Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Tweede generatie maakt Vigotec future proof

Tweede generatie maakt Vigotec future proof

  • 03/03/2023

Familiebedrijf Vigotec uit Puurs is al meer dan veertig jaar actief in de sterk veranderende sector van kunststofleidingen, kunststofconstructies en veiligheidsmateriaal. Het bedrijf evolueerde mee en ging een steeds prominentere rol spelen. “We focussen ons op oplossingen voor de meest uitdagende omgevingen”, zeggen bestuurders Rick en Kim De Visscher. “Hierdoor kunnen we volop inzetten op kwaliteit en het verschil maken door te innoveren en in te zetten op expertise, nieuwe technologieën en uitstekende service.”

Vigotec is opgericht in 1981 door Hendrik De Visscher, de vader van Rick en Kim. Het bedrijf groeide uit van een tweemanszaak tot een stevige kmo, met vandaag veertig medewerkers. “Aanvankelijk lag de focus vooral op de verkoop van leidingsystemen in kunststof voor de aanleg van gas­ en drinkwaternetwerken”, vertelt Rick De Visscher. “Onze vader was één van de eersten die inzag dat deze leidingen en fittingen ideaal waren voor deze markten, wat ons bedrijf jarenlang een voorsprong op de concurrentie opleverde. In de loop der jaren zijn daar verschillende activiteiten bijgekomen. Dat gaat van veiligheidsoplossingen in en om besloten ruimten en voor alleenwerkers, over kunststof constructies op maat tot bewerkte technische kunststoffen, voornamelijk voor de industrie.

Tot op vandaag is mijn vader nog steeds heel betrokken in het bedrijf en stelt hij zijn jarenlange ervaring en expertise ter beschikking van onze projecten en deze van onze partners."

Verbreding activiteiten

De dagelijkse leiding gaf Hendrik De Visscher intussen wel over aan zijn kinderen Rick en Kim, die als co­-CEO’s het bedrijf runnen. “Ik ben intussen bijna zes jaar actief in het bedrijf en mijn zus Kim kwam in 2019 aan boord, vooral om ons HR­ beleid vorm te geven”, blikt Rick De Visscher terug. “We hebben beiden eerst heel wat ervaring opgedaan en een carrière uitgebouwd in andere organisaties – ik binnen Brussels Airport als consultant en project manager en Kim in de overheidssector – alvorens we de stap naar het familiebedrijf gezet hebben.”

De tweede generatie deed haar intrede op het moment dat Vigotec belangrijke beslissingen moest nemen om de toekomst van het bedrijf te garanderen. “Van oorsprong zijn we een bedrijf dat graag uitdagingen aangaat”, weet Rick De Visscher. “Maar voor verschillende van onze kernproducten was de openbare gas­ en watersector een echte commodity markt geworden. Prijs ging steeds meer een doorslaggevende rol spelen, waardoor we onze kwaliteit en expertise minder en minder konden verzilveren. We hebben toen de beslissing genomen om – naast de kunststof onderdelen voor drukleidingsystemen voor gas en drinkwater die we in de markt blijven zetten via Vigotec – met de nieuwe afdeling Vigotec Safety (2017) meer te gaan inzetten op veiligheid.

In 2022 kwam daar ook Migale bij, een volledig nieuwe activiteit rond veiligheidsdienstverlening en een opleidingscentrum, waardoor we vandaag één enkele partner zijn voor een totaalpakket van veiligheidsoplossingen en ­diensten. Met Vigotec Engineered Plastics (2019) kwam er ook een enorme verbreding van onze kunststofexpertise en bewerkingstechnieken. Met deze afdeling zijn we een expert in het op maat bewerken van technische kunststoffen: draai­ en freeswerk, warm en koud plooien, verlijmen en lassen. We zijn daarnaast ook een toeleverancier van een breed gamma aan engineering plastics, transparanten en duroplasten en een rechtstreeks importeur van technische kunststoffen.”
 

We werken met ingenieurs, technische profielen, ondersteunende bedienden en arbeiders. We moeten dus al onze troeven uitspelen om mensen aan te trekken en te behouden.

Hendrik De Visscher

Vernieuwde aanpak

Die aandacht voor nieuwe, innovatieve activiteiten zorgde voor heel wat veranderingen binnen het bedrijf. “We moesten enorme stappen zetten, zowel op operationele domeinen als in alle ondersteunende afdelingen”, legt Kim De Visscher uit. “Omwille van de diverse activiteiten die we ontwikkelen, maken we deel uit van vijf verschillende paritaire comités. Als je dan weet dat er tot voor mijn komst gewoon geen HR­-verantwoordelijke was, dan begrijp je welke weg we de voorbije jaren afgelegd hebben (lacht). We hebben trajecten ontwikkeld om onze strategie uit te werken, zodat we in kaart kregen hoe we de verschillende nieuwe markten gingen benaderen. We werkten een hele nieuwe organisatiestructuur uit, waardoor we iedereen – ook mensen met meer dan twintig jaar anciënniteit – de kans gegeven hebben om zijn of haar juiste plek binnen ons bedrijf te vinden. Waar nodig hebben we de juiste opleidingen aangeboden, waardoor medewerkers nieuwe competenties die ze nodig hebben konden verwerven. Mensen kregen ook de kans om mee te denken en om ambities uit te spreken. Zo zijn er intussen al heel wat medewerkers intern doorgegroeid, sommigen zelfs tot medeaandeelhouder in één van de nieuwe activiteiten.”

Ondernemingszin

“Zoals al eerder gezegd zit het aangaan van uitdagingen in het DNA van Vigotec”, vervolgt Rick De Visscher. “De jongste jaren hebben we die instelling doorgetrokken naar alle geledingen binnen ons bedrijf. Onze medewerkers moeten fier zijn op hun werk en op de projecten waarin ze hun expertise kunnen bewijzen. We moedigen ondernemingszin aan en vragen heel wat veerkracht. We belonen mensen die verantwoordelijkheid opnemen en die daar enthousiast van worden.”
 

Rick De Visscher Vigotc

Rekrutering

Omdat Vigotec de uitdagingen die de toekomst brengt enkel het hoofd kan bieden dankzij goede en technisch sterke medewerkers, heeft het bedrijf de jongste jaren zeer sterk ingezet op het rekruterings­ en retentiebeleid. “Onze mensen zijn zeer divers van opleidingsniveau”, vertelt Kim De Visscher. “We werken met ingenieurs, technische profielen, ondersteunende bedienden en arbeiders. En binnen elk van deze categorieën liggen de witte raven – om het voorzichtig uit te drukken – niet voor het oprapen. We moeten dus al onze troeven uitspelen om mensen aan te trekken en te behouden. Zo werken we als stabiele familiale onderneming niet snel met interimcontracten.

Wanneer we in een kandidaat geloven, bieden we deze direct een vast contract. In onze aanwervingstrajecten betrekken we – naast de leidinggevende – ook altijd directe collega’s. Zo maakt de sollicitant onmiddellijk kennis met de mensen waarmee hij of zij zal gaan samenwerken. Maar omgekeerd, kunnen de collega’s ook al inschatten of een kandidaat in de groep zal passen. Op die manier zorgen we ervoor dat we meestal de juiste keuzes maken. Om de integratie van nieuwe medewerkers extra te ondersteunen hebben we ook gezorgd voor een uitgebreide onthaalbrochure, een duidelijk opleidingsschema en werken we met meters en peters.”
 

Retentie

Eens de juiste mensen gevonden is het ook essentieel om ze aan boord te houden. “Daarom hebben we veel aandacht voor de groeitrajecten van onze mensen”, vervolgt Kim De Visscher. “We werken niet met traditionele evaluatiegesprekken, maar kiezen voor een positieve benadering met nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Steeds met reflectie op de eigen loopbaan en aangepaste trajecten voor leidinggevenden. Ook van ons welzijnsbeleid hebben we meer dan werk gemaakt. Alles draait rond de ABC­ principes: autonomie, betrokkenheid en competenties van de medewerkers. Deze principes passen we bijvoorbeeld toe wanneer we nadenken over preventie en bescherming, over telewerk en over werkbaar werk. Om binnen ons bedrijf beter om te gaan met diversiteit en inclusiviteit hebben we deelgenomen aan het Welt­traject van Voka Mechelen­ Kempen. Dat was een zeer leerrijke ervaring, die al voor flink wat inspiratie gezorgd heeft. Zo hebben we recent voor de eerste keer een volledige personeelsbevraging ­ gebaseerd op de Voka­HR­scan – gehouden, waaraan we nu de eerste acties aan het koppelen zijn.”
 

Internationaal

Dankzij al deze weloverwogen strategische en HR­-keuzes is Vigotec gewapend voor de komende jaren. “We gaan blijven inzetten op nieuwe technologieën en oplossingen voor veeleisende omgevingen”, besluit Rick De Visscher. “Zowel door te investeren in eigen ontwikkelingen als door het aangaan van sterke partnerships. In de eerste plaats blijven we focussen op de Belgische markt. Maar we hebben ook projecten in ontwikkeling waarmee we in de toekomst zeker ook internationale ambities hebben. Zo zijn we bezig met een hoogtechnologische start­up die een pipeline monitoring systeem ontwerpt om lekken te detecteren in waterleidingcircuits. Dat is technologie die wereldwijd waterverlies kan beperken en dus weer heel wat nieuwe deuren kan openen.” 
 

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie