Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Filevrije waterwegen hefboom voor mobiliteit en logistiek

Filevrije waterwegen hefboom voor mobiliteit en logistiek

  • 29/04/2019

Het mobiliteitsdebat is de laatste weken en maanden niet weg te denken uit de actualiteit. Terecht, want de files in Vlaanderen nemen jaar na jaar toe: op 5 jaar tijd staat er 50% meer file. Gezien we onszelf internationaal graag aanprijzen als logistieke draaischijf van Europa is dat onaanvaardbaar. Nu al brengt die congestie aanzienlijke economische verliezen met zich mee, bovenop de milieuvervuiling en het mislopen van investeringen. Het is dus dringend tijd dat we werk maken van een shift naar meer duurzame transportmodi

De binnenvaart bijvoorbeeld heeft al een serieuze inhaalbeweging gemaakt. Voor 1995 gebeurde het containervervoer vanuit de havens over de weg. In 2017 echter werden er al 823.000 TEU over de binnenwateren vervoerd, een stijging van maar liefst 11,5% ten opzichte van het recordjaar 2016. Steeds meer containers vinden dus de weg naar de binnenwateren, maar ook almaar meer andere goederen, zoals afgewerkte producten en goederen of pallets of in bigbags, worden stilaan een vertrouwd gegeven op onze waterwegen.

Maar het kan beter. Op dit moment bedraagt het aandeel van de binnenvaart in het totale goederentransport 14%. Tegen 2030 wil de Vlaamse Regering dat laten stijgen tot 20%. Een ambitieuze doelstelling die gedurfde en innovatieve beleidsmaatregelen zal vragen. Naast het aanpassen van de infrastructuur (denk maar aan ontsluiting haven Zeebrugge, Kanaal Bossuit-Kortrijk, Kanaal Roeselare-Leie, Seine-Scheldeverbinding, Kanaal Plassendale-Nieuwpoort) moet er ook volop worden ingezet op innovaties in de binnenvaart. Daardoor kunnen we ook minder evidente goederenstromen op het water krijgen. Dat vereist vernieuwende vervoers- en opslagconcepten.

"Het is dringend tijd dat we werk maken van een shift naar meer duurzame transportmodi."

Bert Mons, Algemeen directeur

Watertruck+ is zo'n innovatief concept om het gebruik van de kleinere waterwegen aan te moedigen. Kleinere duwbakken ontsluiten op kleine vaarwegen een regio die in konvooi (duwboot en duwbakken) de lading via grotere vaarwegen aan- of afvoeren. Zo kunnen een aantal belangrijke uitdagingen worden aangepakt, zoals het toenemende tempo waarbij kleine schepen verdwijnen uit de markt. Ook nieuwe nichemarkten zullen daardoor gestimuleerd worden, zoals afvalophaling en recyclage van materialen.

Tot slot moet Vlaanderen meer inzetten op 'autonoom varen'. Zo kan het rendement van de binnenvaart op kleinere waterwegen worden vergroot en het (toekomstige) tekort aan schippers worden opgevangen. Met West-Vlaanderen willen we hier in ieder geval zeker op inzetten. Met het proefproject en de tewaterlating van het eerste autonome binnenvaartschip op de IJzer waren we eind vorig jaar pionier in Europa. Het is dan ook jammer dat de Mobiliteitsraad hierover recent een kritisch advies uitbracht aan de Vlaamse Regering. We hebben dit wettelijk en regelgevend kader immers nodig om de noodzakelijke evolutie van de binnenvaart mogelijk te maken.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag