Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vlottere A12 is eerste stap naar definitieve oplossing

Vlottere A12 is eerste stap naar definitieve oplossing

  • 20/02/2020

Wat iedereen die de voorbije weken over de A12 reed al langer vermoedde, is nu ook door de harde cijfers bevestigd: de doorstroming én de veiligheid op de A12 is gevoelig verbeterd. Dat is het resultaat van de aangepaste lichtenregeling en de extra opstelstroken die er kwamen na het constructieve overleg tussen Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeentebesturen langs de Boomsesteenweg. 'Nu moeten we snel doorschakelen naar een definitieve oplossing', benadrukt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka Antwerpen-Waasland.

Afgelopen zomer zorgden een aantal veiligheidsingrepen en de start van de nutswerken van Aquafin ervoor dat het verkeer op de A12 in Wilrijk en Aartselaar helemaal dreigde vast te lopen. Dat leidde toen tot grote ongerustheid bij de vele bedrijven op en rond de Boomsesteenweg. Her en der werd onder luid protest geëist om terug te keren naar de oude, onveilige lichtenregeling. 'Dat voorstel hebben wij van meet af aan afgewezen, omdat het onrealistisch en onveilig was', legt Dirk Bulteel uit. 'Maar omdat wij als grootste ondernemingsorganisatie natuurlijk zo snel mogelijk een oplossing wilden voor alle bedrijven langs de A12 en in de omliggende gemeenten, zijn we meteen met de experts van AWV en met de lokale gemeentebesturen rond de tafel gaan zitten. Dat nauwe overleg heeft eind vorig jaar geleid tot de nieuwe lichtenregeling en de extra opstelstoken, waardoor de doorstroming op de kruispunten spectaculair verbeterd is. Hiermee is nog maar eens het bewijs geleverd, dat wie het hardste roept, niet noodzakelijk gelijk heeft.'

Normaal gezien zal Aquafin haar werkzaamheden in maart afgerond hebben. Maar mee op aandringen van de Kamer Antwerpen-Waasland blijft de huidige 'werflichtenregeling' ook de komende maanden behouden. Een belangrijke schakel in de vlotte verkeersafwikkeling.

Dirk Bulteel onderstreept dat dit slechts een tussenstap is. 'De A12 is een cruciale verkeersader voor de economie in onze regio. Maar de inrichting van die weg is niet meer van deze tijd. Dus willen we dat de Vlaamse regering onverkort haar engagementen opneemt om de A12 vanaf 2021 om te bouwen tot een volwaardige snelweg met een maximale leefbaarheid voor de bedrijven en omwonenden. Dat betekent concreet dat de A12 verder wordt ingesleufd voor het doorgaand verkeer, met bovengrondse kruisingen en een gescheiden infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd komen er één of meerdere fietsbruggen over de A12 om de verbinding voor de zwakke weggebruiker te verbeteren.'

Intussen blijft Voka Antwerpen-Waasland de situatie van dichtbij opvolgen. 'We blijven daarvoor in dialoog met AWV en de lokale gemeentebesturen. In dat driehoeksoverleg vertolken wij de stem van de aanwezige bedrijven. We nemen dus al hun suggesties en de feedback mee.'