Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Prioriteiten Merksplas

De regio Mechelen-Kempen is de economisch sterkste groeier van Vlaanderen. In tien jaar tijd is het bruto binnenlands product in de arrondissementen Turnhout en Mechelen samen gestegen van 29 naar 42 miljard euro. Een stijging van bijna 14 miljard euro. Als Vlaanderen de motor is, is de regio Mechelen-Kempen de 'Turbo van Vlaanderen'. Maar de motor dreigt te sputteren. Op een aantal domeinen, ook in jouw gemeente.

Daarom schuiven we vijf topprioriteiten in Merksplas voor de verkiezingen naar voren:

Activeer 685 mensen extra

365.000. Zoveel mensen zijn er momenteel aan de slag in onze regio. Een record. Máár. Aan de andere kant zijn er ook 91.000 mensen die aan de zijlijn staan. Mensen die niet actief op zoek zijn naar werk. Een diverse groep, maar we moeten zeker een deel van die mensen (terug) naar de arbeidsmarkt krijgen.

Pak een willekeurige gemeente in onze regio en 20 procent van de beroepsbevolking is niet op zoek naar een job. Dat is niet langer houdbaar. Dit moéten we aanpakken. Op een strenge, maar rechtvaardige manier. De Vlaamse en federale regering willen het alsvolgt: 80 procent van de mensen tussen 20 en 65 jaar moet tegen 2030 aan de slag zijn. Nu zitten we – voor Vlaanderen op – 76,7 procent. Voor onze regio zitten we op 77 procent. Voka is op dit vlak ambitieuzer. Op dit moment halen 4 gemeenten in onze regio Mechelen-Kempen het streefdoel van die 80 procent werkzaamheidsgraad. We moeten hier de lat hoger leggen en gaan voor 85 procent. Omdat landen als Nederland, Zweden en Zwitserland daar al bijna zijn.

Voor Merksplas komt dat neer op 685 mensen extra, tegen 2030. Dat willen we doen met deze concrete voorstellen:

Werkzoekenden

 • Versterk de toepassing van de regel om nieuwe werkzoekenden al na 2 in plaats van 6 weken uit te nodigen bij VDAB voor een face-to-facegesprek.
 • Stop de werkloosheidsuitkering na maximaal 2 jaar, net als in Nederland, Duitsland en Frankrijk, afhankelijk van hoe lang je hebt gewerkt.
 • Vereenvoudig werkplekleren en trek het aantal individuele beroepsopleidingen (IBO) op tot 20.000 per jaar.

Werkenden

 • Versterk de jobbonus en zorg ervoor dat het verschil tussen werken en niet-werken effectief vergroot.
 • Maak flexibele arbeidstijden mogelijk, meer werken in bepaalde periodes van het leven, minder in andere periodes.
 • Doof eindeloopbaanstelsels als SWT en landingsbanen uit.
 • Keer een lager pensioenbedrag uit aan wie voortijdig met pensioen gaat.
 • Ga voor minder gelijkstelling van allerlei niet-gewerkte periodes.

Niet-beroepsactieven

 • Breng het aantal leefloners terug in de regio.
 • Laat OCMW-medewerkers leefloners dwingender naar de arbeidsmarkt sturen.

Langdurig zieken

 • Laat elke zieke medewerker na vier weken screenen via een medische vragenlijst.
 • Stel al na zes weken een plan op over hersteltijd, gedeeltelijke werkhervatting, aangepast werk, opleiding of heroriëntering.
 • Controleer het voorschrijfgedrag van artsen.
 • Ga voor 40.000 begeleidingstrajecten per jaar, in plaats van de huidige 4.000.
 • Verplicht minimale beschikbaarheid bij wie beroep doet op ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Arbeidsmigranten

 • Vereenvoudig het krijgen van een single permit en beperk de doorlooptijd tot 3 weken.
 • Creëer in de provincie Antwerpen een onthaalcenter zodat buitenlandse talenten en bedrijven bij één loket terechtkunnen.

Geef snelle 'go' voor industriegrond

Na 2040 zal het ook bijzonder moeilijk worden om veel bijkomende ruimte te voorzien of opnieuw te reserveren. We moeten vandaag dus niet nadenken over de ruimtevraag voor de komende 17 jaar (tot 2040) maar ook voor de vele decennia die komen. De economische versterking van onze provincie botst immers vandaag al op haar limieten door het gebrek aan vestigingsaanbod.

Voka Mechelen-Kempen doet volgende voorstellen:

Industriegrond dringend deblokkeren

 • Geef snelle 'go' aan industriegrond.
 • Activeer onbenutte maar goed gelegen bedrijventerreinen.
 • Zorg voor planologische compensatie, ook in het geval van watergevoelige gebieden.
 • Voorzie voorraad voor niet-verweefbare industrie.

Economisch netwerk Albertkanaal

 • De Vlaamse regering moet de nodige bedrijventerreinen realiseren en bestaande ENA-dossiers versnellen om zo de investeringen te laten renderen;

Vereenvoudig vergunningen: 1 op 6 stopgezet

2.092. Zoveel aanvragen zijn er in de regio Mechelen-Kempen de voorbije 5 jaar ingediend vanuit de industrie en de bedrijven voor een omgevingsvergunning. Opvallend: in Merksplas is 1 op 6 aanvragen vroegtijdig stopgezet. Door de gemeente. Of door het bedrijf zelf. Dat probleem moeten we aanpakken. Omdat aanvragen die worden stopgezet, zowel voor bedrijven, burgers als gemeenten nadelig zijn. Het betekent minder jobs, minder inkomsten, minder bedrijvigheid.

Voka Mechelen-Kempen doet volgende voorstellen voor vlottere en minder complexe vergunningen:

Vereenvoudig vergunningen

 • Verhoog de rechtsplegingsvergoeding (nu maximum 1.540 euro).
 • Stilzitten tijdens de publieke consultatie = instemmen.
 • Zorg voor kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de Dienst Omgeving binnen de stad en gemeente.
 • Verbeter de doorlooptijd van de aanvragen.

Investeer jaarlijks 3,2 miljoen euro

We vragen aan steden en gemeenten om minstens 20 procent te voorzien van hun exploitatie-uitgaven. Die 20 procent moet vloeien naar echte investeringen. En niet naar lopende uitgaven. Die shift is echt nodig. Voor Merksplas komt dat neer op een investeringsnorm van 3,2 miljoen euro. Per jaar.

Voka Mechelen-Kempen heeft nog andere voorstellen:

 • Reserveer minstens 20% van de exploitatie-uitgaven voor investeringen.
 • Zet in op lastenverlaging voor bedrijven om fiscale druk te verminderen.
 • Breng een verschuiving teweeg bij steden en gemeenten van lopende uitgaven naar investeringsuitgaven.
 • Maak verdelingscriteria van het Gemeentefonds en Openruimtefonds transparanter.
 • Verplichte fusie tot minstens 30.000 inwoners voor meer slagkrachtige gemeenten.

Verbeter verkeersveiligheid Veldenbergstraat

De ondernemers uit de regio Merksplas vragen een verbetering van de verkeersveiligheid rond en in de Veldenbergstraat. Als één van de te realiseren punten voor het nieuwe bestuur. Maar er zijn nog een aantal mobiliteitsdossiers die moeten worden aangepakt:

 • Benut bestaande infrastructuur op een betere manier met behulp van slimme technologie.
 • Maak vooruitgang in vijf grote infrastructuurwerven in de regio.
 • Werk dringend bottlenecks en missing links weg. Zet in op de meest geschikte modus.
 • Ontsluit bedrijventerreinen op een efficiënte manier. Zorg bij wegenwerken voor datadeling tussen alle actoren.
 • Anticipeer op de vergroening van de mobiliteit.

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager Belangenbehartiging & Woordvoerder