Skip to main content

Bouw aan een toekomstgericht HR-beleid

ESF       

Welt zet in op het creëren en faciliteren van duurzame loopbanen in jouw onderneming. Dat doen we door het ontwikkelen van een inclusief HR-beleid. Inclusie is meer dan een divers personeelsbestand: het gaat over de mate waarin je medewerkers het gevoel hebben dat ze actief kunnen behoren en bijdragen aan de onderneming. Door dat mee te nemen op vlak van strategie, cultuur en manier van leidinggeven kan je onderneming uitgroeien tot een innovatieve, concurrentiële en wendbare organisatie. 

Deelname aan het Welt-traject is volledig gratis en geschikt voor bedrijven uit elke sector. 
Elke werkgever die een duurzaam HR-beleid wil uitbouwen, kan deelnemen. 

Bouwstenen voor inclusie

De overkoepelende pijlers van Welt zijn:

 • Strategie & cultuur (werken aan zelfbewustzijn & zelfkritische blik)
 • Leiderschap (ondersteuning van personeel vanuit leidinggevende)
 • Werkbaarheid (toegankelijkheid van de onderneming)
 • Toekomstgericht (flexibiliteit en openheid van de onderneming)

Daarbinnen is er volop ruimte voor een breed scala aan specifieke HR-thema's. We werken altijd vanuit de nood van de onderneming.

Voordelen van Welt

 • Je krijgt een kwalitatieve, kosteloze HR-scan die jouw kansen helder maakt
 • Je komt terecht in een lerend netwerk waarin kennis en praktijkervaringen wordt uitgewisseld met andere deelnemers
 • Je identificeert opportuniteiten en krijgt praktische tools voor de ontwikkeling van een duurzaam & inclusief personeelsbeleid
 • Je leert hoe je met jouw HR-beleid kunt inspelen op economische en maatschappelijke disrupties om je business te versterken
 • Je beschikt over instroom van nieuw talent via het lokale partnernetwerk van JobRoad
 • Je kunt terecht bij experten voor individuele coaching tijdens de uitrol van het actieplan op maat
 • Je bouwt aan een toegankelijke bedrijfscultuur en wendbare teams waar mensen graag in werken 

Bovenlokale expertise, lokaal verankerd 

In Welt kun je rekenen op de expertise van Antwerp Management School (ontwikkeling HR-scan) en het netwerk van JobRoad (matchmaking en instroom). Tijdens het traject kom je tevens in contact met lokale partners die je kunnen helpen bij de aanpak van jouw personeelsnoden. 
Welt wordt financieel ondersteund door ESF Vlaanderen.

Opbouw van het traject (2022) | download infographic 

Scan en actieplan i.s.m. met expert
•    HR-scan - breng je huidige personeelsbeleid in kaart
•    Actieplan - identificeer opportuniteiten & definieer concrete stappen voor de ontwikkeling van een duurzame loopbaancultuur
  
Lerend netwerk
•    Lerende netwerksessies met andere deelnemende bedrijven (verschillende thema's)
•    Eventueel overkoepelende sessies

Individueel modulair traject
De rest van het Welt-jaar is op maat samen te stellen:
•    Kortlopende thematrajecten over aanvullende HR-onderwerpen
•    Individuele coaching van het actieplan door een Voka-begeleider
•    Specifieke acties zoals jobmatching, organiseren van een bedrijfsbezoek, …

De onderdelen van het traject zijn gelijk in elke regio, maar de startdata en planning van de sessies variëren. 
Klik hier voor een overzicht van de regionale trajecten of neem contact op voor meer informatie