Skip to main content

Hier vind je enkele veel gestelde vragen en informatie over Welt. 

Heb je een andere vraag, verzoek of nood aan toelichting?
Neem contact op met een Welt-coördinator in jouw regio

Op welke topics zet Welt in?

De overkoepelende pijlers van Welt zijn:
•    Strategie & cultuur (werken aan zelfbewustzijn & zelfkritische blik) 
•    Leiderschap (ondersteuning van personeel vanuit leidinggevende)
•    Werkbaarheid (toegankelijkheid van de onderneming)
•    Toekomstgericht (flexibiliteit en openheid van de onderneming)
Daarbinnen is er volop ruimte voor een breed scala aan specifieke HR-thema's. We werken altijd vanuit de nood van de onderneming. 

Hoe lang duurt een Welt-traject?

Een Welt-traject wordt gespreid over een kalenderjaar. In het voorjaar starten we met info- en netwerksessies, de HR-scan en vervolgens de uitwerking van actieplan. In het najaar gaan we aan de slag met de uitrol van het actieplan met individuele coaching en het ondernemen van concrete acties. Daar is ook ruimte voor (kortlopende) aanvullende thematrajecten. 

Wordt Welt in alle provincies aangeboden?

Ja, alle Voka-kamers bieden dit traject aan. De opzet en de vier bouwstenen zijn Vlaams breed bepaald, net als de partners. De inhoud van het aanbod kan verschillen per kamer. De regionale contactpersoon kan je hier meer over vertellen. 

Wie kan deelnemen?

Bedrijven uit elke sector, van starter tot multinational* – iedereen die aan duurzaamheid op vlak van personeelsbeleid wil werken. 
We raden aan om samen met HR-verantwoordelijke in te stappen / HR-managers deel te laten nemen. 

*Voorwaarden voor deelname kunnen verschillen per regio.

Wat wordt er concreet van deelnemers verwacht?

Wanneer je intekent op Welt, ga je een engagement aan voor de sessies, de HR-scan en het actieplan. Daarna heb je de keuze om binnen Welt  nog aanvullende specifieke modules te volgen, of zelf verder aan de slag te gaan. 

Hoe komt een Welt-actieplan tot stand?

We bepalen samen je mijlpalen en plannen de nodige intervisiemomenten in om je te ondersteunen bij de uitwerking.

Wat kost deelname aan een Welt-traject?

Deelname is volledig gratis; we vragen enkel je engagement. 

Wie zijn partners van Welt?

Tijdens het traject werken we samen met Antwerp Management School en JobRoad.
Welt wordt op Vlaams niveau ondersteund vanuit ESF Vlaanderen.

ESF logo