingen afgesloten tussen 23.00 en 4.00 uur tussen complex Waaslandhaven-Oost en het knooppunt Beveren/aansluiting R2. De tussenliggende op- en afrit Melsele is niet bereikbaar. Er geldt een omleiding. 

Meer info

Edegem/Hove/Mortsel: 9 maand hinder door vernieuwing van fietspaden Mechelsesteenweg vanaf 2 oktober

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start met de vernieuwing van fietspaden langs de Mechelsesteenweg (N1) in Edegem, Hove en Mortsel. Op de Mechelsesteenweg blijft tijdens de werken verkeer in beide richtingen mogelijk. In de zone waar gewerkt wordt, zijn het fietspad, de parkeerstrook en de rechterrijstrook niet beschikbaar. Gemotoriseerd verkeer rijdt over de linkerrijstrook tegen een verlaagde snelheid. Fietsers worden naar het fietspad aan de overzijde van de N1 geleid. De bussen van De Lijn blijven hun normale traject over de Mechelsesteenweg volgen, maar haltes in de werfzone worden tijdelijk niet bediend. De werken worden in acht verschillende fases uitgevoerd om de hinder beperken. De eerste fase start op 2 oktober. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken tegen de zomer van 2024 afgerond.

Meer info over de fasering

September

Sint-Niklaas: Plaatsing fietsbrug: Vijfstraten, Slachthuisstraat en Noordlaan ter hoogte van werfzone afgesloten weekend afgesloten vanaf 30 september

Tijdens het weekend van 30 september en 1 oktober wordt naast de spoorwegbrug over Vijfstraten de nieuwe fietsbrug geplaatst. Hiervoor worden Vijfstraten, de Slachthuisstraat en de Noordlaan ter hoogte van de werfzone afgesloten. Voor doorgaand verkeer geldt in beide richtingen een wegomleiding via de Driekoningenstraat, Slachthuisstraat, Kloosterlandstraat en Begijnenstraat. Vanaf de Singel wordt het verkeer omgeleid via de Singel, Raapstraat en Nieuwe Molenstraat. Er zijn diverse omleidingen voor plaatselijk verkeer.

Meer info

Antwerpen/E19: gedurende vier weekends zware hinder op E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord en complex Kleine Bareel afgesloten vanaf 29 september

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E19 ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord en aan het op- en afrittencomplex Kleine Bareel. De werken vinden plaats in het weekend, telkens van vrijdagavond om 21.00 uur tot maandagochtend om 5.00 uur. Tijdens het weekend van 29 september, 6 en 13 oktober wordt er gewerkt richting Antwerpen. Tijdens het weekend van 20 oktober wordt er gewerkt richting Nederland. Het verkeer richting Antwerpen passeert tijdens de werken over één rijstrook op de E19. Het op- en afrittencomplex Kleine Bareel wordt afgesloten. Er wordt ernstige hinder verwacht: het is aangeraden om de omgeving te vermijden gedurende de werken.

Meer info

Oelegem/E34: rijstrook onbruikbaar op- en afrit Oelegem vanaf 27 september

Op de E34, ter hoogte van het complex Oelegem, zijn vier brugvoegen aan vernieuwing toe. Eén van de voegen ter hoogte van de oprit richting Antwerpen vertoont teveel schade om verkeer nog toe te laten. In afwachting van de installatie van nieuwe voegprofielen, neemt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf woensdag 27 september de linkerrijstrook voor onbepaalde duur uit dienst. Het verkeer richting Antwerpen rijdt over de rechtse rijstrook en de busbaan. Busverkeer rijdt daardoor tijdelijk gemengd met het andere verkeer. Doorgang over hetzelfde aantal rijstroken, zoals de verkeerssituatie vandaag, blijft verzekerd. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 lm/u. De oprit Oelegem richting Antwerpen blijft open.

Meer info

Wijnegem/Schilde: drie weekends versmalde rijstroken op de Houtlaan (N12) vanaf 22 september

Meer info: https://www.wegenenverkeer.be/werken/vier-weekends-zware-hinder-op-e19-…

Wijnegem/Schilde: drie weekends versmalde rijstroken op de Houtlaan (N12) vanaf 22 september
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de Houtlaan (N12) tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N112) in Schilde en het kruispunt met de Merksemsebaan (N120) in Wijnegem. De werken vinden plaats gedurende drie weekends: 22 tot 25 september, 29 september tot 2 oktober en 6 tot 9 oktober. Er wordt telkens gewerkt van vrijdagavond om 22.00 uur tot maandagochtend om 6.00 uur. In het eerste weekend (22-25/09) wordt er gewerkt richting Wijnegem: verkeer over de Houtlaan blijft mogelijk over één rijstrook. Tijdens het tweede weekend (29/09-02/10) wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Houtlaan met de N112 in Schilde in beide richtingen. Doorgaand verkeer op de Houtlaan is steeds mogelijk in beide richtingen. Komende van Schilde is de N112 niet bereikbaar en rijd je om via de Houtlaan en het kruispunt met de N120. De N112 richting Schilde blijft bereikbaar tot aan het kruispunt met de N12. Het kruispunt zelf is afgesloten. Tijdens het derde weekend (6-9/10) wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Houtlaan met de Merksemsebaan in Wijnegem, eveneens in beide richtingen. Het verkeer op de Houtlaan rijdt op versmalde rijstroken. De Blikstraat is niet bereikbaar vanaf de N12: verkeer rijdt om via de Baron de Grubenlaan.

Meer info

Antwerpen: acht maanden regelmatige nacht- en weekendsluitingen in Tijsmanstunnel vanaf 8 september

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de brandleiding in de Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen. Vanaf 8 september brengen deze werken verkeershinder met zich mee. Gedurende acht maanden vinden er nacht- en weekendsluitingen plaats. Een detailplanning van de tunnelafsluitingen vind je hier. Er geldt om een omleiding wanneer de tunnel afgesloten is. Tijdens sluitingen richting Nederland geldt een omleiding via de Scheldelaan en complex Zandvliet. Verkeer richting Gent volgt een omleiding via de A12 en de Scheldelaan tijdens sluitingen.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 31 augustus en 1 september

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 31 augustus in de rijrichting Gent/Beveren en op 1 september in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur 's ochtends. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (31/08) en Nederland (01/09) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Augustus

Zwijndrecht/E34: kluifrotonde en oprit richting Antwerpen twee nachten niet beschikbaar vanaf 24 augustus

Lantis voert herstellingswerken uit aan het asfalt op de kluifrotonde van het complex Waaslandhaven-Oost aan de E34. Tijdens de werken zijn de bruggen van de kluifrotonde over de E34 en de oprit richting Antwerpen afgesloten voor alle verkeer. Daarnaast sluit ook de Parallelweg richting E34 ter hoogte van de Blancefloerlaan. Hou rekening met extra reistijden van en naar de Waaslandhaven en vanuit Linkeroever en Zwijndrecht naar de E34. Verkeer vanuit Zelzate (E34) richting Waaslandhaven rijdt om via afrit Waaslandhaven-Zuid en Steenlandlaan. Verkeer vanuit de Waaslandhaven richting Antwerpen wordt omgeleid via de Steenlandlaan en oprit Waaslandhaven-Zuid. Verkeer komende van Linkeroever en Zwijndrecht richting E34 en Waaslandhaven rijdt om via de Parallelweg, E17 en keerbrug in Kruibeke. Vanuit de Waaslandhaven blijft de oprit richting Zelzate beschikbaar en vanop de E34 blijft het mogelijk om de Parallelweg richting Zwijndrecht en Linkeroever te bereiken. De werken vinden 's nachts plaats van 24 tot 26 augustus, tussen 23.00 uur en 5.00 uur. 

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: tien dagen slechts één rijstrook in Liefkenshoektunnel richting Gent beschikbaar vanaf 18 augustus

NV Liefkenshoektunnel voert herstellingswerken uit richting Gent vanaf 18 augustus om 21.00 uur. Tijdens de werken is er slechts één rijstrook (4m) beschikbaar. Er wordt hinder verwacht. Uitzonderlijke transporten (breder dan 4m) kunnen de werf niet passeren. De werken duren tot 28 augustus om 5.00 uur.

Meer info

Schoten: brug Villerslei zes weken niet beschikbaar vanaf 7 augustus

De Vlaamse Waterweg werkt aan de brug ter hoogte van de Villerslei over het kanaal Dessel-Schoten van 7 augustus tot 15 september. De brug is tijdens de werken onderbroken. Verkeer naar het centrum rijdt via Sluizenstraat, Hoogmolendijk, Wijnegembaan, L. V. Hullebuschstraat, H. Consciencestraat, Venstraat. Verkeer vanuit het centrum rijdt via Venstraat, H. Consciencestraat, Verbertstraat, V. Adriaenssensstraat, Braamstraat, Wijnegembaan, Hoogmolendijk, Sluizenstraat. De Villerslei blijft beschikbaar voor verkeer.

Meer info

Antwerpen: Kennedytunnel twee nachten in beide richtingen afgesloten op 5 en 12 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan de hoogspanningsinstallatie van de Kennedytunnel. Om deze werken uit te voeren is het noodzakelijk om de tunnel volledig te sluiten. De Kennedytunnel (R1) in Antwerpen wordt afgesloten tijdens de nachten van 5 op 6 augustus en van 12 op 13 augustus, telkens vanaf middernacht tot 07.00 uur. Een aantal verbindingen naar de Kennedytunnel worden ook afgesloten. Het is aangeraden om de omgeving te vermijden. Omrijden op korte afstand kan via de R2 in de haven of via de N16 tussen Willebroek (A12) en Sint-Niklaas (E17). Op langere afstand rijdt het verkeer om via Brussel. De Kennedyfietstunnel wordt tijdens deze werken ook telkens ’s nachts afgesloten van 23.00 tot 7.00 uur.

Meer info

Stabroek: afrit Smalleweg op A12 tien dagen afgesloten vanaf 4 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer verlengt de afrit Smalleweg richting Antwerpen op de A12. De werken vinden ’s nachts plaats tijdens twee weekends: van 4 tot 7 augustus en van 11 tot 14 augustus, telkens van 20.00 tot 05.00 uur. Daarnaast wordt ook gedurende twee nachten gewerkt: op 9 en 10 augustus, telkens van 20.00 tot 05.00 uur. Afrit Smalleweg zal doorlopend afgesloten zijn van 4 tot 14 augustus (dus inclusief de periode tussen de weekends). Er loopt een omleiding via de R2 afrit 13 Noorderlaan - N180 - Moerstraat - Rode Weel - Poldervlietweg. Tijdens de twee weekends en nachten wordt de rechterrijstrook op de A12 richting Antwerpen eveneens ingenomen. Het verkeer passeert de werfzone via een versmalde linkerrijstrook. Er geldt een snelheidsbeperking tijdens de werken én in de periode tussen de werkzaamheden.

Meer info

Brasschaat: Essensteenweg drie maanden afgesloten van het kruispunt met de Bredabaan vanaf 1 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer legt het kruispunt van de Bredabaan (N1) met de Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg (N117) in Marie-ter-Heide opnieuw aan. Op 1 augustus starten de wegenwerken, die drie maanden zullen duren, tot eind oktober. Tijdens deze periode blijft de Bredabaan in beide richtingen open. De Essensteenweg wordt tijdens de werken afgesloten van het kruispunt met de Bredabaan. Het verkeer van en naar Kalmthout/Essen volgt in beide richtingen een omleiding via Wuustwezel. De Sint-Jobsesteenweg is tijdens de werken enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer van het kruispunt met de Bredabaan naar de rotonde blijft mogelijk. Verkeer komende van de rotonde richting Bredabaan rijdt om via de Brechtsebaan. Doorgaand verkeer op grotere afstand rijdt om via de E19. Fietsers kunnen tijdens de werken steeds langs de werfzone passeren. Verkeer van en naar Campus Coppens (Brasschaat) ondervindt weinig hinder en volgt de lokale omleiding via de Brechtsebaan. Klein Schietveld (Kapellen) en Bosduin (Kalmthout) zijn niet bereikbaar via de Essensteenweg (N117) en Bredabaan (N1). Deze bedrijvenzones kunnen vanaf de snelweg worden bereikt door om te rijden via de E19 tot het op- en afrittencomplex van Brecht en vervolgens de Wuustwezelsesteenweg (N133) en de Kalmthoutse Steenweg (N111) te gebruiken.

Meer info

Juli

Temse/Sint-Niklaas: N16 tussen N70 en Hoogkamerstraat vier weken onderbroken vanaf 31 juli

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt tussen 31 juli en 25 augustus aan de Parklaan en Prins Alexanderlaan (N16) in Sint-Niklaas en op de Gewestweg (N16) in Temse. Het wegdek krijgt een nieuwe laag asfalt. Tijdens de werken is de werfzone afgesloten en volgt het verkeer een omleiding. De op- en afritten van de E17 van en naar Gent worden gedurende deze werken enkele dagen afgesloten. Om de hinder te beperken verlopen de werken in verschillende fases.
 
•    Van 31 juli t.e.m. 11 augustus wordt er gewerkt aan de Parklaan en Prins Alexanderlaan (N16) in Sint-Niklaas, tussen de Schoolstraat en de op- en afrit van de E17, richting Temse.
De opritten van de E17 richting Gent zijn afgesloten. Verkeer vanuit Sint-Niklaas richting Temse/E17 rijdt via de N70, N41 en de E17. Verkeer richting Industriepark-West rijdt via de N70, N41, Kettermuitstraat en Dendermondse Steenweg.
•    Tijdens de nachten van 9-10 en 10-11 augustus, telkens tussen 19.00 uur en 6.00 uur wordt er gewerkt aan de Gewestweg (N16) tussen de op- en afrit E17 en de Hoogkamerstraat, richting Temse.
De afrit vanuit Gent is niet bereikbaar. Verkeer van de E17 richting Temse/Sint-Niklaas rijdt via het op- en afrittencomplex Haasdonk, Heirstraat, Kapelstraat en de Krijgsbaan en de Gewestweg. Verkeer richting E17 vanuit Sint-Niklaas rijdt via de N70 en N41 richting E17.
•    Van 21 t.e.m. 25 augustus wordt er gewerkt aan de Parklaan en Prins Alexanderlaan (N16), tussen de verkeerslichten aan Industriepark-Noord en de Schoolstraat, richting Sint-Niklaas.
Verkeer richting Sint-Niklaas rijdt via de E17, N41 en N70. Vanuit Industriepark-Noord richting E17 volgt het verkeer een omleiding via Houten Schoen en Hoogkamerstraat.
In de week van 14 augustus wordt er niet gewerkt en is er geen hinder voor het verkeer.

Meer info

Antwerpen: twee maanden minder rijstroken beschikbaar op Bisschoppenhoflaan vanaf 8 juli

Lantis, bouwheer van de Oosterweelwerken voert werken uit aan de nutsleidingen in de omgeving van het Sportpaleis in Deurne. Vanaf 8 juli zijn er tussen het kruispunt Sportpaleis en het kruispunt bij de Ten Eekhovelei minder rijstroken beschikbaar. De werken duren twee maanden, tot 31 augustus.  Richting Antwerpen is er één rijstrook beschikbaar. De verschillende afslagbewegingen (richting R1, Antwerpen en Merksem) blijven steeds mogelijk. Richting Wijnegem zijn er twee rijstroken beschikbaar. De Ten Eekhovelei is tijdelijk doodlopend: de toegang van en naar de Bisschoppenhoflaan is afgesloten tijdens de werkzaamheden. Het verkeer volgt een omleiding via de Lakborslei. Verkeer van en naar Antwerpen wordt aangeraden om via op- en afrit 1 Merksem te rijden. Op de Groenendaallaan (op- en afrit Merksem) zal niet gewerkt worden in de zomermaanden. Tijdens de nacht van 7 op 8 juli gebeuren er voorbereidende werken op de Bisschoppenhoflaan. Er zal in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar zijn.

Meer info

Berchem/Mortsel: op- en afrit Berchem twee maanden afgesloten vanaf 1 juli

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt de Grotesteenweg (N1) vanaf het kruispunt met de Uitbreidingstraat tot en met het kruispunt met de Elisabethlaan (N173) in Berchem. Op 1 juli start een nieuwe fase van de werken. Er wordt ernstige verkeershinder verwacht. Zowel de oprit naar Nederland als de afrit naar Berchem op de R1 worden afgesloten. Richting Mortsel wordt alle verkeer omgeleid via afrit 5 Wilrijk, Vogelzanglaan, Jan van Rijswijcklaan (N177) en de R11. Richting Antwerpen neemt alle verkeer eveneens afrit 5 Wilrijk en vervolgens Vogelzanglaan, Jan van Rijswijcklaan (N177) en de R10. Op de Mechelsebrug zijn slechts twee rijstroken richting Mortsel ter beschikking. Vanuit de Elisabethlaan moet verkeer verplicht naar rechts richting Mortsel afdraaien. Plaatselijk verkeer op de Grotesteenweg dat naar Antwerpen-centrum wil, kan omrijden via de Ringlaan en de Beukenlaan of via de Fruithoflaan en de Posthofbrug. De werken duren tot 31 augustus. Van 7 tot en met 12 juli sluit AWV het kruispunt van de Grotesteenweg met de Binnensingel grotendeels af. De werken starten op 7 juli om 21.00 uur en duren tot 12 juli om 04.00 uur. Verkeer komende van station Antwerpen-Berchem zal doodlopen op de Binnensingel en wordt omgeleid via de Posthofbrug en de Fruithoflaan. Tijdens de periode van 7 tot en met 12 juli zal er ook hinder zijn voor het openbaar vervoer.

Meer info

Juni

Antwerpen/Beveren/Haven: tien dagen slechts één rijstrook in Liefkenshoektunnel richting Gent beschikbaar vanaf 30 juni

NV Liefkenshoektunnel voert herstellingswerken uit op het tolplein richting Gent vanaf 30 juni om 21.00 uur. Tijdens de werken is er slechts één rijstrook (4m) beschikbaar. Er wordt hinder verwacht. Uitzonderlijke transporten (breder dan 4m) kunnen de werf niet passeren. De werken duren tot 10 juli om 5.00 uur.

Meer info

Antwerpen: drie dagen versmalde rijstroken op Noorderlaan vanaf 30 juni

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de Noorderlaan/Antwerpsebaan (N180). De werfzone loopt van het constructiebedrijf Ivens tot waar de noordelijke tak van afrit 13 Kanaaldok (R2) uitkomt op de N180. De werken vinden plaats van 30 juni om 20.00 uur tot 3 juli om 4.00 uur. Tijdens de werken passeert verkeer de N180 in beide rijrichtingen via één rijstrook aan de kant van de rijbaan richting het zuiden. De op- en afritten van de Tijsmanstunnel (R2) - complex Kanaaldok B1/B2 (13) - zijn eveneens afgesloten. Wie vanaf de N180 de R2 wil bereiken, rijdt rond via het complex Stabroek of het complex Ekeren.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 22 en 23 juni

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 22 juni in de rijrichting Gent/Beveren en op 23 juni in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur 's ochtends. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (22/6) en Nederland (23/6) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Antwerpen: Tijsmanstunnel vijf nachten gesloten in beide richtingen vanaf 19 juni

Agentschap Wegen en Verkeer voert de laatste werkzaamheden uit aan de vluchtdeuren in de Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen. Om de laatste ingrepen te kunnen uitvoeren worden beide tunnelkokers van de Tijsmanstunnel ’s nachts volledig afgesloten van 19 juni tot 24 juni, telkens van 20.00 uur tot 5.00 uur. Verkeer richting Gent volgt een omleiding via de A12 en Scheldelaan (N101). Verkeer richting Nederland rijdt om via N101 en het complex Zandvliet.

Meer info

Antwerpen: twee maanden nachtelijke sluitingen in Kennedytunnel vanaf 18 juni

De Vlaamse Waterweg voert ’s nachts werkzaamheden uit in de Kennedytunnel in Antwerpen. De werken vinden plaats tussen zondagavond en vrijdagochtend, telkens van 21.00 uur tot 5.00 uur. Vanaf 18 juni t.e.m. 14 juli wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen/Nederland: de tunnelkoker wordt richting Antwerpen afgesloten. Vanaf 6 t.e.m. 18 augustus werkt men in de tunnelkoker richting Gent. De tunnelkoker waarin men werkt wordt volledig afgesloten en verkeer wordt omgeleid via de tunnelkoker in de andere rijrichting. Verkeer in beide rijrichtingen vindt dus plaats in één tunnelkoker op één rijstrook.

Meer info

Antwerpen: afrit Merksem drie dagen afgesloten vanaf 16 juni

Lantis, bouwheer van de Oosterweelwerken, voert voorbereidende werken uit voor de bouw van de Bypass, de tijdelijke snelweg die ervoor zorgt dat het verkeer kan blijven rijden als het Viaduct van Merksem wordt afgebroken. De afrit Merksem wordt opgeschoven tot tegen de snelweg en ook de aansluiting van de afrit op de Groenendaallaan schuift mee op. Om de afrit en de aansluiting op de Groenendaallaan veilig te verleggen, worden zowel de afrit Merksem voor verkeer uit Gent/Brussel/Hasselt, als de Groenendaallaan tussen de oprit Merksem en Lambrechtshoekenlaan afgesloten van 16 juni ’s avonds om 20.00 uur tot 19 juni ’s ochtends om 6.00 uur. Er gelden verschillende omleidingen voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer komende van de snelweg wordt omgeleid via complex Ekeren (A12) en Noorderlaan naar Antwerpen-centrum of via de Jozef Masurebrug naar Merksem. Verkeer van of naar de Bredabaan wordt omgeleid via de Ingenieur Menneslaan, Vaartkaai en Straatsburgdok Noordkaai. Verkeer van of naar de Noorderlaan rijdt via de Lambrechtshoekenlaan en Jozef Masurebrug. Verkeer van of naar de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg wordt omgeleid via Schijnpoort, Slachthuislaan en Noorderlaan. Fietsers kunnen de werfzone passeren. Oprit Merksem blijft beschikbaar.

Meer info

Sint-Niklaas: Industriepark-West niet bereikbaar via zuidelijke inrit vanaf Dendermondse Steenweg tot midden juni

Stad Sint-Niklaas voert werken uit in de Dendermondse Steenweg in Sint-Niklaas tussen de Kettermuistraat en Industriepark-West. Door slechte weersomstandigheden schuiven de werken op en werkt men nog tot midden juni aan de weg ter hoogte van de inrit naar Industriepark-West. De meest zuidelijke inrit naar Industriepark-West vanaf de Dendermondse Steenweg  is tot midden juni niet toegankelijk. Industriepark-West is zeker tot half juni nog bereikbaar via de Puitvoetstraat of Industriepark-Noord (via de brug onder N16).

Meer info

Mei

Zoersel/E34: oprit richting Antwerpen afgesloten en verkeer over één rijstrook op E34 gedurende nacht van 30 op 31 mei

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de E34 in de richting van Antwerpen ter hoogte van het op- en afrittencomplex Zoersel tijdens de nacht van 30 op 31 mei. Verkeer op de E34 rijdt ter hoogte van de werfzone op één rijstrook. In Zoersel is de oprit richting Antwerpen die nacht dicht. Verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding via de N14 naar de oprit Massenhoven van de E313.

Meer info

Kapellen: bedrijvenzone Kapelsestraat-West twee nachten niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer op 30 en 31 mei

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit op het kruispunt van de Kapelsestraat (N11) met de Starrenhoflaan en de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Tijdens de nachten van 30 en 31 mei tussen 19.00 uur en 6.00 uur zijn de Starrenhoflaan en de Kalmthoutsesteenweg niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. De bedrijvenzone Kapelsestraat-West is hierdoor niet bereikbaar. Verkeer van en naar Kalmthout rijdt om langs Putte via de N111.

Meer info

Antwerpen: gedurende vier weken nachtelijke tunnelsluitingen in Tijsmanstunnel (R2) vanaf 22 mei

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hervat de werken aan de vluchtdeuren van de Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen vanaf 22 mei. De tunnel wordt tijdens de werken afgesloten voor verkeer. De tunnel is in beide richtingen ‘s nachts afgesloten van 22 tot 24 mei, telkens van 20.00 tot 5.00 uur en van 26 tot 27 mei, doorlopend van 20.00 tot 20.00 uur. Nadien is de tunnelkoker richting Nederland nog een aantal keer afgesloten tussen 29 mei en 17 juni, telkens van 20.00 tot 5.00 uur. Voor de exacte timing en planning raadpleeg je de website van AWV. Richting Gent geldt een omleiding via de A12 - Scheldelaan (N101). Voor de werken richting Nederland rijdt het verkeer om via de N101 - complex Zandvliet.

Meer info

Antwerpen: Kennedytunnel richting Nederland drie dagen afgesloten vanaf 18 mei

Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan de verlichting in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen. Tijdens het verlengd weekend van 18 mei om 21.00 uur tot 21 mei om 8.00 uur is de tunnelkoker richting Nederland afgesloten. Deze afsluiting zal ernstige verkeershinder veroorzaken. Het is aangeraden om de omgeving te vermijden. Er geldt een omleiding via de R2 waarbij de Liefkenshoektunnel richting Nederland in functie van de verkeersdrukte tolvrij wordt gemaakt. Verkeer op de Antwerpse ring richting Gent ondervindt geen hinder van de werken.

Meer info

Wommelgem: brug Wommelgem 10 dagen afgesloten vanaf 15 mei en hinder tijdens weekend op E313 vanaf 16 mei

Agentschap Wegen en Verkeer opende vorig jaar de nieuwe brug in Wommelgem als fietsstraat. Vanaf 15 mei starten de werken om de fietsbrugliggers te plaatsen. Tot en met 24 mei wordt hiervoor de brug in Wommelgem afgesloten voor alle verkeer: dit heeft impact op de lokale bereikbaarheid van de industriezone rond de E313 in Wommelgem. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding doorheen het industriepark. Fietsers maken gebruik van de brug in de Doornaardstraat. Vanaf 25 mei wordt beurtelings verkeer ingevoerd op de brug voor een viertal weken. Dit is nodig om de fietsbruggen af te werken. Daarnaast zal gedurende vier dagen het verkeer op de E313 over twee versmalde rijstroken rijden in elke rijrichting vanaf 17 mei om 20.00 uur tot 22 mei om 5.00 uur. Er wordt aangeraden om de omgeving te vermijden, verkeer dat toch via de E313 rijdt, houdt best rekening met ernstige hinder en lange reistijden.

Meer info

Antwerpen/Zwijndrecht/Haven: tijdelijke omleidingsweg E34 en Charles de Costerlaan sluiten definitief vanaf 12 mei

Vanaf het weekend van 12 mei opent Lantis de eerste delen van het nieuwe knooppunt Antwerpen-West. Lantis sluit de huidige oprit Linkeroever af en opent dit najaar een nieuwe oprit Linkeroever die aansluit op de Parallelweg aan de andere kant van het knooppunt Antwerpen-West. Lantis sluit de tijdelijke omleidingsweg ten noorden van de E34 tussen de Canadastraat en Charles de Costerlaan definitief af op 12 mei. Dit betekent dat naast de omleidingsweg ook de Charles de Costerlaan sluit tot aan het kruispunt met de Halewijnlaan. Vanaf dan rijdt verkeer tussen de E34/Waaslandhaven en de Waaslandtunnel in beide richtingen via de Parallelweg en Blancefloerlaan (N70).

Meer info

April

Nederland/A29: regelmatig hinder tussen Antwerpen en Rotterdam door werken Heinenoordtunnel in 2023 en 2024

In 2023 en 2024 wordt de Heinenoordtunnel (A29 - Nederland) gerenoveerd. De tunnel ligt op de verbinding tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. Tijdens de werken gaat de tunnel regelmatig dicht in één of beide richtingen. Daarnaast wordt ook de Haringvlietbrug regelmatig afgesloten voor werken. Een eerste keer in beide richtingen vanaf 28 april 2023. De actuele planning van wanneer de werken plaatsvinden en de bijhorende afsluitingen vind je hier. Verkeer vanuit Antwerpen richting Rotterdam rijdt via de A12/A4 en vervolgens  via A59, A17 en A16 of kiest in België de E19 die aansluit op de A16. 

Meer info

Zandvliet/Berendrecht: één maand geen zwaar verkeer (+3,5t) mogelijk op complex Zandvliet-Berendrecht vanaf 24 april

Port of Antwerp Bruges voert werken uit aan het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht. Vanaf 24 april vernieuwt men de toplaag van het wegdek voor en na de bruggen. Van 24 april tot 7 mei wordt er gewerkt aan de bruggen aan de kant van de dokken. Van 8 tot 21 mei aan de kant van de Schelde. Tijdens deze werken kan zwaar verkeer (+3,5 ton) niet over het complex rijden en rijdt om via de sluisdeur (max. snelheid 30km/h). Bedrijven ten zuiden van het complex zijn bereikbaar via de R2, afrit Lillo en bedrijven ten noorden van de sluizen zijn bereikbaar via de A12, afrit Zandvliet.

Meer info

Ekeren/Haven: 5 nachten op- en afrit Smalleweg op A12 afgesloten vanaf 23 april

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt in samenwerking met Lantis een busbaan aan op de A12 in de richting van Antwerpen tussen de aansluiting van de A12 en de R2 in Antwerpen en oprit Leugenberg in Ekeren. Vanaf 23 april voert AWV markeringswerken uit. De werken vinden ’s nachts plaats van 20.00 tot 5.00 uur. De op- en afrit Smalleweg zijn tijdens de werken afgesloten. Op 25 april is het complex Smalleweg overdag eveneens afgesloten. De werken duren tot 28 april. Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het weer waardoor de planning kan wijzigen.

Meer info

Antwerpen: verschillende nachtelijke tunnelsluitingen in april

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in april onderhoudswerken uit in enkele tunnels in en rond Antwerpen. Om de werken veilig te laten verlopen, worden de tunnels telkens gedurende één nacht uit dienst genomen in beide rijrichtingen.

 

 • De Tijsmanstunnel is afgesloten van 11 april om 20.00 uur tot 12 april om 5.00 uur. Doorgaand verkeer richting Gent rijdt om via A12 – Scheldelaan. Richting Nederland geldt een omleiding via N101 en het complex Zandvliet.
 • De Waaslandtunnel is afgesloten van 13 op 14 april en van 27 op 28 april, telkens van 20.00 uur tot 4.00 uur. Verkeer rijdt om via de Kennedytunnel. Het verkeer passeert in de Kennedytunnel in beide richtingen over één rijstrook. Tijdens deze werken is ook de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) afgesloten.
 • De Kennedytunnel is afgesloten van 15 op 16 april van 1.00 uur tot 7.00 uur. Verkeer rijdt via de R2 in de haven. De Liefkenshoektunnel wordt tolvrij gemaakt. Ook de Kennedyfietstunnel is tijdens deze werken afgesloten.

Er wordt ernstige hinder verwacht.

Op 23 april wordt de Kennedytunnel richting Nederland afgesloten van 11.30 tot 17.00 uur en de Waaslandtunnel in beide richtingen van 9.30 tot 19.00 uur omwille van de Antwerp 10 Miles.

Meer info via deze link en deze link

Oelegem/E34: één rijstrook beschikbaar op E34 ter hoogte van afrit Oelegem en afrit Oelegem afgesloten in nacht van 21 april

Agentschap Wegen en Verkeer voert markeringswerken uit aan de afrit Oelegem op de E34 richting Turnhout in de nacht van 21 op 22 april tussen 21.00 uur en 5.00 uur. De pechstrook en de rechterrijstrook richting Turnhout worden ingenomen. Het verkeer passeert over de linkerrijstrook. Afrit Oelegem wordt afgesloten: verkeer rijdt om via complex Zoersel.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 20 en 21 april

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 20 april in de rijrichting Gent/Beveren en op 21 april in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur 's ochtends. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (20/04) en Nederland (21/04) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute. Opgelet, gelijktijdig vinden er werken plaats in de Tijsmanstunnel.

Meer info

Antwerpen: Tijsmanstunnel (R2) in beide richtingen vijf nachten afgesloten vanaf 17 april

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit aan de vluchtdeuren in de Tijsmanstunnel (R2). Om deze werken te finaliseren zijn er enkele nachtelijke sluitingen nodig. Van 17 tot en met 22 april sluit de tunnel in beide richtingen, telkens van 20.00 uur tot 5.00 uur. Verkeer richting Gent rijdt om via de A12 en de Scheldelaan (N101). Richting Nederland gelden twee omleidingsroutes. Verkeer richting het noorden van Antwerpen rijdt via de N101 – Noorderlaan – complex Ekeren. Verkeer richting de Nederlandse grens rijdt via de N101 en complex Zandvliet. Opgelet, tijdens de nacht van 20 april zijn er ook werkzaamheden in de Liefkenshoektunnel richting Gent: verkeer richting Gent rijdt tijdens die nacht om via de Kennedytunnel (R1).

Meer info

Berchem: twee weken één rijstrook op Elisabethlaan (N173) vanaf 17 april

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en stad Antwerpen verbeteren de fietsinfrastructuur langs de Grotesteenweg (N1). Concreet gaat het over het wegdek van de bruggen over de Ring (R0) aan het op- en afrittencomplex Berchem en over de Binnensingel (R10). Op 17 april start AWV met de voorbereidende nutswerken in het kader van de heraanleg van de Grotesteenweg (N1) in Berchem. Tijdens de nutswerken is er maar één rijstrook beschikbaar gedurende twee weken op de Elisbethlaan (N173).
•    17/04 - 21/04: inname van één rijstrook op Elisabethlaan. Alle rijbewegingen blijven mogelijk.
•    17/04 - 28/04: de Uitbreidingstraat en Kemmelbergstraat niet bereikbaar vanuit R10.
•    08/05 - 12/05: inname van één rijstrook op R10 komende vanuit het zuiden.
Eind mei start de volledige vernieuwing van de zone. In de zomermaanden juli en augustus worden de oprit richting Nederland en de afrit naar Berchem en Mortsel afgesloten. In de eerste helft van juli wordt tijdens één weekend het hele kruispunt van de Grotesteenweg met de Binnensingel afgesloten. Er wordt grote hinder verwacht. Meer communicatie over deze fase van de werken volgt later. De werken duren tot het najaar van 2024.

Meer info

Aartselaar: kruispunt Pierstraat met Boomsesteenweg afgesloten op 3 en 4 april

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert op 3 en 4 april werken uit aan het kruispunt van de Pierstraat met de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar. Het kruispunt wordt tijdens de werken overdag (van 9.00 tot 15.00 uur) afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Boomsesteenweg en Langlaarsteenweg. Fietsers kunnen de werfzone passeren.

Meer info

Brasschaat/Wuustwezel: Bredabaan twee maanden enkelrichting van Wuustwezel naar Brasschaat vanaf 3 april

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start met nutswerken op het kruispunt van de Bredabaan (N1) met de Essensteenweg en de Sint-Jobsesteenweg (N117) in Maria-ter-Heide (Brasschaat) vanaf 3 april. Het gaat om voorbereidende nutswerken voor de latere herinrichting van het kruispunt. De werken duren drie maanden en hebben een grote impact op de verkeerssituatie. Er geldt eenrichtingsverkeer op de Bredabaan komende van Wuustwezel richting Brasschaat vanaf 3 april tot begin juni. Het verkeer naar Wuustwezel rijdt vanaf het complex Kleine Bareel om via de E19 en de N133. In juni is verkeer op de Bredabaan terug mogelijk in beide richtingen. In juni is de Essensteenweg afgesloten gedurende één maand. Verkeer van en naar Kalmthout/Essen rijdt om via de Kalmthoutse Steenweg (N111) en Bredabaan. De aansluiting van de Sint-Jobsesteenweg op het kruispunt met de Bredabaan blijft tijdens de werken steeds open in beide richtingen. Vanaf augustus start AWV met de effectieve heraanleg van het kruispunt. Communicatie hierover volgt nog.

Meer info

Kruibeke: twee weken éénrichtingsverkeer richting Bazel in Bazelstraat en Langestraat vanaf 3 april

Fiberklaar voert werken uit in de Bazelstraat en Langestraat (N419) in Kruibeke vanaf 3 april. Verkeer vanuit Antwerpen richting Bazel ondervindt geen hinder. Er geldt enkele richting in de werfzone richting Bazel. Verkeer vanuit Bazel richting Antwerpen volgt een omleiding via de Holsthumstraat, Polderstraat, Broekdam-Zuid, Broekdam-Noord en vervolgens weer via de gewestweg N419 richting Antwerpen. Alle straten in de omleidingsroute worden tijdelijk éénrichtingsverkeer gemaakt. De werken duren tot 14 april.

Ekeren: twee weken gewijzigde bereikbaarheid in centrum Ekeren vanaf 3 april

Agentschap Wegen en Verkeer voert aanpassingen uit aan de fietsoversteken rond de kerk in Ekeren, ter hoogte van Markt (N114), de Beukelaerlaan (N114a) en de Frans Harrewijnlaan vanaf 3 april om 7.00 uur. Tijdens de werken volgt gemotoriseerd verkeer een omleiding. Van 3 tot en met 7 april kan gemotoriseerd verkeer enkel van de Beukelaerlaan naar de Veltwijcklaan of Dorpstraat rijden. Van 11 tot en met 14 april kan gemotoriseerd verkeer enkel via de Veltwijcklaan of via de Markt de Steenstraat bereiken. In beide fases worden zowel voor doorgaand als voor lokaal verkeer omleidingen voorzien. De werken duren twee weken, tot 14 april om 17.00 uur.

Meer info

Maart

Lokeren: twee weken minder rijstroken beschikbaar op E17 richting Gent vanaf 31 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit aan de E17 ter hoogte van het complex Lokeren. Men werkt aan de brugvoegen van de brug over de Zelebaan (N47) in de richting van Gent vanaf 31 maart. Tijdens de werken worden twee rijstroken ingenomen op de E17 richting Gent. Het verkeer moet over twee (soms versmalde) rijstroken of één rijstrook en de pechstrook passeren en er geldt een snelheidsbeperking langs de werfzone. Het invoegen vanop de oprit Lokeren verloopt van 4 tot 6 april via de pechstrook en van 7 tot 11 april via een versmalde invoegstrook. Er wordt ernstige hinder verwacht. Het verkeer richting Antwerpen ondervindt geen hinder. De werken duren twee weken.

Antwerpen/Beveren/Haven: tien dagen slechts één rijstrook in Liefkenshoektunnel beschikbaar vanaf 31 maart

NV Liefkenshoektunnel voert herstellingswerken uit op het tolplein richting Nederland vanaf 31 maart om 21.00 uur. Tijdens de werken is er slechts één rijstrook (3,75m) beschikbaar. Er wordt grote hinder verwacht. Uitzonderlijke transporten (breder dan 3,75m) kunnen de werf niet passeren. De werken duren tot 10 april om 5.00 uur.

Meer info

Antwerpen: voetgangerstunnel vier dagen volledig afgesloten vanaf 27 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit in de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) van 25 tot 31 maart. Tijdens de werkzaamheden wordt de tunnel vier dagen afgesloten van 27 maart om 6.00 uur tot 30 maart om 22.00 uur. De hinder zal reeds voelbaar zijn vanaf 25 maart: de tunnel blijft open op 25 en 26 maart maar de lift op linkeroever is dan al uit dienst. De lift op linkeroever wordt op 22 maart één dag buiten dienst genomen voor voorbereidende werken van 06.30 uur tot 16.00 uur. Tunnelgebruikers kunnen tijdens de werken gebruik maken van het gratis Sint-Annaveer of de Kennedyfietstunnel.

Meer info

Antwerpen: op- en afrit Deurne en kruispunt Sportpaleis sluiten tijdens weekend van 25 maart

Lantis sluit de op- en afrit Deurne en het kruispunt Sportpaleis af vanaf 24 maart om 00.00 uur tot 27 maart om 6.00 uur. Verkeer richting Brussel of Gent volgt een omleiding via de Noordersingel richting Borgerhout. Verkeer richting Deurne gebruikt de afrit bij Borgerhout of Merksem. Verkeer komende van de E313 gebruikt afrit Wommelgem, om daarna via het kruispunt bij Schijnpoortweg en het Sportpaleis de Antwerpse Ring te bereiken. Plaatselijk verkeer vanaf de Bisschoppenhoflaan richting Antwerpen Centrum volgt een omleiding via de Lakborslei en de Turnhoutsebaan. Verkeer naar Deurne via de Schijnpoortweg of Slachthuislaan volgt een omleiding via de Noordersingel. De zuidkant van het kruispunt Ten Eekhovelei – Bisschoppenhoflaan wordt tijdens dit weekend afgesloten (tot 28 maart). Verkeer vanuit Antwerpen of Merksem richting Deurne volgt een omleiding via de Vaartkaai. Lokaal verkeer rijdt om via de Lakborslei. De afrit blijft geopend maar kan niet gebruikt worden om naar de Bisschoppenhoflaan te rijden: verkeer volgt een omleiding via de Vaartkaai en de brug van den Azijn.

meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 16 en 17 maart

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 16 maart in de rijrichting Gent/Beveren en op 17 maart in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur 's ochtends. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (16/03) en Nederland (17/03) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Antwerpen: vijf dagen slechts één rijstrook beschikbaar in Tijsmanstunnel (R2) richting Gent vanaf 15 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert een dringende herstelling uit aan het wegdek van de R2 kort voor de ingang van de Tijsmanstunnel richting Gent. De komende dagen moet het verkeer ter hoogte van de werfzone over één rijstrook passeren. Dit brengt ernstige hinder met zich mee. De rijweg wordt op 20 maart opnieuw vrijgegeven. De oprit Kanaaldok B1/B2 richting Gent is tijdens deze periode ook afgesloten. Verkeer rijdt om via de Noorderlaan (N180) naar de oprit Stabroek van de A12 om vervolgens de aansluiting naar de R2 te nemen.

Stekene: één maand hinder op N403 vanaf 13 maart

Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan het wegdek en de aanliggende fietspaden van de Stropersstraat/Trompstraat/Voorhout (gewestweg N403) in Stekene vanaf 13 maart. De werfzone bevindt zich tussen de grens met Nederland en het kruispunt Drieschouwen. De rotonde Tromp valt niet in de werfzone en blijft open tijdens de werken. De werken verlopen in verschillende fases.

 • Van 13 tot en met 19 maart wordt er gewerkt vanaf de Tromp tot aan het kruispunt Drieschouwen. De werfzone wordt volledige afgesloten. Gemotoriseerd verkeer rijdt in beide richtingen om via de parallelweg van de E34, Reepstraat en Drieschouwen.
 • Van 20 maart tot en met 2 april wordt er gewerkt vanaf de Nederlandse grens tot aan de rotonde Trom. Eerst in de rijrichting Nederland, nadien wisselen de werken van kant. Autoverkeer richting Hulst (NL) kan langs de werfzone passeren. Autoverkeer vanuit Nederland richting E34 rijdt om via de Klingestraat, Buitenstraat, Bergstraat, Klingedijkstraat, Kluizendijkstraat en de parallelweg van de E34.
 • Van 3 tot en met 7 april wordt de weg over de volledige werfzone afgesloten. Autoverkeer richting Hulst rijdt om via de parallelweg van de E34, Kluizendijkstraat, Klingedijkstraat, Hogenakkerstraat, Klingedorp, 's Gravenstraat (NL) en Molenstraat (NL). Autoverkeer vanuit Nederland richting E34/Sint-Niklaas rijdt om via de Klingestraat, Buitenstraat, Bergstraat, Klingedijkstraat, Kluizendijkstraat en de parallelweg van de E34. 

Vrachtverkeer van en naar Hulst rijdt van 20 maart tot en met 7 april om via de E34, R4, N62 (NL), N258 (NL) en de N290 (NL)/N403.

De werken duren één maand, tot en met 7 april.

Meer info

Deurne: oprit Deurne (R1) één week afgesloten vanaf 6 maart

In de nacht van 5 op 6 maart sluit Lantis de oprit Deurne (Sportpaleis) op de R1 af ter voorbereiding van de bouw van de verdiepte Ring. Verkeer vanuit Antwerpen-Dam of Deurne richting Brussel of Gent volgt een omleiding via de Noordersingel richting oprit Borgerhout. Verkeer op lange afstand rijdt om via Wommelgem. De werken duren tot 11 maart om 6.00 uur. Nadien gaat de oprit terug open.

Meer info

Antwerpen: Tijsmanstunnel (R2) richting Gent één weekend afgesloten vanaf 3 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voorziet één extra weekendsluiting voor de vernieuwing van de vluchtdeuren van de Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen. Vanaf 3 maart om 20.00 uur tot 6 maart om 5.00 uur is de tunnelkoker richting Gent afgesloten. Verkeer richting Gent rijdt om via de A12 en Scheldelaan. Verkeer richting Nederland ondervindt geen hinder. 

Meer info

Februari

Antwerpen: Afrit Het Zuid (R1) richting Gent gesloten voor vrachtverkeer vanaf 22 februari

Vanaf 22 februari sluit Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de afrit Het Zuid in de richting van Gent op de R1 in Antwerpen af voor vrachtverkeer boven 3,5 ton. De brug is immers beschadigd. Deze dringende voorzorgsmaatregel moet erger voorkomen. Vrachtverkeer (+3,5t) wordt omgeleid vanaf de verbindingslus naar de A12, vervolgens via de afrit Wilrijk, Vogelzanglaan, Jan Van Rijswijcklaan en Jan De Voslei. De afrit Het Zuid blijft beschikbaar voor autoverkeer. AWV werkt aan een alternatief om vrachtverkeer via een doorsteek de normale route terug te laten volgen. Wanneer die beschikbaar zal zijn, is nog onduidelijk. In afwachting daarvan blijft de omleiding van kracht. 

Meer info

Sint-Niklaas: Plezantstraat drie weken gedeeltelijk onderbroken vanaf 20 februari

Stad Sint-Niklaas voert nutswerken uit aan de Grote Markt in Sint-Niklaas. Vanaf 20 februari tot 3 maart werkt men van het Onze-Lieve-Vrouwplein 23 tot Plezantstraat 46. Tijdens deze werken is er geen verkeer mogelijk in de Plezantstraat vanaf het kruispunt met de Westerlaan in de richting van het Onze-Lieve-Vrouwplein. Verkeer van en naar de Grote Markt wordt via de Hofstraat omgeleid. Vanaf 6 maart tot 8 maart vinden er werken plaats vanaf Plezantstraat 23 tot aan de hoek met de Hofstraat. De Plezantstraat is gedurende deze werken onderbroken vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein richting de Spoorweglaan. Autoverkeer kan de Spoorweglaan bereiken via de Hofstraat.

Meer info

Schoten: brug aan Villerslei vijf dagen onderbroken vanaf 20 februari

De Vlaamse Waterweg voert een herstelling uit aan de sturing van de brug 14 aan de Villerslei in Schoten. De werken starten op 20 februari. Tijdens de werkzaamheden is de brug niet beschikbaar en volgt het verkeer een omleiding. Verkeer naar het centrum rijdt via Sluizenstraat, Hoogmolendijk, Wijnegembaan, Leo Van Hullebuschstraat, Hendrik Consciencestraat, Venstraat. Verkeer vanuit het centrum rijdt via Venstraat, Hendrik Consciencestraat, Verbertstraat, Victor Adriaenssensstraat, Braamstraat, Wijnegembaan, Hoogmolendijk, Sluizenstraat. De werken duren tot 24 februari. Er worden ook nog in de paasvakantie (11 tot 14 april) en in de zomervakantie (exacte data nog niet gekend) werken uitgevoerd aan de brug. Dezelfde omleidingen zijn dan van kracht. 

Antwerpen: vier maanden nachtelijke afsluitingen Kennedytunnel vanaf 19 februari

Vanaf 19 februari start Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van de verlichting en wandpanelen in de tunnelkoker richting Nederland in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen. Er wordt ’s nachts gewerkt, telkens van maandag- tot en met vrijdagnacht van 21.00 uur tot 5.00 uur. Het verkeer wordt via de tunnelkoker in de andere rijrichting omgeleid: er vindt dus verkeer in beide richtingen plaats in één tunnelkoker. Voor elke rijrichting is één rijstrook voorzien. Er vindt ook één weekendsluiting plaats van 19 mei tot 22 mei (datum onder voorbehoud). Er wordt hinder in beide rijrichtingen verwacht. De werken duren tot de zomer van 2023.

Meer info

Antwerpen: afrit Merksem uit Nederland afgesloten vanaf 19 februari

In het kader van de Oosterweelwerken sluit Lantis vanaf 19 februari de afrit in Merksem op de Antwerpse Ring (R1) af voor verkeer uit het noorden/Nederland. Het verkeer wordt tot het einde van de Oosterweelwerken in 2030 omgeleid via het complex Ekeren aan de A12 en de Noorderlaan. Verkeer moet dus een afrit vroeger de snelweg verlaten om naar Merksem of Luchtbal te rijden.

Meer info

Beveren/Melsele: werken Grote Baan (N70) schuiven op vanaf 13 februari

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit aan de Grote Baan (N70) in Melsele. Vanaf 13 februari tot de zomer 2023 wordt de Grote Baan (N70) vernieuwd vanaf de Schoolstraat tot aan de Carrefour Express. De nieuwe werfzone is afgesloten voor verkeer en er geldt een nieuwe omleiding. Gemotoriseerd verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de Kasteeldreef, Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat, Dijkstraat en Schoolstraat. Voor verkeer vanuit het Pareinpark richting Antwerpen wijzigt de situatie dus. 

Meer info

Antwerpen: Kennedyfietstunnel vijf dagen volledig afgesloten vanaf 6 februari

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit in de Kennedyfietstunnel vanaf 6 februari om 9.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de Kennedyfietstunnel volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen de Schelde kruisen via de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) of via de gratis veerdienst ter hoogte van het Steen. De werken duren tot en met 10 februari om 16.00 uur. 

Meer info

Januari

Antwerpen: gedurende zes weken nachtelijke afsluitingen van Tijsmanstunnel (R2) richting Gent vanaf 30 januari

Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan de tunnelwanden in de tunnelkoker richting Gent van de Tijsmanstunnel (R2). De werken starten op 30 januari. De werken vinden ’s nachts plaats tijdens weekdagen, gespreid over vier weken. Overdag is de Tijsmanstunnel volledig toegankelijk voor doorgaand verkeer. Er is ook twee weekendsluitingen gepland: van 3 tot 6 en van 17 tot 20 februari. Tijdens de werken is een omleiding voorzien voor het verkeer richting Gent via de A12 en de Scheldelaan. De werken duren tot 24 februari.  

Meer info over de timing van de afsluitingen

Beveren: Verrebroekstraat tussen E34 en rotonde vier maanden afgesloten vanaf 30 januari

Gemeente Beveren start vanaf 30 januari met de heraanleg van de Verrebroekstraat (N451) tussen de E34 en de rotonde aan de Schoorhavenweg. Tijdens de werkzaamheden is de werfzone afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het Logistiek Park Waasland en de Waaslandhaven zijn bereikbaar via omleidingen. Autoverkeer rijdt in beide richtingen om via de zuidelijke parallelweg van de E34, Turkeyenstraat over viaduct, Zalegemdijk, Zandloperstraat, Binnendijk, Ruiterstraat, Sint-Laurentiusstraat of door de haven via de Schoorhavenweg. Vrachtverkeer (+3,5 ton) rijdt naar het Logistiek Park Waasland of het zuiden van de Waaslandhaven van de E34 en de R2 via het snelwegcomplex Waaslandhaven Zuid naar de Schoorhavenweg. De rotonde blijf in gebruik en geeft toegang tot de lokale bedrijvenzone. Fietsers kunnen de werfzone passeren. De werken duren tot de zomer 2023.

Sint-Niklaas: Industriepark-West twee maanden niet bereikbaar via Dendermondse Steenweg vanaf 23 januari

Stad Sint-Niklaas voert werken uit in de Dendermondse Steenweg in Sint-Niklaas tussen de Kettermuistraat en Industriepark-West vanaf 23 januari. Het Industriepark-West is gedurende de werken niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via de Dendermondse Steenweg. Er geldt een omleiding in beide rijrichtingen via de N41 en de N70. De werken duren tot eind maart.

Meer info

Merksem: ernstige hinder op R1 richting Gent tijdens weekend van 20 januari en richting Nederland één week vanaf 23 januari

Agentschap Wegen en Verkeer voert herstellingswerken uit aan de brugvoegen op het viaduct van Merksem (R1). Het verkeer rijdt telkens over twee versmalde rijstroken in de rijrichting waarin gewerkt wordt. Eerst is de voeg richting Gent aan de beurt tijdens het weekend van 20 tot 23 januari, van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur. De volledige vernieuwing van de voeg richting Nederland start op 23 januari om 21.00 uur en duurt tot 31 januari om 5.00 uur. Er wordt zware verkeershinder verwacht op de ring van Antwerpen tijdens de volledige duur van de werken. Het is aangeraden de omgeving te vermijden. Langs de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70km/h.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 12 en 13 januari

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 12 januari in de rijrichting Gent/Beveren en op 13 januari in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur ‘s morgens. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (12/01) en Nederland (13/01) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Sint-Niklaas: drie maanden geen doorgaand verkeer mogelijk op Grote Markt vanaf 10 januari

Stad Sint-Niklaas voert nutswerken uit aan de Grote Markt vanaf 10 januari. Doorgaand autoverkeer vanaf het noorden van de stad richting E17/N16 volgt een omleiding via de N41 en N70 naar de rotonde aan het Sinbad. Bestemmingsverkeer op de Grote Markt blijft mogelijk. Deze werken duren tot 5 april.

Meer info

Malle: vier weken éénrichtingsverkeer op Antwerpsesteenweg (N12) vanaf 9 januari

Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan de bushaltes en oversteekplaats aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg (N12) met de Kapelstraat in Westmalle vanaf 9 januari. Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de werfzone. Verkeer richting Turnhout volgt een omleiding via de Zoerselbaan, Industrieweg en Nijverheidsstraat om de N12 te bereiken. Verkeer richting Antwerpen is wel mogelijk. De werken duren vier weken.

Meer info

Start en/of fasewissels werven 2022

December

Beveren/Melsele: werken Grote Baan (N70) duren nog tot eind januari 2023

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit aan de Grote Baan (N70) in Melsele. De werken tussen het kruispunt met de Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat duren nog tot eind januari 2023. De huidige verkeerssituatie en omleidingen blijven gelden. Deze werkzaamheden zijn weersgevoelig. De planning kan wijzigen bij slecht weer. Nadien schuiven de werken op en wordt er gewerkt tussen de Schoolstraat en de Carrefour tot de zomer van 2023. Over de verkeersmaatregelen die dan van kracht zijn, wordt later bericht.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 15 en 16 december

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 15 december in de rijrichting Gent/Beveren en op 16 december in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur ‘s morgens. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (15/12) en Nederland (16/12) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Temse: drie nachten sterke hinder op kruispunt N16 – Hoogkamerstraat vanaf 5 december

Agentschap Wegen en Verkeer plaatst in de week van 5 december de definitieve verkeerslichten op het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat. De werken worden tijdens drie nachten uitgevoerd van 22.00 uur tot 5.00 uur. Verkeer op de N16 blijft mogelijk maar de verkeerslichten op het kruispunt zullen tijdens de werken buiten dienst zijn. Er zal sterke hinder zijn op het kruispunt. Vanaf 19 december worden de zijstraten Secretaris-Generaal Boereboomstraat en de Laagstraat afgesloten van de N16. Met deze ingrepen wil het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid voor fietsers en gemotoriseerd verkeer op de N16 verhogen. De effecten van de afsluiting zullen na 6 maanden geëvalueerd worden.

Meer info

Antwerpen: Kennedytunnel in één richting afgesloten tijdens weekend 2 tot 5 december

Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds deze zomer aan de verlichting in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen. Om de werken in de koker richting Gent af te ronden is een weekendsluiting noodzakelijk. Één tunnelkoker van de Kennedytunnel is niet toegankelijk van 2 december om 21.00 uur tot 5 december om 5.00 uur. Er wordt ernstige hinder verwacht: het is aangeraden om de omgeving gedurende de werkzaamheden te vermijden. Verkeer richting Gent kan doorrijden op twee versmalde rijstroken door de tunnelkoker richting Nederland. Het verkeer richting Nederland kan niet door de Kennedytunnel rijden en volgt een omleiding vanaf het knooppunt Antwerpen-West, via de E34 naar de R2 en Liefkenshoektunnel, die tijdelijk tolvrij zal zijn in de richting van Nederland. Daarnaast vinden er nog nachtelijke sluitingen plaats van de tunnelkoker richting Gent tot 19 december. Deze sluitingen zijn telkens van 21.00 uur tot 5.00 uur van zondagavond tot vrijdagochtend. Vanaf februari tot mei voert AWV werkzaamheden aan de verlichting uit in de andere tunnelkoker richting Nederland. Tijdens deze werken zijn er nachtelijke sluitingen van de tunnelkoker voorzien en passeert het verkeer in beide richtingen door één tunnelkoker over telkens één rijstrook. Voor deze fase van de werken is een weekendsluiting voorzien begin mei 2023 waarover later communicatie volgt.

Meer info

November

Beveren/Waaslandhaven: twee weken één rijstrook afgesloten op Sint-Antoniusweg vanaf 14 november

Agentschap Wegen en Verkeer voert aanpassingen uit aan de Sint-Antoniusweg ter hoogte van de aansluiting op de Ploegweg en R2 in de Waaslandhaven. Dit om de rechtsafslagstrook op de Sint-Antoniusweg richting Ploegweg/R2-Beverentunnel te verlengen en om de rijstroken op de Sint-Antoniusweg in lijn met de twee linksafslagstroken op de brug over de R2 voor het verkeer richting R2-Liefkenshoektunnel te brengen. Deze werken starten op 14 november en duren twee weken. Tot 25 november wordt één rijstrook afgesloten op de Sint-Antoniusweg tijdens de werkzaamheden.

Meer info

Merksem: Ringlaan richting Bredabaan drie weken afgesloten vanaf 7 november

Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 7 november werken uit op de Ringlaan in Merksem ter hoogte van het kruispunt met de Bredabaan (N1). Tijdens de werkzaamheden is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk op de Ringlaan richting de Bredabaan. Van de Kasterveldenstraat tot aan het kruispunt is de baan afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Catershoflaan, Dokter Maurice Timmermanslaan en de N1. De werken duren tot 28 november.

Meer info

Sint-Niklaas: Parklaan twee weken afgesloten in beide richtingen vanaf 3 november

Stad Sint-Niklaas voert voorbereidende nutswerken uit voor de vernieuwing van de Grote Markt. Van 3 tot 16 november is de Grote Markt niet bereikbaar via de Parklaan. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer vanaf de E17/N16 wordt ter hoogte van het rondpunt aan het Sinbad afgeleid langs de Prins Boudewijnlaan/Singel (R42) en kan zo via de Hofstraat de Grote Markt bereiken. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer vanaf het noorden van de stad kan de E17/N16 bereiken via een omleiding langs de N41 en N70.

Meer info

Oktober

Ekeren/Haven: oprit Noorderlaan naar A12 één week afgesloten vanaf 24 oktober

Op 24 oktober start Agentschap Wegen en Verkeer met het uitvoeren van een noodherstelling aan een brugvoeg op de oprit van de Noorderlaan (N180) naar de A12, komende van de haven. De oprit in Ekeren is afgesloten voor alle verkeer. Verkeer richting Nederland en Antwerpen kan de oprit ter hoogte van de Ekersesteenweg (N114) nemen: komende van de haven via de Noorderlaan (N180) rijdt het verkeer via de Vosseschijnstraat en Korte Wielenstraat, om vervolgens de oprit te nemen. Weggebruikers kunnen op langere afstand ook via complex Stabroek of Merksem rijden. De werken duren een volledige week.

Meer info

Deurne: Turnhoutsebaan vier dagen gedeeltelijk afgesloten vanaf 28 oktober

Lantis werkt aan een nieuwe fietstunnel onder de Turnhoutsebaan. De werken vinden plaats gedurende vier dagen en nachten van 28 oktober om 20.00 uur tot 2 november om 6.00 uur. De Turnhoutsebaan wordt vanaf de brug bij Noordsingel t.e.m. parking West Rivierenhof afgesloten gedurende de werken. Het gemotoriseerd volgt in beide rijrichtingen een omleiding: via de Noordersingel en de Herentalsebaan of via de Noordersingel en de Ten Eekhovelei.

Meer info

Ranst: Antwerpsesteenweg twee weken afgesloten vanaf 17 oktober

Op 17 oktober start Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van een stuk wegdek op de Antwerpsesteenweg (N116) in Ranst. Tussen de kruispunten met de Broechemsesteenweg en de Sintelweg wordt het wegdek heraangelegd. De werken duren tot en met 31 oktober. Gedurende de periode van de werken is de N116 afgesloten. Gemotoriseerd verkeer moet om via de Van den Nestlaan en de Ranstsesteenweg in beide rijrichtingen.

Meer info

Merksem: vier maanden ernstige hinder op R1 richting Nederland vanaf 14 oktober

Agentschap Wegen en Verkeer voert herstellingen uit aan de beschadigde brugvoeg van het viaduct in Merksem (R1). Er worden metalen platen aangebracht over de volledige lengte en breedte van de brugvoeg. Van 14 oktober om middernacht tot en met 18 oktober om 5.00 uur en van 20 oktober om middernacht tot en met 24 oktober om 5.00 uur wordt zware verkeershinder verwacht op de ring van Antwerpen in de richting van Nederland: het verkeer moet over twee versmalde rijstroken passeren. Een volledige vernieuwing van de brugvoeg is gepland voor januari 2023. Tot januari blijft net voor de brugvoeg de meest linkse rijstrook wel ingenomen om een snelheidsremmend effect te creëren en de huidige snelheidsbeperking van 70 km/uur blijft ook van kracht. Het is aangewezen om de omgeving tijdens deze periode zoveel mogelijk te vermijden.

Meer info

Sint-Niklaas/Beveren: twee maanden hinder op N70 ter hoogte van Kruisstraat vanaf 10 oktober

Agentschap Wegen en Verkeer start op 10 oktober met de herinrichting van de bushaltes op de N70 in Beveren, ter hoogte van de Kruisstraat. De werken verlopen in fases. Van 10 tot 28 oktober is doorgaand verkeer op de N70 mogelijk in beide richtingen via versmalde rijstroken. Van 7 november tot het einde van de werken volgt het gemotoriseerd verkeer richting Beveren een omleiding via de ovonde naar de Vossekotstraat - Tassijnslaan - Stuurstraat - Kruisstraat – Gentseweg. Het verkeer richting Sint-Niklaas kan via de N70 rijden. Het einde van de werken is voorzien op 25 november.

Meer info

Hoogstraten/E19: twee weken rijstrookreductie op snelweg vanaf 7 oktober

Op 7 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer met structureel onderhoud op de E19 tussen het complex van Meer (Hoogstraten) en de grens met Nederland. De snelweg in de richting van Antwerpen krijgt een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werken worden in beide richtingen afwisselend één of twee rijstroken ingenomen. De rijstrookinnames richting Nederland zijn noodzakelijk om doorgaand verkeer richting Antwerpen mogelijk te maken. Gedurende de werken blijven alle op- en afritten richting Nederland bereikbaar. De werken duren tot 24 oktober.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 6 en 7 oktober

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 6 oktober in de rijrichting Gent/Beveren en op 7 oktober in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur ‘s morgens. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (6/10) en Nederland (7/10) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

September

Antwerpen: afrit Sint-Anna Linkeroever definitief afgesloten vanaf 15 september

Op 15 september start Lantis op Linkeroever ter hoogte van de Blancefloerlaan met de bouw van de geluidsschermen langs de R1. Er wordt op de R1 gewerkt tussen de knooppunten Antwerpen-West (E17 x R1) en Sint-Anna Linkeroever (E34 x R1). De afrit Sint-Anna Linkeroever wordt vanaf 15 september definitief uit dienst genomen. Linkeroever is bereikbaar vanaf de E17 via de afrit Zwijndrecht en de Verbindingsweg tot aan de Blancefloerlaan. Afrit Linkeroever blijft geopend. Tijdens de werken is de Katwilgweg lokaal volledig afgesloten voor alle verkeer. Er loopt een omleiding via de Waterwilgweg.

Meer info

Temse: bedrijvenzone TTS niet langer bereikbaar via Laagstraat vanaf 13 september

Vanaf 13 september sluit Agentschap Wegen en Verkeer de Laagstraat fysiek af van de N16. Op die manier wil verhoogt de veiligheid op de gewestweg. Om het effect hiervan op de verkeerscirculatie te monitoren zal de afsluiting tijdelijk zijn en na een zestal maanden geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie wordt de afsluiting definitief.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 1 en 2 september

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 1 september in de rijrichting Gent/Beveren en op 2 september in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur ‘s morgens. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (1/9) en Nederland (2/9) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Augustus

Sint-Niklaas/Temse/E17: twee maanden hinder op E17 ter hoogte van brug Hoogkamerstraat vanaf 29 augustus

Op 29 augustus start Agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van de onderzijde van de brug aan de Hoogkamerstraat. Deze werken worden uitgevoerd vanop de E17 door middel van een mobiele werf. Om de hinder te beperken wordt er ’s nachts gewerkt en zal het verkeer op de E17 in beide richtingen over minder rijstroken rijden. Deze werken zullen klaar zijn eind oktober.

Meer info

Antwerpen: acht maanden nachtelijke afsluitingen Kennedytunnel vanaf 21 augustus

Op 21 augustus start Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van de verlichting en de tunnelwanden in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen. De werken vinden ’s nachts plaats. Van 21 augustus tot 19 december wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. Van 15 januari 2023 tot 23 mei 2023 wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen. De afsluitingen vinden plaats van maandag- tot en met vrijdagnacht van 21.00 uur tot 5.00 uur. Tijdens de nachtelijke afsluitingen wordt het verkeer steeds omgeleid via de tunnelkoker in de andere rijrichting. Voor elke rijrichting is één rijstrook voorzien. Er worden ook twee weekendafsluitingen gepland waarover later communicatie volgt.

Meer info

Wommelgem: drie dagen minder rijstroken op E313 vanaf 12 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer bouwt aan een nieuwe brug van de Wijnegemsteenweg over de E313. De werken starten op 12 augustus 's avonds en duren tot en met 15 augustus. De brugliggers van de nieuwe brug worden geplaatst en daarom worden rijstroken afgesloten. Deze werken zullen ernstige hinder veroorzaken. Ter hoogte van de werfzone rijdt verkeer over twee rijstroken in elke richting. Alle verkeer wordt op één zijde van de snelweg georganiseerd. Halverwege de werken wisselen het verkeer en de werfzone van kant. Het is raadzaam om de E313 in Wommelgem te vermijden. Verkeer van Hasselt naar Antwerpen/Gent en omgekeerd kan omrijden via Brussel. Verkeer dat toch via de E313 rijdt, houdt best rekening met ernstige hinder en zware verliestijden. Na deze werken volgen de wegopbouw op de brug en de aanloophellingen en het plaatsen van fietsbruggen. Deze werken duren nog tot einde van 2022. Begin 2023 gaat de brug in gebruik. 

Meer info

Beveren/Melsele: werken Grote Baan (N70) terug van start op 12 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer ontving een aangepaste omgevingsvergunning voor de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele. Na het bouwverlof hervat men de rioleringswerken tussen de Sint-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat. Tot en met 15 augustus is er éénrichtingsverkeer naar Beveren mogelijk op de N70 tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat. Verkeer naar Zwijndrecht rijdt om via Schoolstraat, Kalishoekstraat en Burggravenstraat. Op 16, 17 en 18 augustus volgen asfalteringswerken en volgt het verkeer lokale omleidingen. Vanaf 19 augustus wordt de Grote Baan (N70) vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met het kruispunt met de Schoolstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Het verkeer richting Zwijndrecht rijdt om via de IJzerstraat, Pauwstraat en Snoeckstraat. Richting Beveren loopt een omleiding via Burggravenstraat, Kalishoekstraat, Schoolstraat, Dijkstraat, Koolputstraat, Leurshoek, Halfdreef en Kasteeldreef. Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de achterliggende straten. Deze werken zijn klaar tegen het einde van het jaar.

Meer info

Wijnegem/Schilde: drie weken slechts één rijstrook beschikbaar op Houtlaan (N12) richting Wijnegem vanaf 8 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer start op 8 augustus met de heraanleg van het fietspad op de Houtlaan (N12) in de richting van Wijnegem. Doorgaand gemotoriseerd verkeer blijft gedurende werken mogelijk in beide richtingen. Verkeer richting Wijnegem moet over één rijstrook passeren. De werken duren tot 31 augustus.

Meer info

Wilrijk: A12 twaalf dagen deels afgesloten vanaf 5 augustus

Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit op de A12 in Wilrijk ter hoogte van het kruispunt met de Atomiumlaan. De werken starten op 5 augustus en zijn gespreid over 12 dagen. Gelijktijdig wordt er ook gewerkt op het viaduct van de A12 in Wilrijk. Deze werken zullen sterke hinder met zich meebrengen omdat de A12 deels afgesloten wordt. 

 • De A12 richting Brussel is afgesloten van 5 tot 10 augustus. Dit vanaf de Jan De Vostunnel (voor verkeer komende van R1 Gent) en vanaf de Bevrijdingstunnel (voor verkeer komende van R1 Nederland). Doorgaand verkeer naar Brussel volgt een omleiding via de E19. Plaatselijk verkeer rijdt om via de Boomsesteenweg (N177). Richting Antwerpen blijft de A12 open. Tijdens deze fase is het niet mogelijk om het kruispunt A12-Atomiumlaan over te steken van west naar oost. 
 • De A12 richting Antwerpen is afgesloten van 12 tot 17 augustus vanaf het kruispunt met de Atomiumlaan. Doorgaand verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding via de E19. Plaatselijk verkeer rijdt via de Boomsesteenweg (N177) en vervolgens via de Jan De Voslei (voor verkeer richting Gent) of via de Jan Van Rijswijcklaan (voor verkeer richting Nederland). De A12 richting Brussel blijft open. Tijdens deze fase is het niet mogelijke om het kruispunt A12-Atomiumlaan over te steken van west naar oost. 
 • De Boomsesteenweg richtring Antwerpen is afgesloten van 20 tot 22 augustus ter hoogte van het kruispunt met de Atomiumlaan. Verkeer op de Boomsesteenweg komende van Brussel moet vanaf het kruispunt met de Kontichsesteenweg de A12 nemen richting Antwerpen. 

Meer info

Antwerpen: zes weken ernstige hinder op Bisschoppenhoflaan vanaf 3 augustus

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, voert binnenkort ingrijpende werken uit aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne. 

Kruispunt vier dagen dicht

Van 3 tot en met 6 augustus krijgt het kruispunt Schijnpoort aan het Sportpaleis een nieuwe asfaltlaag. Het kruispunt Schijnpoortweg/Bisschoppenhoflaan en de afrit Deurne gaan vier dagen volledig dicht. Daardoor kan het verkeer er niet op de Bisschoppenhoflaan, Schijnpoortweg en Gabriël-Theunisbrug. Er wordt een omleiding voorzien. De Antwerpse Ring oprijden blijft wel mogelijk maar uitsluitend vanuit het kruispunt Noordersingel/Slachthuislaan.

Meer info

Zes weken minder rijstroken

Bijkomend wordt van 1 augustus tot 7 september hinder verwacht op de Bisschoppenhoflaan aan het kruispunt met de Ten Eekhovelei. Er worden fiets- en voetpaden verlegd. Tijdens deze werken is er één rijstrook minder in beide richtingen tussen de kruispunten met de Schijnpoortweg en de Van Nevelestraat.

Meer info

Juni

Sint-Niklaas: twee weken rijstrookreductie op brug N41 over E17 vanaf 20 juni

Agentschap Wegen en Verkeer voert herstellingen uit aan een burgdekvoeg van de brug N41 over de E17 vanaf 20 juni. De eerste week wordt in beide richtingen de linker- en middenrijstrook ingenomen door de werken, aansluitend worden een week de rechterrijstrook en de voetpaden ingenomen. Het verkeer kan steeds door in alle richtingen maar houdt best rekening met vertraging door beperkt aantal beschikbare rijstroken. De werken duren in totaal 2 weken.

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel twee nachten afgesloten op 16 en 17 juni

Er wordt in de Liefkenshoektunnel gewerkt op 16 juni in de rijrichting Gent/Beveren en op 17 juni in de rijrichting Nederland/Stabroek. De rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel om 21.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, tot 5.00 uur ‘s morgens. De Liefkenshoektunnel nemen richting Gent (16/6) en Nederland (17/6) is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute.

Meer info

Schoten: twee weken geen verkeer mogelijk over Hoogmolenbrug vanaf 13 juni

De werken in opdracht van de Vlaamse Waterweg aan de nieuwe Hoogmolenbrug zijn bijna klaar. Vanaf 13 juni wordt de oude Hoogmolenbrug afgesloten voor alle verkeer om de afbraak voor te bereiden. De nieuwe brug blijft nog dicht en opent op 24 juni. Er wordt ernstige hinder verwacht tussen 13 en 24 juni: gemotoriseerd verkeer kan het kanaal niet oversteken door deze werken. Verkeer volgt een omleiding via de Houtlaan of de Deurnsebaan (Brug van den Azijn) om het Albertkanaal over te steken. Fietsers kunnen vanaf 13 juni de nieuwe Hoogmolenbrug gebruiken. Vanaf 24 juni rijdt gemotoriseerd verkeer ook over de nieuwe brug.

Meer info

Sint-Niklaas/Temse: brug Hoogkamerstraat drie maanden onderbroken vanaf 1 juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer begint op 1 juni met de renovatie en herinrichting van de brug in de Hoogkamerstraat over de E17 tussen Temse en Sint-Niklaas. Tijdens de werken is de brug afgesloten voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Gewestweg (N16). Voor fietsers gelden volgende omleidingen: fietsers van/naar Sint-Niklaas Oost rijden via Eigenlostraat, Eigenlo, Doornstraat, Gewestweg (N16) (Grote Dweersstraat) en Hoogkamerstraat. Fietsers van/naar Sint-Niklaas West rijden via Tereken, Dendermondse Steenweg, Oude Heirbaan, Kerkstraat, Burmtiendestraat, Ruisstraat, Schrijnstraat, Smesstraat en Hoogkamerstraat. Verkeer over de autosnelweg E17 ter hoogte van de brug rijdt ‘s nachts (van 21.00 uur tot 5.00 uur) in beide richtingen over minder rijstroken. De werken zullen op 26 september zijn afgerond.

Meer info

mei

Antwerpen/Haven: drie weken afwisselend verkeer over één rijstrook op Kastelweg vanaf 30 mei

Haven van Antwerpen start op 30 mei met het herstellen van putdeksels op de Kastelweg. Ter hoogte van de werken moet het verkeer afwisselend passeren over één rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten. De werf schuift op van west naar oost. De werken duren tot 19 juni.

Meer info

Antwerpen/Haven: Tijsmanstunnel zes nachten afgesloten in één richting vanaf 24 mei

Agentschap Wegen en Verkeer plaatst nieuwe wandplaten en voert onderhoudswerken uit in de Tijsmanstunnel. De Tijsmanstunnel richting Gent is afgesloten in de nachten van 24, 25 en 30 mei en 13 juni. Richting Nederland is de tunnel afgesloten in de nachten van 31 mei en 1, 2 en 14 juni. De tunnel is telkens afgesloten van 20.00 uur tot 5.00 uur. Het verkeer rijdt bovengronds om via de Scheldelaan.

Antwerpen: zeven weken rijstrookreductie in beide richtingen op Bisschoppenhoflaan vanaf 23 mei

Op 23 mei start Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van een voetgangers- en fietsoversteek op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan (N120) met de Oude Bosuilbaan in Deurne. Op de Bisschoppenhoflaan rijdt gemotoriseerd verkeer tijdens de werken telkens over één rijstrook in beide richtingen. Van 30 mei tot 21 juni is de Oude Bosuilbaan afgesloten en volgt het verkeer een omleiding via de Jan Welterslaan. De werken duren tot 7 juli.

Meer info

Temse/Sint-Niklaas: Hoogkamerstraat kant Temse zeven weken afgesloten vanaf 16 mei

Op 16 mei start Agentschap Wegen en Verkeer met een volgende fase van de werken aan het kruispunt N16 met Hoogkamerstraat. Tijdens deze fase werkt men aan de Hoogkamerstraat aan de kant van Temse centrum. Gemotoriseerd verkeer rijdt tijdens deze fase op de N16 richting Bornem ter hoogte van het kruispunt over één rijstrook. Verkeer van Temse centrum naar de N16 en omgekeerd moet een omleiding volgen via de Gasthuisstraat en de Schoolstraat. Het industrieterrein De Zaat blijft bereikbaar voor zwaar verkeer via de verkeerswisselaar met de E17, Nieuwe Steenweg (N41), Legen Heirweg, Gentstraat, Burgemeester Achiel Heymanstraat, Huis ten Halven en Cauwerburg. Fietsers kunnen het kruispunt oversteken met de fiets aan de hand. Fietsers langs de N16 volgen in beide richtingen tussen de S.G. Boereboomstraat en Hoogkamerstraat een omleiding via de Ruisstraat, Schrijnstraat, Smesstraat, Voetweg en de Grote Dweersstraat. Het bedrijventerrein TTS is vanaf 16 mei opnieuw bereikbaar via de N16. Deze fase van de werken duurt tot eind juni. In de zomermaanden realiseert men de heraanleg van de brug over de E17 (Hoogkamerstraat). In september 2022 zijn de werken klaar.

Meer info

Lokeren: drie maanden hinder door omleiding werken N446 via N47 en E17 vanaf 16 mei

Op 16 mei start Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van de N446 in Dendermonde, Hamme en Waasmunster. Deze werken zullen impact hebben op de bedrijvenzones in Lokeren. Tijdens de eerste fase van de werken wordt er enkel gewerkt in Hamme in Overloopakker en de Bookmolenstraat, vanaf de grens met Zele tot het kruispunt met de gewestweg N446. Gemotoriseerd verkeer richting Zele en Hamme volgt in beide richtingen de omleiding via de Sint-Annastraat, Durmen en Omleidingsbaan Oost (N47). Zwaar verkeer rijdt in beide richtingen via de Omleidingsbaan Oost (N47), Europalaan (N47) en de E17. Op de N446 zal er nog geen verkeershinder zijn. Vanaf midden augustus starten de werken op de N446 tussen de rotonde aan de N470 en het kruispunt met de Bookmolenstraat. Over de impact van deze werken volgt later info.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: gedurende tien weekends hinder op R2 tussen Beverentunnel en Liefkenshoektunnel vanaf 13 mei

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit op de R2 tussen de Beverentunnel en het tolplein van de Liefkenshoektunnel. Zowel richting Nederland, als richting Gent is een onderhoud noodzakelijk. De werken vinden plaats gedurende tien weekends vanaf 13 mei. De Bevertunnel wordt tijdens de werken afgesloten. Er wordt ernstige hinder verwacht. De eerste vier weekends wordt er gewerkt richting Nederland. De Beverentunnel is dan richting Nederland volledig afgesloten. De omleiding loopt via afrit Waaslandhaven-Zuid, Steenlandlaan, Ketenislaan, Kallosluis, Oudedijk en oprit Waaslandhaven-Noord. Vanaf het weekend van 3 juni wordt er vijf weekends gewerkt in de richting van Gent. Tijdens de weekends van 3 juni, 10 juni en 17 juni blijft de Beverentunnel open. Het verkeer naar Gent volgt wel een omleiding via de afrit en oprit Waaslandhaven-Noord. Tijdens de weekends van 24 juni en 1 juli is de Beverentunnel afgesloten richting Gent. Verkeer volgt een omleiding via afrit Waaslandhaven-Noord, Ploegweg, Kallosluis, Ketenislaan, Steenlandlaan en Waaslandhaven-Zuid. De Beverentunnel is telkens van vrijdagavond om 20.00 uur tot maandagochtend om 05.30 uur afgesloten. 
 

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel één nacht volledig afgesloten op 6 mei

Van 6 mei om 21.00 uur tot 7 mei om 5.00 uur wordt de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten in beide richtingen omwille van een veiligheidsoefening.

Meer info

april

Antwerpen/Haven: gedurende één weekend slechts één rijstrook in Tijsmanstunnel vanaf 29 april

Agentschap Wegen Verkeer voert betonherstellingen uit in de Tijsmanstunnel (R2) richting Beveren vanaf 29 april om 20.00 uur. De rechterrijstrook wordt tijdens de werken afgesloten. De op- en afritten blijven beschikbaar. De werken duren tot 2 mei om 5.00 uur.

Antwerpen: Sint-Annatunnel één week afgesloten vanaf 25 april

Vanaf 25 april voert Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uit in de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) in Antwerpen. De tunnel is volledig afgesloten tijdens deze werken. Woon-werkverkeer dat de Schelde moet oversteken wordt aangeraden de veerdienst of de Kennedyfietstunnel te gebruiken. De werken duren tot 30 april.

Meer info

Antwerpen: Kennedytunnel gedurende één dag afgesloten op 24 april

Op 24 april is de Kennedytunnel afgesloten richting Nederland vanaf 11.30 uur tot 17.00 uur omwille van de Antwerp 10 Miles. Verkeer vanuit Oost- en West-Vlaanderen volgt een omleiding via de E34 en de R2.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel gedurende twee nachten afgesloten op 21 en 22 april

In de Liefkenshoektunnel zijn herstellingswerken gepland in de nacht van 21 op 22 april en van 22 op 23 april. De rijrichting Gent/Beveren wordt op 21 april om 21.00 uur ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten. De afsluiting duurt tot 22 april om 5.00 uur. De rijrichting Nederland wordt afgesloten vanaf 22 april om 21.00 uur tot 23 april om 5.00 uur. De Liefkenshoektunnel nemen in de respectievelijke rijrichtingen is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute voorzien.

Meer info

Temse/Sint-Niklaas: één maand TTS zone niet bereikbaar via Hoogkamerstraat vanaf 19 april

Op 19 april start Agentschap Wegen en Verkeer met een volgende fase van de werken aan het kruispunt N16 met Hoogkamerstraat. Tijdens deze fase werkt men aan de Hoogkamerstraat aan de kant van het bedrijventerrein TTS. Gemotoriseerd verkeer kan het bedrijventerrein TTS bereiken via Houten Schoen en de brug over de E17 of via de Laagstraat. Uitrijden kan via de nieuwe bypass. De linker afslagstrook op de N16 voor verkeer vanuit Bornem is afgesloten. Het verkeer moet doorrijden tot het op- en afrittencomplex van de E17 om zo terug te keren naar het kruispunt en dan af te slaan richting Temse. Zwaar verkeer naar industriezone De Zaat volgt een omleiding via de Nieuwe Steenweg (N41). Deze fase van de werken duurt tot midden mei. Nadien volgen de werken aan dit kruispunt langs de kant van Temse centrum van eind mei tot eind juni. In de zomermaanden realiseert men de heraanleg van de brug over de E17 (Hoogkamerstraat). In september 2022 zijn de werken klaar.

Borgerhout: twee maanden hinder aan kruispunt Luitenant Lippenslaan (N184) met de Dr. van de Perrelei vanaf 19 april

Vanaf 19 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan (N184) met de Dr. van de Perrelei in Borgerhout. De fiets- en voetgangersoversteken van het kruispunt worden vernieuwd en de inrichting van de bushaltes wordt verbeterd. Op de Luitenant Lippenslaan blijft verkeer in beide richtingen steeds mogelijk. Ter hoogte van het kruispunt moet het verkeer over één rijstrook passeren. Vanaf begin mei wordt de noordelijke tak van de Dr. van de Perrelei afgesloten tot het einde van de werken. Lokaal verkeer wordt dan omgeleid via de Joe Englishstraat. Fietsers worden omgeleid tijdens de werken. De werken duren tot begin juli.

Wijnegem: twee maanden rijstrookreductie op Houtlaan (N12) in Wijnegem vanaf 19 april

Vanaf 19 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met vernieuwingswerken op de Houtlaan (N12) in Wijnegem. Tussen de kruispunten met de Turnhoutsebaan en de Merksemsebaan wordt de rijweg in beide richtingen vernieuwd en in de richting van Wommelgem wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Tijdens deze periode blijft op de Houtlaan, uitgezonderd één weekend, steeds verkeer in beide richtingen mogelijk over telkens één rijstrook. Tijdens het weekend van 24 tot 26 juni zal de Houtlaan afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Deze werkzaamheden zullen gepaard gaan met de nodige hinder op deze drukke verbindingsweg tussen Wommelgem en Schilde. De werken duren tot eind juni.

Antwerpen: Kennedytunnel richting Nederland één weekend afgesloten vanaf 15 april

Agentschap Wegen en Verkeer voert dringende onderhoudswerken uit in de Kennedytunnel. De tunnel wordt volledig afgesloten in de richting van Nederland vanaf 15 april om 21.00 uur. Deze werken zullen ernstige verkeershinder met zich meebrengen. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de E34 en de R2, waar het verkeer bij Antwerpen-West over één rijstrook moet passeren. De werken duren tot 18 april om 5.00 uur.

Meer info

Schoten: Metropoolstraat één jaar volledig afgesloten vanaf 7 april

Op 7 april start de Vlaamse Waterweg met werken in de Metropoolstraat om de nieuwe Hoogmolenbrug aan te sluiten op de weg en het kanaal te verbreden. Tijdens de werken is de Metropoolstraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Straalstraat en Korte Braamstraat. Lokaal bestemmingsverkeer voor bedrijven is mogelijk. Doorgaand verkeer volgt een omleiding. De werken duren tot het voorjaar van 2023.

Meer info

Sint-Niklaas: Vijfstraten/Klapperbeekstraat gedurende vijf maanden volledig afgesloten vanaf 4 april

Op 4 april start stad Sint-Niklaas met de heraanleg van Vijfstraten (N451) tussen de Iepenstraat en de Vlasstraat. Vijfstraten wordt gedurende de volledige duur van de werken volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers kunnen de werfzone passeren. Doorgaand vrachtverkeer volgt een omleiding via E34 en E17. De werken duren tot eind augustus.

Meer info

Maart

Merksem: één rijstrook gedurende vier dagen op Bredabaan vanaf 28 maart

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de Bredabaan (N1) in Merksem tussen de kruispunten met de Merksemheidelaan en de Horstebaan richting Kapellen/Brasschaat. Verkeer richting Kapellen/Brasschaat moet ter hoogte van de werfzone over één rijstrook passeren. De werken starten op 28 maart en duren tot en met 31 maart.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel gedurende twee nachten afgesloten op 24 en 25 maart

In de Liefkenshoektunnel zijn herstellingswerken gepland in de nacht van 24 op 25 maart en van 25 op 26 maart. De rijrichting Gent/Beveren wordt op 24 maart om 21.00 uur ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten. De afsluiting duurt tot 25 maart om 5.00 uur. De rijrichting Nederland wordt afgesloten vanaf 25 maart om 21.00 uur tot 26 maart om 5.00 uur. De Liefkenshoektunnel nemen in de respectievelijke rijrichtingen is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute voorzien.

Meer info

Wommelgem: E313 volledig afgesloten gedurende één nacht op 19 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met de bouw van de nieuwe brug Wijnegemsteenweg over de E313 in Wommelgem. Tijdens de afbraakwerken van de oude brug wordt de E313 in beide richtingen volledig afgesloten ‘s nachts van 19 maart om 22.00 uur tot 20 maart om 9.00 uur. Het snelwegverkeer wordt omgeleid via Brussel of Breda. Tijdens de paasvakantie (4 tot 17 april) moet het verkeer richting Antwerpen op de E313 over twee rijstroken passeren. Richting Hasselt moet het verkeer gedurende het eerste weekend van de paasvakantie over twee rijstroken passeren.

Meer info

Beveren: tijdelijk éénrichtingsverkeer mogelijk op N70 vanaf 18 maart

In afwachting van de heropstart van de werken stellen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Beveren de N70 opnieuw open voor éénrichtingsverkeer van Zwijndrecht naar Beveren. Ook het kruispunt van de Spoorweglaan en de Torenstraat gaat open voor verkeer van zuid naar noord. Fietsers blijven in beide richtingen de gekende omleidingen volgen.

Meer info

Antwerpen: twee weekends reductie naar één rijstrook op Blancefloerlaan (N70) vanaf 18 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert herstellingen uit aan de voegen van de brug over de E34 ter hoogte van de N70 Blancefloerlaan. Er wordt gedurende twee weekends gewerkt: vanaf 18 maart  tot 21 maart en vanaf 25 maart tot 28 maart. In beide rijrichtingen moet het verkeer tijdens de werken over één rijstrook passeren op de Blancefloerlaan. Fietsers kunnen de werken passeren. De toegang naar de Park & Ride Linkeroever blijft open voor verkeer.

Meer info

Temse/Sint-Niklaas: zes maanden hinder op kruispunt N16 – Hoogkamerstraat vanaf 14 maart

Op 14 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de stad Sint-Niklaas en gemeente Temse met de werken aan het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat. De brug van de Hoogkamerstraat over de E17 wordt ook vernieuwd. De lokale bereikbaarheid wijzigt in fases tijdens de werken. Vanaf 14 maart tot de tweede helft van april werkt men aan het kruispunt met de Kapelanielaan en de Hoogkamerstraat. Tijdens deze periode is de Kapelanielaan in de werfzone volledig afgesloten voor auto- en fietsverkeer. De bedrijven in de nabijgelegen TTS-zone blijven wel steeds bereikbaar via de andere toegang van de Kapelanielaan tot de Hoogkamerstraat. Autoverkeer op de Gewestweg (N16) in de richting van E17/Sint-Niklaas rijdt over één rijstrook vanaf het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat tot de op- en afrit van de E17. Vanaf eind april tot eind mei werkt men aan het kruispunt Hoogkamerstraat met de N16 langs de kant van de TTS-zone. Nadien volgen de werken aan dit kruispunt langs de kant van Temse centrum van eind mei tot eind juni. In de zomermaanden realiseert men de heraanleg van de brug over de E17 (Hoogkamerstraat). In september 2022 zijn de werken klaar.

Meer info

Boom: Rupeltunnel vijf nachten afgesloten vanaf 9 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhouds- en injectiewerken uit in de Rupeltunnel op de A12 in Boom. Vanaf 9 maart om 20.00 uur tot 14 maart om 5.00 uur wordt de Rupeltunnel afgesloten tijdens de late avond en nacht. Overdag blijft de tunnel steeds open. Verkeer naar Brussel of Antwerpen rijdt om langs de E19. Lokaal verkeer kan bovengronds omrijden via gewestweg N177 (Rupelbrug). Verkeer richting Antwerpen verlaat de A12 via de afrit Rupel-Kanaalzone, het verkeer naar Brussel neemt afrit Boom.

Meer info

Sint-Niklaas/Stekene: rotonde Vlyminckshoek afgesloten van 4 t.e.m. 6 maart

Agentschap Wegen en Verkeer voert herstellingen uit op de rotonde Vlyminckshoek (N403) in Sint-Niklaas. De rotonde wordt afgesloten vanaf 4 maart om 20.00 uur tot 7 maart voor vrachtverkeer. De verbinding tussen Stekene en Sint-Niklaas is hierdoor niet mogelijk. Vrachtverkeer moet omrijden via de E17 en E34 tijdens de werken. Fietsers en lokaal gemotoriseerd verkeer kunnen overdag langs de werfzone passeren.

Meer info

Februari

Wommelgem/Borsbeek: drie weken hinder aan kruispunt Autolei/Frans Beirenslaan (R11) met de Herentalsebaan (N116) vanaf 28 februari

Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit aan het kruispunt van de Autolei/Frans Beirenslaan (R11) met de Herentalsebaan (N116) op de grens van de gemeenten Wommelgem en Borsbeek. Het kruispunt blijft tijdens de werken steeds toegankelijk in alle richtingen. Toch houdt het verkeer best rekening met sterke hinder op de R11. Verkeer op de R11 richting Mortsel zal over één rijstrook moeten passeren. Fietsers op de R11 richting Mortsel moeten een korte omleiding volgen. De werken duren drie weken.

Meer info

Antwerpen: tien dagen één rijstrook per rijrichting op Oosterweelsteenweg vanaf 25 februari

Om de bouw van het Oosterweelknooppunt voor te bereiden rooit Lantis bomen om ruimte vrij te maken. Deze werken starten op 25 februari. Om de rooiwerken uit te voeren wordt de zuidelijke rijbaan van de Oosterweelsteenweg richting Antwerpen plaatselijk ingenomen. Verkeer rijdt in beide richtingen over de noordelijke rijbaan, met één rijstrook per rijrichting. De werken duren tot 8 maart.

Meer info

Wommelgem/E313: tien maanden werken aan brug Wijnegemsteenweg over E313 vanaf 21 februari

Op 21 februari start Agentschap Wegen en Verkeer met de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe brug Wijnegemsteenweg over de E313. Op de plaats van de bestaande brug wordt een volledig nieuwe brug gebouwd. Nadien start de aannemer met het opbreken van de aanloophellingen naar de brug op 14 maart. Voor de bedrijvenzones Uilenbaan, Jacobsveldweg en Wommelgem Noord en het lokaal verkeer wordt een bijzondere bereikbaarheidsmaatregel getroffen. Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van een beperkte doorgang via tijdelijke op- en afritten op de E313. Vanaf 14 maart tot het einde van de werken rijden fietsers om via de naastgelegen brug van de Doornaardstraat. Het gemotoriseerde verkeer tussen Wommelgem en Wijnegem volgt de bestaande omleidingen. In de nacht van 19 op 20 maart wordt de huidige brug gesloopt: de E313 is op dat moment volledig afgesloten in beide richtingen. Begin 2023 moet de nieuwe brug klaar zijn.

Meer info

Essen: vier weken éénrichtingsverkeer op Kalmthoutsesteenweg vanaf 21 februari

Vanaf 21 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met aanpassingswerken op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Wildert (Essen). Aan de kruispunten met de Middenstraat en de Huybergsebaan worden fietsoversteekplaatsen voorzien en vernieuwt men het fietspad. Tijdens de werken geldt er enkelrichtingsverkeer op de Kalmthoutsesteenweg. Verkeer richting Kalmthout behoudt de doorgang. Het verkeer richting Essen volgt een omleiding vanaf het centrum van Kalmthout naar Achterbroek via de N117 naar Essen. Fietsers kunnen de werfzone in beide richtingen passeren. De werken duren vier weken.

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel gedurende één nacht afgesloten op 18 februari

In de Liefkenshoektunnel zijn herstellingswerken gepland in de nacht van 18 februari op 19 februari. De rijrichting Gent/Beveren wordt op 18 februari om 21.00 uur ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten. De afsluiting duurt tot 19 februari om 5.00 uur. De Liefkenshoektunnel nemen in de respectievelijke rijrichting is niet mogelijk gedurende deze nacht. Tijdens de werken is er een omleidingsroute voorzien.

Meer info

 

Schoten: infosessie over werken in omgeving Hoogmolenbrug – Metropoolstraat op 14 februari

In maart 2022 start De Vlaamse Waterweg met een nieuwe, ingrijpende fase van de werkzaamheden in de omgeving van de Hoogmolenbrug en langs de Metropoolstraat in Schoten. Deze werken worden uitgevoerd in functie van de opwaardering van het Albertkanaal. Tegelijk met de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug werkt De Vlaamse Waterweg aan de oeververbreding en wordt er een nieuwe kaaimuur aangelegd. De Metropoolstraat wordt voorzien van nieuwe nutsleidingen, riolering en wegdek. Om u te informeren over al deze werkzaamheden en de bijhorende timing en hinder, organiseert De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met de gemeente Schoten, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en Kanaalkant op 14 februari om 19.00 uur een online infosessie voor de bedrijven.

Meer info

Januari

Sint-Niklaas: vier maanden éénrichtingsverkeer in Driekoningenstraat vanaf 31 januari

Vanaf 31 januari legt Fiberklaar het fibernetwerk aan in de Driekoningenstraat. De straat wordt tijdelijk opengebroken. Deze werken eindigen op 25 februari. Vervolgens vernieuwt de stad Sint-Niklaas vanaf 28 februari de voetpaden, goten en rijweg in de Driekoningenstraat. Deze werken duren tot eind mei/begin juni. Vanaf 31 januari tot het einde van de werken wordt in de Driekoningenstraat, vanaf het kruispunt Heistraat/Begijnenstraat/Lepelhoekstraat tot aan de Kazernestraat, enkele rijrichting ingevoerd in de richting van de Singel (R42). Verkeer wordt vanaf de rotondes van het kruispunt Driekoningen omgeleid. Fietsers hebben vrije doorgang in beide richtingen.

Meer info

Antwerpen/Haven: twee maanden afwisselend verkeer ter hoogte van werfzone aan Boudewijnbrug vanaf 24 januari

Agentschap Maritieme Toegang start met een volgende fase van de werken aan de Boudewijnbrug. Vanaf 24 januari tot 10 maart moet het verkeer passeren over één rijstrook ter hoogte van de werfzone. Verkeerslichten zullen het verkeer regelen. Er kunnen lange wachttijden ontstaan. Het is aangeraden om de omgeving van de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis te vermijden tijdens deze periode en de omleidingsroute via de R2 en de A12 te volgen. Fietsers volgen een omleidingsroute langs Kauwenstein.

Meer info

Zwijndrecht: ingebruikname parallelweg vanaf 15 januari

Op 15 januari neemt Lantis de nieuwe verbindingsweg tussen de nieuwe P+R/Blancefloerlaan en Zwijndrecht in gebruik. Woon-werkverkeer naar Antwerpen kan via deze weg de P+R bereiken. Op 17 januari opent de nieuwe P+R Linkeroever, de nieuwe tramhalte ter hoogte van het parkeergebouw en de nieuwe fietstunnel onder de Blancefloerlaan. Ook op 17 januari wordt de tijdelijke P+R tussen op- en afrit Linkeroever definitief afgesloten.

Meer info

Zwijndrecht: kruispunt Antwerpsesteenweg/Hoefijzersingel drie maanden afgesloten vanaf 15 januari

Vanaf 15 januari wordt nieuw aangelegde infrastructuur in gebruik genomen. Bouwheer Lantis voert in de nacht van 14 op 15 januari de nodige aanpassingen uit aan de bestaande verkeerssituatie. Van 21.00 uur tot 00.00 uur is de uitrit van E34/R1 naar E17 richting Gent afgesloten. Verkeer volgt een lokale omleiding via R1, Kennedytunnel, A12 en complex Kiel. Van 3.00 uur tot 5.00 uur is afrit Zwijndrecht afgesloten en rijdt het verkeer om via afrit Kruibeke, de Krijgsbaan en de N70. Het kruispunt Antwerpsesteenweg/Hoefijzersingel wordt afgesloten. Dit zorgt voor hinder voor de bedrijvenzone Baarbeek en omgeving. De afrit in Zwijndrecht, voor verkeer komende van Gent, sluit via de nieuwe brug over de Pastoor Coplaan aan op de nieuwe en verlegde Hoefijzersingel. Via een eerste nieuwe tunnel onder de snelweg bereik je de verbindingsweg tot aan de P+R/Blancefloerlaan en de Pastoor Coplaan. Volg je de Hoefijzersingel tot aan de tweede nieuwe tunnel dan rijd je daar de E17 onderdoor naar de Antwerpsesteenweg. Midden april is het nieuwe kruispunt Antwerpsesteenweg/Hoefijzersingel klaar.

Meer info

Melsele: N70 tussen Sint-Elisabethstraat en Schoolstraat zes maanden afgesloten vanaf 14 januari

Op 14 januari start Agentschap Wegen & Verkeer met een volgende fase van de herinrichting van de N70: men werkt dan aan de Grote Baan (N70) vanaf de Sint-Elisabethstraat tot net voorbij het kruispunt met Spoorweglaan. Tijdens de werkzaamheden is de N70 volledig onderbroken tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat. Beperkt bestemmingsverkeer is mogelijk. Verkeer richting Antwerpen blijft de huidige omleiding volgen via Schoolstraat, Kalishoekstraat en Burggravenstraat. Verkeer richting Beveren rijdt via de Snoeckstraat, Pauwstraat en IJzerstraat naar de N70. Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via Schoolstraat, Hazaarddam, Kerkplein en Sint-Elisabethstraat. Deze werken duren zes maanden.  

Meer info

Antwerpen/Beveren/Haven: Liefkenshoektunnel gedurende twee nachten afgesloten vanaf 13 januari

In de Liefkenshoektunnel zijn ‘s nachts herstellingswerken gepland op 13 en 14 januari. De rijrichting Gent/Beveren wordt op 13 januari ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten. Op 14 januari gebeuren gelijkaardige werken in de rijrichting Nederland/Stabroek. De afsluiting is telkens vanaf 21.00 uur tot 2.00 uur. De Liefkenshoektunnel nemen in de respectievelijke rijrichting is niet mogelijk gedurende deze nachten. Tijdens de werken is er een omleidingsroute voorzien.

Kallo/Haven: Melselebrug dicht vanaf 10 januari tot 8 februari

Het Havenbedrijf laat vanaf 10 januari werken uitvoeren aan de Melselebrug. De brug, gelegen ten westen van de Kallosluis, is een maand niet toegankelijk voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer met een maximale hoogte van 2,7 m wordt omgeleid via de sluisdeuren. Vrachtvervoer moet gebruik maken van de Farnesebrug. Omdat deze brug geregeld zal openstaan, zijn lange wachttijden te verwachten. Daarom wordt vrachtverkeer geadviseerd zo veel mogelijk om te rijden via de Beverentunnel of de Kieldrechtsluis. Op 8 februari ‘s avonds gaat de Melselebrug terug in gebruik.

Meer info

Antwerpen/Haven: Royersbrug twee weken afgesloten vanaf 10 januari

De afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en Port of Antwerp plaatsen een tijdelijke brug over de vaargeul van de Royerssluis. Deze tijdelijke brug moet ervoor zorgen dat het verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de renovatiewerken aan de Royerssluis die tot 2027 doorgaan. Het plaatsen van deze tijdelijke brug brengt grote hinder met zich mee in de omgeving. De Royersbrug zal niet toegankelijk zijn van 10 tot 21 januari. Het verkeer zal alternerend over de Lefèbvrebrug moeten rijden om de verbinding te maken tussen de Siberiastraat en de Oosterweelsteenweg. Er kunnen lange wachttijden optreden. Het is daarom aangeraden om de omgeving van de Royerssluis te vermijden tijdens deze periode. Er is een omleiding voorzien via de Noorderlaan en Oosterweelsteenweg. Fietsers kunnen het fietspad van de Lefèbvrebrug gebruiken.

Meer info

Bent u op zoek naar een geografisch overzicht of meer informatie?

Voor werken in en rond de stad Antwerpen raadpleegt u best www.slimnaarantwerpen.be/nl/hinderkaart
Voor werken in het Antwerpse en Wase havengebied raadpleegt u best www.portofantwerp.com/nl/wegenwerken-de-haven

Contactpersoon

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager