Skip to main content
Welt

Welt

Onderdelen van Welt

Welt

Mensen maken het bedrijf Welkom bij Welt, het traject van Voka dat uw talent- en opleidingsbeleid helpt te ontwikkelen

Welt wil ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid, met een focus op werkplekleren. 

In een Welt-traject krijg je van Voka advies op maat over jouw personeels- en opleidingsbeleid en kan je ervaringen delen met andere bedrijven. Bovendien maak je kennis met interessante opties om vacatures in te vullen, zoals beroepsverkennende stages, individuele beroepsopleidingen en andere werkervarings- en leertrajecten. Dankzij Welt kan je proactief inspelen op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. 

Welt Believer

Dankzij het advies op maat kan je het potentieel van jouw menselijk kapitaal verder ontwikkelen. Je deelname toont ook aan dat je mensen kansen geeft om te groeien. Zo boost je jouw employer branding. 

Een Welt-deelname verloopt als volgt:

  • Dankzij een intakegesprek en een screening vergroot je jouw inzicht in het huidige personeelsbeleid. Je krijgt advies om dat verder te optimaliseren. 
  • Met de coach van Voka stel je een doordacht actieplan op maat op. 
  • Een arbeidsbemiddelaar zoekt een geschikte kandidaat die je op de leerplek in je onderneming kan opleiden. 
  • Tijdens de kick-off en de zes sessies met andere deelnemende bedrijven leer je alle mogelijkheden kennen rond leren op de werkvloer.
  • Op een interactieve talentenmarkt informeert Voka ondernemingen en arbeidsbemiddelaars over Welt en alle mogelijkheden op het vlak van werkervarings- en leertrajecten. 

Na afloop van het Welt-traject krijg je als deelnemend bedrijf een getuigschrift. Het is een erkenning van jouw open, constructieve en toekomstgerichte visie op talent. 

 

Praktisch

  • Het traject loopt inclusief de screening en de zes netwerksessies over termijn van een zestal maanden.
  • Bedrijven die in Welt instappen, engageren zich voor het volledig traject.
  • Zowel de deelname aan Welt als de lerende netwerksessies zijn gratis.

 

Met steun van de Vlaamse overheid
Met steun van de Vlaamse overheid